• Botanikiáda

     • Projekt Botanikiáda je určený žiakom 5.ročníka základných škôl s cieľom rozvíjať ich záujem o prírodné vedy zaujímavým spôsobom rozšíriť ich vedomosti z tejto oblasti, viesť ich ku kritickému mysleniu, bádať a rozšíriť svoje zručnosti. Botanikiády 2023 sa 10.5. zúčastnili žiaci Peter Stedina a Filip Šimko. Počasie nám prialo, preto sme sa rozhodli využiť čas a prešli sme sa cez parku, popri Jakabovmu palácu (mimochodom, ak neviete, je to bývalé sídlo prezidenta Česko-Slovenskej republiky) na Hlavnú, kde sme si pozreli Dóm sv. Alžbety a pokračovali sme cestou až k Botanickej záhrade. Žiaci pracovali v družstvách na jednotlivých stanovištiach, zatiaľ čo učitelia sa vzdelávali. Popri tom ako sa deti zaujímali o problematiku vody, zažili aj kopec zábavy, spoznali nových kamarátov zo škôl Prešovského a Košického samosprávneho kraja a odniesli si domov zaujímavé darčeky. Ako dobre nám bolo posúďte sami.
      Mgr. Nikola Karaffová

     • Regionálna súťaž v rétorike

     • Vedieť argumentovať, zdôvodňovať a presviedčať sa oplatí

      Žiak 7. A Jozef Karabaš sa v piatok 5. mája zúčastnil na súťaži zameranej na rétoriku a prekvapivo vyhral 1. miesto v kategórii základných škôl. V pekných priestoroch Divadla Jonáša Záborského v Prešove sa stretli tí, ktorí prišli prezentovať svoje rečnícke schopnosti. Súťaž bola dvojkolová. Jozef vystúpil s doma pripravenou voľnou témou (úvahou „Čo je to šťastie?”) a následne si vyžreboval zaujímavú tému „Vie tvoja babka, čo znamená flexiť?”. Žiak našej školy si víťazstvo vydobyl nielen originálnou úvahou, dodržiavaním myšlienkovej línie k pointe, svojím prednesom, ale i oblečením (oblek, tenisky). Jeho rečnícke vystúpenie pred žiakmi iných škôl i porotou mu prinieslo postup na celoslovenskú súťaž Štúrov Zvolen, ktorá sa uskutoční 6. júna.

      Súťaže v rétorike majú za cieľ formovať vzťah mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjať ich komunikačné schopností i zlepšiť ich rečový prejav. Súčasťou súťaže bol aj seminár, počas ktorého sa členky poroty venovali jednotlivým súťažiacim - kladom i záporom ich vystúpení. Okrem neočakávaného výsledku - víťazstva v regionálnej súťaži - si Jozef Karabaš odniesol množstvo rád od odborníčok v oblasti rétoriky. Veď práve v dnešnej spoločnosti je dôležité vedieť obhájiť svoj názor, zdôvodniť ho, vedieť sa presadiť. „Spomedzi všetkých súťažiacich som bol najmladší. Pochyboval som, že budem lepší ako podaktorí ôsmaci či deviataci. Napriek tomu som dúfal, že sa mi podarí vybojovať aspoň tretie miesto. Po vyhlásení tretieho a druhého miesta som už neveril. Keď som začul svoje meno v súvislosti s prvým miestom, srdce mi prestalo biť. Bolo to úžasné,“ povedal o súťaži samotný víťaz. 

               Mgr. Alena Hrabčáková

       

    • Opäť sa vysádzalo
     • Opäť sa vysádzalo

     • Už minulý rok sme počas osláv Dňa Zeme v okolí ZŠ a za obcou Krivany vysadili asi 200 stromčekov. Žiaľ, počasie nám neprialo, pôsobením veľkých horúčav počas leta takmer všetky sadenice vyschli. No my sme sa nedali odradiť a sadili sme aj tento rok. Tentokrát sme síce posadili menej stromčekov, ale veríme, že sa ujmú všetky. Po dohode a úzkej spolupráci s Ing. Petrom Čabalom sme nakoniec začiatkom mája v okolí školy vysadili asi 60 javorov a jedlí. Pán Čabala nám ich daroval a zároveň pomáhal pri vysádzaní.

      Do aktivity sa zapojili žiaci 7. A, 8. A, 9. A a 9. B.

      Vážime si snahu a ochotu všetkých a prajeme si mnoho energie do sadenia ďalších drevín.
      Mgr. Mária Šimová

       

    • Turistický krúžok
     • Turistický krúžok

     • Na začiatku jari sme vďaka predlžujúcim sa dňom uskutočnili rozsiahlejšie túry, ktoré boli charakteristické zvyškami snehu a na mnohých miestach blatistým terénom. 

      Prvá túra sa uskutočnila v nedeľu 26.3. a jej cieľom bol Minčol (1 157 m n.m.). Ide o najvyšší bod pohoria Čergov. Výstup sme začali z obce Lúčka-Potoky a okolo Útulne pod Minčolom sme vystúpili na predvrchol, na ktorom sa nachádza kríž a z ktorého je krásny výhľad na Vysoké Tatry. V tomto bode sa stretávajú 3 okresy – Sabinov, Stará Ľubovňa a Bardejov. Ďalej sme pokračovali na samotný vrchol ešte stále pokrytý snehom. Ďakujeme rodine Karabašovej, ktorá spolu zabezpečovala dopravu. Túry sa zúčastnila aj pani učiteľka Radačovská. Spolu sme prešli 13,3 km  (https://www.relive.cc/view/vKv2Qk7jmoq).

      V nedeľu 16.4. sa uskutočnila druhá túra, tentokrát na Šarišský hrad. Ide o jeden z najväčších stredovekých hradov na Slovensku. Prešli sme cez mesto a vystúpili na hradný vrch. Preskúmali sme zrúcaninu, spolu so sprievodcom sme vystúpili na donjon (hradnú vežu), pokochali sa krásnym výhľadom na okolie. Naspäť sme sa vracali vlakom, dokonca až do Krivian. Spolu sme prešli 11,6km (https://www.relive.cc/view/vr63Ajnwj8v).

      Tretia túra sa uskutočnila v piatok 28.4. Jej cieľom bol vrch Marduňa (874 m n.m.) v pohorí Bachureň týčiaci sa nad Dubovicou a Rožkovanami. Vyrazili sme z obce Dubovice, prešli Sedlom pod Marduňou a dorazili na samotný vrchol. Trasu nám skomplikovali orezané konáre ihličnanov pohádzané na turistickom chodníku. Boli sme obohatení aj po „zoologickej“ stránke, keďže sme v studničke našli mláďa salamandry škvrnitej a neďaleko pred vrcholom sa nám cez chodník prehnala skupina asi 30 až 40 sŕn. Z vrcholu sa nám opäť naskytol pohľad na Tatry. Celkovo sme prešli 8,3 km  (https://www.relive.cc/view/vxOQ49DX3Mv).

      Mgr. Štefan Klembara

       

       

       

    • Deň narcisov 2023
     • Deň narcisov 2023

     • Otvorili sme svoje srdcia aj peňaženky

      Dňa 20. apríla sa naša škola opäť zapojila do zbierky Dňa narcisov. Bol to deň otvorených sŕdc. Oslovení žiaci ochotne pomohli vyzbierať potrebné peniaze na chodbách školy aj v obci.

      Na liečbu onkologických pacientov sme hneď na nasledujúci deň odoslali 474, 96 €.

       „Ten deň som si užil. Ak by som ešte dostal možnosť, určite sa zapojím,“ takto sa o tejto prospešnej udalosti vyjadri deviatak Dominik Oreško. 

      Srdečne ďakujeme veľkým aj malým darcom.

         Mgr. Mária Šimová                                                                                                                                                                                 

     • Oznam

     • PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

      26. 04. 2023

      Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Krivanoch v súlade s § 59 a 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2023/2024 sa budú prijímať 18. mája 2023 v čase od 14:00 do 16:00 h alebo po dohode s vedením  školy (tel. č. 0910 897 681) dieťa bude možné zapísať aj v inom májovom termíne, najneskôr do 31. mája 2023.

      Prijatie dieťaťa do MŠ je podmienené žiadosťou zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľke školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a ktorá obsahuje aj údaje o povinnom očkovaní dieťaťa a v prípade dieťaťa so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami aj s vyjadrením príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporúčaním všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môže zákonný zástupca napísať rukou, na počítači alebo môže vyplniť formulár žiadosti  ELETRONICKÁ ŽIADOST, následne ju vytlačiť a podpísanú obidvoma rodičmi (zákonnými zástupcami) a  doniesť v deň zápisu alebo vytlačiť a vypísať Žiadosť do MŠ, rovnako ju podpísať obidvoma rodičmi a doniesť v deň zápisu. Zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou predkladá  aj lekárske potvrdenie o zdravotnom stave LEKÁRSKE POTVRDENIE O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA. Tlačivá sú k dispozícii aj na vrátnici školy a v MŠ.

      Zákonný zástupca dieťaťa môže podať žiadosť do viacerých materských škôl a doručiť ju osobne, poštou na adresu materskej školy,  odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky ZŠ s MŠ Krivany.

      Prednostne sa prijímajú deti (podľa miesta trvalého bydliska):

      1. deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, teda deti, ktoré do 3. augusta 2023 (vrátane) dosiahnu 5 rokov veku,
      2. deti od troch rokov veku,
      3. deti mladšie ako 3 roky sa prijímajú výnimočne, ak to umožňuje kapacita ustanovené rozhodnutím regionálneho úradu verejného zdravotníctva a podmienky MŠ.

      Zapísať je potrebné aj deti, ktoré nastúpia v priebehu školského roka.

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna 2023.

      Mgr. Mária Kromková
          riaditeľka školy

    • Tešíme sa na prvákov
     • Tešíme sa na prvákov

     • Dňa 5.4.2023 sa ako každý rok konal zápis do prvého ročníka. Žiakov čakala krásna rozprávková trieda Mickey Mousa a Minnie. Deti predviedli svoju šikovnosť a vedomosti. Poznali farby, geometrické tvary,  správne určili počet a samostatné napísali svoje meno. Za odmenu si mohli  vyfarbiť pekné obrázky a tiež poskladať puzzle. Budúci prváci neodišli naprázdno. Ocenení boli medailou a pamätnou tabuľkou a v taštičke si odniesli malé drobnosti ako pamiatku  na zápis. Všetci sa veľmi tešia na školu a školské povinnosti, veď už sú PRVÁCI. 😊

      Mgr. Mária Onuferová

     • Spoločné čítanie rodičov a detí

     • Sto rokov od narodenia detskej spisovateľky Kristy Bendovej sme si pripomenuli v kruhu rodičov a detí spoločným čítaním v utorok 28. 3. 2023. Začali sme privítaním pána spisovateľa Františka Ružbarského. Jeho rozprávanie o písaní, tvorbe a príbehoch bolo krásnym začiatkom tohto dňa. Tak  sme sa dozvedeli niečo o živote a diele spisovateľky Kristy Bendovej a spolu s rodičmi sa presunuli do jednotlivých tried. A čo bolo potom? Urobte si pohodlie a čítajte.

      Hugolín

      Prváci sa spolu s rodičmi zoznámili v Osmijankovej knihe rozprávok s rozkýchaným slonom Hugolínom, ktorý dostal príšernú nádchu. Pani nádche sa totižto nepáčilo ani v jednom nose a tak skončila v dlhom chobote. Prváci sa poskúšali po prečítaní rozprávky liečiť plyšáka Hugolína, ktorému v dramatickej hre podali lieky – cevitamín, acylpirín a harmančekový čaj. Deti sa pokúsili zahrať aj nádchu, ktorá navštívila aj iné zvieratká. Bola to celkom sranda kýchať ako mačka, vtáčik,  had, medveď, dedo alebo tancujúca dievčina. Nakoniec sa naučili veselú tanečnú pieseň o slonovi a takisto namaľovali nezbednú pani nádchu na plagát.

      Mgr. Mária Zdeneková

       

      O načisto múdrych druhákoch, ich rodičoch a (ne) šťastnej pani učiteľke

      Je sova múdra a somár hlúpy?

      Rodičia mali veľmi dôležitú úlohu počas tohto dňa. Prišli svojim deťom čítať, ale aj porozprávať o tom, či radi čítali v detstve a aká kniha bola pre nich najkrajšia. Druháci spolu s rodičmi čítali príbeh „O piškótovej sove“ z knihy Osmijankove rozprávky. Keďže v príbehu sa dozvedeli o kuchárke, ktorá upiekla deťom v škole piškótové sovy  a oni z nich zmúdreli, tak aj naši žiaci skúšali telefonovať retro telefónom do jedálne. Pani vedúca už ale  mala pripravené mäso s kôprovou omáčkou. Tak sme sa rozhodli spolu s rodičmi takéto piškótové sovy pripraviť. Podarilo sa! Ochutnávali sme jedli – nastala chvíľa keď pani učiteľka chcela vyskúšať či to funguje a či sme my žiaci zmúdreli. Vyberali sme ťažké otázky o sove a predstavte si všetky sme uhádli - fungovalo to! Lenže.... Trošku nás zamrzel fakt, že sova múdra nie je, iba tak vyzerá. No čo už hlavne, že sme to vedeli. Nastala však chvíľa, keď sme ako v príbehu od Kristy Bendovej boli veeeľmi múdre deti, tak im kuchárka musela upiecť piškótových somárov, lebo všetko deti vedeli a aj riaditeľ a učitelia boli z toho nešťastní. Ale naša pani učiteľka iba hovorila, že musíme tých somárov urobiť a zjesť, lebo zajtra môže dať rovno výpoveď. Preto  sme spolu s rodičmi začali „piecť“ somárov. O chvíľu sme si už pochutnávali na uškách či chvostíkoch. Znova si nás chcela pani učiteľka vyskúšať či to funguje a tak dával otázky...

      Všetko sme vedeli! Neohlúpli sme ako žiaci v príbehu. Vedeli sme, že somár je veľmi  inteligentné zviera podobné delfínom. Tiež sme vedeli, že pomáhal pri stavbách pyramíd a,  že cestu, ktorú raz prejde si pamätá akoby používal GPS.

      Takže ak vám niekto povie, že ste somár, vôbec  vás tým neurazí - práve naopak.

      Krista Bendová napísala báseň „Bola raz jedna trieda a my sme si ju vymysleli takto.

      Bola raz jedna škola

      Bola raz jedna škola,
      riaditeľkou v nej Mária Kromková bola.
      Tá škola bola malá
      a žiakov veľa mala.
      A bol v nej druhák Dávid
      čo nikdy nemal kovid.
      Bol tam aj žiačik Jurko
      čo lietal ako pierko.
      Tá škola mala Zojku
      čo mala rada čokoládu horkú.
      A bol aj v škole Hovanec
      čo čakal iba na zvonec.
      Tak tam bol žiak Šimon,
      skoro ako pokémon.
      Bola v nej aj Majka
      čo bola super hlávka.
      No v škole sedel  Števko
      ten chcel vedieť všetko.
      A škola mala Kristínku
      skoro slávnu balerínku.
      A veľa iných žiakov čo škole radosť robili
      a z výborných známok sa hostili.
      V Krivanoch  škola je veselá
      lebo nikdy nebola osamelá.

      PaedDr. Katarína Janičová

      Lekvár a Boženka

      Aj k tretiakom zavítal jeden odvážlivec!  Bol to ocko Šimona Karabaša Jozefa Karabaš. A keďže chlapi držia spolu, preto do našej prevažne chlapčenskej triedy rýchlo zapadol a my dve s Lenkou sme sa ako „dievčatá“ iba  pekne usmievali. Vybrali sme si príbeh O lekvárovej Božene, pretože je to príbeh veselý, ako aj naša trieda. Po úvodnom prečítaní a oboznámení sa s príbehom sme hneď museli ochutnať domáci slivkový lekvár podobne ako naša Boženka z príbehu. Mali sme aj lekvárové písanie a vymenili sme hlavnú postavu za „lekvárového“ Marka či Janíka. Keď už boli spokojné aj naše brušká, privolali sme aj rýchlu pomoc k babke, ktorá si myslela, že vidí čerta a odpadla.  Náš skúsený ocko deťom vysvetlil ako správne postupovať, aj ako privolať záchrannú službu. Po vyliečení babky sme sa presunuli na druhý najväčší svetadiel, do Afriky, ktorú sme spoznávali, naučili sme sa niekoľko slov v ich jazyku a zaspievali pesničku. A že tento deň aj naša trieda sú na jedničku , vymysleli sme si o nás peknú básničku.

      Bola raz jedna trieda,                                                            Peťko kreslič veliký,
      v nej slečna Lenka a chlapcov veľa.                                     kreslí aj do matiky.
      A prišiel Slavko Janič                                                            Franko , Mária a Dávidko
      a nemal sa tu nanič.                                                              tí nesedia veru ako pravítko.
      A prišiel Matúš Kuchár,                                                         Naši chlapi, futbalisti sú to veľkí
      očami gúľal, po triede sa kňúral.                                           prekopú sa až do telky!

      A prišiel rýchly Miško
      čo bežaaaaal veľmi friško.
      A bol tam Kubo Kubatý,
      úsmev mal pekný, zubatý.
      V triede bol aj Adam
      a vedel celú abecedu hádam.
      A prifrndžal aj Tobi,
      čo najmenej zlobí a ťažko sa mu robí.
      Priskočil tam Šimi,
      čo vymýšľa si pekné rýmy .
      Prišiel Martin, trošku meškal
      sem tam na hodine prispal
      no do tanca si výskal.  

      Mgr. Silvia Radačovská

      Ako štvrtáci chceli predať päťku

          Štvrtáci sa dozvedeli, z množstvá Osmijankových príbehov: O skoro utopenej päťke.  Pracovali v skupinách spolu s rodičmi a tvorili  plagát, kde by spropagovali päťku a chceli ju predať, aby viac nebola smutná a osamelá. Naučili sa reprodukovať príbeh podľa osnovy. Zistili ako sa číslo päť píše v iných jazykoch  a ktoré krajiny  majú päťku ako najlepšiu známku v žiackej knižke. V závere spoločne s rodičmi vytvorili krásne básne , aby smutnú päťku rozveselili.

      Mgr. Mária Onuferová

     • Medzinárodný deň  florbalu

     • Všetci s florbalkami do školy,  iba brankári nie

      "S florbalkami opäť do školy! V stredu 12.04. oslavujeme na Slovensku ďalší skvelý Medzinárodný deň florbalu - aj tentoraz unikátnym spôsobom. Všetci chlapci a dievčatá si môžu priniesť do školy svoje florbalky alebo si ich požičať od svojich kamarátov a zahrať si počas dňa florbal v telocvični, či na školskom dvore. Oslávme tento deň pohybom a radosťou zo športu v akejkoľvek podobe. Viac športových zážitkov vám na konci školského roka prinesie celoslovenské školské finále SUPER FLORBAL s čistou energiou Ekofondu SPP. Váš Slovenský zväz florbalu a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR."

      Takto znela výzva na športovanie. Naši žiaci boli nadšení, že po sviatkoch mali viac pohybových aktivít a to v ich obľúbenej hre „florbal“ .

      Už od prvej vyučovacej hodiny bojovali proti sebe prváci až štvrtáci. Boli to nádherné výkony. Niekedy aj plač, lebo v tíme hrali všetci žiaci nielen vynikajúci  z vynikajúcich.  Najúspešnejšími boli tentokrát tretiaci, blahoželáme im k víťazstvu.  Tešíme sa spolu so žiakmi na ďalšie zaujímavé výzvy.

      PaedDr. Katarína Janičová

    • Oznam
     • Oznam

     • VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

       5. 4. 2023

      Oznamujeme žiakom a rodičom, že veľkonočné prázdniny sa v školskom roku 2022/2023 uskutočnia v termíne od 6. apríla (štvrtok) do 11. apríla (utorok) 2023. Vyučovanie po prázdninách pokračuje v stredu 12. apríla 2023.

      Vo štvrtok 6. apríla 2023 a v utorok 11. apríla 2023 bude, so súhlasom zriaďovateľa, prerušená prevádzka MŠ z organizačných dôvodov.

      Krásne veľkonočné sviatky plné pokoja, lásky a spokojnosti v kruhu svojich blízkych Vám želajú zamestnanci školy.

    • Oznam
     • Oznam

     • Rodičovské združenie

      Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že v pondelok 3. apríla 2023  v čase od 13.30 do 16.30 h sa uskutočnia v škole triedne aktívy rodičovského združenia. Triedne aktívy RZ sa uskutočnia formou konzultačných hodín. Počas konzultačných hodín Vám budú  k dispozícii všetci vyučujúci, aby Vás informovali o výsledkoch Vašich detí, prípadne odpovedali na Vaše otázky. Ak si chcete dohodnúť  konzultácie na konkrétny čas, vopred kontaktujte triedneho učiteľa a dohodnete si presný čas.

      Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na Vašu návštevu.

      Mgr. Mária Kromková - riaditeľka školy

     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Vážení rodičia predškolákov!

      Srdečne Vás pozývame na zápis do 1. ročníka na školský rok 2023/2024, ktorý sa uskutoční v základnej škole v stredu 5. apríla 2023 v čase od 14.00 do 17.00  v triede 4. A (učebňa č. 19 na prvom poschodí).

      Ponúkame možnosť vopred si rezervovať presný čas zápisu na telefónnom čísle 0915546673 (Mgr. Mária Onuferová, učiteľka poverená zápisom a budúca učiteľka prvákov).

      Po dohode s vedením školy (tel. 0910897681) je možné dieťa zapísať aj v inom termíne.  

      Zápis do 1. ročníka sa uskutoční za prítomnosti detí.

      Prihlášku môžete podať v listinnej podobe na formulári s podpisom oboch zákonných zástupcov, alebo elektronicky - ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA.

      V deň zápisu je potrebné doniesť vyplnenú prihlášku podpísanú obidvoma rodičmi (zákonnými zástupcami), rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

      Ak nemáte možnosť elektronickú prihlášku vytlačiť, tak ju iba vyplňte, odošlite a oznámte nám túto skutočnosť na telefónnom čísle 0910897681. Prihlášku v tlačenej podobe máte k dispozícii v MŠ a na vrátnici školy.

      Ak rodič uvažuje o tom, že jeho dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, je povinný o tejto skutočnosti informovať riaditeľku základnej školy v závere prihlášky (v poznámke).

     • Riaditeľské voľno

     • 27. 3. 2023

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany oznamuje, že dňa 31. 3. 2023 (piatok) udeľuje v zmysle §150 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a so súhlasom zriaďovateľa  deťom MŠ a žiakom  riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (Deň učiteľov).

      Mgr. Mária Kromková

     • Obedy zadarmo od 1. mája 2023

     • Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osobu,
      ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu.

      S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“),
      ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

      Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

      • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ a odobralo obed,
      • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
      • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

      V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

      • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,  
      • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

      Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu. O dotáciu môže rodič požiadať elektronicky cez aplikáciu Edupage, alebo na nižšie uvedenom tlačive (žiadosť - návratka),  ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania: ŠJ pri ZŠ s MŠ Krivany, Krivany 1, najneskôr v termíne do 31. marca 2023. Využiť môžete na doručenie aj poštovú schránku školy pri hlavnom vchode. V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov na základe zápisného lístka stravníka, ktorý mu zašle (po aktualizácii) zariadenie školského stravovania.

      Upozornenie: V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať. 
      ___________________________________________
      Deťom v MŠ, ktoré nenavštevujú posledný ročník sa bude dotácia na stravu od 01.05.2023 poskytovať za rovnakých podmienok, ako doteraz, t.j. ak ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

      Návod na odovzdanie žiadosti elektronicky

      Písomná návratka k žiadosti o dotáciu na stravu zadarmo od 1.5. 2023

      Zápisný lístok

    • Workshop s umelcom Antonom Kočišom
     • Workshop s umelcom Antonom Kočišom

     • MALÉ POOHLIADNUTIE

      Takto znie názov výstavy Antona Kočiša umelca zo Stropkova. Žiaci 1. a 2. stupňa našej školy sa v pondelok dňa 20. marca zúčastnili workshopu v mestskej galérii v Lipanoch. Stretnutie s týmto nezameniteľným umelcom, ktorý sršal entuziazmom a úžasným pohľadom na svet zanechal v nás nezabudnuteľný zážitok. Mali sme možnosť prejsť si jeho obrazy počas, ktorých nás sprevádzal a odhaľoval tajomstvá každého diela. Žiaci kládli zaujímavé a často krát ťažké otázky s ktorými sa musel pán Anton vysporiadať. Ako sám povedal „milé deti máte teraz nového kamaráta Tóna zo Stropkova.“

      Z jeho tvorby cítiť radosť, smútok, úctu aj opovrhnutie k jednotlivcom i spoločnosti. Vychádza z úvah o podstate bytia, vzniku a existencii jedinca, premenách sveta. V prácach vedie dialóg s ľudskou bytosťou či už prostredníctvom symboliky, siluety, alebo konkrétneho detailu. Dominantou jeho tvorby však ostáva žena stvárnená v rôznych podobách, reakciách, situáciách.

      Deti sa mali inšpirovať jeho tvorbou, farbami, stvárnením a svoje pocity mali vyjadriť na papier. Niektorí sa rozhodli maľovať farbami a farbičkami, iní kresbu ceruzou a kolážou. Práce boli rôznorodé a vystihovali každého vlastné stvárnenie svojich pocitov. Odchádzali sme naplnení  umeleckým zážitkom. Strávili sme pekné tvorivé dopoludnie s kamarátom Tónom na ktoré nezabudneme.

                                                                                                                                  Mgr. Katarína Janošková

    • STUDNIČKA  KADLUBEK
     • STUDNIČKA  KADLUBEK

     • Je plná života

      Vyzeralo to, že nám vyschla! Našťastie nie! Je plná života a veľmi sa tomu tešíme.

      Po štyroch rokoch s ďalšími nadšenými žiakmi sme sa rozhodli obnoviť prameň studničky Kadlubek.

      Studničku Kadlubek využívali vojaci, keď táborili v Krivanoch na Kamencoch. Dali si urobiť rozbor aj z ostatných studní, no najlepšiu kvalitu mala tá „Kadlubkova“. Studničku sme vyčistili s pomocou pána Šejirmana. Označili sme ju tabuľkou vyrobenou p. Hriňákom na podnet p. Karabašovej, s finančnou podporou OZ ZRPŠ Krivany.

      Studnička sa nachádza na pozemku manželov Duchových, ktorí nás milo prijali a aj pohostili.

      Pri oddychu po vyčistení nám spríjemnila chvíle p. Urdová čítaním príbehov o prírode. Deti sa veľa naučili o ľudskosti, práci, prívetivosti, pohostinnosti, pokory, lásky...to všetko videli v nás dospelých. Veríme, že si to zapamätajú a uložia do ❤️

      „Páčilo sa mi, že bol tam Zojkin dedko a, že nám pomáhal. Bolo to super. Teším sa, že majú studničku. Keď pôjdeme zase donesiem im dačo z domu. Napríklad čokoládu. Teším sa na pani Duchovú a pani Urdovú, keď budeme dávať rúru, striešku a filter“.    Jakub Hovanec 2.A

                                                                                                                 PaedDr. Katarína Janičová

     • Deň vody

     • Organizácia spojených národov v roku 1993 určila 22. marec Dňom vody. Šiestaci a siedmaci z našej školy „oslávili“ tento deň čistením nášho okolia. Šiestaci s pani učiteľkou Janoškovou čistili dedinu a podarilo sa im nazbierať tri vrecia odpadu. Siedmaci s pánom učiteľom Klembarom čistili povodie rieky Torysa a okrem ôsmich vriec odpadu bola ich najcennejším úlovkom železničná tabuľa s nápisom Rožkovany.
      Nezabúdajme: „Až keď sa vyrúbe posledný strom, otrávi posledná rieka, uloví posledná ryba, až vtedy pochopíme, že peniaze sa jesť nedajú.“
                                                                                                            Mgr. Štefan Klembara

     • Oslava ľubozvučnej slovenčiny

     • Hviezdoslavov Kubín 2023

      Základná škola s materskou školou Krivany dňa 16. marca zorganizovala školské kolo literárnej súťaže v prednese poézie a prózy. V priestoroch triedy    5. A sa stretlo 28 žiakov školy, ktorí majú radi recitáciu. S radosťou prezentovali svoje nadanie a recitátorské schopnosti. Porota mala veľa práce, aby napokon vybrala tých najlepších.

      Školskému kolu predchádzali triedne kolá, na ktorých vyučujúce vybrali  najšikovnejších žiakov. Básničky plné fantázie, príbehy o zvieratkách, medziľudských vzťahoch, často aj poučné príbehy plné múdrosti a inšpirácie zazneli naplno a páčili sa aj porote. Tretie miesta získali Emka Kohanová, Matúš Kuchár (I. kategória, poézia), Jozef  Garančovský (II. kategória, poézia), Natália Mišenčíková (III. kategória, poézia), Štefan Berdis (I. kategória, próza). Druhé miesta získali Lýdia Kuchárová, Jasmin Saxová (I. kategória, poézia), Justína Šejirmanová (II. kategória, poézia), Šimon Kopilec (III. kategória, poézia), Adam Kušnír (I. kategória, próza), Nikolas Želinský                       (II. kategória, próza). Prvé miesta a zároveň postup do okresného kola, ktoré sa uskutoční 30. marca v Sabinove, obsadili Zoja Šejirmanová (I. kategória, poézia), Filip Križalkovič (II. kategória, poézia), Jozef Karabaš (III. kategória, poézia), Gréta Hradiská (II. kategória, próza) a Tatiana Berdisová (III. kategória, próza). „Pri tejto súťaži sme si precvičili pamäť. Mne osobne sa páčili texty a prednesy spolužiakov, niektoré boli dokonca aj veľmi vtipné,“ vyjadrila sa o podujatí siedmačka Tatiana Berdisová. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu súťaž zameranú na prednes.

                                                                                                        Mgr. Alena Hrabčáková

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     • Oznam rodičom

      Oznamujeme  rodičom a žiakom, že jarné prázdniny sa v školskom roku 2022/2023 uskutočnia v termíne od 06. marca (pondelok) do 10. marca (piatok) 2023. Vyučovanie po prázdninách pokračuje  v pondelok 13. marca 2023.

      Prerušenie prevádzky MŠ, ŠKD a ŠJ

      Počas jarných prázdnin bude, so súhlasom zriaďovateľa, z organizačných a prevádzkových dôvodov (z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov) prerušený výchovno-vzdelávací proces  v materskej škole a v školskom klube detí, taktiež nebude prevádzka školskej jedálne. Prevádzka materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne sa obnoví v riadnom režime od pondelka 13. marca 2023.