• Darovaním 2% občianskemu združeniu ZRPŠ Krivany 
    vlastne podporíme samých seba!

     

    ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2% - pre rok 2024

     

    IČO:               52825931 (v tlačive sa zarovnáva sprava)

    Obchodné meno:  ZRPŠ Krivany, o.z.

     

     

    A) SOM ZAMESTNANEC

    Postup pre zamestnancov, za ktorých vykonáva ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ:

    1) zamestnávateľ Vám vystaví tlačivo POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti;

    2) následne vyplníte (alebo Vám pomôžeme vyplniť) tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - nájdete ho nižšie vo formáte PDF v editovateľnej podobe;

    Suma v r. 13 tlačiva VYHLÁSENIE sa aktuálne zaokrúhľuje matematicky, teda vyčísľuje sa nasledovne: 

    3,115 zaokrúhlime na 3,12
    3,114 zaokrúhlime na 3,11

    3) obe tlačivá vložíte (v euroobale/obálke) do schránky ZRPŠ Krivany, o.z. umiestnenej na budove COOP Jednota v Krivanoch, pričom ich podáme na daňovom úrade za Vás.

    V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na adrese zrps.krivany.oz@gmail.com, alebo správou na FB stránke Občianske združenie ZRPŠ Krivany. Tlačivo VYHLÁSENIE Vám môžeme na požiadanie doručiť.

    Tlačivá na stiahnutie pre zamestnanca:

     

    B) DAŇOVÉ PRIZNANIE SI ROBÍM SÁM

    (ste zamestnaný, ale daňové priznanie si podávate sami - napr. v priebehu roka ste mali súčasne viac zamestnaní, SZČO a pod.)
     

    Tlačivá na stiahnutie pre FYZICKÚ OSOBU typu A:

    Elektronický formulár - môžete ho vyplniť online a následne vytlačiť, podpísať a doručiť na príslušný úrad finančnej správy: elektronický formulár pre FO typu A nájdete na tomto linku.

    Upozornenie: elektronické formuláre sú určené ako pomôcka pri vypĺňaní pre NEREGISTROVANÉ DAŇOVÉ SUBJEKTY. V prípade, že komunikujete s finančnou správou elektronicky, formuláre vypĺňate v osobnej internetovej zóne.

    Tlačivá na stiahnutie pre FYZICKÚ OSOBU typu B:

    Elektronický formulár - môžete ho vyplniť online a následne vytlačiť, podpísať a doručiť na príslušný úrad finančnej správy: elektronický formulár pre FO typu B nájdete na tomto linku

    Upozornenie: elektronické formuláre sú určené ako pomôcka pri vypĺňaní pre NEREGISTROVANÉ DAŇOVÉ SUBJEKTY. V prípade, že komunikujete s finančnou správou elektronicky, formuláre vypĺňate v osobnej internetovej zóne.

     

    C) SOM PRÁVNICKÁ OSOBA

    (ste spoločnosť, firma a pod.)

    Od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať 2% z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme pre autorizovaných používateľov: 
    OIZ - osobná internetová zóna.

    Ak si chcete pozrieť ako vyzerajú tlačivá v pdf: 

    Darovaním 2% z dane podporíte naše aktivity zamerané prioritne na deti, ale aj na podporu našej komunity. Snažíme sa prepojiť žiakov, rodičov, učiteľov a širokú verejnosť, aby sme spoločne dosiahli synergický efekt, ktorý charakterizuje rovnica: 2+2=5 J