• Darovaním 2% z dane podporíte naše aktivity zamerané prioritne na deti, ale
    aj na podporu našej komunity. Snažíme sa prepojiť žiakov, rodičov, učiteľov
    a širokú verejnosť, aby sme spoločne dosiahli synergický efekt,
    ktorý charakterizuje rovnica: 2+2=5
    J

     

    ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2%

     

    IČO:                           52825931
    Právna forma:          občianske združenie
    Obchodné meno:      ZRPŠ Krivany, o.z.
    Sídlo:                         Krivany
    Súpisné číslo:            1
    PSČ:                          082 71
    Obec:                         Krivany

     

    1) Som zamestnanec

    (Váš zamestnávateľ bude robiť ročné zúčtovanie dane za Vás)

    TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE PRE ZAMESTNANCA

    POSTUP pre zamestnancov, za ktorých vykonáva ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ:

    1) zamestnávateľ Vám vystaví tlačivo POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti,

    2) následne vyplníte tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (nájdete ho vyššie vo formáte PDF, pričom je editovateľné - môžete ho vyplniť aj v počítači).

    POZOR, zmena! 
    Suma v r. 13 tlačiva VYHLÁSENIE sa aktuálne zaokrúhľuje matematicky, teda vyčísľuje sa nasledovne: 

    11,115 zaokrúhlime na 11,12
    11,114 zaokrúhlime na 11,11

    3) obe tlačivá vložíte (v euroobale/obálke) do schránky ZRPŠ Krivany, o.z. umiestnenej na budove COOP Jednota v Krivanoch, pričom ich podáme na miestne príslušnom daňovom úrade za Vás.

    V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na t.č. 0917 727 562, e-mailom na adrese zrps.krivany.oz@gmail.com, alebo správou na FB stránke Občianske združenie ZRPŠ Krivany.

     

    2) Daňové priznanie si robím sám

    (ste zamestnaný, ale daňové priznanie si podávate sami - napr. v priebehu roka ste mali súčasne viac zamestnaní, SZČO a pod.)
     

    TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE pre FYZICKÚ OSOBU typu A:

    Ak podávate daňové priznanie elektronicky, formulár pre FO typu A nájdete na tomto linku.
     

    TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE pre FYZICKÚ OSOBU typu B:

    Ak podávate daňové priznanie elektronicky, formulár pre FO typu B nájdete na tomto linku

     

    3) Som právnická osoba

    (ste spoločnosť, firma a pod.)

    Od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať 2% z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme.

    Elektornický formulár nájdete na tomto linku.

    Ak si chcete pozrieť ako vyzerajú tlačivá v pdf, na tomto linku nájdete formulár a 
                                                                                 potvrdenie o podaní daňového priznania.