• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • OZNAM - skrátené vyučovanie

      Oznam pre rodičov a zákonných zástupcov

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že tento týždeň bude z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov skrátené vyučovanie a vyučovanie skončí už po 5. vyučovacej hodine (o 12.10 h ). Tento týždeň odpadá aj popoludňajšia záujmová činnosť žiakov (krúžky), vrátane fašiangového karnevalu. Školský klub detí bude v prevádzke podľa potreby.

     • Doska, ktorá znamená svet!

      Divadlo o 100 rokov

      Celoslovenská súťaž vyhlásená Slovenským národným divadlom, v ktorej žiaci 3.A získali za svoju šikovnosť a kreativitu špeciálnu cenu Marketingu a vizuálnej komunikácie. Z ceny sa veľmi tešíme!

      PaedDr. Eva Viktorová

    • „Šaliansky Maťko“
     • „Šaliansky Maťko“

      Poznávame minulosť v príbehoch

      16. január sa niesol v duchu recitácie slovenských povestí. Základná škola s materskou školou Krivany zorganizovala školské kolo obľúbenej literárnej súťaže. V 3 kategóriách predviedli svoj recitačný talent chlapci a dievčatá 2. - 7. ročníka. Povesti z rôznych kútov Slovenska, smutné i veselé príbehy z minulosti - o mlynárovi z Holíča, o čertovi, mníchovi, či o Zuzke, ktorá sa zaľúbila do vodníka, upútali pozornosť prítomných. Víťazi potešili aj porotu. Prvé miesta v jednotlivých kategóriách získali druhák Jozef Garančovský, piatačka Michaela Barborová a siedmačka Linda Verešpejová. Zároveň našu školu prezentovali na okresnom kole v Lipanoch, odkiaľ si priniesli aj čestné uznanie a pekný darček. „Pri recitovaní svojej povesti som sa aspoň na pár minút ocitla v minulosti, v ktorej sa žilo ináč ako dnes,“ vyjadrila sa o podujatí šiestačka Ester Križalkovič

    • Bystré hlavičky
     • Bystré hlavičky

      Všetkovedko

      Štvrtok 28. 11. 2019 súťažilo takmer 22 000 detí na celom Slovensku, ktoré „bojovali“ vo veľkom súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Ani žiaci našej školy medzi nimi nechýbali. A ako dopadli? Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov 2., 3., 4. ročníka. Traja žiaci získali titul VŠETKOVEDKO – Maroš Hovanec (3. r.), Peter Stedina (2. r.), Filip Šimko (2.r).

    •               ZRPŠ Krivany o.z.
     • ZRPŠ Krivany o.z.

      vás pozýva na

      1. ČLENSKÚ SCHÔDZU

      6. 2. 2020 (štvrtok) o 16.00 hod.

      v jedálni ZŠ s MŠ Krivany

      Program:

      1. Otvorenie a oboznámenie s programom
      2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
      3. Predstavenie ZRPŠ Krivany, o.z. a Stanovy
      4. Návrh kandidátov a voľby do orgánov združenia
      5. Plánované aktivity
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 23. 2. 2020
  • Fotogaléria

   • Šaliansky Maťko
   • Sánkovačka
   • Vianočná besiedka
   • DJZ Červená čiapočka
   • Mikulášske všeličo
   • Záver šk. roka
   • Týždeň boja proti drogám
   • AHA! Matematika!
   • Deň knižníc