• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Oznam - školská jedáleň

      Vedúca ŠJ oznamuje rodičom, že prihlásiť dieťa/žiaka na stravu v školskom roku 2021/2022 je možné odovzdaním vyplneného ZÁPISNÉHO LÍSTKA podľa príslušnej kategórie do 2.9.2021.

      Zápisný lístok je možné poslať emailom naskenovaný a originál odovzdať triednym učiteľom na začiatku školského roka.

     • Oznam

      OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

      Riaditeľka školy oznamuje žiakom a zákonným zástupcom, že otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra (štvrtok) 2021 o 8.30 hod.

      Na základe odporúčania RÚVZ škola neorganizuje hromadné otvorenie školského roka s výnimkou prvého ročníka, ktoré sa uskutoční v triede 1. ročníka v sprievode zákonného zástupcu dieťaťa.

     • OZNAM

      Bezpečné prostredie v škole

      Zisťovanie záujmu o antigénové samotestovanie

      Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      • na podnet ministerstva školstva má škola možnosť zabezpečiť pre Vaše deti testy na dobrovoľné samotestovanie antigénovými testami v domácom prostredí za účelom udržania bezpečného pr
     • Hurá !  Zvládli sme to!

      Matematický klokan aj napriek všetkému prebehol na 1. stupni veľmi úspešne. Do úloh sa zahryzli druháci: Laura Hovancová, Filip Brenkus, Jasmina Saxová, Ľubko Kravec, Dalibor Želinský

      tretiaci: Peter Stedina, Jožko Garančovský, Nicolas Želinský

      a štvrtáci: Maroš Hovanec, Sebastián Bujňák

      Všetkým súťažiacim klokanom blahoželáme a osobitne Marošovi Hovancovi za jeho umiestnenie medzi 20% najúspešnejších riešiteľov v SR.

     • Nechýbali ani profesionáli

      Didaktické hry a cvičenia v prírode

      Koniec školského roka je neodmysliteľne spojený aj s účelovým cvičením na ochranu života a zdravia pre žiakov 2. stupňa a didaktické hry v prírode pre mladších žiakov. Ani školský rok 2020/2021 nebol výnimkou. Didaktické hry žiaci 1. stupňa absolvovali na školskom ihrisku. Žiaci plnili úlohy na stanovištiach z oblasti zdravotnej, ochrany zdravia pri trávení času bicyklovaním a pod. Stanovište zo zdravotnou tematikou mali na starosti dve lekárky MUDr. Lýdia Viktorová a MUDr. Zuzana Vrbovská, ktoré deťom profesionálne predviedli prvú pomoc pri rôznych životných situáciách. Deti sa naučili správne postupy pri telefonovaní na tiesňové linky, postupy pri krvácaní, zlomeninách, bezvedomí a pod. Tiež si mohli vyskúšať oživovanie na figuríne, ktoré sa im veľmi páčilo. Mali možnosť zistiť pomocou fonendoskopu ako pracuje spolužiakovo srdiečko. Na ďalšo

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 18. 9. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje