• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Nebeské divadlo
     • Nebeské divadlo

      Štefánikove cesty za poznaním

      V takomto duchu sa niesol 9. ročník výtvarnej súťaže Memoriál Milana Rastislava Štefánika organizovanej pri príležitosti Dňa Milana Rastislava Štefánika v Lučenci.

      Naša škola sa zapojila prvýkrát a hneď sme si odniesli najcennejšie umiestnenie. Žiaci 2. a 3. ročníka sa podujali zobraziť Štefánikovú predstavu o Nebeskom divadle. Do výtvarnej súťaže bolo zaslaných 233 výtvarných prác. I. kategóriu reprezentuje 65 prác. Veľmi nás potešila správa, že práca žiačky 3.A Ireny Laciovej sa umiestnila na prvom mieste. Organizátorom sme boli pozvaní na slávnostne vyhodnotenie výtvarnej súťaže do Lučenca. Dňa 4.5.2022 si Irenka v sprievode triednej učiteľky prebrala hodnotné ceny a diplom za svoju prácu. Z ocenenia sa veľmi tešíme a Irenke gratulujeme a držíme prsty pri ďalšej tvorivej práci.

    • Zimná kalokagatia
     • Zimná kalokagatia

      Kúzelná športová zima

      Celoslovenskú kultúrno-umeleckú súťaž, organizovanú každé dva roky, narušila pandémia, čím sa oddialilo vyhodnotenie. Prijali sme pozvanie na prezentáciu výtvarných prác, ktorá sa uskutočnila 21.apríla na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Už druhýkrát sme sa zapojili do súťaže a potvrdili, že na našej škole máme šikovných a kreatívnych výtvarníkov. V krásnom prírodnom prostredí obklopení horami sme si osobne prevzali diplomy a darčeky. Tento ročník priniesol niekoľko zaujímavých tém. Vo štvrtej kategórii (5. a 6. ročník) s témou „Kúzelná športová zima“ získala 1. miesto Marianna Berdisová, žiačka 6. A triedy. V piatej kategórii (7. - 9. ročník) s témou piktogram „Medaila“ získala 2. miesto Ester Križalkovičová, žiačka 8. A triedy. Z výtvarných úspechov žiakov sa veľmi tešíme a prajeme veľa tvorivých nápadov v ďalšej tvorbe.
      Mgr. Katarína Janošková

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

      V pondelok 11. apríla sa na našej škole uskutočnila súťaž Matematický klokan. Ide o najväčšiu medzinárodnú matematickú súťaž, v ktorej každý rok súťažia milióny žiakov z celého sveta. Na našej škole sa jej zúčastnilo 32 žiakov prvého a druhého stupňa. Najlepší výsledok dosiahol štvrták Daniel Gustáv Babej, ktorý vyriešil správne viac ako 96 % úloh v teste. Vo svojej kategórii sa umiestnil na 64. mieste na Slovensku, z čoho sa veľmi tešíme. V tabuľke uvádzame najúspešnejších riešiteľov našej školy. Pri ich usporiadaní sme sa riadili percentilom, ktorý udáva, koľko percent žiakov v konkrétnej kategórii malo horší výsledok ako daný žiak. Teda čím je percentil väčší, tým je to pre žiaka lepšie. Za pomoc s organizáciou súťaže v 2. až 4. ročníku ďakujeme pani učiteľke Onuferovej a v 1. ročníku pani učiteľke Janičovej. Všetkým zúčastneným ďakujeme, úspešným riešiteľom gratulujeme a tešíme sa na

     • PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

      Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Krivanoch v súlade s § 59 a 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa budú prijímať 19. mája 2022 v čase od 14: 00 do 16: 00 h alebo po dohode s vedením materskej školy (tel. č. 0944 465 613) dieťa bude možné zapísať aj v inom májovom termíne.

     • Deň Zeme

      Ako si vtáčiky prstienky vyberali

      Deň Zeme, 22. apríl, sa neniesol iba v znamení sadenia stromčekov, ale aj spoznávania obyvateľov vzdušného priestoru. Žiaci prvého stupňa mali jedinečnú možnosť zoznámiť sa s ornitológom Michalom Revickým, ktorý im porozprával o živote vtákov v našom okolí. Žiaci sa presunuli k rieke Torysa, kde boli pripravené ornitologické siete, do ktorých pán Revický zachytával vtáky.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 18. 5. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje