• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • "Deň jablka"

      Vedeli ste o tom, že existuje Deň jabĺk ? Je to 21. október. Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Aj prváci sa zapojili do jabĺčkového dňa a to rôznymi aktivitami: výrobou papierového jabĺčka a ovocného kompótu. Pomocou kvízu sa naučili rôzne zaujímavosti o jablku. V druhom ročníku si žiaci čítali nie len o jablkách, ale aj o iných druhov ovocia a zeleniny, ktoré sú prospešné pre naše zdravie. Nechýbali ani jabĺčkové úlohy na hodinách Matematiky a Slovenského jazyka a literatúry. Výtvarná výchova bola zameraná na tvorbu jablka prostredníctvom mozaiky. V treťom ročníku žiaci riešili jabĺčkové úlohy zo Slovenského jazyka a literatúry, Matematiky. Na základe vlastnej fantázie žiaci vymysleli aj krásne rozprávky o jablku. Hodina výtvarnej výchovy sa niesla v podobe vyrábania jabĺk z vlny, nitky. Spomedzi žiakov 3. ročníka žiak Jozef Garančovs

     • OZNAM

      Jesenné prázdniny

      Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom, že jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

     • OZNAM

      ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ZŠ OD 26. 10. 2020

      Prezenčné vyučovanie bude prebiehať iba u žiakov prvého až štvrtého ročníka. Žiaci sa budú učiť v pondelok 26. 10. 2020 iba štyri vyučovacie hodiny, keďže nebude zabezpečený obed v školskej jedálni. Výučba v ďalších dňoch bude prebiehať pre žiakov 1. stupňa riadnym spôsobom za dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. Žiak je povinný mať v škole nasadené na tvári rúško.

    • Dedičstvo človeka a prírody
     • Dedičstvo človeka a prírody

      Každá odroda má svoj príbeh

      Čo je to odroda, sorta, staré odrody jabloní alebo prečo chutí jablko z našich sadov lepšie ako z obchodu ? Takýmito otázkami sa zaoberali žiaci štvrtého ročníka pri príležitosti sviatku jablka.

      Dozvedeli sa tiež že:

      • starú odrodu nenájdu v obchodoch, do predajní sa
    • Knižné kamarátstva
     • Knižné kamarátstva

      Čítanie nás baví!

      Kto číta, ten vyhrá! A to doslova. Vyhráva bohatstvo v podobe zlepšenia techniky čítania, rozšírenia slovnej zásoby a písania diktátov.

      Teraz majú žiaci možnosť vyhrať aj vecné bohatstvo vo forme knižnice plnej super kníh pre školu. Štvrtáci nelenili a do súťaže od kníhkupectva Panta Rhei – Knižné kamarátstva sa zapojili.

     • OZNAM

      ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ZŠ OD 19. 10. 2020

      Prezenčné vyučovanie bude prebiehať iba u žiakov prvého až štvrtého ročníka a žiakov so zdravotným znevýhodnením zo SZP a MRK, ktorí vzhľadom na sociálne prostredie, technické možnosti a zdravotné znevýhodnenie nie sú schopní vzdelávať sa doma. Žiaci sa budú učiť iba štyri vyučovacie hodiny denne. Výučba bude prebiehať upraveným spôsobom za dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. Žiak a zamestnanec je povinný mať v škole na tvári nasadené rúško. Stravovanie žiakov a zamestnancov nebude obvyklým spôsobom, keďže prevádzka školskej jedálne bude prerušená až do odvolania. Zamestnanci a žiaci sú automaticky odhlásení z obedov. Prevádzka ŠKD taktiež nebude až do odvolania.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 29. 10. 2020
  • Fotogaléria

   • Zelená škola
   • Záver šk. roka
   • Kytička pre mamičku
   • ŠKD DOMA
   • Dajme spolu gól
   • Šaliansky Maťko
   • Sánkovačka
   • Vianočná besiedka
   • DJZ Červená čiapočka