• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • INFO

      Pandemická OČR od 1. júla 2020: U školákov nárok zanikne, pokračovať môžu len s lekárskym potvrdením

      Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov školopovinných detí, že školy (základné, stredné) sú bežne cez prázdniny uzavreté podľa školského zákona, a nie na základe mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu COVID-19. Preto nárok na pandemickú OČR rodičom školopovinných detí z dôvodu poskytovania starostlivosti zanikne zo zákona dňom 30. 6. 2020.

    • Dopravkovo
     • Dopravkovo

      Dopravné prostriedky budúcnosti

      Počas druhého júnového týždňa sa v našej škole veľa čítalo, rozprávalo o dopravných situáciách na cestách a vyrábali sa dopravné prostriedky budúcnosti – ako si ich deti predstavujú. Azda najväčšiu radosť mali naši najmenší z praktickej realizácie získaných vedomostí. Naštartovali autá, zasvietil semafor a skúšobné jazdy začali. Po nich nasledovala jazda na body. Tie získali pri prekonaní prekážok, pri správnej jazde, na kruhový objazd či prejazd železničným priecestím. Aj zaparkovať auto bola drina. Najlepší motoristi boli ocenení. Všetci zúčastnení žiaci si odniesli krásne medaily pre super vodičov. Na záver sme ich upozornili, že na cestách si musia dávať pozor, dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pravidelne kupovať batérie do autíčok.

    • Škola priateľská deťom
     • Škola priateľská deťom

      Naša Základná škola s materskou školou Krivany sa v tomto školskom roku 2019/ 2020 zapojila do celoslovenského programu „Škola priateľská k deťom“. Tento titul každoročne udeľuje Slovenský výbor pre UNICEF školám, ktoré splnia určené kritériá.Zapojením do projektu sme na škole vytvorili otvorené priateľské prostredie, ktorom sa každé dieťa mohlo cítiť bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodilo s radosťou. Naši žiaci sa takto mohli učiť zodpovednosti a tolerancii voči iným. Zo získaného titulu sa veľmi tešíme a ďakujeme všetkým, ktorí nás v tejto aktivite podporovali.

    • Deň otcov
     • Deň otcov

      Deň otcov je sviatkom, kedy ďakujeme našim otcom za všetko, čo nám dali, čo pre nás urobili. U nás aj v iných krajinách tento sviatok pripadá na tretiu júnovú neďeľu. Na svojich otcov nezabudli ani deti, ktoré navštevujú náš školský klub. Pre svojich oteckov vyrobili darčeky, ktorými ich určite potešili.

     • Informácie pre rodičov a zákonných zástupcov k organizácii a podmienkam letnej školy v školskom roku 2019/2020 v ZŠ s MŠ Krivany

      Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy - Obce Krivany a riaditeľky základnej školy, Vám oznamujeme, že pre našich žiakov v prípade úspešnosti rozvojového projektu na organizáciu Letnej školy na ministerstve školstva, sprístupníme pre našich žiakov Letnú školu v dvoch cykloch od 10.8. – 21. 8. 2020 podľa záujmu žiakov. Letná škola je súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v školách. Zámerom Letnej školy je poskytnúť zmysluplné využitie voľného času počas letných prázdnin s výchovno-vzdelávacími aktivitami, ktoré budú prispôsobené veku a potrebám žiakov. Letná škola nebude kopírovať klasickú výučbu, ale bude stimulovať výchovno-vzdelávací proces formou zážitkového, hravého a tvorivého učenia sa a poskytne možnosť adaptácie žiakov na začatie školského roka 2020/2021 po stránke vzdelá

    • Dajme spolu gól
     • Dajme spolu gól

      V školskom roku 2019/2020 je naša škola zapojená do Grassroots programu pod názvom „Dajme spolu gól“. Realizujeme ho v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom a je zameraný na popularizáciu futbalu u deti v materských školách a 1. ročníkoch základných škôl. Prebieha v mesiacoch október až máj a to 45 minútovou aktivitou každý týždeň. Aktivity sú zamerané hlavne na pohybový rozvoj dieťaťa, prácu s loptou hravou formou, ako aj na samotnú hru. Projektu sa pravidelne zúčastňuje 9 detí z MŠ a 8 z prvého ročníka ZŠ. Aktivity vedie Mgr. Ľubomír Bodnár v spolupráci s učiteľkami materskej školy a triednou učiteľkou 1. ročníka Mgr. Máriou Falatovou. Pre kvalitnejšiu prácu s deťmi poskytol Slovenský futbalový zväz balíček pomôcok a futbalových lôpt rôznych veľkostí. Kým jesenný blok aktivít prebehol bezproblémovo, jarnú časť nám výrazne skomplikovala epidémia a následne uzatvorenie škôl, preto

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 15. 7. 2020
  • Fotogaléria

   • Záver šk. roka
   • Kytička pre mamičku
   • ŠKD DOMA
   • Dajme spolu gól
   • Šaliansky Maťko
   • Sánkovačka
   • Vianočná besiedka
   • DJZ Červená čiapočka
   • Mikulášske všeličo