• Dnes je
  Pondelok 24. 6. 2024
  • jún 2024
    • 25
    • Ut
    • Didaktické hry a cvičenia v prírode
     I.A, II.A, III.A, I.S, IV.A
    • 25. 6.
     2-4
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 25
    • Ut
    • Triednická hodina
     I.A, II.A, III.A, I.S, IV.A, V.A, II.S, VI.A, VII.A, III.S, VIII.A, IX.A
    • 25. 6.
     1
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 25
    • Ut
    • Účelové cvičenie
     V.A, II.S, VI.A, VII.A, III.S, VIII.A, IX.A
    • 25. 6.
     2-4
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 24
    • Po
    • Triednická hodina
     II.A, III.A, I.A, I.S, IV.A, V.A, II.S, VI.A, VII.A, III.S, VIII.A, IX.A
    • 24. 6.
     1
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 24
    • Po
    • Didaktické hry a cvičenia v prírode- teoretická príprava
     I.A, II.A, III.A, I.S, IV.A
    • 24. 6.
     2-4
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 24
    • Po
    • Účelové cvičenie- teoretická príprava
     II.S, V.A, VI.A, VII.A, III.S, VIII.A, IX.A
    • 24. 6.
     2-4
    • Hodina s triednym učiteľom