• OZNAM

     • Informácia o voľnom pracovnom mieste

      Názov zamestnávateľa : Základná škola s materskou školou Krivany

      Adresa : Krivany 1, 082 71 Krivany

      Kontakt : skola@zskrivany.edu.sk , M: 0910 897 681 (Mgr. Mária Kromková)

      Pracovná pozícia : Školský psychológ  

      Úväzok : 100 %   (doba určitá do 31. 08. 2024, s možnosťou ďalšieho predĺženia pracovnej zmluvy)

      Dátum nástupu: 01. 09. 2023

      Kvalifikačné predpoklady: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023  o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov  a odborných zamestnancov.

      Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

      Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov              

      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom, poštou alebo osobne do 16. 08. 2023, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Predpokladaný termín výberového konania 17. 08. 2023.

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

    • Zavŕšenie turistického krúžku
     • Zavŕšenie turistického krúžku

     • Naša predposledná túra viedla do horstva ľudovo nazývaného Čarna hura. 12. mája sme vyrazili z Brezovice do skalnatého terénu nazývaného Brezovské skaly, odtiaľ sme sa presunuli na vrch Ščob (956 m) s altánkom a veľkým krížom. Potom sme zostúpili do Polomy a po starej ceste cez role naspäť do Brezovice. Prešli sme 11,4 km (https://www.relive.cc/view/v4OGg38ZE5O).

      Naším posledným cieľom bola Smrekovica (1 200 m) – najvyšší bod pohoria Branisko. Výstup sa začal 28. mája z Vyšného Slavkova od kameňolomu, odtiaľ sme sa presunuli na Zelenú skalu s nádhernými výhľadmi na Tatry a odtiaľ na samotný vrchol Smrekovice s viacerými prístreškami. Celkovo sme prešli 9,8 km. Za pomoc s dopravou ďakujeme rodine Karabašovej (https://www.relive.cc/view/v8qVQ1em236).    

      V rámci krúžku sme absolvovali 15 túr (14 peších, 1 cyklo). Najdlhšou bola cyklotúra do Blažova (30 km), druhou najdlhšou túra na Stribernu (15 km). Najvyšším bodom, ktorý sme zdolali bola Smrekovica. Kto bol na všetkých túrach, dokopy prešiel približne 160 km.

      Každý, kto sa zúčastnil aspoň jeden túry, dostal sladkú odmenu. Najvytrvalejší turista Dávid Jiříkovský bol ocenený vreckovým turistickým ďalekohľadom. Ďalší 3 turisti s najväčším počtom túr (Jozef Karabaš, Matúš Bujňaček a Maroš Hovanec) dostali publikáciu od Jozefa Sobotu Prírodné zvláštnosti v regióne Hornej Torysy. Všetci štyria spolu s Dominikom Oreškom získali certifikát aktívneho turistu.

      Prikladáme mapu a zoznam všetkých našich uskutočnených cieľov.

      Veríme, že aj o rok bude na škole záujem o turistiku a tak budeme môcť pokračovať v našom krúžku.

      Mgr. Štefan Klembara

    • Zlatá horúčka v múzeu
     • Zlatá horúčka v múzeu

     • V stredu 28. 6. 2023 sme s deťmi, ktoré navštevujú školský klub absolvovali exkurziu v Košiciach. Väčšina detí po prvýkrát absolvovala cestu vlakom, ktorú si naozaj užívali. Na vlakovej stanici si vyskúšali sami kúpiť cestovný lístok.

      Cieľom exkurzie bola Zlatá horúčka vo Východoslovenskom múzeu. Videli sme Košický zlatý poklad, ktorý obsahuje 2 920 zlatých mincí, dvojmetrovú zlatú reťaz a 3 medaily, uložený v trezore. Všetky deti si vlastnými rukami vyskúšali, aké náročné je ryžovanie zlata. Na naše prekvapenie, všetci  vyryžovali niekoľko zrniečok, ktoré si zapečatené v prospektorskom osvedčení odniesli domov. Popri návšteve sme stihli aj prehliadku centra mesta.
      Deťom sa exkurzia veľmi páčila, hlavne cesta vlakom. Veríme, že aj budúci školský rok sa nám podarí navštíviť ďalšie zaujímavé miesto.

      Mgr. Monika Kuchárová

     • VÝLETík

     • Dňa 20.6.2023 sa uskutočnil koncoročný výlet 5.A, 6.A, 7.A a 8.A spolu s triednymi učiteľmi do Vysokých Tatier. Z parkoviska Biela Voda sme sa presunuli po nerovnom teréne k Zelenému plesu. Pre väčšinu to bol cieľ, tí vytrvalejší sa po skalnom „chodníku“ s vysokým prevýšením presunuli na Červené pleso. Potešili nás krásne výhľady a nádherné počasie. Záverom výletu bola návšteva obchodného centra MAX v Poprade (https://www.relive.cc/view/vxOQQ4xL22O).
      Mgr. Štefan Klembara

     • Oznam

     • Organizácia vyučovania od 26. 06. do 30. 06. 2023

      Koniec vyučovania v poslednom júnovom týždni o 11.15 h. Žiaci odchádzajú postupne pod dozorom triednych učiteľov (od najmladších) na obed, do ŠKD alebo domov.  

      Pondelok (26.6.2023):

      Účelové cvičenie (2. stupeň) a Cvičenia a hry v prírode (1.stupeň)

      Utorok (27.6.2023):

      Odovzdávanie učebníc

      Školský výlet (9.A)

      Streda (28.6.2023):

      Odovzdávanie učebníc

      Triednické práce

      Štvrtok (29.6.2023):

      Triednické práce, fotografovanie  tried

      Piatok (30.6.2023):

      Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023

      Slávnostné ukončenie školského roka bude  na chodbe školy/na školskom dvore  o 9. 00 h. Príchod žiakov do školy  v čase od 7.30 do 9.00 h. Žiaci budú v škole pod dozorom pedagogických zamestnancov. Po odovzdaní vysvedčení bude spoločné fotografovanie žiackych kolektívov s triednymi učiteľmi.  Žiaci po obede v ŠJ odchádzajú domov.

      Prevádzka ŠKD v piatok  30. 06. 2023 z organizačných  dôvodov nebude.

      Mgr. Mária Kromková - riaditeľka školy 

       

                                                                                                                           

       

       

       

       

    • Deň matiek 2023
     • Deň matiek 2023

     • V našej obci sme 14.5. 2023 oslavovali! Žiaci Základnej školy s materskou školou Krivany a Dedinská folklórna skupina Jána Lazoríka pripravili pre všetky mamky, babky, tety  peknú oslavu „Dňa matiek“.  Samozrejme nezabudli sme ani na ockov, ktorí sú dôležitou súčasťou našich rodín. Čo sme si prichystali?

                            Drahí ockovia, drahé mamy,
                             že vás máme, že ste s nami,
                             blahoželať vám dnes chceme
                             tým, čo  všetci dobre vieme:
                             tančekmi a pesničkami,
                             pre vás, ockovia a  mamy!

      Veru bolo sa na čo pozerať. Vzali sme to pekne po poriadku od súčasnosti, až po prvé rande. Naši prváci uvili kytičku fialiek pre svoje mamičky. Druháci ukázali ako to u nich vyzerá po príchode do školy, ako si predstavujú ich budúcnosť rodičia a chytľavými pesničkami odpovedali vtipne na každodennú realitu.

      Po nich prišli na rad naši najmenší škôlkari a statočne bojovali so svojim strachom, keď sa na nich pozeralo toľko očí a blikalo toľko nastavených fotoaparátov. Ukázali nám, ako treba poriadne rozmýšľať pri výbere ženícha a ako sa vedia zvŕtať pri tanci. K láske patria básne, piesne a vyhrávanie pod oknami. Ľudové piesne nám zaspievali žiačky našej školy pod vedením pána učiteľa Petríka a „pod okienkom vyhrával Dalibor Želinský s Jasmínkou Saxovou. Viete čo máte urobiť keď sa vám nejaké dievča páči? No predsa postaviť jej máj. Tento náš kriviansky zvyk nám pripomenuli žiaci zo záujmového krúžku Čerkutka a pevne verím, že sa pridajú aj k našej folklórnej skupine pri stavaní májov . Matej Šimko nám všetkým vysvetlil, ako deti prichádzajú na svet a hneď sme boli múdrejší. Jedného priniesol Ježiško na Štedrý večer, k druhým „priľecela goľa“, tretieho priniesol domov Mikuláš.. Vy ste ako na tom? V scénke Návrat nám síce vtipným spôsobom, ale za to  niekedy krutú realitu ukázali naši štvrtáci. Tu si totiž na chvíľu vymenil ocko , ktorý pracuje dlho v zahraničí úlohu s mamkou a zistili sme, že to nie je až také ľahké starať sa o malé deti. Tretiaci sa jednoducho nezapreli a svoje si znova odtancovali na známe hity od skupiny Elán, Polemic , Márie Čírovej a nesmelo chýbať ani Sladké mámení z kultového filmu S tebou mě baví svět. A bez úsmevu na tvári nás nenechali ani zaľúbenci Kubo a Žofka. Skvelá Zojka Šejirmanová a Jakub Hovanec  nám ukázali ako sa randí. A že pusa - bozk od milovanej osoby je lepšia“jag gruľe z mlikom“. Záver nám spríjemnili členovia Folklórnej skupiny Krivany  - Torysa  svadobnými prekáračkami a speváčky Martina Novická a Zuzana Sontágová zaspievali všetkým mamkám krásne piesne. Nesmieme zabudnúť ani na pána starostu a jeho príhovor, v ktorom všetkým mamkám poďakoval. Nasledovalo malé občerstvenie.  A čo nám bolo najväčšou odmenou? Šťastné tváre našich mamiek. 

      Mgr. Silvia Radačovská             

       

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • V pondelok 27. marca sa na našej škole uskutočnila súťaž Matematický klokan. Ide o najväčšiu medzinárodnú matematickú súťaž, v ktorej každý rok súťažia milióny žiakov z celého sveta. Na našej škole sa jej zúčastnilo 27 žiakov prvého a druhého stupňa. Medzi úspešných riešiteľov (t.j. patriacich medzi 20 % najúspešnejších vo svojej kategórii) sa zaradili druháčka Marianna Berdisová a piatak Filip Šimko.

      V tabuľke uvádzame najúspešnejších riešiteľov našej školy. Za pomoc s organizáciou súťaže v 2. až 4. ročníku ďakujeme pani učiteľke Onuferovej a v 1. ročníku pani učiteľke Zdenekovej. Všetkým zúčastneným ďakujeme, úspešným riešiteľom gratulujeme.

      Mgr. Štefan Klembara

    • Život v školskom klube
     • Život v školskom klube

     •             Školský klub je zaujímavým miestom na trávenie voľného času po vyučovaní. V našom školskom klube sa snažíme deťom voľný čas vyplniť zaujímavými činnosťami a aktivitami. Ak to počasie dovolí, snažíme sa tráviť čo najviac času na čerstvom vzduchu. U detí rozvíjame dôležité schopnosti a zručnosti. Rozvíjame kognitívne, komunikačné, sociálne, emocionálne kompetencie. Pri  aktivitách kladieme dôraz na humanizáciu výchovy mimo vyučovania pomocou cieľov, ktorými sú formovanie charakteru dieťaťa, poznávanie seba samého, zlepšenie komunikačných schopností, osvojenie si morálnych a sociálnych hodnôt, rozvíjanie kritického myslenia a podobne. Vo výchove mimo vyučovania sa snažíme čo najviac využívať aktivizujúce a inovatívne metódy ako napríklad artefiletiku, výchovu zážitkom, didaktické hry, bádateľské aktivity a podobne.

      „Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne, čo sa naučil.“

               Deň matiek patrí všetkým mamám a pri príležitosti tohto dňa sme s deťmi v školskom klube napísali básničku venovanú mamám, ktorú sme poslali do súťaže organizovanej SPN - Mladé letá, Vymyslite báseň a my ju vytlačíme. Budúci rok sa aj naša básnička o mame môže dostať do zbierky básní, ktorú vydavateľstvo SPN - Mladé letá vydá pri príležitosti dňa matiek. Okrem básničky deti stihli pre svoje mamky pripraviť aj darček v podobe plastiky, pri výrobe ktorej boli použité viaceré materiály ako sololitová doska, modelovacia hmota, akrylové farby, látky, vlna, gombíky a podobne....

               Jednou z nových metód, ktoré sme v ostatnom čase využili bola aj metóda nazývaná artefiletika. Pri tejto metóde sa kladie dôraz na citové prežívanie v danej chvíli a jej výsledkom bol recyklovaný obraz. Každý do obrazu prispel svojim kúskom, ktorý namaľoval podľa toho, ako sa momentálne cítil. Jednotlivé kúsky sme zlepili dokopy a vznikol obraz, ktorý reflektoval pocity detí. Deti táto aktivita bavila a spoločný obraz už skrášľuje chodbu našej školy. Podobný obraz z prírodnín sme v školskom klube vyrobili aj v prvom polroku, no ten už skrášľuje stenu v dennom centre pre seniorov v našej obci.

      „Výchova má byť láskavá a prísna, nie studená a ľahostajná.“
       

                Ďalšou jednoduchou ale zaujímavou metódou je výchova zážitkom. Túto metódu sme využili pri vzdelávacej aktivite na rozvoj finančnej gramotnosti. S deťmi sme išli do miestnych potravín. Deti sme rozdelili do štyroch skupín. Každá skupina dostala nákupný zoznam, malú hotovosť, nákupnú tašku, papier a pero. Ich úlohou bolo nakúpiť podľa nákupného zoznamu potraviny, ktoré sme potom následne využili v školskom klube na zrealizovanie ďalšej aktivity, ktorú deti milujú, a tou je príprava smotanovo - jogurtovej pochúťky ( deti si ju pripravia, cez noc necháme zachladiť a na ďalší deň majú v školskom klube chutný mliečny olovrant, ktorý si sami pripravili ). Dve skupiny nakupovali vo Freshi, dve skupiny v Coop Jednote. Po skončení aktivity sme si spolu s deťmi porovnali ceny v jednotlivých obchodoch. Deti, ktoré ešte samé nenakupovali, získali prvú skúsenosť, ktorú v najbližšom čase určite využijú v bežnom živote.

       

      Deťom treba veci stokrát opakovať, ale ani to nestačí! Rozprávajte im len, rozprávajte! Upozorňujte a upozorňujte! (don Bosco)

       

                Neodmysliteľnou súčasťou režimu dňa v školskom klube, samozrejme ak to počasie dovolí, je pobyt vonku na čerstvom vzduchu. Praktizujeme poznávacie vychádzky po okolí spojené s pozorovaním zmien v prírode, fauny a flóry, organizujeme pikniky v kamennom mlyne, ktoré si deti naozaj užívajú. Pravidelne využívame aj nové zrekonštruované multifunkčné ihrisko a drevený altánok pri škole.

                V tomto školskom roku nás ešte čaká exkurzia do Košíc. Cieľom exkurzie je prehliadka Košického zlatého pokladu spojená s ryžovaním zlata. Deti čaká nová skúsenosť, pri ktorej si budú môcť sami vyskúšať to, ako sa niekedy ryžovalo zlato. Veľkým zážitkom pre mnohých z nich bude určite aj cesta vlakom, keďže väčšina z nich vlakom ešte necestovala.

                Veríme, že náš školský klub vytvára príjemné a zaujímavé podmienky pre všetky deti, ktoré ho navštevujú a že na toto miesto budú spomínať ako na miesto, kde každý deň využívali svoj voľný čas po vyučovaní zmysluplne, aktívne a zábavne.

      Mama

      Máme ťa veľmi radi,
      si krásna a láskavá.
      Si naša kráľovná, mami,
      a stále usmievavá.

      Aj keď ťa občas nahneváme,
      stále nás máš rada.
      Často to tak nemyslíme,
      najlepšia je tvoja rada.

      Že sa máme správať slušne,
      aj kedy sa polepšíme.
      Aj keď to niekedy porušíme,
      stále sme tvoje milované deti.

      Deti, ktoré ľúbia svoju mamu,
      sú šťastné a milované.
      Kto tvrdí opak, klame,
      všetku lásku dáme mame.

      Žiaci ŠKD pri ZŠ s MŠ Krivany
      Mgr. Monika Kuchárová

       

     • Dajme šancu knihám

     • Maratón v čítaní

      Naša základná škola sa zapojila do celoslovenského čitateľského maratónu pod názvom „Čítajme si” 2023. Keďže je všeobecne známe, že deti v súčasnosti čítajú veľmi málo, cieľom podujatia bolo zapojiť do tejto aktivity čo najväčší počet žiakov. Sme veľmi radi, že 24. mája aj naži žiaci zobrali túto myšlienku zodpovedne. Každý účastník „maratónu“ prečítal nahlas jednu stranu alebo odstavec z vybranej knihy. Čítalo sa v triedach, na chodbách školy, či v čitateľských kútikoch.

      Niektoré detí listovanie v knihách naozaj nadchlo. Pracovali aj na spoločnej nástenke - kreslili svojho obľúbeného hrdinu, doplňovali autorov knihy, vypisovali úryvky známych kníh, písali svoje postrehy. Do čitateľskej aktivity sa v našej škole zapojilo vyše sto detí. Takýmto spôsobom sme podporili krásnu myšlienku - prinavrátiť deťom chuť čítať. Výnimočné podujatie organizuje Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF spolu s knižnicami, školami po celom Slovensku. Projekt motivuje deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižnice. „Pokiaľ deti čítajú, je to vždy skvelý deň. Osobne som si to veľmi užila. Rada čítam a prospieva to aj môjmu zdraviu,” takto sa o akcii vyjadrila piatačka Grétka Hradiská.                               

           Mgr. Alena Hrabčáková        

     • Workshop v meste pod Tatrami

     • Už vieme, ako má vyzerať dobre napísaná správa

      Podtatranská knižnica v Poprade pozvala členov redakčných rád časopisov Prešovského samosprávneho kraja na tvorivú dielňu pod názvom „Ako písať vo svete (dez)informácií”. 25. mája sa naši „novinári” ocitli v priestrannej Podtatranskej knižnici v Poprade, kde sa dozvedeli o základných pravidlách práce s informáciami.

      Tento workshop viedla Adriána Hudecová, redaktorka Tlačovej agentúry SR, ktorá odborne a vecne vysvetlila, ako pracuje novinár. Zdôraznila potrebu overovania informácií. Všetkým zúčastneným poradila, aby nezabúdali na to, že školský časopis sa má zameriavať na problémy školy a žiakov. Adriana Hudecová prichystala prekvapenie - tlačovú besedu, na ktorú pozvala dvoch zaujímavých hostí - šéfa Veterán klubu železníc Poprad Jána Sabaku a publicistu Mikuláša Argalácsa, ktorí rozprávali o tatranskej železnici. Pripravila si pre žiakov aj ťažkú úlohu - zjednodušiť dve správy do novín. Workshop ukončila zaujímavá prezentácia zo života novinára, ktorou sa prezentoval Vladimír Šmidl, redaktor Denníka N. Ten nám priniesol niekoľko tipov z novinárskej oblasti. Na podujatí sme sa dozvedeli o 5 základných otázkach, na ktoré musí správa odpovedať. Dozvedeli sme sa aj o Veterán klube a električke Kométe, ktorá oslávila tento rok svoj 110. narodeniny,” povedala o tvorivej dielni piatačka Justína Šejirmanová.                                                                                                              

            Mgr. Alena Hrabčáková

    • Neporaziteľní vesmírni bojovníci
     • Neporaziteľní vesmírni bojovníci

     • Každoročne sa zapájame do výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“ a nepochybne patríme medzi najúspešnejšie školy v okrese. Jej vyhlasovateľom a organizátorom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove spolu s ostatnými astronomickými zariadeniami. Tento školský rok sa z východného Slovenska zapojilo 875 výtvarných prác. Každý rok sa snažíme s deťmi vytvoriť tie najrozličnejšie a obsahovo pútavé výtvarné dielka. Je úžasné pozorovať deti pri práci, keď žiaria ako „hviezdičky“. Svojou fantáziou a nekonečnou nápaditosťou tvoria sám vesmír.

      Ako najlepšie ocenené práce s postupom do celoslovenského kola v Hurbanove získali:

      1. Tatiana Berdisová (7. roč.)
      2. Martin Šimko (7.roč.)
      3. Filip Križalkovič (5. roč.)
      4. Peter Rímsky (3.roč.)

      Najlepšie ocenené práce v okresnom kole: Ester Saxová (7.roč.), Ester Križalkovičová (9.roč.) a Katarína Pavlufčíková (7.roč.), Martin Hriňák (3.roč.)

      Víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcim výtvarným prácam držíme prsty v celoslovenskom kole v Hurbanove. Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili ale neuspeli. Prajeme veľa tvorivých a kreatívnych dní.

          Mgr. Katarína Janošková

     • Modrý gombík 2023

     • Milí rodičia, v týchto dňoch po celom Slovensku prebieha verejna zbierka MODRÝ GOMBÍK UNICEF 2023. Na našej škole bude zbierka prebiehať v stredu 17.5.Je venovaná deťom, ktoré žijú v krajinách, kde zúria vojny alebo ich pustošia prírodné katastrofy. Na svete sú milióny detí, ktoré sa trápia a aj my môžeme byť ich nádejou. Podporiť zbierku môžete dobrovoľným príspevkom vyhodeným do pokladnice (prostredníctvom Vašich deti) alebo zaslaním SMS v tvare MODRY GOMBIK na číslo 844 (1 SMS = 3 €) alebo cez www.modrygombik.sk Za Váš dobrý skutok veľmi pekne ďakujeme.

     • Botanikiáda

     • Projekt Botanikiáda je určený žiakom 5.ročníka základných škôl s cieľom rozvíjať ich záujem o prírodné vedy zaujímavým spôsobom rozšíriť ich vedomosti z tejto oblasti, viesť ich ku kritickému mysleniu, bádať a rozšíriť svoje zručnosti. Botanikiády 2023 sa 10.5. zúčastnili žiaci Peter Stedina a Filip Šimko. Počasie nám prialo, preto sme sa rozhodli využiť čas a prešli sme sa cez parku, popri Jakabovmu palácu (mimochodom, ak neviete, je to bývalé sídlo prezidenta Česko-Slovenskej republiky) na Hlavnú, kde sme si pozreli Dóm sv. Alžbety a pokračovali sme cestou až k Botanickej záhrade. Žiaci pracovali v družstvách na jednotlivých stanovištiach, zatiaľ čo učitelia sa vzdelávali. Popri tom ako sa deti zaujímali o problematiku vody, zažili aj kopec zábavy, spoznali nových kamarátov zo škôl Prešovského a Košického samosprávneho kraja a odniesli si domov zaujímavé darčeky. Ako dobre nám bolo posúďte sami.
      Mgr. Nikola Karaffová

     • Regionálna súťaž v rétorike

     • Vedieť argumentovať, zdôvodňovať a presviedčať sa oplatí

      Žiak 7. A Jozef Karabaš sa v piatok 5. mája zúčastnil na súťaži zameranej na rétoriku a prekvapivo vyhral 1. miesto v kategórii základných škôl. V pekných priestoroch Divadla Jonáša Záborského v Prešove sa stretli tí, ktorí prišli prezentovať svoje rečnícke schopnosti. Súťaž bola dvojkolová. Jozef vystúpil s doma pripravenou voľnou témou (úvahou „Čo je to šťastie?”) a následne si vyžreboval zaujímavú tému „Vie tvoja babka, čo znamená flexiť?”. Žiak našej školy si víťazstvo vydobyl nielen originálnou úvahou, dodržiavaním myšlienkovej línie k pointe, svojím prednesom, ale i oblečením (oblek, tenisky). Jeho rečnícke vystúpenie pred žiakmi iných škôl i porotou mu prinieslo postup na celoslovenskú súťaž Štúrov Zvolen, ktorá sa uskutoční 6. júna.

      Súťaže v rétorike majú za cieľ formovať vzťah mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjať ich komunikačné schopností i zlepšiť ich rečový prejav. Súčasťou súťaže bol aj seminár, počas ktorého sa členky poroty venovali jednotlivým súťažiacim - kladom i záporom ich vystúpení. Okrem neočakávaného výsledku - víťazstva v regionálnej súťaži - si Jozef Karabaš odniesol množstvo rád od odborníčok v oblasti rétoriky. Veď práve v dnešnej spoločnosti je dôležité vedieť obhájiť svoj názor, zdôvodniť ho, vedieť sa presadiť. „Spomedzi všetkých súťažiacich som bol najmladší. Pochyboval som, že budem lepší ako podaktorí ôsmaci či deviataci. Napriek tomu som dúfal, že sa mi podarí vybojovať aspoň tretie miesto. Po vyhlásení tretieho a druhého miesta som už neveril. Keď som začul svoje meno v súvislosti s prvým miestom, srdce mi prestalo biť. Bolo to úžasné,“ povedal o súťaži samotný víťaz. 

               Mgr. Alena Hrabčáková

       

    • Opäť sa vysádzalo
     • Opäť sa vysádzalo

     • Už minulý rok sme počas osláv Dňa Zeme v okolí ZŠ a za obcou Krivany vysadili asi 200 stromčekov. Žiaľ, počasie nám neprialo, pôsobením veľkých horúčav počas leta takmer všetky sadenice vyschli. No my sme sa nedali odradiť a sadili sme aj tento rok. Tentokrát sme síce posadili menej stromčekov, ale veríme, že sa ujmú všetky. Po dohode a úzkej spolupráci s Ing. Petrom Čabalom sme nakoniec začiatkom mája v okolí školy vysadili asi 60 javorov a jedlí. Pán Čabala nám ich daroval a zároveň pomáhal pri vysádzaní.

      Do aktivity sa zapojili žiaci 7. A, 8. A, 9. A a 9. B.

      Vážime si snahu a ochotu všetkých a prajeme si mnoho energie do sadenia ďalších drevín.
      Mgr. Mária Šimová

       

    • Turistický krúžok
     • Turistický krúžok

     • Na začiatku jari sme vďaka predlžujúcim sa dňom uskutočnili rozsiahlejšie túry, ktoré boli charakteristické zvyškami snehu a na mnohých miestach blatistým terénom. 

      Prvá túra sa uskutočnila v nedeľu 26.3. a jej cieľom bol Minčol (1 157 m n.m.). Ide o najvyšší bod pohoria Čergov. Výstup sme začali z obce Lúčka-Potoky a okolo Útulne pod Minčolom sme vystúpili na predvrchol, na ktorom sa nachádza kríž a z ktorého je krásny výhľad na Vysoké Tatry. V tomto bode sa stretávajú 3 okresy – Sabinov, Stará Ľubovňa a Bardejov. Ďalej sme pokračovali na samotný vrchol ešte stále pokrytý snehom. Ďakujeme rodine Karabašovej, ktorá spolu zabezpečovala dopravu. Túry sa zúčastnila aj pani učiteľka Radačovská. Spolu sme prešli 13,3 km  (https://www.relive.cc/view/vKv2Qk7jmoq).

      V nedeľu 16.4. sa uskutočnila druhá túra, tentokrát na Šarišský hrad. Ide o jeden z najväčších stredovekých hradov na Slovensku. Prešli sme cez mesto a vystúpili na hradný vrch. Preskúmali sme zrúcaninu, spolu so sprievodcom sme vystúpili na donjon (hradnú vežu), pokochali sa krásnym výhľadom na okolie. Naspäť sme sa vracali vlakom, dokonca až do Krivian. Spolu sme prešli 11,6km (https://www.relive.cc/view/vr63Ajnwj8v).

      Tretia túra sa uskutočnila v piatok 28.4. Jej cieľom bol vrch Marduňa (874 m n.m.) v pohorí Bachureň týčiaci sa nad Dubovicou a Rožkovanami. Vyrazili sme z obce Dubovice, prešli Sedlom pod Marduňou a dorazili na samotný vrchol. Trasu nám skomplikovali orezané konáre ihličnanov pohádzané na turistickom chodníku. Boli sme obohatení aj po „zoologickej“ stránke, keďže sme v studničke našli mláďa salamandry škvrnitej a neďaleko pred vrcholom sa nám cez chodník prehnala skupina asi 30 až 40 sŕn. Z vrcholu sa nám opäť naskytol pohľad na Tatry. Celkovo sme prešli 8,3 km  (https://www.relive.cc/view/vxOQ49DX3Mv).

      Mgr. Štefan Klembara

       

       

       

    • Deň narcisov 2023
     • Deň narcisov 2023

     • Otvorili sme svoje srdcia aj peňaženky

      Dňa 20. apríla sa naša škola opäť zapojila do zbierky Dňa narcisov. Bol to deň otvorených sŕdc. Oslovení žiaci ochotne pomohli vyzbierať potrebné peniaze na chodbách školy aj v obci.

      Na liečbu onkologických pacientov sme hneď na nasledujúci deň odoslali 474, 96 €.

       „Ten deň som si užil. Ak by som ešte dostal možnosť, určite sa zapojím,“ takto sa o tejto prospešnej udalosti vyjadri deviatak Dominik Oreško. 

      Srdečne ďakujeme veľkým aj malým darcom.

         Mgr. Mária Šimová                                                                                                                                                                                 

     • Oznam

     • PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

      26. 04. 2023

      Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Krivanoch v súlade s § 59 a 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2023/2024 sa budú prijímať 18. mája 2023 v čase od 14:00 do 16:00 h alebo po dohode s vedením  školy (tel. č. 0910 897 681) dieťa bude možné zapísať aj v inom májovom termíne, najneskôr do 31. mája 2023.

      Prijatie dieťaťa do MŠ je podmienené žiadosťou zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľke školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a ktorá obsahuje aj údaje o povinnom očkovaní dieťaťa a v prípade dieťaťa so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami aj s vyjadrením príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporúčaním všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môže zákonný zástupca napísať rukou, na počítači alebo môže vyplniť formulár žiadosti  ELETRONICKÁ ŽIADOST, následne ju vytlačiť a podpísanú obidvoma rodičmi (zákonnými zástupcami) a  doniesť v deň zápisu alebo vytlačiť a vypísať Žiadosť do MŠ, rovnako ju podpísať obidvoma rodičmi a doniesť v deň zápisu. Zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou predkladá  aj lekárske potvrdenie o zdravotnom stave LEKÁRSKE POTVRDENIE O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA. Tlačivá sú k dispozícii aj na vrátnici školy a v MŠ.

      Zákonný zástupca dieťaťa môže podať žiadosť do viacerých materských škôl a doručiť ju osobne, poštou na adresu materskej školy,  odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky ZŠ s MŠ Krivany.

      Prednostne sa prijímajú deti (podľa miesta trvalého bydliska):

      1. deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, teda deti, ktoré do 3. augusta 2023 (vrátane) dosiahnu 5 rokov veku,
      2. deti od troch rokov veku,
      3. deti mladšie ako 3 roky sa prijímajú výnimočne, ak to umožňuje kapacita ustanovené rozhodnutím regionálneho úradu verejného zdravotníctva a podmienky MŠ.

      Zapísať je potrebné aj deti, ktoré nastúpia v priebehu školského roka.

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna 2023.

      Mgr. Mária Kromková
          riaditeľka školy