• Dajme spolu gól
     • Dajme spolu gól

     • Aj v tomto školskom roku trénujeme s najmenšími

      Od šk. roku 2019/2020 sa naša škola zapája do projektu pod záštitou Slovenského futbalového zväzu – Dajme spolu gól. Cieľom tohto projektu je spopularizovať futbal u detí v materských a základných školách na 1. stupni a zabezpečiť pre deti pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal. Projektu sa zúčastňujú naši predškoláci z MŠ. Druhou skupinou sú prváci v ZŠ a tretiu skupinu tvoria žiaci a žiačky z 2. až 4. ročníka, ktorí pokračujú v projekte „Po škole s McDonald´s Cupom“. Aktivity trvajú spravidla 45 minút a prinášajú deťom nefalšovanú radosť z pohybu a hry. 

      Mgr. Ľubomír Bodnár

     • Oznam 

     • Jarné prázdniny a prerušenie prevádzky materskej školy

      Oznamujeme rodičom a žiakom základnej školy, že jarné prázdniny v školskom roku 2023/2024 budú v termíne  26. február 2024 - 1. marec 2024.

      Začiatok vyučovania po prázdninách - 4. marec 2024 (pondelok).

      Zároveň oznamujeme rodičom detí materskej školy, že prevádzka materskej školy bude od 26. februára 2024 do 1. marca 2024, so súhlasom zriaďovateľa, prerušená z prevádzkových dôvodov. Prevádzka materskej školy bude obnovená  v pondelok 4. marca 2024 v štandardnom režime.

      Mgr. Mária Kromková
           riaditeľka školy

    • Expert
     • Expert

     • Aj v tomto školskom roku sa na našej škole uskutočnila súťaž EXPERT. V súťaži boli zahrnuté otázky zo širokého spektra odborov – od prírodovedných predmetov, cez spoločenské predmety a jazyky až po šport a kultúru. Piataci a šiestaci súťažili v dvoch súťažných kategóriách – Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. Starší žiaci si volili dve súťažné témy zo šiestich ponúknutých – Od Dunaja k Tatrám; Mozgolamy; Svetobežník; Tajomstvá prírody; Do you speak English? a Góly, body, sekundy. Tí žiaci, ktorí sa umiestnili v prvej štvrtine rebríčka získali titul TOP EXPERT v téme, v ktorej súťažili.

      Teší nás, že na škole máme až siedmich TOP EXPERTov. Všetci sú uvedení v tabuľke. V priložených otázkach z testu pre piatakov a šiestakov si môžete overiť, či by ste v tejto súťaži uspeli.

      RNDr. Štefan Klembara

     • Vedomostná súťaž

     • Nie len Vedko vie všetko

      Všetkovedko posiela hádanku v podobe nášho článku. Na záver sa  dozviete ako sa táto podoba tvorivého písania volá.

      V – vedátori

      Š – široké zameranie

      E – Einsteinovia

      T – tvorivé zadania

      K – kategórie 1.- 4.

      O – overenie nie len vedomostí

      V – víťazstvo na dosah

      E – encyklopédie

      D – dopriata radosť zo súťaženia

      K – kódovacie úlohy

      O – obdiv 

                             patrí našim súťažiacim, ktorí sa do „Všetkovedka“ zapojili a úspešne reprezentovali našu školu na celoslovenskej súťaži.

       Titul „Všetkovedkov učeň“ získali títo žiaci:  Jakub Hovanec 3.A, Tobias Bujňák 4.A, Michal Garančovský 4.A, Nela Smetanová 2.A, Lukáš Stedina 2.A, Samuel Želinský 1.A, Oliver Michálek 1.A

      Titul „Všetkovedko“  najmúdrejšia medzi najbystrejšími získala : Marianna Berdisová 3.A

      No a odpoveď na hádanku : Takémuto tvorivému písaniu sa hovorí Akrostich.

      PaedDr. Katarína Janičová

     • Tajomný svet príbehov

     • Kriviansky luskáčik

      Súťaže? To je naša srdcová záležitosť. Zapájame sa do rôznych: matematických, biologických, čitateľských... 

      Do čitateľského orieška sme sa pustili s naozaj veľkým luskáčikom. Prvostupniari si so záujmom prečítali príbehy.  K textu boli pripravené pre žiakov „oriešky“ na vypracovanie, zamerané na porozumenie textu. Lúskali sme otázky, kvízy, obrázky, priraďovačky, ale aj matematické hlavolamy. Nespútaná fantázia našich detí sa naplno prejavila pri tvorbe ilustrácií k textom.

      Všetky odpovede, výtvarné práce sme zabalili a poslali. Teraz už len netrpezlivo očakávame výsledky.

      PaedDr. Katarína Janičová

     • Šaliansky Maťko 2024

     • Vrátili sme sa do dávnej minulosti

      V Základnej škole s materskou školou Krivany sa aj tento rok uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže Šaliansky Maťko. V utorok 29. januára sa žiaci 2. až 7. ročníka stretli v triede 5. A, aby predstavili svoje pripravené slovenské povesti. Porota si vypočula zaujímavé príbehy o Važeckej jaskyni,  Levočskej panej či kliatbe na Bytčianskom zámku.

      Súťažiaci sa preniesli do minulých čias, aby tak  spoznávali naše národné tradície i históriu Slovenska. V jednotlivých kategóriách zvíťazili tretiačka Zoja Šejirmanová, piatačka Lea Šašalová a šiestak Peter Stedina. Títo interpreti povestí nás reprezentovali aj na okresnom kole v Lipanoch 7. februára. Odtiaľ si priniesli čestné uznanie i vecný dar.  „Povesť som sa naučila rýchlo. Som za to vďačná, pretože som si rozšírila svoje obzory,“ povedala o akcii Valentína Kuchárová, žiačka 5. ročníka.                                                                 
      Mgr. Alena Hrabčáková

     • Detský čin roka

     • Naši žiaci prispeli k zlepšeniu tohto sveta

      Bývalí žiaci našej základnej školy dostali ocenenie (diplom a vecný dar od partnerov projektu) za nomináciu v celoslovenskom projekte Detský čin roka 2023. Ešte v mesiaci jún v školskom roku 2022/2023 Dominik Oreško, žiak             9. A, zareagoval na výzvu a zapojil sa do projektu. Napísal správu o svojom dobrom skutku, ktorý vykonal so svojím kamarátom i spolužiakom Samuelom Čorňákom. Práve ich skutok bol nominovaný ako jeden z piatich príbehov kategórie Pomoc ľuďom.

      O pár mesiacov neskôr sa členovia novinársko-čitateľského krúžku v rámci detskej poroty zapojili do hlasovania o najcennejší skutok v ôsmich kategóriách (Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad, Cena Sašky Fischerovej, Dobrý čin na nete). Celoslovenský projekt sa konal pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Táto významná aktivita motivuje deti ku konaniu dobrých skutkov a pomáha im zorientovať sa v hodnotách. Dominikovi a Samuelovi ďakujeme za vykonané dobro a reprezentáciu školy. Zároveň si všetci prajme, aby tých dobrých skutkov a hlavne žiakov, ktorí o nich budú písať, bolo čo najviac.

       Mgr. Alena Hrabčáková

       

     • Karneval

     • Fašiangová tancovačka

            Február je tradične mesiacom karnevalov a zábav. Deti celé týždne rozmýšľali, akú masku si tento rok zvolia. Dočkali sa a piatok  9.2.2024 sa vyparádili na fašiangovú tancovačku. Žiaci 1. stupňa sa tešili na vyzdobenú telocvičňu, kde ich privítala  veselá hudba. Na tancovačku prišli aj naši najmenší z materskej škôlky. Boli odvážni a smelo  predstavili svoje masky. Princezné čí lesné víly, motýle, tie zabezpečili, že sme sa cítili ako na lúke. Viacero spidermanov a batmanov naháňalo kovbojov, ako to už v rozprávkach býva. Každá trieda naučila svojich rovesníkov  veselý tanec a všetci sa veselo zabávali.  Najväčšiu radosť spravila deťom tombola, kde nikto neodišiel naprázdno a odniesol si krásne ceny. Už teraz sme plní  očakávaní,  aké  masky  pre nás pripravia deti na budúci rok.

      Mgr. Mária Onuferová

     • V našej škole máme ...

     • Triedy kde sa číta pre radosť

           Láska ku knihám a k čítaniu sa pestuje ako kvetinka. Na našej škole si tieto kvetinky pestujeme od prvého ročníka. Snažíme sa čítať so žiakmi príbehy od našich slovenských autorov, vyberáme veľa vtipných a poučných príbehov. Veľmi sme sa potešili, keď sme sa dozvedeli o projekte „Čítame pre radosť“, do ktorého sme sa hneď zapojili a nové knihy získali pre triedu prvého, druhého ročníka a materskej školy.

      Teraz s radosťou objavujeme záhadný, čarovný, vtipný svet rozprávok a iných literárnych žánrov.

      PaedDr. Katarína Janičová

    • Fašiangové popoludnie v ŠKD
     • Fašiangové popoludnie v ŠKD

     • „Fašiangy ,Turíce, Veľká noc príde........“

      V piatok 26.1.2024 sme si pre deti v školskom klube pripravili fašiangový deň. Deti prišli oblečené v karnevalových kostýmoch. Tak málo stačilo na to, aby deň v školskom klube vyzeral trocha inak. S deťmi sme si opäť pripomenuli, čo sú to fašiangy, kedy sa začínajú a kedy končia a aké jedlá sú pre fašiangy typické.  Nechýbali ani tanečno – pohybové aktivity, ako aj aktivity na utuženie kolektívu a rozvoj pozitívnej klímy v našej skupine. Veríme, že sa deti zabavili a odniesli si domov kus dobrej nálady.

      Mgr. Monika Kuchárová