• Bylinková škola na výstave motýľov

     • V sobotu 15. 6. 2024 sme v rámci krúžku Bylinková škola navštívili Botanickú záhradu UPJŠ v Košiciach, kde sa konala výstava živých tropických motýľov.

      Počas trvania výstavy bolo do Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dopravených približne 7 000 kusov kukiel motýľov pôvodom z trópov celého sveta.  Postupne bolo predstavených viac ako 100 druhov a foriem motýľov.  Niektoré druhy boli zastúpené hojnými počtami kusov, iné vzácnejšie sa objavili len v jednotlivých exemplároch.

      Výstava bola doplnená predajom preparovaného hmyzu a počas celého trvania sa nachádzala vo vestibule expozícia preparovaného hmyzu.

      Po krásnom zážitku z motýľov, deti absolvovali trasu po náučnom chodníku v areáli botanickej záhrady vrátane lesoparku. Zastavili sme sa na stanovištiach s fitness strojmi, s interaktívnymi info tabuľami a lavičkami, mini ZOO. Na konci náučného chodníka nás čakalo milé prekvapenie v podobe krásneho výhľadu na mesto a lanovej dráhy, na ktorej sa deti vyšantili.

      Vedeli ste, že...?

      Botanická záhrada ako výskumné a pedagogické pracovisko Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí medzi tri slovenské univerzitné botanické záhrady.  Jej rozlohou, ako aj rozsahom zbierkového fondu sa pýši titulom najväčšej botanickej záhrady na Slovensku. V tomto roku si pripomíname 74. výročie od jej založenia, aj keď prívlastok univerzitná jej patrí až od januára 1964.

      Mgr. Marta Miková

     • Čo nové v ŠKD?

     • alebo

      „Ako sme prežili školský rok“

           V tomto školskom roku sme začali pracovať podľa nového výchovného programu. Našim cieľom je zabezpečiť deťom kvalitne strávený čas v škole mimo vyučovania. Aktivity zamerané na rozvoj dobrých vzťahov, spolupráce, komunikácie a empatie sú do plánu práce zaraďované pravidelne. Keďže máme zmiešané oddelenie, práca je náročná. Každé dieťa je iné, do školy prichádza z iného prostredia, každé má svoje individuálne potreby. Jedno je tiché, vadí mu hluk, iné je hlučné, ďalšie svojim nevhodným správaním zúfalo púta na seba pozornosť okolia. Každé je iné a práca v takejto skupine je náročná. Nielen pre vychovávateľa, ale aj pre niektoré deti. Napriek tomu sa v školskom klube snažíme vyhovieť potrebám všetkých detí. 

           A čo všetko sme stihli?

          V septembri sme sa s deťmi vybrali do kina v Sabinove. Deti mali kino iba pre seba a užili si rozprávku Mávka – strážkyňa lesa. Október bol zaujímavý tým, že sme s deťmi navštívíli Steelpark v Košiciach. Je to park vedy, v ktorom si okrem iného deti vyskúšali aj to, ako fungujú magnety. V novembri sme ako každý rok spomínali na svojich blízkych zosnulých, ktorým deti zapálili spomienkové sviečky s personálnymi odkazmi do neba. V decembri sme sa znova zapojili do akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ a vyzbierané krabičky s milými darčekmi pre osamelých ľudí v domovoch dôchodcov sme naplnili vianočnou poštou. Deti im napísali krásne listy, ktoré nejednému dedkovi určite vyčarili úsmev na tvári. Okrem toho sme sa zapojili do programu na vianočnú akadémiu a odskočili sme si aj na vianočné trhy v Lipanoch. Január sa niesol vo fašiangovom duchu a deti si okrem školského karnevalu užili v škd aj fašiangové popoludnie  v maskách s hudbou, tancom a šiškami. Február nám spestrila  praktikantka Martina Novická, ktorá si počas dvojtýždňovej praxe vyskúšala, aké je to pracovať v školskom klube detí. A išlo jej to naozaj dobre. V marci, keď sa príroda začala prebúdzať, sme sa zúčastnili finále obnovy studničky Kadlubek, pri obnove ktorej stála aj pani učiteľka K. Janičová so svojimi žiakmi. Okrem toho sme si s deťmi vyrazili aj na nákup do second handu, v ktorom deti zistili, že si za pár eur môžu kúpiť síce nie úplne nové, ale stále pekné veci, ktorým môžu dať druhú šancu. V apríli sme s deťmi urobili malú brigádu a vyčistili od buriny ihrisko za školou. Deti sa aj takouto aktivitou učia pracovným návykom. Okrem toho sme sa už pripravovali aj na deň matiek a začali s prípravou darčekov pre mamky. Deti svojim mamkám sami posadili kvet, ktorý nejednu mamku určite potešil. V máji k nám prišla pekná správa, ktorá nás všetkých potešila. Báseň pre mamičku, ktorú sme spolu s deťmi napísali minulý rok, bola vydaná v zbierke básní, ktorú vydalo SPN – Mladé letá. V júni sme sa s niektorými dievčatami zúčastnili akcie Talent ŠKD. Išlo o prehliadku talentov školských klubov detí z hornotoryského regiónu, ktorú organizovala ZŠ Hviezdoslavova v Lipanoch.

          Deťom, rodičom a vedeniu školy ďakujeme za spoluprácu a prajeme zaslúžený oddych počas letných prázdnin.

      „ Človek sa môže stať človekom iba výchovou.“

      Naším cieľom je rozvíjať, upevňovať, dodržiavať a praktizovať........

       

      Š školský poriadok, šikovnosť

      K kultúra, kultúrne návyky, knižnica

      O ohľaduplnosť, ochota, objavovanie

      L láska, logika, listy

      Sspolupráca, slušnosť, sebapoznanie, sebarozvoj, správanie, skúsenosti, starostlivosť, sebadôvera

      Kkomunikácia, kritické myslenie

      Ý 

       

      K kreativita, kooperácia, komunitné kruhy, kolektív

      L láskavosť, ľudskosť

      Uúcta, uznanie, umenie, učenie, usilovnosť, úsmev

      B budúcnosť

       

      Ddisciplína, diskusia, didaktické hry, digitalizácia, dramatizácia, dielničky

      E emócie, exkurzie, empatia, estetika, ekológia

      T tolerancia, tvorivosť, túžby, tradície

      Í inakosť, individualita, informácie

      Mgr. Monika Kuchárová

     • Najkrajší deň v roku!

     • Aj takýto prívlastok sme počuli po oslave Dňa matiek v kultúrnom dome 26. mája 2024. Niektoré mamičky sa už nemohli dočkať vystúpenia svojich detí. A veru bolo sa na čo pozerať!

      Po tom ako naša moderátorka, Táňa Berdisová, všetkých privítala, nám „prvácki piráti“ ukázali, že mama a otec sú najväčším pokladom, väčším ako truhlica s mincami. V úvode taktiež štvrtáci Matúš Kuchár a Lenka Lubinszká rodičom úprimne poďakovali.

      Do programu boli zapojení všetci od najmladších až po najstarších – to ako vedia spievať a tancovať nám predviedli malí škôlkari, ale aj dospeláci z Folklórnej skupiny Jána Lazoríka Krivany – Torysa. Vlastnú báseň mamkám zarecitovali deti zo školského klubu. Druháci poďakovali mamkám básňou a krásnou piesňou. Tretiaci  sa predstavili vysielaním troch rádiostaníc. Štvrtáci, ktorí majú „slabosť“ na tancovanie, všetkých potešili tancom na známe slovenské piesne. 

      V programe nesmela chýbať overená a obľúbená rozprávačka, „príbuzná“  Andera z Košíc, Zoja Šejirmanová. Valentínka Kuchárová  zas prerozprávala obraz zo života krivjanskej rodáčky. 

      Záver patril speváckemu krúžku pod vedením pána učiteľa Petríka s doprovodom Terezky Šimovej.  Marianka Berdisová povedala krásnu básničku, ktorou potešila nejednu mamičku a tým dala za programom bodku takú maličkú. Veríme, že sme pre mamky, staré mamky ale aj otcov pripravili krásne popoludnie a vidíme sa o rok.

      Mgr. Silvia Radačovská

     • Turistický krúžok

     • Aktivity turistického krúžku v máji a júni

      V piatok 3. mája sme spoznávali body v pohorí Čergov. Naša túra začala z Kamenice, popod Kamenický hrad sme vystúpili na vrch Buková (903 m) s utešeným posedom. Odtiaľ sme sa presunuli k zaujímavému skalnému oknu nazvanom Sokolia skala. Spolu sme prešli 10 km (https://www.relive.cc/view/v36AGN4LDZv).

      V nedeľu 26. mája sme preskúmali tiesňavu Lačnovský kaňon. Naša túra začala vo Vyšnom Slavkove. Odtiaľ sme sa cez rozľahlé lúky presunuli do dedinky Lačnov, ktorá má menej než 10 obyvateľov. Z dediny sme sa pokračovali do Lačnovského kaňonu a preskúmali sme jeho severnú časť. Je to miesto bohaté na krásne skalné útvary, vodopády, jaskyne a potôčiky, miestami zabezpečené reťazami a schodíkmi - akýsi „malý Slovenský raj“. Prešli sme 17,5 km (https://www.relive.cc/view/vMq53kgeZ8O).

      Posledná túra sa uskutočnila v nedeľu 8.6. Počas nej sme zdolali významné turistické body v Levočských vrchoch. Vyrazili sme z obce Torysky, prešli sme okolo chaty Hrby a prišli k Pamätníku SNP („Vertuľa“) – miestu, kde bolo v roku 1944 zostrelené nemeckou stíhačkou sovietske lietadlo. Ďalším cieľom bola rozhľadňa Marčulina – 5-poschodová rozhľadňa, ktorá by v čase svojho dokončenia mala byť najvyššou nekomerčnou rozhľadňou na Slovensku. Pokochali sme sa neskutočnými výhľadmi a lesnou cestou zostúpili do Torysiek. Prešli sme 16,9 km (https://www.relive.cc/view/vQvyZxPXd4O).

      RNDr. Štefan Klembara

     • Matematický klokan

     • Aj tento rok sa na našej škole uskutočnila súťaž Matematický klokan. Ide o najväčšiu medzinárodnú matematickú súťaž, v ktorej každý rok súťažia milióny žiakov z celého sveta. U nás sa jej zúčastnilo 21 žiakov prvého a druhého stupňa. Z tohto počtu máme až troch úspešných riešiteľov, ktorí boli odmenení vecnými cenami. Mená najúspešnejších riešiteľov uvádzame v tabuľke. Pri žiakoch je uvedený percentil, ktorý udáva, koľko percent žiakov v konkrétnej kategórii malo horší výsledok ako daný žiak. Za pomoc s organizáciou súťaže na prvom stupni ďakujeme pani učiteľke Janičovej. Všetkým zúčastneným ďakujeme a úspešným riešiteľom gratulujeme.

      RNDr. Štefan Klembara

     • TALENT ŠKD 2024

     •     Vo štvrtok 6.6.2024 sa uskutočnila prehliadka talentov detí, ktoré navštevujú školské kluby v regióne hornej Torysy. Okrem nášho školského klubu sa zúčastnili aj kluby z ďalších siedmych okolitých obcí ako Nižný Slavkov, Brezovica, Lipany, Rožkovany, Červenica, Pečovská Nová Ves a Dubovica. Deti sa predviedli tancom, spevom, recitáciou a  hrou na hudobný nástroj.  Dievčatá z nášho klubu sa predviedli moderným tancom, ktorý sme si v klube nacvičovali už niekoľko týždňov. A bolo vidieť, že si vystúpenie užili. Svetlá, pódium a celková atmosféra urobili svoje. Ďakujeme Emily Dzugasovej, Vaneske Salasovičovej, Evičke Karabašovej, Emke Kohanovej, Eliške Kažovej, Lýdii Kuchárovej a Zojke Šejirmanovej .

      Mgr. Monika Kuchárová

     • Pomáhať druhým sa oplatí

     • Stretnutie s prezidentkou

      Bývalí žiaci našej školy Dominik Oreško a Samuel Čorňák 28. mája prežili jedinečný zážitok. V Prezidentskom paláci v Bratislave sa stretli so Zuzanou Čaputovou, prezidentkou Slovenskej republiky, ktorá prevzala záštitu nad celoslovenským projektom Detský čin roka. V školskom roku 2022/2023 Dominik Oreško, žiak 9.A, napísal o svojom dobrom skutku, ktorý vykonal so spolužiakom Samuelom Čorňákom. Práve ich príbeh bol nominovaný v kategórii Pomoc ľuďom. Ich odmenou bol nielen dobrý pocit, ale aj diplom a vecný dar. To ešte chlapci netušili, že sa koncom mája  tohto roka spolu s ďalšími deťmi, ktorých skutky boli v projekte ocenené alebo nominované, ocitnú v Grasalkovičovom paláci, v sídle prezidentky Slovenskej republiky. Detský čin roka je celoslovenský projekt, ktorý motivuje deti ku konaniu dobrých skutkov. A o to by sme sa mali snažiť aj my dospelí.

          Mgr. Alena Hrabčáková

     • Záchrana Ruženky

     • Ruža v tŕni, ruža v kríčku, najkrajšia je v ...

           Po dlhom čase nás opäť potešilo svojim predstavením bábkové divadlo GAŠPARKO.  Škôlkarov aj prvostupniarov očarili nádherné kulisy a bábky. Zatajili sme dych pri sledovaní deja rozprávky Šípková Ruženka. Najmladším deťom sa páčil hlavne kostým princeznej, či kráľovský šašo  a najstarší chlapci sa pousmiali nad bozkávaním princa a princeznej J   Divadelné predstavenie sa nieslo v duchu dobrodružnej záchrany princeznej a bolo doplnené o vtipné dialógy a komentáre, na ktorých sa zasmiali aj pani učiteľky.

           Dobro nakoniec porazilo zlo a zanechalo tak v nás len príjemné pocity. Už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenia.

      Mgr. Miroslava Bartošová