• OZNAM
     • OZNAM

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

      Oznamujeme zákonným zástupcom  detí a žiakom školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v pondelok 4. 9. 2023 o 9.00 h v jednotlivých triedach pod dozorom triednych učiteľov prostredníctvom školského rozhlasu.  Žiaci pri vstupe dostanú kľúč od šatňovej skrinky, do ktorej si budú môcť odložiť obuv a odev.

      Našich prvákov a ich rodičov privíta triedna učiteľka v triede/učebni č. 19 na prvom poschodí.

      Po úvodných informáciách v triedach  ukončíme prvý školský deň a žiaci odchádzajú domov.

      Prevádzka školského klubu detí (ŠKD)  bude v riadnom režime do 16. 30 h  od  utorka 5. 9. 2023.
      V školskej jedálni sa varená strava podáva žiakom školy od 5. 9. 2023.

      Tešíme sa na prvý školský deň  a na spoločné stretnutie.

      Mgr. Mária Kromková - riaditeľka školy

     • Oznam ŠJ

     • Vedúca ŠJ oznamuje zákonným zástupcom, aby žiaci doniesli podpísaný zápisný lístok stravníka v pondelok 4.9.2023. Tlačivo si vytlačíte po kliknutí na odkaz nižšie.

      Zápisný lístok

     • OZNAM

     •                            Informácia o voľnom pracovnom mieste

      Názov zamestnávateľa : Základná škola s materskou školou Krivany

      Adresa : Krivany 1, 082 71 Krivany

      Kontakt : skola@zskrivany.edu.sk , M: 0910 897 681 (Mgr. Mária Kromková)

      Pracovná pozícia : Pedagogický asistent v ZŠ

      Úväzok : 100 % (doba určitá do 31. 08. 2024)

      Dátum nástupu: 01. 09. 2023

      Kvalifikačné predpoklady: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

      Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

      Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom, poštou alebo osobne do 23. 08. 2023, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

     • OZNAM

     •                                              Informácia o voľnom pracovnom mieste

      Názov zamestnávateľa : Základná škola s materskou školou Krivany

      Adresa : Krivany 1, 082 71 Krivany

      Kontakt : skola@zskrivany.edu.sk , M: 0910 897 681 (Mgr. Mária Kromková)

      Pracovná pozícia : Školský digitálny koordinátor

      Úväzok : 50 % (doba určitá do 31. 08. 2024)

      Dátum nástupu: 01. 09. 2023

      Kvalifikačné predpoklady: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Potvrdenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania – najneskôr do roka od nástupu na pozíciu.

      Ďalšie požiadavky: počítačové znalosti, flexibilita, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

      Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom, poštou alebo osobne do 23. 08. 2023, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky, resp. elektronicky.

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

     • OZNAM

     •                                          Informácia o voľnom pracovnom mieste

      Názov zamestnávateľa : Základná škola s materskou školou Krivany

      Adresa : Krivany 1, 082 71 Krivany

      Kontakt : skola@zskrivany.edu.sk, M: 0910 897 681 (Mgr. Mária Kromková)

      Pracovná pozícia : Pedagogický asistent (v MŠ)

      Úväzok : 100 % (doba určitá do 31. 08. 2024)

      Dátum nástupu: 01. 09. 2023

      Kvalifikačné predpoklady: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
      Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

      Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom, poštou alebo osobne do 16. 08. 2023, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Predpokladaný termín výberového konania 17. 08. 2023.

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

     • OZNAM

     •                                   Informácia o voľnom pracovnom mieste

      Názov zamestnávateľa : Základná škola s materskou školou Krivany
      Adresa : Krivany 1, 082 71 Krivany
      Kontakt : skola@zskrivany.edu.sk , M: 0910 897 681 (Mgr. Mária Kromková)
      Pracovná pozícia : Učiteľ materskej školy
      Úväzok : 100 % (pracovný pomer na dobu určitú – zástup počas rodičovskej dovolenky)

      Dátum nástupu: 01. 09. 2023

      Kvalifikačné predpoklady: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
      Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

      Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

      Žiadosti o zamestnanie posielajte mailom, poštou alebo osobne do 16. 08. 2023, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor pravdepodobne 17. 08. 2023.

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

     • OZNAM

     • Informácia o voľnom pracovnom mieste

      Názov zamestnávateľa : Základná škola s materskou školou Krivany

      Adresa : Krivany 1, 082 71 Krivany

      Kontakt : skola@zskrivany.edu.sk , M: 0910 897 681 (Mgr. Mária Kromková)

      Pracovná pozícia : Školský psychológ  

      Úväzok : 100 %   (doba určitá do 31. 08. 2024, s možnosťou ďalšieho predĺženia pracovnej zmluvy)

      Dátum nástupu: 01. 09. 2023

      Kvalifikačné predpoklady: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023  o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov  a odborných zamestnancov.

      Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

      Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov              

      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom, poštou alebo osobne do 16. 08. 2023, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Predpokladaný termín výberového konania 17. 08. 2023.

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany