• Turistický krúžok

     • Aktivity turistického krúžku v novembri až januári

      Posledná jesenná túra sa uskutočnila v sobotu 4. novembra. Jej cieľom bol vrch Lysá (1 068 m) v pohorí Čergov. Túra začala z obce Drienica, odtiaľ sme cez les vystúpili na samotný vrchol Lysej. Z vrcholu sme prešli okolo partizánskeho pamätníka k útvaru s názvom Oltár kameň - zvláštnemu kameňu vyzdvihnutému nad úroveň terénu, pri ktorom stojí drevená kaplnka, v ktorej sa raz ročne slúži gréckokatolícka omša. Naspäť do Drienice sme sa vrátili po asfaltke okolo chaty Šport. Spolu sme prešli 11 km. Za pomoc s dopravou ďakujeme obci Krivany. (https://www.relive.cc/web/view/vevWBEBJEyq)

      Prvá zimná túra sa uskutočnila v nedeľu 3. decembra. Jej cieľom bola rozhľadňa Balažka pod rovnomenným vrchom v pohorí Hromovec. Túra sa začala z Lipian, po pomerne bohatej snehovej nádielke sme vyšli k samotnej rozhľadni, pokochali sa pohľadmi na okolie a peši sa vrátili do Krivian. Spolu sme prešli 7,8 km. (https://www.relive.cc/web/view/vMq53127J8O)

      Ďalšia zimná túra sa uskutočnila v nedeľu 21. januára. Jej cieľom bola osada Podproč uprostred lesov Levočských vrchov. Osadu ešte za čias socializmu opustili jej obyvatelia. Dnes je cieľom najmä chatárov, no zistili sme, že v nej žijú dve rodiny. Nachádzajú sa v nej drevenice, chaty, zrúcaniny domov a opravený kostol. Túra sa začala z obce Brutovce po náročnom teréne na mnohých miestach pokrytým ľadom. Po preskúmaní dediny sme sa vrátili cez les k obci Oľšavica a odtiaľ sa presunuli do Brutoviec. Spolu sme prešli 10,9 km. Za pomoc s dopravou ďakujeme pani Karabašovej. (https://www.relive.cc/web/view/vdORj4MXDrO)

      RNDr. Štefan Klembara

    • Školské kolo Pytagoriády
     • Školské kolo Pytagoriády

     • V dňoch 12. a 13. decembra 2023 sa 25 žiaci našej školy zúčastnili školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda. V utorok 12.12. sa uskutočnila súťaž pre kategórie P3, P4 a P5. V stredu 13.12. súťažili kategórie P6, P7 a P8. V Pytagoriáde je úspešným riešiteľom ten, kto vyrieši správne aspoň 10 z 15 úloh. Ak úspešný riešiteľ odovzdá svoje vypracovanie skôr, získava bonusové body za čas. Potešila nás skutočnosť, že až siedmi žiaci našej školy sa zaradili medzi úspešných riešiteľov. Zúčastneným žiakom ďakujeme, výhercom srdečne gratulujeme a tešíme sa na úlohy okresného kola. Taktiež ďakujeme pani učiteľke Janičovej za pomoc s organizáciou súťaže pre nižšie ročníky. V tabuľke uvádzame úspešných riešiteľov.

      RNDr. Štefan Klembara

     • Oznam

     • Informácia o voľnom pracovnom mieste

       

      Názov zamestnávateľa : Základná škola s materskou školou Krivany

      Adresa : Krivany 1, 082 71 Krivany

      Kontakt : skola@zskrivany.edu.sk , M: 0910 897 681 (Mgr. Mária Kromková)

      Pracovná pozícia : Pedagogický asistent v MŠ

      Úväzok : 100 %   (doba určitá do 31. 08. 2024, zástup počas PN)

      Dátum nástupu: 15. 01. 2024

      Kvalifikačné predpoklady: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023  o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov  a odborných zamestnancov.

      Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

      Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov              

      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom, poštou alebo osobne do 11. 01. 2024, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Predpokladaný termín výberového konania 12. 01. 2024.

       

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany