• Oznam

     • VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY A PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ

       25. 3. 2024

      Oznamujeme žiakom a rodičom, že veľkonočné prázdniny v školskom roku 2023/2024 sa uskutočnia v termíne od 28. marca (štvrtok) do 2. apríla 2024 (utorok). Vyučovanie po prázdninách pokračuje v stredu 3. apríla 2024.

      Vo štvrtok 28 . marca 2024 a v utorok 2. apríla 2024 bude, so súhlasom zriaďovateľa, prerušená prevádzka MŠ z prevádzkových a organizačných dôvodov.

      Krásne veľkonočné sviatky plné pokoja, lásky a spokojnosti v kruhu svojich blízkych Vám želajú zamestnanci školy.

     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Ctení rodičia predškolákov!

      Srdečne Vás pozývame na zápis do 1. ročníka na školský rok 2024/2025, ktorý sa uskutoční v základnej škole v stredu 3. apríla 2024 v čase od 14.00 do 17.00  v triede 4. A (učebňa č. 16 na prvom poschodí).

      Ponúkame možnosť vopred si rezervovať presný čas zápisu na telefónnom čísle 0915 614 223 (Mgr. Silvia Radačovská, učiteľka poverená zápisom a budúca učiteľka prvákov).

      Po dohode s vedením školy (tel. 0910897681) je možné dieťa zapísať aj v inom termíne.  

      Zápis do 1. ročníka sa uskutoční za prítomnosti detí.

      Prihlášku môžete podať v listinnej podobe na formulári s podpisom oboch zákonných zástupcov, alebo elektronicky - ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA.

      V deň zápisu je potrebné doniesť vyplnenú prihlášku podpísanú obidvoma rodičmi (zákonnými zástupcami), rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

      Ak nemáte možnosť elektronickú prihlášku vytlačiť, tak ju iba vyplňte, odošlite a oznámte nám túto skutočnosť na telefónnom čísle 0910897681. Prihlášku v tlačenej podobe máte k dispozícii v MŠ a na vrátnici školy.

      Ak rodič uvažuje o tom, že jeho dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, je povinný o tejto skutočnosti informovať riaditeľku základnej školy v závere prihlášky (v poznámke).

     • „Čítajme si“

     • Milé deti, nájdite si čas na čítanie

      Linka detskej istoty aj v tomto školskom roku zorganizovala maratón čítania pod názvom „Čítajme si“. Celoslovenský maratón pre deti organizuje už pätnásty rok. Projekt vznikol s cieľom pritiahnuť viac detí  k čítaniu a zatraktívniť knihu. Ako sa mohli deti zapojiť? V týždni od 18. do 22. marca stačilo prečítať niekoľko odsekov vybranej knihy a zapísať sa do prezenčnej listiny.

      Čítalo sa nielen na vyučovacích hodinách slovenského jazyka, ale aj na iných predmetoch. Deti vnímali pestré texty kníh nielen počas vyučovania, ale aj v rámci prestávok. Žiačky 7. ročníka boli rozdelené do skupín. Pohybovali sa po chodbách školy, hľadali a zároveň odmeňovali žiakov, ktorí si čítali alebo ktorí mali chuť niečo navyše prečítať. Počas niektorých prestávok sa v školskej knižnici nachádzali siedmačky, ktoré ponúkali deťom rôzne knižné tituly, z ktorých sa následne aj čítalo. Počas týždňa žiaci školy aktívne zapisovali názvy čítaných kníh do zoznamu na nástenke slovenského jazyka, poniektorí písali aj svoje pocity z podujatia. Každý prihlásený žiak dostal knižnú záložku a nálepku LDI. Výsledok detského čitateľského maratónu bude vyhlásený po sčítaní počtu čítajúcich detí z celého Slovenska. Kiežby takýchto podujatí bolo čo najviac, aby si naše deti uvedomili celoživotný význam čítania!         
            Mgr. Alena Hrabčáková
                                                                                                          

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Recitovanie je nádherný spôsob vyjadrovania

      V triede 6. A sa 14. marca stretli chlapci a dievčatá 1. až 9. ročníka. Rozdelení do 3 kategórií (1. až 4. ročník, 5. a 6. ročník, 7. - 9. ročník) prezentovali svoje vybrané texty poézie alebo prózy a potešili svojím prejavom všetkých prítomných a hlavne členov poroty, ktorá mala ťažkú prácu spomedzi 25 detí vybrať tých najlepších.

      Vypočuli sme si básničky o zvieratkách, rodinných vzťahoch, zlom žiakovi, lietajúcom dedkovi či o Zlatovláske. V kategórii próza sa deti pochválili príbehmi o čiernych potvorách, o olympionikovi či prázdninách u starej mamy. Prvé miesta a zároveň postup do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 22. marca v Sabinove, získali Martin Hriňák (4.A), Viktória Ištvanová (4. A), Tatiana Berdisová (8. A), Lea Šašalová (5.A) a Filip Križalkovič (6.A).  Celoslovenská literárna súťaž Hviezdoslavov Kubín sa organizuje každý rok a my sa tešíme na ďalšie a ešte lepšie prednesy našich žiakov. „Súťaž sa mi páčila, prednesy mojich spolužiakov  boli milé a často aj vtipné. S výsledkami som spokojná. Ak to bude možné, súťaže sa zúčastním aj budúci rok,“ povedala o akcii piatačka Lea Šašalová, jedna z víťazov školského kola.      
      Mgr. Alena Hrabčáková                  

    • Solivarské poklady
     • Solivarské poklady

     • Dňa 23. februára si herci  Bábkového divadla Babadlo v Prešove pripravili pre naše „malé poklady“, žiakov 1. až 5. ročníka divadelné predstavenia pod názvom „Solivarské poklady“. Táto povesť nám všetkým priblížila históriu ťažby soli. V malom a útulnom divadle na Solivare nás zaujala veľká drevená konštrukcia Gápľu. Žiaci sa dozvedeli nielen to ako sa na Solivare našla soľ, ale aj  to, ako sa ju podarilo umom vyťažiť z vody. V závere nám premietli, krátku projekciu z prostredia starého Solivaru, kde nám podrobne opísali ťažbu soli. Po predstavení sa žiaci , odfotografovali s hercami a išli sme spokojne domov.

      Dozvedeli sme sa, že soľ je nad zlato. Tiež, že zlatom a diamantmi sa polievka či iné jedlo osoliť nedá. Kto o tom nič nepočul a ani nevidel, ten nech sa vyberie do Solivaru.
      Mgr. Silvia Radačovská