• Aktivity turistického krúžku v januári a februári
     • Aktivity turistického krúžku v januári a februári

     • V prvých dvoch mesiacoch tohto roka sa nám podarilo uskutočniť tri pravé zimné túry. Bohužiaľ, účasť bola nižšia, avšak chápeme, že nie každý má dostatočnú výbavu (a odvahu) na zimnú turistiku.

      Prvá túra sa uskutočnila v nedeľu 22.1. a jej cieľom bola rozhľadňa Balážka. V nádhernom slnečnom počasí sme z Lipian vystúpili na rozhľadňu, pokochali sa výhľadom na okolie a lesným terénom sme sa cez sedlo Balážka (turistický prístrešok) vrátili do Krivian. Prešli sme 7,1 km.

      Druhá túra sa uskutočnila v nedeľu 5.2. a jej cieľom bola osada Putnov. Výstup sa začal v obci Krivany, terén nebol náročný, ale do cieľa sme sa museli prebrodiť neprešliapaným snehom do výšky kolien. Po prezretí si zvyškov osady Putnov sme sa vrátili menším okruhom cez turistickú značku vedúcu na Demianku. Spolu sme prešli 9,1 km. (https://www.relive.cc/view/vQvxpRGgk9v)

      Tretia túra bola naša zatiaľ najdlhšia a jej cieľom bola lúka Striberna uprostred Levočských vrchov. Túra sa začala v sobotu 25.2. z obce Tichý Potok cez lesy bývalého vojenského obvodu. Po maximálne blativom teréne sme dorazili k vodopádu Čerňakovec. Následne sme okolo senníkov na Lazirke a vrchu Bišar (983 m) prišli na Stribernu, kde sme si oddýchli a posilnili sa v uzavretom posede. Odtiaľ sme cez Jaškovec zostúpili do Brezovice. Prešli sme 15 km. (https://www.relive.cc/view/vdvm3PBXmx6)

      Mgr. Štefan Klembara

    • Expert
     • Expert

     • Dňa 30.11.2022 sa v našej škole pre žiakov 2. stupňa uskutočnila súťaž EXPERT. V súťaži boli zahrnuté otázky zo širokého spektra odborov – od prírodovedných predmetov, cez spoločenské predmety a jazyky až po šport a kultúru. Piataci a šiestaci súťažili v dvoch súťažných kategóriách – Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. Starší žiaci si volili dve súťažné témy zo šiestich ponúknutých – Od Dunaja k Tatrám; Mozgolamy; Svetobežník; Tajomstvá prírody; Do you speak English? a Góly, body, sekundy. Tí žiaci, ktorí sa umiestnili v prvej štvrtine rebríčka všetkých súťažiacich, získali titul TOP EXPERT za tému, v ktorej súťažili. Teší nás, že na škole máme až troch TOP EXPERTov. Ocenení získali diplomy, perá a šatku.

      V tabuľke uvádzame súťažiacich s najlepšími výsledkami. Svoje vedomosti si môžete vyskúšať v priložených otázkach.
                                                                                                   Mgr. Štefan Klembara

     • Všetkovedko

     • Boj o najmúdrejšieho

      V našej škole prebiehali v novembri veľké boje. Bojovali rytieri o titul najmúdrejší z najbystrejších. Naostrili ceruzy i perá a vybrali sa do boja. Boli to smelí druháci, tretiaci, ale aj štvrtáci. Protivník bol neskutočne silný a obozretný. Dával im ťažké úlohy, neprekonateľné prekážky a ešte to všetko museli zvládnuť v určenom čase. No žiaci v Krivanoch sa len tak ľahko nevzdávajú. Pokorili protivníka a úlohy zvládli. Nakoniec si zo svojich radov vyvolili tých najsilnejších, najmúdrejších, najbystrejších ...

      Boli to Štefan Berdis, Marianna Berdisová a Šimon Babej, šikovní druháci, pri ktorých sa úlohy len tak chveli strachom. My sme šťastní, že máme takýchto bojovníkov a prajeme všetkým, aby sa im aj v ďalších náročných situáciách takto darilo.

      PaedDr. Katarína Janičová

     • Karneval

     • Karneval je sviatok všetkých detí 😊

             Každoročne patrí karnevalu jeden z fašiangových dní. Po dlhšom čase sa konal aj v našej škole dňa 10.2.2023. Deti sa naň veľmi tešili celé týždne a úporne rozmýšľali, akú masku si tento rok zvolia. Od rána bolo v škole veselo, žiaci si prichystali masky  a pani učiteľky  pripravili telocvičňu a odeli ju do  farieb, aby nám bolo pri tancovačke veselšie. Žiaci 1. stupňa a 5. ročníka si dali na výbere masiek naozaj záležať. Do školy zavítali rôzne rozprávkové bytosti –princezné, superhrdinovia, ale aj kovboji, šašovia, policajti a veľa iných masiek s rozžiarenými očkami. Nedočkavo všetci čakali na začiatok, keď tu do telocvične vtrhli „zlodeji“. Nikto sa však nezľakol, hneď spoznali svojich triednych učiteľov. Na tancovačku prišli pozrieť aj naši najmenší. Mali odvahu a každý predstavil svoju masku deťom. Tí starší sa zo všetkého najviac tešili na tombolu a nedočkavo sledovali, či práve ich lístok bude ten výherný.  Skvelo sme sa zabavili a už teraz sa tešíme na  originálne masky, ktoré si pre nás deti pripravia o rok.

                                                                                                                                  Učiteľky 1. stupeň

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      dlhodobou stratégiou spoločnosti RAJO v rámci Školského programu je sprostredkovať čo najväčšiemu počtu žiakov dotované mliečne produkty prostredníctvom siete škôl na Slovensku.

      Preto je nám ľúto, že vám musíme oznámiť, že pre neočakávane vysoký záujem škôl a žiakov zapojených do Školského programu o dotované RAJO mliečne  produkty došlo aktuálne k vyčerpaniu štátnych a európskych prostriedkov pomoci na zabezpečenie bezplatnej dodávky do školských zariadení pridelených našej spoločnosti.

      I napriek tomu, že vzniknutú situáciu intenzívne riešime s kompetentnými organizáciami, musíme, žiaľ, momentálne pozastaviť predaj našich mliečnych výrobkov do školských zariadení za dotované ceny.

      O aktuálnej situácií Vás budeme priebežne informovať.

      Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie.

        Team školské mlieko
                RAJO s.r.o.

     • Opäť nás navštívil „Šaliansky Maťko“

     • 18. januára sa v priestoroch základnej školy uskutočnilo školské kolo celoslovenskej súťaže v prednese slovenských povestí. Aj tento školský rok sa na jednom mieste stretli deti, ktorým sa povesti páčia. Pred porotou a svojimi spolužiakmi spamäti odprezentovali príbehy o obyčajných ľuďoch, ich radostiach, trápeniach aj nešťastných láskach Prostredníctvom povestí tak všetci prítomní spoznávali krásu slovenskej krajiny i bohatstvo našich predkov.

      Chlapci, dievčatá súťažili v troch kategóriách. Druhé miesto porota udelila Štefanovi Berdisovi, Zoji Šejirmanovej z 3. A (I. kategória), piatačke Justíne Šejirmanovej (II. kategória) a siedmačke Natálii Mišenčíkovej (III. kategória). Prvé miesta i postup do okresného kola získali druháčka Marianka Berdisová (I. kategória) a Filip Križalkovič (II. kategória) a Tatiana Berdisová (III. kategória). Z okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 25. januára v Základnej škole Hviezdoslavova 1 v Lipanoch, si Marianka i Filip priniesli „Čestné uznanie“ i sladkú odmenu. „Povesti a aj ich recitátori sa mi páčili. Pri tejto súťaži sme si precvičili pamäť a naučili sme sa aj nové slová - tie, ktoré sa používali v danej dobe a dnes ich už veľmi nepoznáme,“ takto sa o súťaži vyjadrila siedmačka Tatiana.
                                                                                                                                               Mgr. Alena Hrabčáková 

    • Návšteva krojovne
     • Návšteva krojovne

     • Žiaci sa na regionálnej výchove učili o krivianskom kroji

      V pondelok 16. januára sa žiaci piateho ročníka vybrali do Kultúrneho domu v Krivanoch. V rámci hodiny regionálnej výchovy bližšie spoznali tradičný kriviansky kroj. Napriek tomu, že kriviansky kroj  (najmä ženský) má  so susednými šarišskými obcami mnohé spoločné znaky, má aj svoje originálne časti. Pozvali sme si odborníčku na slovo vzatú pani Irenu Gernátovú, ktorej život je s  krojom spätý už od mladosti. Pani Gernátová žiakom vysvetlila rozdiel medzi odevom na bežný deň,   na sviatky  či do kostola. Žiakom postupne odprezentovala  časti mužského kroja aj s jeho zimným variantom a ženský kroj. Mužský sviatočný odev pozostával z kośuľi, súkenných zdobených nohavíc - cholośňiserdaku – krátkeho zdobeného kožúška. Sviatočný opasok bol veľmi široký a mal až päť praciek. Na nohách mali muži obuté krpce alebo čižmy a na hlave nosili čierny klobúk – kapeľuch. Žiaci mali možnosť sa s prvkami odevu nielen oboznámiť, ale si ich aj obliecť. Vyskúšali si postupne lajblik, čerez, serdak, zimnú ovčiu huňu či gubu, kapeľuch, ale do cholośňí, ktoré sú ušité  z hrubej pichľavej látky,  sme ich nedostali. (Súkenné nohavice už začiatkom 20. storočia nahradili bavlnené drelichové nohavice.)  Mládenci na sviatok nosili farebný lajblik zdobený kovaním a previazaný farebnou stuhou. Okolo krku mali uviazaný farebný šál – hajštuk.  Je to originálny prvok nášho kroja, ktorý nie je veľmi známy v iných súboroch. Chlapcom sa veľmi predvádzať nechcelo, ale zato dievčence boli smelšie. Chlapci sa taktiež dozvedeli,  ako rozoznajú dievčatá slobodné, na ktoré môžu neskôr žmurkať, od vydatých žien. Vydaté ženy nosili na hlave čepiec, ktorý sa šil z brokátu alebo aj inej kupovanej látky a bol  zdobený  továrenskou čipkou. Hlavu si ženy preväzovali veľkou vlnenou šatkou (orlijanka), alebo aj modrotlačovou šatkou (pamutka). Slobodné dievčatá nosili zapletený vrkoč s mašľami. Najväčší úspech u žiakov, najmä u dievčat, mala parta, ktorá bola kedysi považovaná za korunu na nevestinej hlave. V závere hodiny si žiaci interaktívnou aktivitou spoločne  zopakovali a upevnili všetky časti kroja priraďovaním  slov.

      Pani Gernátová zároveň pozvala piatakov do nášho folklórneho súboru, aby boli novými nositeľmi našich tradícií, piesní, tancov a zvykov.

      Čo poviete? Ale im to pristalo! 

                                                                                                Mgr. Silvia Radačovská

    • Žiaci opäť na lyžiach
     • Žiaci opäť na lyžiach

     • Po štyroch rokoch na starom známom mieste. Aj tak by sa dal charakterizovať lyžiarsky kurz pre žiakov 7.,8., a 9. ročníka. Po dlhšej prestávke sme opäť zavítali do podtatranskej obce Ždiar, aby sme tu v príjemnom prostredí absolvovali lyžiarsky výcvik. Už po niekoľkýkrát sme sa ubytovali v krásnom penzióne Šafrán v tesnej blízkosti lyžiarskeho strediska Strachan, v ktorom výcvik prebiehal. Príjemné počasie, šikovní žiaci, skvelé lyžiarske podmienky, vynikajúca strava len umocnili skvelé pocity zo spoločnej lyžovačky. Žiaci sa učili a zdokonaľovali v lyžiarskej technike pod vedením inštruktorov Mgr. Ľubomíra Bodnára, Mgr. Jozefa Petríka a Mgr. Martiny Bodnárovej. O zdravie, správnu stravu a pitný režim žiakov sa počas celého pobytu zodpovedne staral zdravotník Bc. Pavol Karabaš. Veľké poďakovanie patrí Občianskemu združeniu  ZRPŠ Krivany, ktoré uhradilo náklady na dopravu v sume 600€ a odbremenilo tak rodičov od ďalších výdavkov. Tešíme sa na ďalšie vydarené podujatia.
                                                                                                                                                   Mgr. Ľubomír Bodnár

     • Projektové vyučovanie

     • Dňa 31. januára 2023 sa v našej základnej škole uskutočnilo projektové vyučovanie v rámci projektu Zelenej školy. Všetci žiaci školy spolu s deťmi z materskej školy sa venovali téme ENERGIA. Energii - elektrickej, geotermálnej, solárnej, veternej, vodnej a slnečnej. Zaujímavé bolo, že pred tabuľou stáli samotní žiaci. Vyučovalo sa formou rovesníckeho vzdelávania. To sa začalo pochutnávaním si na sladkých bublaninách, ktoré nám napiekli ochotné panie z Krivian. Touto aktivitou sme poukázali na nevyhnutnosť energií pri raste a dozrievaní prírodných surovín potrebných na prípravu akéhokoľvek jedla. Počas vzdelávania sme sa dozvedeli aj mnohé zaujímavosti. A tiež zopakovali a utvrdili si to, čo sme už o energiách vedeli. Učitelia sa na hodinách stali žiakmi, ale zároveň boli nápomocní svojim „mladým kolegom“. Žiaci sa na svoju učiteľskú premiéru poctivo pripravovali a v daný deň museli nazbierať všetku odvahu, aby sa postavili pred svojich rovesníkov. Bol to nevšedný deň plný zaujímavých informácií a inovatívnych postupov vo vyučovaní. Na naše pozvanie k nám zavítala aj reportérka Mária Dudová Bašistová z Prešovských novín. Deti boli ochotné spolupracovať a na zvedavé otázky aj fundovane a zaujímavo odpovedať. O možnosti zakúpenia čísla Prešovských novín, v ktorom sa nachádza reportáž o našom rovesníckom vzdelávaní, vás budeme včas informovať. Veríme, že si účastníci projektu odniesli nový pohľad na energie, výnimočnosť a nevyhnutnosť chrániť  ich ako sily, bez ktorých by sme sa v živote nezaobišli.

                                                                                      Mgr. Mária Šimová, koordinátorka Zelenej školy