• Všade plno strašidiel
     • Všade plno strašidiel

     • alebo úúú poďme sa báť...

      ... a tak sme sa vybrali do Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Báť sa boli ôsmaci. Spolu s triednym učiteľom Mgr. Štefanom Klembarom si vychutnali divadelné predstavenie Hrôzostrašné príbehy strýka Montaguea. Príbeh mladého gentlemana, s ktorým majú rodičia preveľké trápenie. Je to spôsobené tým, že Edgar sa ničoho nebojí.  Jediný, kto im môže pomôcť, je strýko Montague a jeho hrôzostrašné príbehy. Či sa to strýkovi podarilo zistíte, ak navštívite spomínané predstavenie. Ôsmaci sa od strachu pod perinu neschovali, ale predstavenie si užili.

                                                                                                                                                   PaedDr. Eva Viktorová

    • Oznam
     • Oznam

     • Jesenné prázdniny a prerušenie prevádzky materskej školy

      Oznamujeme rodičom a žiakom základnej školy, že jesenné prázdniny v školskom roku 2023/2024 budú v termíne  30. október 2023 (pondelok) - 31. október 2023 (utorok).  Využite  voľné dni na výlet do jesennej prírody, na krásne výhľady z rozhľadní, aké sa nenaskytnú celý rok a návštevu cintorína, pretože 1. novembra  si pripomíname Sviatok všetkých svätých, ktorý je dňom pracovného pokoja. Začiatok vyučovania po prázdninách je 2. november 2023 (štvrtok).

      Zároveň oznamujeme rodičom detí materskej školy, že prevádzka materskej školy bude v dňoch 30. - 31. októbra 2023 (pondelok - utorok), so súhlasom zriaďovateľa, prerušená z prevádzkových dôvodov. Prevádzka materskej školy bude obnovená  vo štvrtok 2. novembra 2023 v štandardnom režime.

      Mgr. Mária Kromková
           riaditeľka školy

     • Šarkaniáda

     • Letí, letí všetko letí... 😊

      Tento rok nám pani jeseň priala a pripravila pre nás krásne slnečné počasie. Čakali sme len na poriadny vietor, aby naši krásavci, šarkaníci“ vyleteli čo najvyššie. V stredu 4.10 sa žiaci prvého stupňa vybrali spolu s triednymi učiteľkami  vyšantiť na kopec za školou. Najviac sa na spoločnú akciu tešili prváčikovia. Starší žiaci už  majstrovsky predvádzali umenie púšťania šarkanov . Vo vetre ich dvihli do výšok a nalietali sa  po kopci spolu so šarkanmi nad  hlavou. Na oblohe sa tak odohralo tanečné predstavenie vetra a šarkanov.  Deti sa veľmi tešili a spoločne si pomáhali, ak sa neposlušné chvosty šarkanom pomotali. Radosť v očiach detí  nám bola najväčšou odmenou za našou každoročnou „šarkaniádou“.
      Mgr. Mária Onuferová

       

     • Pracovná ponuka

     • Informácia o voľnom pracovnom mieste

      Názov zamestnávateľa : Základná škola s materskou školou Krivany

      Adresa : Krivany 1, 082 71 Krivany

      Kontakt : skola@zskrivany.edu.sk , M: 0910 897 681 (Mgr. Mária Kromková)

      Pracovná pozícia : Pomocná sila v školskej jedálni

      Úväzok : 100 %   (doba určitá do 30. 06. 2024, s možnosťou ďalšieho predĺženia pracovnej zmluvy)

      Dátum nástupu: 02. 11. 2023

      Požiadavky:  zdravotná spôsobilosť (platný zdravotný preukaz) , prax v potravinárstve/obchode vítaná

      Platové zaradenie: 833, 50 €

      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov               

      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom, poštou alebo osobne do 26. 10. 2023, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Predpokladaný termín výberového konania 27.10.2023.

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

       

    • Na prechádzke za liečivými rastlinami
     • Na prechádzke za liečivými rastlinami

     • Prvé kroky krúžku Bylinková škola viedli do prírody. Keďže počasie nám prialo a jesenné lúče slniečka nás zohrievali, vybrali sme sa na zber šípok. Počas zberu sme obdivovali prírodu. Deti sa naučili, aké vitamíny a účinné látky majú tieto liečivé plody. Dozvedeli sa, že zo šípok môžu pripraviť nielen chutný a zdravý čaj, ale navariť si aj šípkový džem, sirup, kompót a pre svojich rodičov dokonca aj šípkové víno a likér.

      Vedeli ste, že citrón obsahuje okolo 50 mg vitamínu C, no šípky až desaťnásobne viac? Od 500 do 3000 mg tohto dôležitého vitamínu. Zrelé šípky nájdete v prírode už v septembri – koncom mesiaca sa začína sezóna týchto vzácnych plodov. Ešte lepšie je ich vyzbierať až po prvých mrazíkoch.        
       Mgr. Marta Miková

    • Podtatranský školák 2023
     • Podtatranský školák 2023

     • Chceme prinášať informácie v pútavej forme

      V posledný septembrový pondelok sa 10 žiakov - nádejných novinárov našej základnej školy zúčastnilo na vyhodnotení časopisov Prešovského a Košického kraja v Poprade. Súťaž Podtatranský školák už siedmy rok organizuje Podtatranská knižnica. Náš školský časopis Krivý Jany sa nedostal do prvej trojky, no žiakov Novinársko-čitateľského krúžku potešili pochvalné slová Adriany Hudecovej (členky poroty a zároveň redaktorky Tlačovej agentúry SR) na adresu časopisu.

      „Novinárske diela“ z 19 základných škôl hodnotila trojčlenná porota. Všímala si obsah (aktuálnosť, prepojenie so životom školy), štylistiku (úroveň spracovania príspevkov, výber výstižných titulkov, gramatické zvládnutie textu), grafiku, prácu s fotografiami i kreativitu tvorcov časopisu. Naši „novinári“ získali množstvo tipov – ako tvoriť školský časopis, o čom písať, ako upútať pozornosť čitateľov, ako sa vyhýbať chybám. Z prvenstva sa tešil časopis Školské očko zo Svitu. Všetci dúfame, že sa naši žiaci budú snažiť, aby bol „Krivý Jany“ ten najlepší. „Aj keď sme nevyhrali, som spokojná, že sme mohli my žiaci byť na takom zaujímavom podujatí,“ povedala o akcii piatačka Valentína Kuchárová.

          Mgr. Alena Hrabčáková

     • Oznam

     • Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým žiakom, rodičom, učiteľom, zamestnancom školy a v neposlednom rade aj okoliu za zapojenie sa, pomoc a iniciatívu v zbierke Bielej pastelky 2023. Sme veľmi radi, že naša škola môže byť vďaka ochote a spolupatričnosti súčasťou projektu, ktorý pomáha a uľahčuje život handicapovaným ľuďom. Ďakujeme.
      Mgr. Nikola Karaffová, koordinátor zbierky na ZŠ s MŠ Krivany

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Plenárne a triedne zasadnutia Rodičovského združenia

      Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      dovoľujeme si Vás pozvať na plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 5. októbra 2023 o 16. 00 h na chodbe školy (1. poschodie).

      Triedne aktívy sa uskutočnia po plenárnom RZ v jednotlivých triedach.

      Vopred ďakujeme za Vašu aktívnu účasť.

      Mgr. Mária Kromková 
            riaditeľka školy

       

       

    • „Družinári“ v kine
     • „Družinári“ v kine

     • V stredu 20. 9. 2023 deti z ŠKD navštívili kino Torysa v Sabinove. Pozreli si novinku, rozprávku MAVKA: Strážkyňa lesa. Ukrajinský animovaný, dobrodružný, fantasy film o víle Mavke, ktorá sa stala novozvolenou strážkyňou a dušou lesa, ktorý  je domovom podivuhodných mýtických bytostí  žijúcich medzi prastarými stromami, strážiaci svoje lesné kráľovstvo.

      Cestu do kina sme opäť absolvovali hromadnými dopravnými prostriedkami, autobusom aj vlakom. Deti si znova vyskúšali kúpiť si sami cestovný lístok. Verím, že s deťmi budeme môcť znova absolvovať nejakú zaujímavú akciu či exkurziu.

      Mgr. Monika Kuchárová

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

      Oznamujeme zákonným zástupcom  detí a žiakom školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v pondelok 4. 9. 2023 o 9.00 h v jednotlivých triedach pod dozorom triednych učiteľov prostredníctvom školského rozhlasu.  Žiaci pri vstupe dostanú kľúč od šatňovej skrinky, do ktorej si budú môcť odložiť obuv a odev.

      Našich prvákov a ich rodičov privíta triedna učiteľka v triede/učebni č. 19 na prvom poschodí.

      Po úvodných informáciách v triedach  ukončíme prvý školský deň a žiaci odchádzajú domov.

      Prevádzka školského klubu detí (ŠKD)  bude v riadnom režime do 16. 30 h  od  utorka 5. 9. 2023.
      V školskej jedálni sa varená strava podáva žiakom školy od 5. 9. 2023.

      Tešíme sa na prvý školský deň  a na spoločné stretnutie.

      Mgr. Mária Kromková - riaditeľka školy

     • Oznam ŠJ

     • Vedúca ŠJ oznamuje zákonným zástupcom, aby žiaci doniesli podpísaný zápisný lístok stravníka v pondelok 4.9.2023. Tlačivo si vytlačíte po kliknutí na odkaz nižšie.

      Zápisný lístok

     • OZNAM

     •                            Informácia o voľnom pracovnom mieste

      Názov zamestnávateľa : Základná škola s materskou školou Krivany

      Adresa : Krivany 1, 082 71 Krivany

      Kontakt : skola@zskrivany.edu.sk , M: 0910 897 681 (Mgr. Mária Kromková)

      Pracovná pozícia : Pedagogický asistent v ZŠ

      Úväzok : 100 % (doba určitá do 31. 08. 2024)

      Dátum nástupu: 01. 09. 2023

      Kvalifikačné predpoklady: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

      Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

      Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom, poštou alebo osobne do 23. 08. 2023, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

     • OZNAM

     •                                              Informácia o voľnom pracovnom mieste

      Názov zamestnávateľa : Základná škola s materskou školou Krivany

      Adresa : Krivany 1, 082 71 Krivany

      Kontakt : skola@zskrivany.edu.sk , M: 0910 897 681 (Mgr. Mária Kromková)

      Pracovná pozícia : Školský digitálny koordinátor

      Úväzok : 50 % (doba určitá do 31. 08. 2024)

      Dátum nástupu: 01. 09. 2023

      Kvalifikačné predpoklady: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Potvrdenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania – najneskôr do roka od nástupu na pozíciu.

      Ďalšie požiadavky: počítačové znalosti, flexibilita, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

      Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom, poštou alebo osobne do 23. 08. 2023, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky, resp. elektronicky.

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

     • OZNAM

     •                                          Informácia o voľnom pracovnom mieste

      Názov zamestnávateľa : Základná škola s materskou školou Krivany

      Adresa : Krivany 1, 082 71 Krivany

      Kontakt : skola@zskrivany.edu.sk, M: 0910 897 681 (Mgr. Mária Kromková)

      Pracovná pozícia : Pedagogický asistent (v MŠ)

      Úväzok : 100 % (doba určitá do 31. 08. 2024)

      Dátum nástupu: 01. 09. 2023

      Kvalifikačné predpoklady: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
      Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

      Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom, poštou alebo osobne do 16. 08. 2023, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Predpokladaný termín výberového konania 17. 08. 2023.

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

     • OZNAM

     •                                   Informácia o voľnom pracovnom mieste

      Názov zamestnávateľa : Základná škola s materskou školou Krivany
      Adresa : Krivany 1, 082 71 Krivany
      Kontakt : skola@zskrivany.edu.sk , M: 0910 897 681 (Mgr. Mária Kromková)
      Pracovná pozícia : Učiteľ materskej školy
      Úväzok : 100 % (pracovný pomer na dobu určitú – zástup počas rodičovskej dovolenky)

      Dátum nástupu: 01. 09. 2023

      Kvalifikačné predpoklady: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
      Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

      Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

      Žiadosti o zamestnanie posielajte mailom, poštou alebo osobne do 16. 08. 2023, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor pravdepodobne 17. 08. 2023.

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany