• Oznam a upozornenie pre rodičov

     • Antigénové testy  na domáce testovanie

      Oznamujeme rodičom, ktorí  prejavili záujem o domáce testovanie antigénovými testami,  že prevzatie samotestov potvrdili svojim podpisom a tým sa zároveň zaviazali, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka.

      Za použitie samotestov je zodpovedný rodič, vykonanie samotestu potvrdí škole – ideálne prostredníctvom edupage /žiadosti, vyhlásenia - domáci AG samotest výsledok/. Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu. Výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny – žiak následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.

      V prílohe je sprievodca samotestovaním, návod na použitie je  súčasťou obsahu balíčka s testami. Testovanie žiaka sa odporúča vo štvrtok a v pondelok.

      Príloha: Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

     • Oznam

     • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

      Riaditeľka školy oznamuje žiakom a zákonným zástupcom, že otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra (štvrtok) 2021 o 8.30 hod. 

      Na základe odporúčania RÚVZ škola neorganizuje hromadné otvorenie školského roka s výnimkou prvého ročníka, ktoré sa uskutoční v triede 1. ročníka v sprievode  zákonného zástupcu dieťaťa.

      Ostatné triedy majú otvorenie školského roka bez zákonného zástupcu v triede so svojím triednym učiteľom a prostredníctvom školského rozhlasu.

      Žiaci a zákonní zástupcovia sú povinní mať rúško. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest sa nesmie zúčastniť otvorenia školského roka!

      Pred nástupom do školy zákonný zástupca žiaka vyplní elektronicky Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Žiaci, ktorí ešte nemajú prístup na konto Edupage, donesú toto vyhlásenie vyplnené a zákonným zástupcom podpísané.

      Ďakujeme za  dôsledné dodržiavanie uvedených pokynov.

      Prílohy na stiahnutie:
      1 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - žiak
      1A Písomné vyhlasenie o bezpríznakovosti - návštevník školy

     • OZNAM

     • Bezpečné prostredie v škole

      Zisťovanie záujmu o antigénové samotestovanie

      Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      • na podnet ministerstva školstva má škola možnosť zabezpečiť  pre Vaše deti testy na dobrovoľné samotestovanie antigénovými testami v domácom prostredí za účelom udržania bezpečného prostredia v škole. Takúto možnosť majú aj žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o testy prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.
      • každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem o samotestovanie, dostane jedno balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19. O presnom výdaji samotestov Vás budeme informovať od 31.8. 2021.

      Záujem o tieto testy je potrebné vyjadriť najneskôr do 25.8.2021 do 14:00 hod. a to:

      1. Rodičia, ktorých deti majú konto na školskej EDUPAGE, sa vyjadria prostredníctvom svojich detí na ich žiackom konte, kde je spustené zisťovanie záujmu.

      2. Rodičia nových žiakov, ktorí ešte nemajú svoje konto na EDUPAGE to nahlásia telefonicky do kancelárie školy na tel. č.: 051 4572476 alebo mailom na adresu: skola@zskrivany.edu.sk.

     • Ani deti v Krivanoch nezaháľali...

     •     Milý čitateľ, iste si všetci uvedomujeme, že sme prežili jedno z najnáročnejších období svojho života - coronu. učili sme sa z domu. Ale ani v tomto období žiaci našej školy nezaháľali a zapájali sa do rôznych súťaží. Z matematiky, s malými aj väčšími úspechmi,  deti súťažili v okresnom kole Pytagoriády: 

      3. A reprezentovali Peter Stedina a Filip Šimko

      4. A Maroš Hovanec a Sebastián Bujňák

      Maroš Hovanec dosiahol veľmi pekné druhé miesto a srdečne blahoželáme.

      5. A reprezentovali Tatiana Berdisová a Natália Mišenčíková

      6. A. Daniel Jiřikovský a Denis Porada

      7. A Katarína Jaššová a Ester Križalkovičová

      8. A Samuel Hovančík a Linda Verešpejová

           Veľmi pekný úspech sme dosiahli v okresnom kole Matematickej olympiády, kde celkovým víťazom okresného kola MO 6. ročníka sa stal Daniel Jiřikovský. Úspešnými riešiteľmi boli aj Denis Porada 6. A a Ester Križalkovičová 7. A.

      Mgr. Mária Ondrejová

     • Hurá !  Zvládli sme to!

     • Matematický klokan aj napriek všetkému prebehol na 1. stupni veľmi úspešne. Do úloh sa zahryzli druháci: Laura Hovancová, Filip Brenkus, Jasmina Saxová, Ľubko Kravec, Dalibor Želinský

       tretiaci: Peter Stedina, Jožko Garančovský, Nicolas Želinský

      a štvrtáci: Maroš Hovanec, Sebastián Bujňák

      Všetkým súťažiacim klokanom  blahoželáme a osobitne Marošovi  Hovancovi za jeho umiestnenie medzi 20% najúspešnejších riešiteľov v SR.

      PaedDr. Katarína Janičová

     • Nechýbali ani profesionáli

     •                                    Didaktické hry a cvičenia v prírode

      Koniec školského roka je neodmysliteľne spojený aj s účelovým cvičením na ochranu života a zdravia pre žiakov 2. stupňa a didaktické hry v prírode pre mladších žiakov. Ani školský rok 2020/2021 nebol výnimkou. Didaktické hry žiaci 1. stupňa absolvovali na školskom ihrisku. Žiaci plnili úlohy na stanovištiach z oblasti zdravotnej, ochrany zdravia pri trávení času bicyklovaním a pod. Stanovište zo zdravotnou tematikou mali na starosti dve lekárky MUDr. Lýdia Viktorová a MUDr. Zuzana Vrbovská, ktoré deťom profesionálne predviedli prvú pomoc pri rôznych životných situáciách. Deti sa naučili správne postupy pri telefonovaní na tiesňové linky, postupy pri krvácaní, zlomeninách, bezvedomí a pod. Tiež si mohli vyskúšať oživovanie na figuríne, ktoré sa im veľmi páčilo. Mali možnosť zistiť pomocou fonendoskopu ako pracuje spolužiakovo srdiečko. Na ďalšom stanovišti skúšali založiť oheň. Pravdaže sme to spojili so správnymi zásadami pri zakladaní ohňa v prírode. Jazda na bicykli cez prekážkovú dráhu nerobila našim žiakom veľké ťažkosti. Prekážky zdolávali s odhodlaním a nadšením. Iba vetrík občas donútil niektoré deti vyvarovať sa pádu pomocou nohy na zemi.

      „Najviac sa mi páčilo na stanovišti prvej pomoci. To bolo najlepšie,“ zhodnotil deň štvrták Jožko Kušnír.

      PaedDr. Eva Viktorová

     • Návšteva predškolákov v škole

     • Budúci prváci na planéte Prvákovo...

            Každoročne, začiatkom apríla, sa koná zápis budúcich prváčikov. Bohužiaľ, už druhý rok, z dôvodu opatrení, nie je možné zápis realizovať tak, ako by sme chceli. Preto sme sa rozhodli pozvať predškolákov na návštevu. Privítali sme ich v triede, v ktorej budú „žiť“ ďalšie štyri roky. Návšteva sa niesla v znamení Malého princa, jeho asteroidu a princovej priateľky líšky. Malý princ spoznával veci na Zemi, ako čo funguje a veľmi rád pozoroval západ Slnka. To isté čaká aj budúcich prvákov – spoznávať, ako veci fungujú... V triede drobcov netrpezlivo vyčkávala líštička, ruža a planéta Malého princa. Samozrejme, líška bola zvedavá na šikovnosť budúcich prvákov, preto si pre nich pripravila aj niekoľko jednoduchých úloh a hier. Čo o nich zistila? Že sú veľmi usilovní, učenliví a mnohé veci už vedia. Vzácnosť návštevy potvrdila aj prítomnosť pána starostu. Nenechal si ujsť príležitosť presvedčiť sa o kvalitách budúcich prvákov na vlastné oči. Samozrejme škôlkari neodišli na prázdno. V triede ich čakalo milé prekvapenie v podobe krásnych darčekov, ktoré si pre ne pripravili pani učiteľky.

      Veľmi sa tešíme na september a na stretnutie už s PRVÁKMI.

       „Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“ – Antoine de Saint-Exupéry.

      PaedDr. Eva Viktorová

     • Deň otcov

     • Otecko náš, známa vec,
      nie je známy športovec.
      Nie je ani známy herec,
      čo potrpí si na červený koberec.
      Zato je to super tato,
      čo je pre nás viac než zlato.
      Tatinko náš milovaný,
      zostaň prosím stále s nami.

      Tretia júnová nedeľa patrí našim otcom. Aj keď tento sviatok ešte stále nie je taký populárny ako sviatok Dňa matiek, a mnohí otcovia pri spomienke tohto sviatku stále reagujú prekvapene, deti v našom školskom klube sa na tento sviatok pripravili a svojich otcov prekvapili krásnymi drevenými výrobkami. Veríme, že sa darčeky páčili všetkým oteckom a tomuto sviatku prajeme čoraz väčšiu popularitu. Pretože tak ako mama, aj otec je neodmysliteľnou súčasťou rodiny.

      Mgr. Monika Kuchárová

     • Oslava Medzinárodného dňa detí

     • Náš deň bol super

      Deti oslávili tento rok svoj deň dokonale. Žiaci prvého stupňa hľadali poklad. Celé dopoludnie postupne prechádzali 11 stanovišťami, ktorými sa stali zaujímavé miesta v obci Krivany. Hraví piataci sa vyšantili na školskom ihrisku. V jeho priestoroch hrali volejbal a iné športové hry. Dokonca si so záujmom pozreli cyklistickú prekážkovú dráhu. Najstarší žiaci si dobili energiu na turistike. Ich cieľom sa stala vyhliadková veža na Balažke s pekným výhľadom na mesto Lipany, Kamenický hrad a okolité vrchy. Deťom sa kráčalo veľmi dobre. Po ceste spoznávali krásy okolitej prírody. Príjemné počasie umocňovalo dokonalú atmosféru prechádzky lesom. Cestu na rozhľadňu si chlapci a dievčatá spríjemnili opekaním rôznych dobrôt (klobások a špekáčikov). Takto oddýchnutí z pobytu na čerstvom vzduchu a plní zážitkov prežitých počas zábavného dopoludnia sa vrátili do školy, aby ukončili oslavu svojho dňa a dali si chutnučký obed v školskej jedálni. Každého určite potešila aj čokoláda, ktorú si zo školy odniesli. „Bola sranda. So svojou triedou som trávila deň na turistike. Páčilo sa mi to. Musíme to opakovať častejšie. Aj keď nám bolo teplo, nevzdali sme to a pokračovali sme v ceste. Výhľad stál za to. Stretla sa partička dobrých spolužiakov a kamarátov,“ povedala o príjemnej akcii šiestačka Zuzka Miková.

             Linda Verešpejová, 8. A

     • Hviezdoslavov Kubín 2021

     • Tento rok inak, ale spokojne

      Hoci sa tento rok žiaci 2. stupňa vzdelávali zväčša dištančnou formou, nemohli predsa zabudnúť na jednu z najprestížnejších literárnych súťaží Hviezdoslavov Kubín. Víťazi triednych kôl (tie sa realizovali online formou) sa 7. mája stretli v priestoroch základnej školy, aby prezentovali svoje nadanie a recitačné schopnosti. Prednesy talentovaných chlapcov a dievčat 5. - 9. ročníka boli veľmi pôsobivé. Zúčastnení žiaci sa na súťaž svedomito pripravovali. Spomedzi originálnych recitácií porota vybrala troch žiakov, ktorí nás prezentujú aj v okresnom kole. Jozef Karabaš (5. A), Linda Verešpejová (8. A) a Karolína Berdisová (9. A) – víťazi prvých miest - nám predviedli, ako sa dá umelecky stvárniť literárne dielo. Držíme im prsty v okresnom kole. Tatiana Berdisová, ktorá získala 2. miesto v kategórii poézia, sa takto spokojne vyjadrila k dopoludniu s poéziou a prózou: „Bolo to super. Hviezdoslavov Kubín bol tento rok iný. Stretli sme sa na jednom mieste a v príjemnej atmosfére. Každý z nás predviedol to, čo si pripravil. Bolo pekné, ako sme sa navzájom podporovali.“

           Linda Verešpejová, 8. A

    • Deň matiek
     • Deň matiek

     • je dňom, kedy vzdávame úctu všetkým mamám za to, čo pre nás robia. Tento sviatok má korene v 16. storočí v Anglicku,  avšak až na prelome 19. a 20. storočia sa v Amerike začali formovať rôzne zoskupenia žien, ktoré prispeli ku vzniku tohto sviatku a to vyústilo k tomu, že vtedajší americký prezident Woodrow Wilson podpísal 9. mája 1914 vyhlásenie, podľa ktorého je Deň matiek oslavou materstva a pripadá na druhú májovú nedeľu.

      Deti v školskom klube sa na sviatok Dňa matiek svedomito pripravili. Spolu s pani vychovávateľkou  a pani učiteľkou Katarínou Janoškovou pre svoje mamky stihli pripraviť niekoľko zaujímavých darčekov. Veríme, že darčeky všetky mamky potešili a na ich tvárach vyčarili úsmev.

      Mgr. Monika Kuchárová

     • Zápis do MŠ pre školský rok 2021/2022  

     •  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Krivany v súlade s § 3 vyhlášky MŠVVaŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z. z. oznamuje, že žiadosti zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa budú prijímať od 3. mája 2021 do 17. mája 2021.

      Zákonný zástupca môže podať žiadosť nasledovne:

      1. vyplniť a odoslať ELEKTRONICKÚ ŽIADOSŤ  (+ vložiť naskenované / odfotené lekárske potvrdenie)
      2. vytlačiť a vypísať Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ následne ju poslať e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,  poštou na adresu školy alebo osobne ju vhodiť do poštovej schránky školy (pri hlavnom vchode školy)

      Zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou do materskej školy predkladá aj lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní:
      Lekarske_potvrdenie_o_zdravotnom_stave_dietata_2021.docx.

      Prednostne sa prijímajú deti:

      1. pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, teda deti, ktoré do 31.8.2021 (vrátane) dosiahnu 5 rokov veku,
      2. deti od troch rokov veku,
      3. deti mladšie ako 3 roky sa prijímajú výnimočne, ak to umožňuje kapacitné, personálne a organizačné podmienky MŠ.

      Zapísať je potrebné aj deti, ktoré nastúpia do MŠ v priebehu školského roka.Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2021 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do MŠ automaticky od 1. septembra 2021 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

      V prípade, ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca k žiadosti predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany vydá rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (do materskej školy)  do 15. júna 2021.

     • Oznam

     • Oznam pre rodičov a zákonných zástupcov

      Na základe Návratu do škôl 2021 s účinnosťou od 3. 5. 2021 vydaného  MŠVVaŠ a Vyhlášky č. 197 ÚVZ SR už nie je  podmienkou účasti žiaka (dieťaťa) na prezenčnom vyučovaní negatívny test žiaka a zákonného zástupcu.

      Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka (dieťaťa) predkladá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti: (na stiahnutie: 
      Vyhlasenie_ZZ_dietata-ziaka_o_bezinfekcnosti.docx  (príloha č. 8 ) alebo na vrátnici školy alebo sa toto vyhlásenie za žiakov dá podať cez rodičovský účet na stránke EDUPAGE v záložke Úvod – Žiadosti / Prehlásenia – Pridať žiadosť / vyhlásenie)

     • Oznam

     • OBNOVENIE PREZENČNÉHO VYUČOVANIA od 26.4.2021

                  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Krivanoch  na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva  SR z 12.4.2021, rozhodnutia zriaďovateľa a pri dôslednom dodržiavaní protiepidemiologických opatrení v zmysle Covid školského semaforu a Covid automatu oznamuje, že obnoví prezenčné vyučovanie pre žiakov piateho, šiesteho a siedmeho ročníka od pondelka 26.4.2021 s podmienkou negatívneho testu žiaka a aspoň jedného zákonného zástupcu (alebo potvrdenia o výnimke z testovania na základe uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania). Prihlásení žiaci, ktorí absolvovali v piatok 23. 4. 2021 kloktací test v škole už na testovanie cez víkend  s rodičmi nepôjdu.

      Pri nástupe do školy žiaci absolvujú ranný filter, musia dodržiavať zvýšené protiepidemiologické opatrenia ( ruky, odstup, respirátor ) a pri vstupe do budovy odovzdajú Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a negatívnom teste nie staršie ako 7 dní, ktorého prílohou sú kópie negatívnych testov na COVID-19  alebo platná výnimka z testovania (ak tak neurobili prostredníctvom rodičovského účtu na stránke EDUPAGE)

      (na stiahnutie: 
      Zakonny_zastupca_Cestne_vyhlasenie_(2.stupen).docx
      Zakonny_zastupca_Cestne_vyhlasenie_(1.stupen).docx alebo k dispozícii na vrátnici školy alebo sa toto vyhlásenie za žiakov dá podať aj cez rodičovský  účet na stránke EDUPAGE v záložke Úvod – Žiadosti / Prehlásenia – Pridať žiadosť / vyhlásenie)

      Všetci žiaci budú zároveň prihlásení na obed v školskej jedálni. Rodičia, ktorých deti nenastúpia na prezenčné vyučovanie, odhlásia svoje deti štandardným spôsobom v ŠJ.

      Vyučovať sa bude podľa mimoriadneho rozvrhu hodín, o ktorom budú informovať triedne učiteľky a ktorý bude zverejnený. Žiaci absolvujú dvojtýždňový adaptačný proces do 7.5. 2021.

      Možnosť na testovanie: V sobotu 24. apríla 2021 (antigénové testy)  v priestoroch kultúrneho domu obce Krivany.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka alebo žiak neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Bez vyhlásenia o bezinfekčnosti a negatívnom teste nebude možné zúčastniť sa vyučovania.

      Informacie_pre_dotknute_osoby_o_dobrovolnom_suhlase.docx

     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • Marcus Tullius Cicero povedal, že ,,Miestnosť bez kníh je ako telo bez duše.”

      Dňa 14.4.2021 sa v našej škole aj tohto roku uskutočnila celoštátna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Zúčastnili sa jej najlepší recitátori triednych kôl 1.-4. ročníka, ktorí do svojho prednesu vložili aj kúsok svojej duše a to aj napriek prísnym hygienickým opatreniam. Trojčlennú komisiu tvorili: pani učiteľka Mgr. Silvia Radačovská, PaedDr. Katarína Janičová, Mgr. Kamila Šlosárová, ktoré mali ťažkú úlohu vybrať tých najlepších. Výhercom srdečne gratulujeme.

      1. miesto: Filip Šimko (3.A)
      2. miesto: Ivana Koľová (4.A)
      3. miesto: Veronika Kopilcová (3.A)
                    Alexandra Sčisláková (4.A)