• Didaktické hry a cvičenia v prírode
     • Didaktické hry a cvičenia v prírode

     •          V prvý školský týždeň  žiaci absolvovali teoretickú prípravu na didaktické hry a cvičenia v prírode. Venovali sa témam : Zdravotná príprava, pohyb v prírode (ochrana pred búrkou, ohnisko v prírode),  dopravná výchova a poznávanie  stromov a prírodnín.  Jeseň nám ukázala nádhernú podobu až začiatkom októbra a my sme zatúžili  vybrať sa objavovať jej krásy.  Žiaci 1. stupňa  absolvovali didaktické hry a cvičenia v prírode formou turistickej vychádzky  do okolia obce. Trasa začala  pri základnej škole, pokračovali sme  prechodom cez obec,  po Kostolnej ulici až na koniec Ľadovej ulice. Tu asfaltová cesta končila a deti museli  zabrať do kopca po poľnej ceste.  Naši  mladší žiačikovia  oddychovali  na polceste, kým tretiaci a štvrtáci zdolali náročnú poľnú cestu až na vrchol kopca Štipakova , odkiaľ sa naskytol krásny výhľad. Po krátkej prestávke  dobehli  mladších spolužiakov a cesta pokračovala   naspäť do školy . Spravili sme si obchádzku  a zastavili sa pri kaplnke  Panny Márie v centre obce. Trasu zvládli žiaci na výbornú a za odmenu ich v škole čakalo  bábkové divadelné predstavenie Gašparko o Červenej Čiapočke. Deti sledovali predstavenie s nadšením. Nechýbali krásne pesničky, ktoré ich ešte viac rozveselili a vtiahli do deja.    

      Mgr. Mária Onuferová

    • Jabĺčkový deň
     • Jabĺčkový deň

     • Dňa 7. októbra sme sa zobudili do slnečného rána. Takéto počasie po dlhých dažďoch bolo zárukou krásneho dňa. A veru aj bol! Po príjemnej vychádzke a bábkovom divadle sme si pre deti pripravili množstvo aktivít spojených s jabĺčkom. Na chodbe nám vyrástol hotový jabĺčkový labyrint a deti sa mohli zabávať na rôznych stanovištiach . Skladali jablkové puzzle, hľadali jabĺčka v bludisku a pozametali všetko napadané  jesenné lístie, ktoré si doniesli z vychádzky. Po zbieraní jabĺčok zo stromu, skladali jablkové veže, rozcvičili si svoje pršteky pri strihaní najdlhšej šupky a zahrali sa na červíka v bludisku. Jemnú motoriku  a trpezlivosť si vyskúšali pri triedení pompónov a svojmu telu dali zabrať aj pri jablkovom tanci. Tretiaci si svoje zručnosti precvičili aj na počítači, kde vytvorili pekné plagáty k jablkovému dňu.

      Súťaží bolo neúrekom a mali sme čo robiť, aby sme deti z chodby dostali naspäť do tried. A to ešte nebol koniec! Vyvrcholením tohto nádherného popoludnia bol jabĺčkový beh. Súťažilo sa v troch kategóriách. Mladší, starší žiaci a osobitnou kategóriou boli deti s rodičmi, či staršími členmi rodiny. V prvej kategórii, čo boli žiaci prvého až tretieho ročníka, sa  na prvom mieste umiestnil Slavomír Janič a z dievčat bola najrýchlejšia Sofia Miková. V druhej kategórii, žiaci štvrtého až šiesteho ročníka, sa na prvom mieste umiestnil Jozef Garančovský  a z dievčat vyhrala Daniela Peštová. Z tretej kategórie nás prišiel podporiť  a zašportovať si iba Jožko Karabaš, čo nám bolo trošku ľúto, ale nadšenie a radosť z celého dňa nám to nepokazilo. Z rodičov a detí mala najlepší čas zas a znova rodina Karabašová, k čomu im srdečne blahoželáme! Počasie nám vydržalo celý deň a tak ako svietilo slniečko svietili aj tváre všetkých, ktorí sa na tomto dni s nami zabávali. Veď posúďte sami!

     • Podtatranský školák 2022

     • Vyhodnotenie časopisov základných škôl

      Dňa 4. apríla 2022 bola vyhlásená súťaž „Podtatranský školák 2022“. Naša základná škola sa už šiestykrát zapojila do súťaže školských časopisov Prešovského a Košického kraja. Posledný septembrový deň sa členovia redakčných rád 17 časopisov stretli pod Tatrami – v meste Poprad, aby si vypočuli vyhlásenie výsledkov. Náš časopis sa neumiestnil na prvých troch miestach, no spoločné stretnutie skutočných novinárov a nádejných tvorcov školských časopisov prinieslo členom našej redakčnej rady mnoho podnetov a chuti do ďalšej práce.

      Predsedníčkou poroty bola Beáta Penxová-Mačingová, známa v novinárskych kruhoch. Súčasťou poroty boli aj novinár Rastislav Ovšonka a redaktor Marek Vaščura. Zo všetkých časopisov sa najviac páčil Čordáčk, ktorý vydáva jedna zo základných škôl v Košiciach. Spokojná s akciou bola aj deviatačka Ester, takto sa o podujatí vyjadrila: „Dozvedeli sme sa, čo treba v časopise zlepšiť. Mne sa Krivý Jany páči taký, aký je, nič by som nemenila. Zamestnankyne Podtatranskej knižnice sa postarali o príjemnú atmosféru, pripravili nám aj chutné občerstvenie.“
                                                                                                                                               Mgr. Alena Hrabčáková

    • Šarkany vo vetre
     • Šarkany vo vetre

     • Posledný septembrový týždeň, presne 28. septembra, sa konečne umúdrilo počasie a po upršaných dňoch mohli ísť žiaci prvého stupňa so svojimi triednymi učiteľkami konečne púšťať šarkanov. Vietor dvihol do vzduchu všetky šarkany a poriadne sa s nimi vyšantil. Všetky šarkany boli krásne, no najviac upútal pozornosť pán Superman, ktorý sledoval šarkany z poriadnej výšky. Deti sa na poli za školou vybehali až tak, že sa niektorým pomotali šnúrky. Pomohli potom už iba nožnice :). Tešíme sa na ďalšiu jeseň a naše šarkany.

      Učiteľky 1. – 4. ročníka

     • OZNAM

     • Plenárne a triedne zasadnutia Rodičovského združenia

      Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás pozvať na plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční v stredu 21. septembra 2022 o 16. 00 h na chodbe školy (1. poschodie).

      Triedne aktívy sa uskutočnia po plenárnom RZ v jednotlivých triedach.

      Vopred ďakujeme za Vašu aktívnu účasť.

     • Oznam

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

      Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční v pondelok 5. 9. 2022 o 9.00 h na chodbe školy. Po slávnostnom otvorení školského roka sa žiaci presunú s triednymi učiteľmi do svojich tried.  Po úvodných informáciách v triedach  ukončíme prvý školský deň a žiaci odchádzajú domov.

      Prevádzka ŠKD bude v riadnom režime od  utorka 6. 9. 2022. V školskej jedálni sa strava podáva pre žiakov až od 6. 9.2022. Žiaci sa musia prihlásiť na stravu najneskôr 5. 9. 2022.

      Tešíme sa na spoločné stretnutie.

       

      Organizácia  v dňoch 6. 9.- 9. 9. 2022

      6. 9. 2022 – 7. 9. 2022: Triednické  práce (žiaci sa oboznámia so školským poriadkom, organizáciou vyučovania, rozvrhom a prevezmú si učebnice)

      8. 9. 2022 – 9. 9. 2022: Teoretické a praktické účelové cvičenie, didaktické hry

      V uvedené dni vyučovanie končí – 1. stupeň 4. vyučovacou hodinou, 2. stupeň 5. vyučovacou hodinou.

      Od pondelka 12. 9. 2022 vyučovanie žiakov podľa rozvrhu.

      Základné prevádzkové pokyny

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

      Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú)
      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa/žiaka (Príloha č. 1)

      Ospravedlnenie neprítomnosti

      Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.

      Pri absencii viac ako 5 (žiak) 7 (dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí žiak/dieťa s PPV predložiť Potvrdenie od lekára od všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Ošetrovné člena rodiny (OČR)

      Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľka školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede alebo vo viacerých triedach žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné  ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Potvrdenie choroby

      V prípade, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič žiaka/plnoletý žiak bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, škole a žiak ostáva doma.

      Izolácia je obmedzenie  pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. Izolácia trvá po dobu 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých klinických príznakov ochorenia. Koniec izolácie určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Žiaci po skončení izolácie v škole a školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.

      Mgr. Mária Kromková
           riaditeľka školy

     • Oznam

     • Distribúcia antigénových samotestov pre školský rok 2022/2023

      Prosíme rodičov a zákonných zástupcov žiakov školy, aby si prišli vyzdvihnúť do školy antigénové samotesty v dňoch: vo štvrtok  1. 9. 2022  v čase od 15.00 do 17.00, v piatok 2. 9. 2022 od 7.00 do 11.00, v sobotu 3. 9. 2022 od 9.00 do 11.00.  Testy budú vydávané rodičom na podpis v počte 5 ks na žiaka.

      Zároveň prosíme rodičov, aby žiakov otestovali pred príchodom žiakov do školy. Za porozumenie ďakujeme.

     • Oznam

     • Oznam o udelení riaditeľského voľna deťom materskej školy

      Riaditeľka školy po dohode so zriaďovateľom udeľuje
      riaditeľské voľno z organizačných dôvodov na deň 2. 9. 2022 deťom  materskej školy.

      Prevádzka materskej školy bude po prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu pokračovať v riadnom režime od pondelka 5. 9. 2022.  

      Mgr. Mária Kromková

    • Info
     • Info

     • Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Krivany

      Vychovávateľka: Mgr. Monika Kuchárová                  Kontakt: 0908 848 659

      Prevádzka ŠKD: od 11:15 do 16:30                          facebook/ŠKD KRIVANY

      Poplatky: Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského
      klubu detí je 5,- €/mesiac.
                    Poplatok prosíme uhradiť do 10. dňa v mesiaci.                          
      Číslo účtu: SK26
      0200 0000 0016 3681 0556

      Uvoľnenie dieťaťa z ŠKD: Dieťa bude zo školského klubu vyzdvihnuté  zákonným zástupcom alebo osobou, ktorá bola uvedená v zápisnom lístku. Ak v zápisnom lístku rodič uvedie, že dieťa môže odchádzať zo školského klubu samé, v tom prípade ho vychovávateľka pustí iba v čase, ktorý je uvedený na zápisnom lístku. Dieťa bude predčasne uvoľnené zo školského klubu len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa musí obsahovať nasledovné údaje -  meno a priezvisko dieťaťa, dátum, kedy má byť dieťa uvoľnené, hodina a spôsob odchodu ( napr. odchádza sám ), podpis zákonného zástupcu. Telefonická požiadavka na uvoľnenie dieťaťa nebude akceptovaná. Uvedené opatrenia boli prijaté z dôvodu ochrany detí, ktoré navštevujú školský klub ako aj z dôvodu ochrany vychovávateľky, ktorá je za prítomné deti zodpovedná.

      Pri vyzdvihovaní detí môžete volať na tel. číslo 0908 848 659.

      Príprava na vyučovanie: od 14:00 do 15:00

      Písanie domácich úloh je na uvážení rodičov. Ak si rodič žiada, aby dieťa písalo domáce úlohy v školskom klube, osobne to nahlási vychovávateľke. Na základe skúsenosti žiadame rodičov, aby svojim deťom vysvetlili, že domáce úlohy sa robia vo vyhradenom čase. Vychovávateľka nezodpovedá za to, ak dieťa aj po opakovanom upozornení odmieta robiť domáce úlohy napriek tomu, že na začiatku školského roka si to rodič žiadal. V školskom klube detí si žiaci robia len písomné domáce úlohy. Zo šlabikárov a čítaniek čítajú doma. Vychovávateľka vysvetľuje zadania domácich úloh, pomáha pri ich plnení.                            

          Domáce úlohy kontrolujú rodičia!!!

    • Výlet na jednotku
     • Výlet na jednotku

     • Dňa 23. júna 2022 sme spolu s ôsmakmi a siedmakmi podnikli nezvyčajný výlet do našich veľhôr. Túru na Veľké Hincovo pleso. Najprv sme sa presunuli k Štrbskému plesu - k jednému z najznámejších v Tatrách. Neskôr sme absolvovali trasu na Popradské pleso. A nakoniec nás čakal vytúžený cieľ - Veľké Hincovo pleso, najväčšie a najhlbšie pleso na území Vysokých Tatier. Počasie bolo ideálne na takúto krásnu turistiku.
      Takýto výlet odporúčam všetkým milovníkom prírody!

      Linda Verešpejová, 9. A

     • Deti deťom

     • 19. júna 2022 v popoludňajších hodinách krivianskym amfiteátrom rozozneli jemné hlásky detí. Konal sa totiž detský festival Hornej Torysy pod názvom „Deti deťom“. Tejto prehliadky detských a mládežníckych talentov sa zúčastnilo trinásť vystupujúcich zoskupení z bližšieho, ale aj širšieho okolia. V Krivanoch predviedli svoj talent aj krivianski žiaci -  chlapci a dievčatá  záujmového útvaru Čerkutka, ktorí predviedli zaujímavé pásmo s názvom „Baveňe dzecoch“. Žiačky druhého stupňa vystúpili s pásmom šarišských piesní. Na akordeóne žiakov doprevádzal učiteľ Mgr. Jozef Petrík. Deti dostali za odmenu čapovanú kofolu, drobnú sladkosť a zapojili sa aj do tomboly, z ktorej si odniesli krásne ceny.
       
       Mgr. Zuzana Brillová                                                                                                  

     • Exkurzia 5.A a 6.A

     • Vo štvrtok 16.6.2022 sa uskutočnila exkurzia 5.A a 6.A v mestách Prešov a Košice. Dobre naladení sme presne o ôsmej hodine vyrazili autobusom z Krivian. Našou prvou zastávkou bol FUNDILAND v Prešove. Na tomto detskom interiérovom ihrisku sa naši piataci a šiestaci bláznili viac ako dve hodiny. Vyskúšali všetky atrakcie vrátane šmýkačiek, trampolín, lezeckej steny, lanových preliezačiek a šlapacích autíčok. Príjemne unavení sme pokračovali do Košíc, kde bola naším druhým cieľom Botanická záhrada Univerzity P. J. Šafárika. Vo vstupnej hale sme si prezreli živé aj vypreparované živočíchy z rôznych expedícií. Najviac zaujali obrovské pavúky a škorpióny. Potom sme pokračovali do skleníkov botanickej záhrady, v ktorých bola kvalitná horúčava. Zistili sme ako vyzerajú rastliny, na ktorých rastú pomaranče, citróny či mandarínky. Prezreli sme si expozíciu kaktusov, vodných rastlín a jeden skleník plný motýľov. Návštevu botanickej záhrady sme ukončili v arboréte, v ktorom sme si prezreli rastliny vonku v ich prirodzenom prostredí. V arboréte sme sa spoločne odfotili. Záver našej exkurzie bol venovaný Múzeu letectva v Košiciach. Múzeom nás sprevádzal jeden zo zamestnancov. Previedol nás jednotlivými hangármi aj vonkajšími priestormi. Videli sme modely aj reálne lietadlá a časti ich konštrukcií. Veľkým zážitkom bol prezidentský špeciál, v ktorom sme si mohli pozrieť aj jeho interiér. Posledné dva hangáre boli venované výstave veteránov, ktoré boli potechou pre naše oči. Exkurziu sme zvládli a všetci sme sa zdraví vrátili domov. 

      Mgr. Štefan Klembara

     • Botanikiáda

     • Dňa 1. júna sa žiaci 5. ročníka zúčastnili na regionálnom kole projektu BOTANIKIÁDA v Košiciach. Všetky aktivity sa odohrávali v priestoroch Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Školské kolá sa uskutočnili na základnej škole on-line formou. Piataci pracovali na teste z vedomosti o botanike. Najviac bodov získali Maroš HovanecDaniel Andraščík. V regionálnom kole boli títo žiaci zaradení do tímov. Na jednotlivých stanovištiach pozorovali, počúvali a kriticky riešili zadané úlohy. Odmenu nedostali iba víťazi prvých miest, ale každý súťažiaci - v podobe mnohých zážitkov, informácií, ba aj vlastnoručne zasadeného kvetu. Cieľom podujatia bolo pripraviť zábavné podujatie pre talentovaných žiakov v oblasti prírodných vied či informovať o stromoch, rastlinách i zvieratách.

       Mgr. Mária Šimová

    • Gratulujeme
     • Gratulujeme

     • "Najúspešnejší riešitelia Matematického klokana z našej školy, Daniel Gustáv Babej (4.A) a Števko Berdis (1.A), boli minulý týždeň odmenení tričkom, diplomom a ďalšími vecnými cenami. Z ich úspechu sa tešíme a srdečne im gratulujeme."

     • Oznam

     • Oznam o udelení riaditeľského voľna

      Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Krivanoch oznamuje, že na stredu  15.06.2022  udeľuje žiakom 2. stupňa (triedy 5.A, 6.A, 7.A, 8.A a 9.A) základnej školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

      Vyučovanie v triedach 1. stupňa a v špeciálnych triedach sa uskutoční 15. 6.2022 podľa riadneho rozvrhu. Prevádzka ŠKD bude v riadnom režime.

      Riaditeľka školy udeľuje riaditeľské voľno z organizačných dôvodov na deň 15.6.2022 aj deťom  materskej školy. Prevádzka materskej školy bude pokračovať v riadnom režime 16.6.2022.

      Mgr. Mária Kromková

    • Návšteva obecného úradu
     • Návšteva obecného úradu

     • Ježibaba v kotolni?

           „Same perše spoznaj svojo rodzisko a až potom dajaké San Francisco.“ Výrok známeho rodáka z Krivian pána Jána Lazoríka. Budovať vzťah k rodisku si každý začína od narodenia. Začíname spoznávať svet okolo seba, rodinu a neskôr aj miesto kde žijeme. Aj škola prispieva k spoznávaniu a fungovaniu reality života. Prváci z našej školy, spolu s pani učiteľkami Janičovou a Viktorovou, mali možnosť zoznámiť sa s priestormi a fungovaním obecného úradu v Krivanoch. V stredu 25. mája sme prijali pozvanie pána starostu Jána Šejirmana na malú exkurziu priestorov obecného úradu. Predstavil nám všetky priestory aj fungovanie a náplň práce jednotlivých kancelárií a zamestnancov. Vyrozprával nám históriu vzniku obecného erbu a vysvetlil proces uznania erbu štátom. Vedeli ste, že gajdica znázornená na erbe je výsledkom tvorivosti miestneho rodáka?        A že je jediná svojho druhu na svete?  Pán starosta nám dokonca ukázal aj priestory kotolne. Žiaci sa dozvedeli na akom princípe pracuje. Obecný úrad je vykurovaný ekologickým spôsobom na drevnú štiepku. Kuriozitou však je, že v kotle býva ježibaba, ktorá akurát nebola doma. J

           Tiež sme navštívili miestne múzeum, ktoré je plné zaujímavých exponátov zo života našich predkov. Deti si posedeli v školských laviciach, v ktorých sedeli možno práve ich prastarí rodičia. Bola to veľmi pôsobivá prehliadka.  

           Po prezretí areálu sme sa presunuli do zasadacej miestnosti obecného úradu. Pán starosta vysvetlil deťom, na čo taká miestnosť slúži. Žiaci si pripravili aj niekoľko otázok, na ktoré pán starosta ochotne odpovedal. Jednou z nich bola aj otázka, čo sa Vám najviac páči na obci Krivany. Odpoveď: „Všetko. Som hrdý, že som sa tu narodil a prežil doterajší život. Som spokojný so všetkým, čo sa tu vytvorilo. Svoje rodisko by som nevymenil za žiadne iné.“

           A že to bola návšteva ako sa patrí... Neobišli sme bez pohostenia. Zamestnanci obecného úradu si pre nás pripravili občerstvenie a malé darčeky.

           Všetkým zamestnancom a najmä pánovi starostovi sa chceme poďakovať za pozvanie a príjemne strávený čas v ich spoločnosti.

      PaedDr. Eva Viktorová