• Ako sa máme v škôlke...

     • Prvé slzičky už máme dávno za sebou. Po tom, čo nás medzi sebou privítali starší kamaráti, stali sa z nás veľkí škôlkari, ktorí radi tvoria, skúmajú, objavujú, premýšľajú a zažívajú kopec zábavy. Každý deň zdolávame 240 až 336 schodov a prekonávame rôzne výzvy. Spoločne sa všetci hráme, cvičíme a spoznávame svet. Dokonca aj ten, v ktorom žili naši prarodičia.

      V múzeu v Krivanoch sme videli veľa zaujímavých vecí, ktoré používali pri svojej práci.

      Vonku chodíme takmer každý deň. V jeseni sme si užívali posledné lúče slniečka a šuchotanie lístia pod nohami. Keď napadal sneh chodili sme sa sánkovať, guľovať a postavili sme aj pár snehuliakov.

      Pred Vianocami sme zistili koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, spoločne sme ich ozdobili a naplnili, aby sme potešili starkých, ktorí žijú mimo svojich domovov.

      Nás zase potešil príchod Mikuláša, ale aj nové hračky pod stromčekom, či nové knižnice plné krásnych kníh.

      Jedná milá teta (ÚNSS) nám s takým usmievavým prístrojom skontrolovala očká, predškoláci si stihli overiť obratnosť svojho jazýčka s pani logopedičkou, rôzne schopnosti a vedomosti s pani špeciálnou pedagogičkou a pán psychológ sa prišiel pozrieť ako sú predškoláci pripravení do školy.

      V divadielku, O myške Eliške, sme sa dozvedeli, kto je pravý kamarát. Pani Radačovská nám ukázala ako sa pečie chlebík, ujovi Andrejovi sme zase pomohli my, s prekladaním štiepky a z obce sme si požičali krásne kroje, ktoré sme si mohli aj vyskúšať a veľmi sa nám páčili.

      Teraz sa už tešíme na prvé jarné lúče, ktoré nám prinesú ďalšie nezabudnuteľné zážitky.
       

      Pozdravujú detičky z MŠ Krivany a celý pracovný kolektív, ktorý sa o nich každý deň s láskou stará a sprevádza ich výchovno-vzdelávacím procesom

       

     • Divadelné predstavenie Ozvena raja

     • V stredu 27.3. sa žiaci 6.A, 7.A, 8.A, 9.A a 3.S zúčastnili v Mestskej galérii v Lipanoch divadelného predstavenia Ozvena raja. Predstavenie zinscenovali žiaci pôsobiaci v divadelnom krúžku na Gymnáziu v Lipanoch. Ústredným motívom hry bol súdny proces s Adamom a Evou vyhnanými z raja. Počas hry nám boli predstavené aj ďalšie biblické scény a scény z bežného života. Vo všetkých dominovala téma dobra a zla, lásky a nenávisti. Predstavenie sa žiakom aj učiteľom páčilo, odniesli sme si mnoho cenných myšlienok. Napríklad, že ten, kto miluje a chce svojou láskou slúžiť, sa často stáva neviditeľným. Alebo to, že lásku nemožno mať, vlastniť, možno ju jedine dať.

      Za fotografie z predstavenia ďakujeme Katke Janičovej ml. 

      RNDr. Štefan Klembara

     • Oznam

     • VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY A PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ

       25. 3. 2024

      Oznamujeme žiakom a rodičom, že veľkonočné prázdniny v školskom roku 2023/2024 sa uskutočnia v termíne od 28. marca (štvrtok) do 2. apríla 2024 (utorok). Vyučovanie po prázdninách pokračuje v stredu 3. apríla 2024.

      Vo štvrtok 28 . marca 2024 a v utorok 2. apríla 2024 bude, so súhlasom zriaďovateľa, prerušená prevádzka MŠ z prevádzkových a organizačných dôvodov.

      Krásne veľkonočné sviatky plné pokoja, lásky a spokojnosti v kruhu svojich blízkych Vám želajú zamestnanci školy.

     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Ctení rodičia predškolákov!

      Srdečne Vás pozývame na zápis do 1. ročníka na školský rok 2024/2025, ktorý sa uskutoční v základnej škole v stredu 3. apríla 2024 v čase od 14.00 do 17.00  v triede 4. A (učebňa č. 16 na prvom poschodí).

      Ponúkame možnosť vopred si rezervovať presný čas zápisu na telefónnom čísle 0915 614 223 (Mgr. Silvia Radačovská, učiteľka poverená zápisom a budúca učiteľka prvákov).

      Po dohode s vedením školy (tel. 0910897681) je možné dieťa zapísať aj v inom termíne.  

      Zápis do 1. ročníka sa uskutoční za prítomnosti detí.

      Prihlášku môžete podať v listinnej podobe na formulári s podpisom oboch zákonných zástupcov, alebo elektronicky - ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA.

      V deň zápisu je potrebné doniesť vyplnenú prihlášku podpísanú obidvoma rodičmi (zákonnými zástupcami), rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

      Ak nemáte možnosť elektronickú prihlášku vytlačiť, tak ju iba vyplňte, odošlite a oznámte nám túto skutočnosť na telefónnom čísle 0910897681. Prihlášku v tlačenej podobe máte k dispozícii v MŠ a na vrátnici školy.

      Ak rodič uvažuje o tom, že jeho dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, je povinný o tejto skutočnosti informovať riaditeľku základnej školy v závere prihlášky (v poznámke).

     • „Čítajme si“

     • Milé deti, nájdite si čas na čítanie

      Linka detskej istoty aj v tomto školskom roku zorganizovala maratón čítania pod názvom „Čítajme si“. Celoslovenský maratón pre deti organizuje už pätnásty rok. Projekt vznikol s cieľom pritiahnuť viac detí  k čítaniu a zatraktívniť knihu. Ako sa mohli deti zapojiť? V týždni od 18. do 22. marca stačilo prečítať niekoľko odsekov vybranej knihy a zapísať sa do prezenčnej listiny.

      Čítalo sa nielen na vyučovacích hodinách slovenského jazyka, ale aj na iných predmetoch. Deti vnímali pestré texty kníh nielen počas vyučovania, ale aj v rámci prestávok. Žiačky 7. ročníka boli rozdelené do skupín. Pohybovali sa po chodbách školy, hľadali a zároveň odmeňovali žiakov, ktorí si čítali alebo ktorí mali chuť niečo navyše prečítať. Počas niektorých prestávok sa v školskej knižnici nachádzali siedmačky, ktoré ponúkali deťom rôzne knižné tituly, z ktorých sa následne aj čítalo. Počas týždňa žiaci školy aktívne zapisovali názvy čítaných kníh do zoznamu na nástenke slovenského jazyka, poniektorí písali aj svoje pocity z podujatia. Každý prihlásený žiak dostal knižnú záložku a nálepku LDI. Výsledok detského čitateľského maratónu bude vyhlásený po sčítaní počtu čítajúcich detí z celého Slovenska. Kiežby takýchto podujatí bolo čo najviac, aby si naše deti uvedomili celoživotný význam čítania!         
            Mgr. Alena Hrabčáková
                                                                                                          

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Recitovanie je nádherný spôsob vyjadrovania

      V triede 6. A sa 14. marca stretli chlapci a dievčatá 1. až 9. ročníka. Rozdelení do 3 kategórií (1. až 4. ročník, 5. a 6. ročník, 7. - 9. ročník) prezentovali svoje vybrané texty poézie alebo prózy a potešili svojím prejavom všetkých prítomných a hlavne členov poroty, ktorá mala ťažkú prácu spomedzi 25 detí vybrať tých najlepších.

      Vypočuli sme si básničky o zvieratkách, rodinných vzťahoch, zlom žiakovi, lietajúcom dedkovi či o Zlatovláske. V kategórii próza sa deti pochválili príbehmi o čiernych potvorách, o olympionikovi či prázdninách u starej mamy. Prvé miesta a zároveň postup do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 22. marca v Sabinove, získali Martin Hriňák (4.A), Viktória Ištvanová (4. A), Tatiana Berdisová (8. A), Lea Šašalová (5.A) a Filip Križalkovič (6.A).  Celoslovenská literárna súťaž Hviezdoslavov Kubín sa organizuje každý rok a my sa tešíme na ďalšie a ešte lepšie prednesy našich žiakov. „Súťaž sa mi páčila, prednesy mojich spolužiakov  boli milé a často aj vtipné. S výsledkami som spokojná. Ak to bude možné, súťaže sa zúčastním aj budúci rok,“ povedala o akcii piatačka Lea Šašalová, jedna z víťazov školského kola.      
      Mgr. Alena Hrabčáková                  

    • Solivarské poklady
     • Solivarské poklady

     • Dňa 23. februára si herci  Bábkového divadla Babadlo v Prešove pripravili pre naše „malé poklady“, žiakov 1. až 5. ročníka divadelné predstavenia pod názvom „Solivarské poklady“. Táto povesť nám všetkým priblížila históriu ťažby soli. V malom a útulnom divadle na Solivare nás zaujala veľká drevená konštrukcia Gápľu. Žiaci sa dozvedeli nielen to ako sa na Solivare našla soľ, ale aj  to, ako sa ju podarilo umom vyťažiť z vody. V závere nám premietli, krátku projekciu z prostredia starého Solivaru, kde nám podrobne opísali ťažbu soli. Po predstavení sa žiaci , odfotografovali s hercami a išli sme spokojne domov.

      Dozvedeli sme sa, že soľ je nad zlato. Tiež, že zlatom a diamantmi sa polievka či iné jedlo osoliť nedá. Kto o tom nič nepočul a ani nevidel, ten nech sa vyberie do Solivaru.
      Mgr. Silvia Radačovská

    • Dajme spolu gól
     • Dajme spolu gól

     • Aj v tomto školskom roku trénujeme s najmenšími

      Od šk. roku 2019/2020 sa naša škola zapája do projektu pod záštitou Slovenského futbalového zväzu – Dajme spolu gól. Cieľom tohto projektu je spopularizovať futbal u detí v materských a základných školách na 1. stupni a zabezpečiť pre deti pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal. Projektu sa zúčastňujú naši predškoláci z MŠ. Druhou skupinou sú prváci v ZŠ a tretiu skupinu tvoria žiaci a žiačky z 2. až 4. ročníka, ktorí pokračujú v projekte „Po škole s McDonald´s Cupom“. Aktivity trvajú spravidla 45 minút a prinášajú deťom nefalšovanú radosť z pohybu a hry. 

      Mgr. Ľubomír Bodnár

     • Oznam 

     • Jarné prázdniny a prerušenie prevádzky materskej školy

      Oznamujeme rodičom a žiakom základnej školy, že jarné prázdniny v školskom roku 2023/2024 budú v termíne  26. február 2024 - 1. marec 2024.

      Začiatok vyučovania po prázdninách - 4. marec 2024 (pondelok).

      Zároveň oznamujeme rodičom detí materskej školy, že prevádzka materskej školy bude od 26. februára 2024 do 1. marca 2024, so súhlasom zriaďovateľa, prerušená z prevádzkových dôvodov. Prevádzka materskej školy bude obnovená  v pondelok 4. marca 2024 v štandardnom režime.

      Mgr. Mária Kromková
           riaditeľka školy

    • Expert
     • Expert

     • Aj v tomto školskom roku sa na našej škole uskutočnila súťaž EXPERT. V súťaži boli zahrnuté otázky zo širokého spektra odborov – od prírodovedných predmetov, cez spoločenské predmety a jazyky až po šport a kultúru. Piataci a šiestaci súťažili v dvoch súťažných kategóriách – Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. Starší žiaci si volili dve súťažné témy zo šiestich ponúknutých – Od Dunaja k Tatrám; Mozgolamy; Svetobežník; Tajomstvá prírody; Do you speak English? a Góly, body, sekundy. Tí žiaci, ktorí sa umiestnili v prvej štvrtine rebríčka získali titul TOP EXPERT v téme, v ktorej súťažili.

      Teší nás, že na škole máme až siedmich TOP EXPERTov. Všetci sú uvedení v tabuľke. V priložených otázkach z testu pre piatakov a šiestakov si môžete overiť, či by ste v tejto súťaži uspeli.

      RNDr. Štefan Klembara

     • Vedomostná súťaž

     • Nie len Vedko vie všetko

      Všetkovedko posiela hádanku v podobe nášho článku. Na záver sa  dozviete ako sa táto podoba tvorivého písania volá.

      V – vedátori

      Š – široké zameranie

      E – Einsteinovia

      T – tvorivé zadania

      K – kategórie 1.- 4.

      O – overenie nie len vedomostí

      V – víťazstvo na dosah

      E – encyklopédie

      D – dopriata radosť zo súťaženia

      K – kódovacie úlohy

      O – obdiv 

                             patrí našim súťažiacim, ktorí sa do „Všetkovedka“ zapojili a úspešne reprezentovali našu školu na celoslovenskej súťaži.

       Titul „Všetkovedkov učeň“ získali títo žiaci:  Jakub Hovanec 3.A, Tobias Bujňák 4.A, Michal Garančovský 4.A, Nela Smetanová 2.A, Lukáš Stedina 2.A, Samuel Želinský 1.A, Oliver Michálek 1.A

      Titul „Všetkovedko“  najmúdrejšia medzi najbystrejšími získala : Marianna Berdisová 3.A

      No a odpoveď na hádanku : Takémuto tvorivému písaniu sa hovorí Akrostich.

      PaedDr. Katarína Janičová

     • Tajomný svet príbehov

     • Kriviansky luskáčik

      Súťaže? To je naša srdcová záležitosť. Zapájame sa do rôznych: matematických, biologických, čitateľských... 

      Do čitateľského orieška sme sa pustili s naozaj veľkým luskáčikom. Prvostupniari si so záujmom prečítali príbehy.  K textu boli pripravené pre žiakov „oriešky“ na vypracovanie, zamerané na porozumenie textu. Lúskali sme otázky, kvízy, obrázky, priraďovačky, ale aj matematické hlavolamy. Nespútaná fantázia našich detí sa naplno prejavila pri tvorbe ilustrácií k textom.

      Všetky odpovede, výtvarné práce sme zabalili a poslali. Teraz už len netrpezlivo očakávame výsledky.

      PaedDr. Katarína Janičová

     • Šaliansky Maťko 2024

     • Vrátili sme sa do dávnej minulosti

      V Základnej škole s materskou školou Krivany sa aj tento rok uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže Šaliansky Maťko. V utorok 29. januára sa žiaci 2. až 7. ročníka stretli v triede 5. A, aby predstavili svoje pripravené slovenské povesti. Porota si vypočula zaujímavé príbehy o Važeckej jaskyni,  Levočskej panej či kliatbe na Bytčianskom zámku.

      Súťažiaci sa preniesli do minulých čias, aby tak  spoznávali naše národné tradície i históriu Slovenska. V jednotlivých kategóriách zvíťazili tretiačka Zoja Šejirmanová, piatačka Lea Šašalová a šiestak Peter Stedina. Títo interpreti povestí nás reprezentovali aj na okresnom kole v Lipanoch 7. februára. Odtiaľ si priniesli čestné uznanie i vecný dar.  „Povesť som sa naučila rýchlo. Som za to vďačná, pretože som si rozšírila svoje obzory,“ povedala o akcii Valentína Kuchárová, žiačka 5. ročníka.                                                                 
      Mgr. Alena Hrabčáková

     • Detský čin roka

     • Naši žiaci prispeli k zlepšeniu tohto sveta

      Bývalí žiaci našej základnej školy dostali ocenenie (diplom a vecný dar od partnerov projektu) za nomináciu v celoslovenskom projekte Detský čin roka 2023. Ešte v mesiaci jún v školskom roku 2022/2023 Dominik Oreško, žiak             9. A, zareagoval na výzvu a zapojil sa do projektu. Napísal správu o svojom dobrom skutku, ktorý vykonal so svojím kamarátom i spolužiakom Samuelom Čorňákom. Práve ich skutok bol nominovaný ako jeden z piatich príbehov kategórie Pomoc ľuďom.

      O pár mesiacov neskôr sa členovia novinársko-čitateľského krúžku v rámci detskej poroty zapojili do hlasovania o najcennejší skutok v ôsmich kategóriách (Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad, Cena Sašky Fischerovej, Dobrý čin na nete). Celoslovenský projekt sa konal pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Táto významná aktivita motivuje deti ku konaniu dobrých skutkov a pomáha im zorientovať sa v hodnotách. Dominikovi a Samuelovi ďakujeme za vykonané dobro a reprezentáciu školy. Zároveň si všetci prajme, aby tých dobrých skutkov a hlavne žiakov, ktorí o nich budú písať, bolo čo najviac.

       Mgr. Alena Hrabčáková

       

     • Karneval

     • Fašiangová tancovačka

            Február je tradične mesiacom karnevalov a zábav. Deti celé týždne rozmýšľali, akú masku si tento rok zvolia. Dočkali sa a piatok  9.2.2024 sa vyparádili na fašiangovú tancovačku. Žiaci 1. stupňa sa tešili na vyzdobenú telocvičňu, kde ich privítala  veselá hudba. Na tancovačku prišli aj naši najmenší z materskej škôlky. Boli odvážni a smelo  predstavili svoje masky. Princezné čí lesné víly, motýle, tie zabezpečili, že sme sa cítili ako na lúke. Viacero spidermanov a batmanov naháňalo kovbojov, ako to už v rozprávkach býva. Každá trieda naučila svojich rovesníkov  veselý tanec a všetci sa veselo zabávali.  Najväčšiu radosť spravila deťom tombola, kde nikto neodišiel naprázdno a odniesol si krásne ceny. Už teraz sme plní  očakávaní,  aké  masky  pre nás pripravia deti na budúci rok.

      Mgr. Mária Onuferová

     • V našej škole máme ...

     • Triedy kde sa číta pre radosť

           Láska ku knihám a k čítaniu sa pestuje ako kvetinka. Na našej škole si tieto kvetinky pestujeme od prvého ročníka. Snažíme sa čítať so žiakmi príbehy od našich slovenských autorov, vyberáme veľa vtipných a poučných príbehov. Veľmi sme sa potešili, keď sme sa dozvedeli o projekte „Čítame pre radosť“, do ktorého sme sa hneď zapojili a nové knihy získali pre triedu prvého, druhého ročníka a materskej školy.

      Teraz s radosťou objavujeme záhadný, čarovný, vtipný svet rozprávok a iných literárnych žánrov.

      PaedDr. Katarína Janičová

    • Fašiangové popoludnie v ŠKD
     • Fašiangové popoludnie v ŠKD

     • „Fašiangy ,Turíce, Veľká noc príde........“

      V piatok 26.1.2024 sme si pre deti v školskom klube pripravili fašiangový deň. Deti prišli oblečené v karnevalových kostýmoch. Tak málo stačilo na to, aby deň v školskom klube vyzeral trocha inak. S deťmi sme si opäť pripomenuli, čo sú to fašiangy, kedy sa začínajú a kedy končia a aké jedlá sú pre fašiangy typické.  Nechýbali ani tanečno – pohybové aktivity, ako aj aktivity na utuženie kolektívu a rozvoj pozitívnej klímy v našej skupine. Veríme, že sa deti zabavili a odniesli si domov kus dobrej nálady.

      Mgr. Monika Kuchárová

     • Turistický krúžok

     • Aktivity turistického krúžku v novembri až januári

      Posledná jesenná túra sa uskutočnila v sobotu 4. novembra. Jej cieľom bol vrch Lysá (1 068 m) v pohorí Čergov. Túra začala z obce Drienica, odtiaľ sme cez les vystúpili na samotný vrchol Lysej. Z vrcholu sme prešli okolo partizánskeho pamätníka k útvaru s názvom Oltár kameň - zvláštnemu kameňu vyzdvihnutému nad úroveň terénu, pri ktorom stojí drevená kaplnka, v ktorej sa raz ročne slúži gréckokatolícka omša. Naspäť do Drienice sme sa vrátili po asfaltke okolo chaty Šport. Spolu sme prešli 11 km. Za pomoc s dopravou ďakujeme obci Krivany. (https://www.relive.cc/web/view/vevWBEBJEyq)

      Prvá zimná túra sa uskutočnila v nedeľu 3. decembra. Jej cieľom bola rozhľadňa Balažka pod rovnomenným vrchom v pohorí Hromovec. Túra sa začala z Lipian, po pomerne bohatej snehovej nádielke sme vyšli k samotnej rozhľadni, pokochali sa pohľadmi na okolie a peši sa vrátili do Krivian. Spolu sme prešli 7,8 km. (https://www.relive.cc/web/view/vMq53127J8O)

      Ďalšia zimná túra sa uskutočnila v nedeľu 21. januára. Jej cieľom bola osada Podproč uprostred lesov Levočských vrchov. Osadu ešte za čias socializmu opustili jej obyvatelia. Dnes je cieľom najmä chatárov, no zistili sme, že v nej žijú dve rodiny. Nachádzajú sa v nej drevenice, chaty, zrúcaniny domov a opravený kostol. Túra sa začala z obce Brutovce po náročnom teréne na mnohých miestach pokrytým ľadom. Po preskúmaní dediny sme sa vrátili cez les k obci Oľšavica a odtiaľ sa presunuli do Brutoviec. Spolu sme prešli 10,9 km. Za pomoc s dopravou ďakujeme pani Karabašovej. (https://www.relive.cc/web/view/vdORj4MXDrO)

      RNDr. Štefan Klembara

    • Školské kolo Pytagoriády
     • Školské kolo Pytagoriády

     • V dňoch 12. a 13. decembra 2023 sa 25 žiaci našej školy zúčastnili školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda. V utorok 12.12. sa uskutočnila súťaž pre kategórie P3, P4 a P5. V stredu 13.12. súťažili kategórie P6, P7 a P8. V Pytagoriáde je úspešným riešiteľom ten, kto vyrieši správne aspoň 10 z 15 úloh. Ak úspešný riešiteľ odovzdá svoje vypracovanie skôr, získava bonusové body za čas. Potešila nás skutočnosť, že až siedmi žiaci našej školy sa zaradili medzi úspešných riešiteľov. Zúčastneným žiakom ďakujeme, výhercom srdečne gratulujeme a tešíme sa na úlohy okresného kola. Taktiež ďakujeme pani učiteľke Janičovej za pomoc s organizáciou súťaže pre nižšie ročníky. V tabuľke uvádzame úspešných riešiteľov.

      RNDr. Štefan Klembara