• Dotazník o energiách
     • Dotazník o energiách

     • V júni koncom minulého šk. roka žiaci KOLÉGIA ZELENEJ ŠKOLY rozdali dotazník, v ktorom ste sa mohli za svoju domácnosť vyjadriť k využívaniu energií. Tiež sme ním chceli zistiť, kde sa u vás najčastejšie energiou plytvá, či kde sa stráca.
      Rozdali sme cca. 150 dotazníkov. Vrátila sa nám 1/3. Všetkým, ktorí si našli čas a vyjadrili sa, úprimne ďakujeme.
      Veríme, že sme týmto dotazníkom trefne poukázali na využívanie a plytvanie energií v domácnosti.

      Mgr. Mária Šimová

     • Oznam

     • Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ a ZŠ od 2.11.2021

      Výchovno-vzdelávací proces v materskej škole, ktorý bol prerušený od 26.10. do 29.10.2021 z dôvodu vysokej chorobnosti  detí, sa obnoví v utorok 2.11.2021. 

      Organizácia vyučovania v oranžovej fáze školského semafora v ZŠ:
      Z dôvodu ochorenia COVID-19 bude obmedzená prevádzka v dvoch triedach ZŠ. Vyučovanie sa bude realizovať od 2.11.2021 kombinovanou formou:

      • Dištančná forma vzdelávania bude zabezpečená v triedach 2.A a 8. A až do 5.11.2021,
      • Prezenčná forma vzdelávania bude pokračovať vo všetkých ostatných triedach.

      Upozornenie:

      Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka/dieťaťa (Príloha č.1) prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo v písomnej forme. V čiernom okrese  mu táto povinnosť vyplýva z COVID Automatu. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového. Zároveň upozorňujeme rodičov na diagnostiku ochorenia Covid-19 u žiakov (v utorok ráno) pomocou samotestov,

    • Šarkaniáda
     • Šarkaniáda

     • Vetrík kamarát

      Jeseň – ročné obdobie plné úžasných farieb, zberu plodov Zeme, posledných teplých slnečných lúčov. Jeseň je, keď padá lístie. Jeseň je tiež čas bohatý na vietor. A presne vtedy je aj čas na farebné, nápadité a rozmanité šarkany, ktoré vystúpia do výšin a postarajú sa o pestrofarebné divadlo na oblohe.

      Ani jeseň 2021 nebola výnimkou v udržiavaní každoročnej tradície púšťania šarkanov v našej škole. Nad hlavami žiakov 1. stupňa sa vznášali šarkany rôznych farieb i veľkostí. Vetrík kamarát snaživo pomáhal a tak všetci s napätím sledovali, ktorý šarkan vyletí najvyššie a ktorý vydrží najdlhšie lietať. Deti sa nabehali, vyšantili do sýtosti a tešili sa šarkanom vo výške.

      „Zamotali sa nám šarkany. Bola to zábava“ komentovali tretiačky Valentína a Jasmin.
      „Bolo tam pekne, šarkan mi stále lietal. Veľmi som sa z toho tešila.“ takto opísala udalosť prváčka Marianna Berdisová.

      PaedDr. Eva Viktorová

     • Oznam a upozornenie pre rodičov

     • Antigénové testy  na domáce testovanie

      Oznamujeme rodičom, ktorí  prejavili záujem o domáce testovanie antigénovými testami,  že prevzatie samotestov potvrdili svojim podpisom a tým sa zároveň zaviazali, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka.

      Za použitie samotestov je zodpovedný rodič, vykonanie samotestu potvrdí škole – ideálne prostredníctvom edupage /žiadosti, vyhlásenia - domáci AG samotest výsledok/. Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu. Výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny – žiak následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.

      V prílohe je sprievodca samotestovaním, návod na použitie je  súčasťou obsahu balíčka s testami. Testovanie žiaka sa odporúča vo štvrtok a v pondelok.

      Príloha: Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

     • Oznam

     • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

      Riaditeľka školy oznamuje žiakom a zákonným zástupcom, že otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra (štvrtok) 2021 o 8.30 hod. 

      Na základe odporúčania RÚVZ škola neorganizuje hromadné otvorenie školského roka s výnimkou prvého ročníka, ktoré sa uskutoční v triede 1. ročníka v sprievode  zákonného zástupcu dieťaťa.

      Ostatné triedy majú otvorenie školského roka bez zákonného zástupcu v triede so svojím triednym učiteľom a prostredníctvom školského rozhlasu.

      Žiaci a zákonní zástupcovia sú povinní mať rúško. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest sa nesmie zúčastniť otvorenia školského roka!

      Pred nástupom do školy zákonný zástupca žiaka vyplní elektronicky Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Žiaci, ktorí ešte nemajú prístup na konto Edupage, donesú toto vyhlásenie vyplnené a zákonným zástupcom podpísané.

      Ďakujeme za  dôsledné dodržiavanie uvedených pokynov.

      Prílohy na stiahnutie:
      1 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - žiak
      1A Písomné vyhlasenie o bezpríznakovosti - návštevník školy

     • OZNAM

     • Bezpečné prostredie v škole

      Zisťovanie záujmu o antigénové samotestovanie

      Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      • na podnet ministerstva školstva má škola možnosť zabezpečiť  pre Vaše deti testy na dobrovoľné samotestovanie antigénovými testami v domácom prostredí za účelom udržania bezpečného prostredia v škole. Takúto možnosť majú aj žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o testy prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.
      • každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem o samotestovanie, dostane jedno balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19. O presnom výdaji samotestov Vás budeme informovať od 31.8. 2021.

      Záujem o tieto testy je potrebné vyjadriť najneskôr do 25.8.2021 do 14:00 hod. a to:

      1. Rodičia, ktorých deti majú konto na školskej EDUPAGE, sa vyjadria prostredníctvom svojich detí na ich žiackom konte, kde je spustené zisťovanie záujmu.

      2. Rodičia nových žiakov, ktorí ešte nemajú svoje konto na EDUPAGE to nahlásia telefonicky do kancelárie školy na tel. č.: 051 4572476 alebo mailom na adresu: skola@zskrivany.edu.sk.

     • Ani deti v Krivanoch nezaháľali...

     •     Milý čitateľ, iste si všetci uvedomujeme, že sme prežili jedno z najnáročnejších období svojho života - coronu. učili sme sa z domu. Ale ani v tomto období žiaci našej školy nezaháľali a zapájali sa do rôznych súťaží. Z matematiky, s malými aj väčšími úspechmi,  deti súťažili v okresnom kole Pytagoriády: 

      3. A reprezentovali Peter Stedina a Filip Šimko

      4. A Maroš Hovanec a Sebastián Bujňák

      Maroš Hovanec dosiahol veľmi pekné druhé miesto a srdečne blahoželáme.

      5. A reprezentovali Tatiana Berdisová a Natália Mišenčíková

      6. A. Daniel Jiřikovský a Denis Porada

      7. A Katarína Jaššová a Ester Križalkovičová

      8. A Samuel Hovančík a Linda Verešpejová

           Veľmi pekný úspech sme dosiahli v okresnom kole Matematickej olympiády, kde celkovým víťazom okresného kola MO 6. ročníka sa stal Daniel Jiřikovský. Úspešnými riešiteľmi boli aj Denis Porada 6. A a Ester Križalkovičová 7. A.

      Mgr. Mária Ondrejová

     • Hurá !  Zvládli sme to!

     • Matematický klokan aj napriek všetkému prebehol na 1. stupni veľmi úspešne. Do úloh sa zahryzli druháci: Laura Hovancová, Filip Brenkus, Jasmina Saxová, Ľubko Kravec, Dalibor Želinský

       tretiaci: Peter Stedina, Jožko Garančovský, Nicolas Želinský

      a štvrtáci: Maroš Hovanec, Sebastián Bujňák

      Všetkým súťažiacim klokanom  blahoželáme a osobitne Marošovi  Hovancovi za jeho umiestnenie medzi 20% najúspešnejších riešiteľov v SR.

      PaedDr. Katarína Janičová

     • Nechýbali ani profesionáli

     •                                    Didaktické hry a cvičenia v prírode

      Koniec školského roka je neodmysliteľne spojený aj s účelovým cvičením na ochranu života a zdravia pre žiakov 2. stupňa a didaktické hry v prírode pre mladších žiakov. Ani školský rok 2020/2021 nebol výnimkou. Didaktické hry žiaci 1. stupňa absolvovali na školskom ihrisku. Žiaci plnili úlohy na stanovištiach z oblasti zdravotnej, ochrany zdravia pri trávení času bicyklovaním a pod. Stanovište zo zdravotnou tematikou mali na starosti dve lekárky MUDr. Lýdia Viktorová a MUDr. Zuzana Vrbovská, ktoré deťom profesionálne predviedli prvú pomoc pri rôznych životných situáciách. Deti sa naučili správne postupy pri telefonovaní na tiesňové linky, postupy pri krvácaní, zlomeninách, bezvedomí a pod. Tiež si mohli vyskúšať oživovanie na figuríne, ktoré sa im veľmi páčilo. Mali možnosť zistiť pomocou fonendoskopu ako pracuje spolužiakovo srdiečko. Na ďalšom stanovišti skúšali založiť oheň. Pravdaže sme to spojili so správnymi zásadami pri zakladaní ohňa v prírode. Jazda na bicykli cez prekážkovú dráhu nerobila našim žiakom veľké ťažkosti. Prekážky zdolávali s odhodlaním a nadšením. Iba vetrík občas donútil niektoré deti vyvarovať sa pádu pomocou nohy na zemi.

      „Najviac sa mi páčilo na stanovišti prvej pomoci. To bolo najlepšie,“ zhodnotil deň štvrták Jožko Kušnír.

      PaedDr. Eva Viktorová

     • Návšteva predškolákov v škole

     • Budúci prváci na planéte Prvákovo...

            Každoročne, začiatkom apríla, sa koná zápis budúcich prváčikov. Bohužiaľ, už druhý rok, z dôvodu opatrení, nie je možné zápis realizovať tak, ako by sme chceli. Preto sme sa rozhodli pozvať predškolákov na návštevu. Privítali sme ich v triede, v ktorej budú „žiť“ ďalšie štyri roky. Návšteva sa niesla v znamení Malého princa, jeho asteroidu a princovej priateľky líšky. Malý princ spoznával veci na Zemi, ako čo funguje a veľmi rád pozoroval západ Slnka. To isté čaká aj budúcich prvákov – spoznávať, ako veci fungujú... V triede drobcov netrpezlivo vyčkávala líštička, ruža a planéta Malého princa. Samozrejme, líška bola zvedavá na šikovnosť budúcich prvákov, preto si pre nich pripravila aj niekoľko jednoduchých úloh a hier. Čo o nich zistila? Že sú veľmi usilovní, učenliví a mnohé veci už vedia. Vzácnosť návštevy potvrdila aj prítomnosť pána starostu. Nenechal si ujsť príležitosť presvedčiť sa o kvalitách budúcich prvákov na vlastné oči. Samozrejme škôlkari neodišli na prázdno. V triede ich čakalo milé prekvapenie v podobe krásnych darčekov, ktoré si pre ne pripravili pani učiteľky.

      Veľmi sa tešíme na september a na stretnutie už s PRVÁKMI.

       „Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“ – Antoine de Saint-Exupéry.

      PaedDr. Eva Viktorová

     • Deň otcov

     • Otecko náš, známa vec,
      nie je známy športovec.
      Nie je ani známy herec,
      čo potrpí si na červený koberec.
      Zato je to super tato,
      čo je pre nás viac než zlato.
      Tatinko náš milovaný,
      zostaň prosím stále s nami.

      Tretia júnová nedeľa patrí našim otcom. Aj keď tento sviatok ešte stále nie je taký populárny ako sviatok Dňa matiek, a mnohí otcovia pri spomienke tohto sviatku stále reagujú prekvapene, deti v našom školskom klube sa na tento sviatok pripravili a svojich otcov prekvapili krásnymi drevenými výrobkami. Veríme, že sa darčeky páčili všetkým oteckom a tomuto sviatku prajeme čoraz väčšiu popularitu. Pretože tak ako mama, aj otec je neodmysliteľnou súčasťou rodiny.

      Mgr. Monika Kuchárová

     • Oslava Medzinárodného dňa detí

     • Náš deň bol super

      Deti oslávili tento rok svoj deň dokonale. Žiaci prvého stupňa hľadali poklad. Celé dopoludnie postupne prechádzali 11 stanovišťami, ktorými sa stali zaujímavé miesta v obci Krivany. Hraví piataci sa vyšantili na školskom ihrisku. V jeho priestoroch hrali volejbal a iné športové hry. Dokonca si so záujmom pozreli cyklistickú prekážkovú dráhu. Najstarší žiaci si dobili energiu na turistike. Ich cieľom sa stala vyhliadková veža na Balažke s pekným výhľadom na mesto Lipany, Kamenický hrad a okolité vrchy. Deťom sa kráčalo veľmi dobre. Po ceste spoznávali krásy okolitej prírody. Príjemné počasie umocňovalo dokonalú atmosféru prechádzky lesom. Cestu na rozhľadňu si chlapci a dievčatá spríjemnili opekaním rôznych dobrôt (klobások a špekáčikov). Takto oddýchnutí z pobytu na čerstvom vzduchu a plní zážitkov prežitých počas zábavného dopoludnia sa vrátili do školy, aby ukončili oslavu svojho dňa a dali si chutnučký obed v školskej jedálni. Každého určite potešila aj čokoláda, ktorú si zo školy odniesli. „Bola sranda. So svojou triedou som trávila deň na turistike. Páčilo sa mi to. Musíme to opakovať častejšie. Aj keď nám bolo teplo, nevzdali sme to a pokračovali sme v ceste. Výhľad stál za to. Stretla sa partička dobrých spolužiakov a kamarátov,“ povedala o príjemnej akcii šiestačka Zuzka Miková.

             Linda Verešpejová, 8. A

     • Hviezdoslavov Kubín 2021

     • Tento rok inak, ale spokojne

      Hoci sa tento rok žiaci 2. stupňa vzdelávali zväčša dištančnou formou, nemohli predsa zabudnúť na jednu z najprestížnejších literárnych súťaží Hviezdoslavov Kubín. Víťazi triednych kôl (tie sa realizovali online formou) sa 7. mája stretli v priestoroch základnej školy, aby prezentovali svoje nadanie a recitačné schopnosti. Prednesy talentovaných chlapcov a dievčat 5. - 9. ročníka boli veľmi pôsobivé. Zúčastnení žiaci sa na súťaž svedomito pripravovali. Spomedzi originálnych recitácií porota vybrala troch žiakov, ktorí nás prezentujú aj v okresnom kole. Jozef Karabaš (5. A), Linda Verešpejová (8. A) a Karolína Berdisová (9. A) – víťazi prvých miest - nám predviedli, ako sa dá umelecky stvárniť literárne dielo. Držíme im prsty v okresnom kole. Tatiana Berdisová, ktorá získala 2. miesto v kategórii poézia, sa takto spokojne vyjadrila k dopoludniu s poéziou a prózou: „Bolo to super. Hviezdoslavov Kubín bol tento rok iný. Stretli sme sa na jednom mieste a v príjemnej atmosfére. Každý z nás predviedol to, čo si pripravil. Bolo pekné, ako sme sa navzájom podporovali.“

           Linda Verešpejová, 8. A