• Výlet do Prahy
     • Výlet do Prahy

     • V dňoch 25. - 27.11.2022 sa uskutočnil „odmenový“ výlet pre jednotkárov zo 7.A. Pani učiteľka Michalíková spolu so žiakmi, ktorí ukončili minulý školský rok s čistými jednotkami resp. jednou dvojkou naplánovali výlet do Prahy. Vyrážali sme v piatok o šiestej večer z Lipian do Košíc, kde sme sa nalodili na rýchlik do Prahy. Po pomerne náročnej nočnej ceste sme dorazili o šiestej ráno do Prahy. Prešli sme sa okolo Orloja, pokochali sa výhľadmi z Karlovho mosta a po bezpečnostnej prehliadke sme navštívili aj Pražský hrad. Ďalšou zastávkou bol vedecký park Techmania v Plzni, kam sme sa opäť presunuli vlakom. V Techmanii sme si spolu so žiakmi vyskúšali interaktívne exponáty z rôznych oblastí vedy, techniky, vesmíru či prírody. Večer po návrate do Prahy sme sa zúčastnili Vianočných trhov, na ktorých bolo nevídane veľké množstvo ľudí. Po návšteve trhov sme sa rýchlikom vrátili späť. Unavení, no obohatení o mnoho zážitkov, sme našu cestu ukončili v nedeľu o deviatej ráno na železničnej stanici v Lipanoch.

      Mgr. Štefan Klembara 

    • Školské kolo Pytagoriády
     • Školské kolo Pytagoriády

     • V dňoch 7. a 8. decembra 2022 sa 16 žiaci našej školy zúčastnili školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda. V stredu 7.12. sa uskutočnila súťaž pre kategórie P3, P4 a P5. Vo štvrtok 8.12. súťažili kategórie P6, P7 a P8. V Pytagoriáde je úspešným riešiteľom ten, kto vyrieši správne aspoň 10 z 15 úloh. Ak úspešný riešiteľ odovzdá svoje vypracovanie skôr, získava bonusové body za čas. Potešila nás skutočnosť, že traja žiaci našej školy sa zaradili medzi úspešných riešiteľov. Zúčastneným žiakom ďakujeme, výhercom srdečne gratulujeme a tešíme sa na úlohy okresného kola. Taktiež ďakujeme pani učiteľke Onuferovej za pomoc s organizáciou súťaže pre nižšie ročníky. V tabuľke uvádzame žiakov s najvyšším dosiahnutým počtom bodov (zelenou sú zvýraznení úspešní riešitelia).
                                                                                  Mgr. Štefan Klembara

    • Vesmír u nás v škole
     • Vesmír u nás v škole

     • Štvrtácke hodiny prírodovedy sa niesli v znamení vesmíru a slnečnej sústavy.  Žiaci sa dozvedeli o základných pojmoch súvisiacich s témou a mnohými otázkami občas zaskočili aj pani učiteľku. Za domácu úlohu mali zostaviť model slnečnej sústavy. Veľká vďaka patrí aj rodičom, ktorí pri vyrábaní pomáhali. Modely vesmíru boli naozaj originálne a prepracované do  detailov.  Určite mnohé poslúžia ako  učebná pomôcka pre  budúcich štvrtákov. 😊 Žiaci si pri prezentovaní upevnili vedomosti o vesmíre a slnečnej sústave. Odviedli skutočne skvelú prácu.
                                                                             Mgr. Mária Onuferová

     • „Záložka do knihy spája školy“

     • Tento rok putovali záložky do Kamenca pod Vtáčnikom

      Aj tento školský rok sa nemohol zaobísť bez projektu, ktorého cieľom je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a zároveň podporiť čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. V tomto už 13. ročníku žiaci vytvárali záložky na tému „Môj literárny príbeh čaká na tvoje prečítanie“. Našou partnerskou školou sa stala slovenská Základná škola Kamenec pod Vtáčnikom. Do projektu sa zapojilo 1038 škôl zo Slovenskej i Českej republiky. Naži žiaci tvorili záložky na hodinách výtvarnej výchovy či pracovného vyučovania. Mnohí pracovali na týchto ozdobách kníh vo svojom voľnom čase. Na výrovu záložiek sa deti tešia každý rok, pretože príbehy kníh rozvíjajú fantáziu a podnecujú tvorivosť. „Inšpiráciu som získal pri čítaní knihy Pipi Dlhá Pančucha. Pipi je veselé a odvážne dievča, ktoré má rado dobrodružstvá a výlety s kamarátmi i svojím otcom,“ takto sa o výrobe záložiek vyjadril piatak Filip Križalkovič. 

      Mgr. Alena Hrabčáková

     • Slovenčina môže byť aj hravá

     • Súťaž YPSILON SLOVINA JE HRA

      Dňa 24. novembra sa 10 žiakov našej základnej školy zapojilo do testovania.  Celých 45 minút dievčatá a chlapci 1. aj  2. stupňa (žiaci 2. až 8. ročníka) pracovali na otázkach z oblasti slovenského jazyka a literatúry. Všetci účastníci sa zapojili do súťaže, pretože mali chuť vyskúšať si inú formu preverovania svojich vedomostí.  Súťažné interaktívne testy boli vytvorené pre jednotlivé ročníky. Na vypracovanie testu stačili jednoduché pomôcky - pero i farbičky. Cieľom projektu je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s vyučovaním predmetu slovenský jazyk a literatúra. Na výsledky si naši súťažiaci musia počkať do januára 2023. Držíme im prsty!                                                                                            
      Mgr. Alena Hrabčáková

     • Športom proti drogám

     • Už pravidelne patrí tretí novembrový týždeň Európskemu týždňu boja proti drogám. Túto nadnárodnú akciu podporujú nielen mnohé združenia či organizácie, ale aj slovenské školy. Naša základná škola sa tento rok zapojila do tejto aktivity športovým dopoludním, v rámci ktorého si vyskúšali svoje sily žiaci prvého stupňa. Deti nastúpili vo svojich päťčlenných tímoch vo florbalových zápasoch. Počas niekoľkých zápasov si preskúšali svoje sily žiaci prvej, druhej, tretej a štvrtej triedy. Víťazom stretnutia sa stala 2.A, ale všetky družstvá boli víťazmi tým, že osobne zabojovali proti drogám aktívnym športom.
      Mgr. Mária Zdeneková

    • „Mikulášske všeličo“
     • „Mikulášske všeličo“

     • V piatok 2.12.2022 sa deti z nášho školského klubu zúčastnili 8.ročníka akcie pre deti zo školských klubov regiónu Hornej Torysy s názvom Mikulášske všeličo. Akciu organizovali pani vychovávateľky zo ZŠ Hviezdoslavova 1 v Lipanoch. Podmienkou účasti bolo zostavenie jedného 5 - členného zmiešaného družstva ( chlapci, dievčatá aj ročníky ). Každé družstvo muselo prejsť dvanásť stanovíšť, ktoré pozostávali zo zábavno – športových disciplín, z disciplín zameraných na zručnosť, tvorivosť, vynaliezavosť a postreh. Po absolvovaní všetkých disciplín sa deti zabavili spoločným tancom.

      My ďakujeme za pozvanie a už teraz sa tešíme na ďalšie ročníky tejto milej akcie určenej pre deti zo školských klubov.

      Mgr. Monika Kuchárová

     • "Najkrajšie príbehy lásky z našej knižnice"

     • Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov  a Medzinárodného dňa školských knižníc prijali žiaci 7. až 9. ročníka pozvanie do Mestskej galérie mesta Lipany.  Zúčastnili sa tak literárno-dramatického pásma v štyroch jazykoch pod názvom "Najkrajšie príbehy lásky z našej knižnice". Cieľom projektu bolo okrem kultúrneho zážitku aj motivovať žiakov k učeniu sa cudzích jazykov zábavnou a interaktívnou formou. Počas predstavenia si žiaci vypočuli príbehy lásky v ruskom, nemeckom, anglickom a španielskom jazyku. 

      Naši žiaci sa tak zoznámili s najznámejšími príbehmi lásky,  v ktorých vystupujú Rómeo a Júlia, Onegin a Tatiana, Werther a Lotte a Don Quijot a Dulcinea. Na záver si všetci prítomní spoločne zarecitovali časť Sládkovičovej Maríny.

      Mgr. Barbara Bodnárová

     • Oznam

     • Rodičovské združenie

      Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že v stredu 23. novembra 2022  v čase od 13.00 do 16.30 h sa uskutočnia v škole triedne aktívy rodičovského združenia. Triedne aktívy RZ sa uskutočnia formou konzultačných hodín. Počas konzultačných hodín Vám budú  k dispozícii všetci vyučujúci, aby Vás informovali o výchovno-vzdelávacích výsledkoch Vašich detí, prípadne odpovedali na Vaše otázky. Ak si chcete dohodnúť  konzultácie na konkrétny čas, vopred kontaktujte triedneho učiteľa a rezervujte si presný čas.

      Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na Vašu návštevu.

      Mgr. Mária Kromková - riaditeľka školy

     • „Knižnica nám otvára dvere do sveta“

     • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2022

      Podujatie knižnice sa 24. októbra nieslo v znamení cestovania. Keďže sme si do školy pozvali Dominiku Sakmárovú - sinologičku, blogerku a autorku dvoch kníh Mačací kožuch a ťava pri Čínskom múre i Kórejské halušky, všetky tvorivé aktivity súviseli s poznávaním, hľadaním či objavovaním. Naša hosťka navštívila krajiny Ďalekého východu - Kóreu, Čínu i Taiwan. My sme mali šťastie, že sa aj s nami podelila o svoje jedinečné zážitky.

      Naše „cestovanie“ sa začalo už v piatok. Mnohé deti školy sa na hodinách literatúry stretli s poviedkami autorkiných kníh. Príbehy z Číny, Kórey i Taiwanu zaujali a inšpirovali k väčšej zvedavosti. V pondelok sa žiaci venovali rôznym oblastiam - hrám, jedlám, vynálezom, športom či histórii školy. Pracovali na testoch, tajničkách, čítali zaujímavosti, kreslili. V priestoroch knižnice zástupcovia jednotlivých tried hľadali diela umeleckej, vecnej literatúry i knihy s ilustráciami zvierat. V priestoroch chodby čítali informácie o Číne, Taiwane i Kórei, tie najdôležitejšie zapisovali na nástenku slovenského jazyka. Najviac očakávaná bola beseda s pani Dominikou. Na stretnutí sa žiaci 1. - 9. ročníka dozvedeli o jazyku, kultúre, šťastných a nešťastných číslach, o spôsobe života v krajinách, ktoré cestovateľka navštívila. Po originálnej besede si žiaci preverili svoje vedomosti v rôznych oblastiach. Žiakov jednotlivých tried navštívili  deviatačky, ktoré si dopredu pripravili otázky z astronómie, fyziky či chémie. Dopoludnie plné nových informácií i zážitkov sa skončilo a my sa tešíme na podujatie knižnice 2023.
                                                                                                    Mgr. Alena Hrabčáková

    • Chemická show
     • Chemická show

     • Chémia je nudná, nezaujímavá, náročná,  zbytočná do života.......Škola hrou so svojou Chemickou show sa postarala o to, aby všetky tieto mýty vyvrátila a u žiakov vzbudila záujem spoznať a dozvedieť sa viac.  Všetci žiaci našej školy mali možnosť pozorovať rôzne chemické kúzla a triky spoločne  s autormi tejto show v interaktívnom programe. Dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácií o využití použitých chemických látok v bežnom živote a pri realizácii pokusov sa mohli aj aktívne podieľať.

      Dopoludňajšie kúzlenie na všetkých  nás príjemne zapôsobilo a všetci sa tešíme z toho, že naši žiaci majú možnosť vzdelávať sa aj takouto hravou a pritom poučnou formou.

      Mgr. Nikola Karaffová

    • Máte radi jablkový kompót?
     • Máte radi jablkový kompót?

     • My v škole áno. Keďže v areáli základnej školy je mnoho chutných jabloní, rozhodli sme sa oberať jablká a uvariť z nich chutný kompót. V dňoch 11. a 14. októbra sme si na takom lahodnom kompóte všetci pochutnali.

      Ďakujem žiakom krúžku „Pomôž sebe aj prírode“ za to, že počas dvoch dní pomáhali pri čistení jabĺk. I pani kuchárkam za uvarenie sladkej dobroty. Litre kompótu sa zjedli do poslednej kvapky.

         Mgr. Mária Šimová, koordinátorka Zelenej školy

    • Gajdica v škole
     • Gajdica v škole

     • Keď som oslovila tetu Gernátovú s prosbou, aby k nám do školy prišiel zahrať na gajdici jej manžel, ani som netušila ako sa to zvrtne. Odporučila mi svoju vnučku a do týždňa sa náš plán aj uskutočnil. Milá a ochotná študentka Antónia Gernátová, tretiačka na Gymnáziu v Lipanoch s tým nemala najmenší problém. Pozvala som ju na hodinu regionálnej výchovy do 5. ročníka. Prišla aj s poriadnou výbavou. Priniesla so sebou všetky gajdice, ktoré mala doma. Žiakom predstavila tento hudobný nástroj, popísala jeho jednotlivé časti ako je pískadlo, píšťala a kravský roh. Jej dedko každú z týchto gajdíc ozdobil nádhernými ornamentami. Žiaci sa okrem iného dozvedeli, že tento nástroj je sólový, pretože je veľmi náročné zladiť ho s inými hudobnými nástrojmi a že ho používali predovšetkým pastieri pri pasení oviec. Antónia nám ozrejmila aj svoju cestu, ako sa dostala cez svojho dedka a otca k tomuto hudobnému nástroj a hoci je dievča chce pokračovať v tejto rodinnej tradícii. Dozvedeli sme sa, že dvojgajdicu, ktorá je v erbe Krivian, vystružlikal a vymyslel jej dedko Alexander Gernát. Samozrejme sme sa nemohli dočkať , kedy nám na  gajdici zahrá. Počuli sme melódiu piesne „Ej dze tota ovečka „ a „ Buj, buj bača buj“. Porozprávala nám o svojich úspechoch a víťazstvách na súťažiach. Naposledy s gajdicou vystupovala vo Východnej , kde pred mnohými rokmi vystupoval aj jej dedko. Taktiež je neodmysliteľnou súčasťou každého Hornotoryského festivalu Jána Lazoríka z Krivian, pretože ho každý rok otvára hrou na tomto jedinečnom nástroji , ktorý je dokonca zapísaní aj v UNESCO. Po skončení jej prezentácie nasledovali zvedavé otázky žiakov a pesnička na želanie „Plakala herlička“. Antónia bola nadšená so záujmu žiakov a my sme boli nadšení z tejto mladej dámy, ktorá uchováva a rozširuje tradície svojej rodiny. Prajeme jej veľa úspechov a nadšenia do ďalších takýchto prezentácií.
      Ďakujeme!

      Mgr. Silvia Radačovská

    • Výroba papiera
     • Výroba papiera

     • Čo s prebytočným papierom?

            Je neuveriteľné ako sa z pohodených letákov alebo novinových papierov dá vytvoriť plnohodnotný  papier. Na hodinách pracovného vyučovania si žiaci 4. ročníka začali rozprávať, čo sa deje s papierom, ktorý sa v škole separuje. A aby neostalo len pri teórii, skúsili si vlastný papier aj vyrobiť. Deti najprv neverili, že z už použitého papiera si dokážu vytvoriť opäť nový papier. O to sa na činnosť viac tešili, chceli objavovať niečo nové.

             Začali pekne od začiatku a papier trhali na malé kúsky hlava -  nehlava. Tie vo vedierku zmiešali s vodou. Potom  papierovú masu rozmixovali ručným mixérom a nadbytočnú vodu zliali cez sitko. Kašovitú zmes naberali na  rámik vytvorený zo sieťky  a pomocou hubky na riad odberali nadbytočnú vodu. Hmotu preklopili na textíliu a nechali sušiť. Deti to bavilo od úplného začiatku až do konca. Len to sušenie trvalo celú večnosť, každú chvíľu chodili obzerať či už papier vyschol. Po pár dňoch bol papier použiteľný a začali tvoriť. Vyrobili si  záložky do knihy, a ozdobili podľa vlastných predstáv.

      Mgr. Mária Onuferová

     • Stretnutie s dôchodcami

     • Ďakujeme za starkých

      Prežili už toho dosť a stále sú nám na radosť. Starkým prekvapenie a krásne vystúpenie nachystali žiaci prvého stupňa a aj žiačky – speváčky z druhého stupňa našej školy. Tancovali, spievali a veru sa aj na hluchého dedka zahrali. Žiaci v školskom klube pre nich darčeky vyrobili a tak dúfame, že sme im krásnu nedeľu pripravili.                                                                                    PaedDr. Katarína Janičová

       

      Pros kajúcne a z hĺbky duše

      za každý kúsok chleba, za mlieko, ktoré dieťa potrebuje,

      za vodu v riekach, v každej studni ...

      Aj za dni, ktoré ešte máme

      pred sebou, za náš teplý domov,

      za otcov, matky, deti, vnukov,

      nech hladia milujúcou rukou

      babičky, dedov pri odchode,

      ako keď more brázdia lode...

       

      Za všetko pros  a ďakuj Pánu Bohu,

      hosť tejto zeme, vládca, človek.

      (Ferdinand Vokál)

    • Oznam
     • Oznam

     • Jesenné prázdniny a prerušenie prevádzky materskej školy

      Oznamujeme rodičom a žiakom základnej školy, že jesenné prázdniny v školskom roku 2022/2023 budú v termíne  28. október 2022 (piatok) - 31. október 2022 (pondelok).  Využite ich na výlet do jesennej prírody, na krásne výhľady z rozhľadní, aké sa nenaskytnú celý rok a návštevu cintorína, pretože 1. novembra  si pripomíname Sviatok všetkých svätých, ktorý je dňom pracovného pokoja. Začiatok vyučovania po prázdninách je 2. november 2022 (streda).

      Zároveň oznamujeme rodičom detí materskej školy, že prevádzka materskej školy bude v dňoch 28. októbra a 31. októbra 2022 (piatok, pondelok), so súhlasom zriaďovateľa, prerušená z prevádzkových dôvodov. Prevádzka materskej školy bude obnovená  v stredu 2. novembra 2022 v štandardnom režime.

      Mgr. Mária Kromková
           riaditeľka školy

    • Turistický krúžok
     • Turistický krúžok

     • Aktivity turistického krúžku v októbri

      Počas tohtoročného októbra sme využili nádherné babie leto a podarilo sa nám uskutočniť tri túry. Prvá túra sa uskutočnila v piatok 7.10. na rozhľadňu pod Čiernou kopou. Výstup sa uskutočnil z obce Krásna Lúka, celkovo sme prešli 8,1 km a najvyšší dosiahnutý bod boli skaly nad rozhľadňou vo výške 1 072 m n. m. Rozhľadňa je umiestnená v pohorí Čierna hora pod vrcholom Čierna kopa a poskytla nám neuveriteľný panoramatický výhľad na celé okolie.

      Druhá túra sa uskutočnila v piatok 14.10. Išlo o cyklotúru do Blažova. Cestou sme sa zastavili v Brezovici, kde sme vystúpili na kostolnú vežu a pokochali sa výhľadom na okolie. Cieľom bol Blažov – zvyšky zaniknutej obce v bývalom vojenskom obvode Javorina. Dokopy sme na bicykloch prešli 30 km.

      Tretia túra sa uskutočnila v piatok 21.10. Išlo o výstup na Hanigovský hrad z obce Milpoš. Na pozostatkoch hradu z 13. storočia nás zaujali priam akrobatické výkony kôz, ktoré sa pohybovali po hradnom brale. Dokopy sme prešli 7,8 km a pokochali sa výhľadom na Tatry či Kamenický hrad.  

      Naša vďaka patrí pánovi dekanovi doc. Petrovi Sedlákovi a pánovi kostolníkovi Andrejovi Sudimákovi za sprístupnenie kostolnej veže a pánovi doktorovi Jozefovi Karabašovi za pomoc s dopravou na Hanigovský hrad.    

      Mgr. Štefan Klembara

    • Technická olympiáda
     • Technická olympiáda

     • Technická olympiáda je skvelý prostriedok, ako už v žiakoch základných škôl podporovať a rozvíjať ich technické myslenie.  Umožňuje vyniknúť aj tým žiakom, ktorí sú výnimoční práve svojimi schopnosťami a zručnosťami v technickej práci s rôznym materiálom a nástrojmi. Na našej škole sa 11.10.2022 uskutočnilo školské kolo, kde si svoje technické vedomosti preverili on-line formou.

      V kategórií A -  žiaci 8. a 9. ročníka súťažilo spolu 7 žiakov, pričom 5 boli úspešní riešitelia.

      Umiestnenie:

      1.miesto: Kristián Mišenčík  - 9. A
      2. miesto: Samuel Čorňák- 9. A
      3. miesto: Dávid Vardzaľ - 9. A

      Ďalším úspešným riešiteľom bol Dávid DudaEster Križalkovičová z 9. A.

      V kategórií B – žiaci 5.- 7. ročníka súťažilo spolu 8 žiakov,  kde všetci 8 žiaci boli úspešní riešitelia. Na prvých priečkach sa umiestnili:

      1. miesto: Sebastián Bujňák6. A
      2. miesto: Michal Štvarták - 5. A
      3. miesto: Jozef Kušnír - 6. A a Tatiana Berdisová 7.A

      Ďalší úspešní riešitelia: Justína Šejirmanová - 5.A; Terézia Šimová6.A; Marek Hovančík - 7.A a Daniel Gustáv Babej 5.A

      Do okresného kola postupujú v kategórii A prví dvaja – ako dvojčlenné družstvo a v kategórii B len z prvého miesta. Srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 24.11.2022.

      Mgr. Katarína Janošková

    • Didaktické hry a cvičenia v prírode
     • Didaktické hry a cvičenia v prírode

     •          V prvý školský týždeň  žiaci absolvovali teoretickú prípravu na didaktické hry a cvičenia v prírode. Venovali sa témam : Zdravotná príprava, pohyb v prírode (ochrana pred búrkou, ohnisko v prírode),  dopravná výchova a poznávanie  stromov a prírodnín.  Jeseň nám ukázala nádhernú podobu až začiatkom októbra a my sme zatúžili  vybrať sa objavovať jej krásy.  Žiaci 1. stupňa  absolvovali didaktické hry a cvičenia v prírode formou turistickej vychádzky  do okolia obce. Trasa začala  pri základnej škole, pokračovali sme  prechodom cez obec,  po Kostolnej ulici až na koniec Ľadovej ulice. Tu asfaltová cesta končila a deti museli  zabrať do kopca po poľnej ceste.  Naši  mladší žiačikovia  oddychovali  na polceste, kým tretiaci a štvrtáci zdolali náročnú poľnú cestu až na vrchol kopca Štipakova , odkiaľ sa naskytol krásny výhľad. Po krátkej prestávke  dobehli  mladších spolužiakov a cesta pokračovala   naspäť do školy . Spravili sme si obchádzku  a zastavili sa pri kaplnke  Panny Márie v centre obce. Trasu zvládli žiaci na výbornú a za odmenu ich v škole čakalo  bábkové divadelné predstavenie Gašparko o Červenej Čiapočke. Deti sledovali predstavenie s nadšením. Nechýbali krásne pesničky, ktoré ich ešte viac rozveselili a vtiahli do deja.    

      Mgr. Mária Onuferová

    • Jabĺčkový deň
     • Jabĺčkový deň

     • Dňa 7. októbra sme sa zobudili do slnečného rána. Takéto počasie po dlhých dažďoch bolo zárukou krásneho dňa. A veru aj bol! Po príjemnej vychádzke a bábkovom divadle sme si pre deti pripravili množstvo aktivít spojených s jabĺčkom. Na chodbe nám vyrástol hotový jabĺčkový labyrint a deti sa mohli zabávať na rôznych stanovištiach . Skladali jablkové puzzle, hľadali jabĺčka v bludisku a pozametali všetko napadané  jesenné lístie, ktoré si doniesli z vychádzky. Po zbieraní jabĺčok zo stromu, skladali jablkové veže, rozcvičili si svoje pršteky pri strihaní najdlhšej šupky a zahrali sa na červíka v bludisku. Jemnú motoriku  a trpezlivosť si vyskúšali pri triedení pompónov a svojmu telu dali zabrať aj pri jablkovom tanci. Tretiaci si svoje zručnosti precvičili aj na počítači, kde vytvorili pekné plagáty k jablkovému dňu.

      Súťaží bolo neúrekom a mali sme čo robiť, aby sme deti z chodby dostali naspäť do tried. A to ešte nebol koniec! Vyvrcholením tohto nádherného popoludnia bol jabĺčkový beh. Súťažilo sa v troch kategóriách. Mladší, starší žiaci a osobitnou kategóriou boli deti s rodičmi, či staršími členmi rodiny. V prvej kategórii, čo boli žiaci prvého až tretieho ročníka, sa  na prvom mieste umiestnil Slavomír Janič a z dievčat bola najrýchlejšia Sofia Miková. V druhej kategórii, žiaci štvrtého až šiesteho ročníka, sa na prvom mieste umiestnil Jozef Garančovský  a z dievčat vyhrala Daniela Peštová. Z tretej kategórie nás prišiel podporiť  a zašportovať si iba Jožko Karabaš, čo nám bolo trošku ľúto, ale nadšenie a radosť z celého dňa nám to nepokazilo. Z rodičov a detí mala najlepší čas zas a znova rodina Karabašová, k čomu im srdečne blahoželáme! Počasie nám vydržalo celý deň a tak ako svietilo slniečko svietili aj tváre všetkých, ktorí sa na tomto dni s nami zabávali. Veď posúďte sami!