• Zásady komunikácie pri domácom vzdelávaní

     • Odporúčania pre učiteľov a rodičov – ako deti motivovať, vzbudiť ich záujem a hlavne udržiavať počas dlhšieho časového obdobia v pracovnom nasadení, ale aj naučiť deti, ako sa učiť samé,

      KOMUNIKÁCIA - ZADÁVANIE ÚLOH – žiaci II. stupeň​​​​​​​

      - U žiakov vyšších ročníkov II. stupňa je vhodné, aby učitelia komunikovali buď priamo so žiakmi cez portál (napr. www.bezkriedy.sk), alebo zasielaním emailov na pre nich zriadenú emailovú adresu monitorovanú rodičmi. Posilňuje to ich zodpovednosť, samostatnosť a sebadôveru, odbremenia sa tak rodičia od preposielania alebo zadávania úloh a ich neustáleho pripomínania a zníži sa tak aj negatívna komunikácia medzi rodičmi a deťmi.

       - Rodičia raz denne, prípadne raz za dva dni môžu prejsť zoznam úloh a overiť si čo sa dieťaťu podarilo splniť. Dobré je, aby sa dieťa naučilo ako si zaznamenávať nesplnené úlohy a najmä väčšie projekty s dlhším časovým obdobím na realizáciu.

      - Možnosť priamej komunikácie so žiakmi umožňuje učiteľom osloviť žiakov priamo, opýtať sa na to ako sa im darí, čo ich zaujalo, ako sa majú. Podporiť slabších žiakov a žiakov, o ktorých vedia, že potrebujú viacej povzbudenia a monitorovania.

      - Pri zadávaní úloh – uviesť tému/úlohu krátkym buď popisom alebo formou krátkej audio/video nahrávky, čo je dôležité v danej látke, čo je menej podstatné, ako postupovať. Môže to veľmi pomôcť žiakom, zorientovať sa, nenechať sa odradiť rozsiahlymi textami a hlavne sa naučiť samostatne pracovať s témou.

      - Priebežne môže učiteľ žiadať o zaslanie fotky alebo malého projektu učiteľovi na kontrolu, ale nemalo by to byť každodennou povinnosťou (za predmet raz za 2 týždne).

      - Používať ďalšie učebné zdroje online, pracovné listy ako prílohy emailov, dávať žiakom trochu iné ako bežné úlohy, meniť formy, aby sa udržala motivácia a žiaci sa tešili, čo učiteľ vymyslí.

      - Domáce vyučovanie prinesie aj pozitíva – deti sa naučia zodpovednosti, vlastnému plánovaniu, budú sa vedieť spoľahnúť na svoje schopnosti učiť sa, nadobudnú nové zručnosti a skúsenosti, ktoré neskôr využijú napríklad na strednej škole. Tiež sa môžu zapojiť do vzdelávania mladších súrodencov.


      Žiaci I. stupňa

      - Akékoľvek interaktívne a čo najnázornejšie formy zadávania úloh – krátka audio/video nahrávka od učiteľa (jeho hlas/videozáznam), pomôžu mladších žiakov motivovať k učeniu, najmenší žiaci majú veľmi blízky vzťah s učiteľmi, krátky list/pár online slov učiteľov k deťom s prejavmi povzbudenia a záujmu o ne, krátka audio nahrávka (počujú ich hlas) pomáha žiakom lepšie pochopiť situáciu a potrebu pokračovať v učení aj bez školy.

      - Pri zadávaní úloh využívať prierezové témy, čo bude mladším žiakom dávať väčší zmysel a posilní sa ich motivácia (napr. jedna téma: zvieratká v lese – využitie v mat, sj, prvouka).

      - Okrem bežných úloh, zadávať aj úlohy, kde viacej využijú svoju tvorivosť (kreslenie, stavebnice, domáce pokusy)

      Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie kliknite

       

      kliknite na odkaz

     • Ako sa odkrývajú tajomstvá sveta

     • Luskáčikovia čitateľského orieška

      Tak ako každý rok aj tohto roku sme sa s radosťou pustili do objavovania a tajomného lúskania príbehov v súťaži „ Čitateľský oriešok.“

      Zaujímavosťou tohto ročníka bolo, že sa do súťaženia mohli zapojiť už aj naši prváci. Najprv sme si čítali a rozprávali sa o tom, či sme tomu porozumeli. Príbehy boli zaujímavé niečo nové sme  sa naučili. Potom sme riešili úlohy a nakoniec sa z nás stali umelci. Snažili sme sa príbehy spojiť a vytvoriť originálne dielo, ktoré by zaujalo porotu. Do finále sa prebojovali títo žiaci a ich skvelé práce.

      Všetkým gratulujeme , prosíme o podporu kliknutím na link a odovzdaním LAJKU

                                                                                      

      PaedDr. Katarína Janičová

       

      Jožko Garančovský 2.A - klikni tu

      https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/86800297_2758998014138051_7593044666526728192_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=cdbe9c&_nc_ohc=3Sz_vPLCBdoAX86XXff&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&_nc_tp=7&oh=86c5ece51dafab495af422c0e3e5ee49&oe=5E8310D8

       

      Matúš Bujňaček 3.A - klikni tu

      https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/86826108_2759501264087726_2606684165260705792_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=cdbe9c&_nc_ohc=GErtUMIgGrwAX_QZo_d&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&_nc_tp=6&oh=dc80c08a4727ae55abc72755a589da23&oe=5E83AB19

       

      Marianna Berdisová 4.A - klikni tu

      https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/87013317_2761983940506125_4109149753596444672_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=cdbe9c&_nc_ohc=eZ0yFIQ_fOgAX_3QXhR&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&_nc_tp=6&oh=c67af8e0cfc9e92e7eda4a9eae122650&oe=5E98ECEE

     • Naj dievča Naj chlapec

     • V stredu 26. februára 2020 sa v Mestskej galérii v Lipanoch konal 10. ročník súťaže Naj dievča Naj chlapec. Je to súťaž, ktorej sa zúčastňujú deti zo školských klubov Hornej Torysy. Našu školu reprezentovala žiačka 4. ročníka Lea Sčisláková. V súťaži sa predviedla v kostýme Snehovej kráľovnej, ktorý pre Leu pripravila pani vychovávateľka v spolupráci s  rodičmi. Okrem kostýmu rozprávkovej postavy sa Lea predviedla aj v speve modernej piesne. Lei ďakujeme za reprezentáciu našej školy a už teraz sa tešíme na 11. ročník tejto súťaže.

      Mgr. Monika Kuchárová

    • Začni hrať ... a už neprestaneš
     • Začni hrať ... a už neprestaneš

     • Tenis do škôl

      V tomto školskom roku je naša škola zapojená do programu Tenis do škôl a balíček poskytol Slovenský tenisový zväz s finančným príspevkom od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Na základe úspešného experimentu, Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu zaradilo tenis od školského roka 2008/2009 do štátneho a školského vzdelávacieho programu v primárnom vzdelávaní na ZŠ.

      Realizácia pilotného projektu prebiehala v roku 2008 na 22 školách z celého Slovenska.
      Hlavné myšlienky projektu: 
      - zatraktívniť hodiny TV na prvom stupni ZŠ,
      - motivovať deti k pravidelnému športovaniu,
      - umožniť žiakom oboznámiť sa so základnými zručnosťami tejto hry

      Slovenský tenisový zväz  poskytol škole základný tenisový balíček

      30ks plastových rakiet,

      60ks penových lôpt,

      1ks rakety pre učiteľov,

      15ks detských rakiet,

      30ks mäkkých lôpt,

      1ks minitenisová sieť,

      metodický materiál, ktorý bude určený pre výuku tenisu v rámci učebných osnov na hodinách telesnej výchovy žiakov pre projekt Tenis do škôl . Hodnota balíčka  je 264 EUR vrátane DPH. 

      INFORMAČNÝ LETÁK klikni tu

       PaedDr. Katarína Janičová

    • Ovocný pohár v ŠKD
     • Ovocný pohár v ŠKD

     • Posledný deň pred jarnými prázdninami strávili deti v ŠKD príjemné popoludnie v rámci výchovného procesu. Vlastnoručne si každý z nich vyrobil svoj ovocný pohár. V období chrípok predsa ovocia a vitamínov nie je nikdy dosť. Deti si ovocie poumývali, ošúpali a nakrájali. Cieľom bolo deti aktivizovať a rozvíjať ich zručnosti pri jednoduchej práci. Keďže sa im aktivita veľmi páčila, určite ju čoskoro zopakujeme.

      Mgr. Monika Kuchárová

    • JARNÉ PRÁZDNINY
     • JARNÉ PRÁZDNINY

     • OZNAM PRE RODIČOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV  O JARNÝCH PRÁZDNINÁCH

      Od 2. marca do 6. marca 2020 majú žiaci jarné prázdniny.
               Počas jarných prázdnin nebude prevádzka školského klubu detí (ŠKD) a MŠ.                  

      Začiatok vyučovania po prázdninách je v pondelok 9. marca 2020.

     • Doska, ktorá znamená svet!

     • Divadlo o 100 rokov

      Celoslovenská súťaž vyhlásená Slovenským národným divadlom, v ktorej žiaci 3.A získali za svoju šikovnosť a kreativitu špeciálnu cenu Marketingu a vizuálnej komunikácie.  Z ceny sa veľmi tešíme!

      PaedDr. Eva Viktorová

       

    • „Šaliansky Maťko“
     • „Šaliansky Maťko“

     • Poznávame minulosť v príbehoch

      16. január sa niesol v duchu recitácie slovenských povestí. Základná škola s materskou školou Krivany zorganizovala školské kolo obľúbenej literárnej súťaže. V 3 kategóriách predviedli svoj recitačný talent chlapci a dievčatá 2. - 7. ročníka.  Povesti z rôznych kútov Slovenska, smutné i veselé príbehy z minulosti -  o mlynárovi z Holíča, o čertovi, mníchovi, či o Zuzke, ktorá sa zaľúbila do vodníka, upútali pozornosť prítomných. Víťazi potešili aj porotu. Prvé miesta v jednotlivých kategóriách získali druhák Jozef Garančovský, piatačka Michaela Barborová a siedmačka Linda Verešpejová. Zároveň našu školu prezentovali na okresnom kole v Lipanoch, odkiaľ si priniesli aj čestné uznanie a pekný darček. „Pri recitovaní svojej povesti som sa aspoň na pár minút ocitla v minulosti, v ktorej sa žilo ináč ako dnes,“ vyjadrila sa o podujatí šiestačka Ester Križalkovičová.

      Linda Verešpejová, 7. A

    • Bystré hlavičky
     • Bystré hlavičky

     • Všetkovedko

      Štvrtok 28. 11. 2019 súťažilo takmer 22 000 detí na celom Slovensku, ktoré „bojovali“ vo veľkom súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Ani žiaci našej školy medzi nimi nechýbali. A ako dopadli? Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov 2., 3., 4. ročníka. Traja žiaci získali titul VŠETKOVEDKO – Maroš Hovanec (3. r.), Peter Stedina (2. r.), Filip Šimko (2.r).

      Ostatní žiaci, ktorí sa zapojili a merali si sily v  tejto súťaži, získali diplom VŠETKOVEDKOV  UČEŇ. Každé zúčastnené dieťa dostalo motivačný diplom a malú pozornosť.  Všetkým blahoželáme!

      PaedDr. Eva Viktorová

    •               ZRPŠ Krivany o.z.
     • ZRPŠ Krivany o.z.

     • vás pozýva na

      1. ČLENSKÚ SCHÔDZU

      6. 2. 2020 (štvrtok) o 16.00 hod.

      v jedálni ZŠ s MŠ Krivany

      Program:

      1. Otvorenie a oboznámenie s programom
      2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
      3. Predstavenie ZRPŠ Krivany, o.z. a Stanovy
      4. Návrh kandidátov a voľby do orgánov združenia
      5. Plánované aktivity a úlohy OZ
      6. Diskusia
      7. Návrh na uznesenie a záver

      Podmienky členstva v občianskom združení:

      a) podanie vlastnej písomnej prihlášky (u osôb mladších ako 18 rokov sa vyžaduje aj súhlas zákonného zástupcu tejto osoby, a to vo forme podpísania prihlášky). Prihlášku môžete priniesť už vyplnenú, alebo ju vyplníte na začiatku členskej schôdze.

      Prihláška FO klikni tu

      Prihláška PO klikni tu

      b) zaplatenie členského príspevku vo výške 3€ (pre r. 2020).

       

      Prineste si občiansky preukaz, v prípade právnickej osoby IČO!

      Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás e-mailom na: zrps.krivany.oz@gmail.com

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Oznam pre rodičov i žiakov

      Polročné prázdniny

           Polročné prázdniny v školskom roku 2019/2020 budú v
      pondelok 3. februára 2020.
      Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 (utorok).

    • Pozvali sme ...
     • Pozvali sme ...

     • Pozvali sme si na obed našu super triednu učiteľku...

      Minulý pondelok mali šiestaci v našej školskej jedálni výnimočný obed. Keďže dosiahli v protidrogovom týždni výborné druhé miesto za odmenu získali slávnostný obed s ľubovoľným vyučujúcim. A to samozrejme nebol nik iný ako ich triedna pani učiteľka Karaffová. Šiestaci boli z prekvapenia v jedálni veľmi prekvapení. Všetko bolo prestreté ako v reštaurácii, na stoloch ich čakali drobné darčeky a obed si ako trieda naozaj vychutnali. Veríme, že sa im odmena páčila a že ich to ako triedu ešte viac stmelilo.

                                                                Koordinátor drogovej prevencie Mgr. Mária Zdeneková

    • Divadlo o 100 rokov
     • Divadlo o 100 rokov

     • Prináša radosť, zážitky a emócie
      Slovenské národné divadlo oslavuje túto sezónu 100 rokov. Pri príležitosti svojho okrúhleho jubilea vyhlásilo pre žiakov slovenských škôl kreatívnu súťaž.

      Dôkazom  toho, že na našej škole máme tvorivých a usilovných žiakov je aj ďalší úspech v celoslovenskej súťaži „Divadlo o 100 rokov“, do ktorej sa zapojili  žiaci  1. A a 3. A. Spomedzi množstva prác žiaci 3.A získali špeciálnu cenu Marketingu a vizuálnej komunikácie. Z úspechu našich tretiačikov sa  veľmi  tešíme a prajeme im aj naďalej veľa tvorivých nápadov.              
                                                     S
      rdečne gratulujeme!!!
                                                                                                                   PaedDr. Eva Viktorová

       

    • Mikulášske všeličo
     • Mikulášske všeličo

     • Mikulášske všeličo spojené s burzou hračiek

      Vianoce, najkrajšie sviatky v roku, učarujú nielen deťom, ale všetkým z nás. V tomto predvianočnom čase sa aj deti z I. oddelenia ŠKD pri ZŠ s MŠ v Krivanoch zúčastnili v poradí už siedmeho ročníka podujatia s názvom Mikulášske všeličo spojené s burzou hračiek, ktoré sa konalo 4. decembra 2019 na ZŠ Hviezdoslavova 1 v Lipanoch. Podujatie je určené deťom školských klubov v našom regióne. Cieľom tohto podujatia je stretnúť sa, zabaviť, zasúťažiť a bodkou celého programu je obdarovať sa. Asi mesiac pred podujatím boli deti v školskom klube požiadané o to, aby priniesli z domu hračku, s ktorou sa už nehrajú a iba na ňu sadá prach. Vyzbierané hračky boli súčasťou balíčkov, ktorými boli obdarované všetky zúčastnené družstvá. Organizátorom podujatia ďakujeme a už teraz sa tešíme na budúci rok.

      Mgr. Monika Kuchárová

    • Záchranári ...
     • Záchranári ...

     • Záchranári na lúke, v lese a horskom teréne

      Keď sa príroda mieša do umenia

      „Umenie je ako slnko, ktoré sa tiež nikomu nevtiera. Keď zatiahne závesy a zavriete okenice, tak vám slnko do bytu nelezie, lenže je to vaša chyba, pane, že chcete žiť potme.“ - Ján Werich

      V škole v Krivanoch žiadne deti a veru ani učitelia nechcú zostať a žiť v tme, preto otvárajú okenice možností pre svojich žiakov. Takou možnosťou bola aj súťaž „Ochranárik  čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“.

      Je to výtvarná súťaž , do ktorej sa zapojilo veľa žiakov našej školy. Veľmi nás teší, že sa nám podarilo umiestniť sa na najvyšších priečkach. Práca žiaka tretieho ročníka Maroša Hovanca – pripravovala PaedDr. Katarína Janičová sa umiestnila na 1. mieste v kategórii I. stupeň ZŠ a práca žiaka Štefana Dudu – pripravovala Mgr. Katarína Janošková získala 3. miesto v kategórii II. stupeň ZŠ. Veľmi sa z toho tešíme a gratulujeme.

      Víťazná práca Maroša Hovanca postupuje do národného kola a internetového hlasovania. Sekcia otvorí internetové hlasovanie  13. 01.2020 o 12.00 hod. s ukončením do  24. 01.2020 do 12.00 hod.

      Slávnostné a oficiálne vyhodnotenie národného kola a internetového hlasovania bude 11. 02.2020 v Európsky deň čísla tiesňového volania 112. Tak mu držte palce a hlasujte J

      PaedDr. Katarína Janičová, Mgr. Katarína Janošková

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Milí rodičia! Oznamujeme Vám,

       že  chceme byť

      Škola priateľská k deťom 2019/ 2020

      Naša Základná škola s materskou školou Krivany sa v tomto
       školskom roku zapojila do celoslovenského programu
      „ Škola priateľská k deťom 2019/ 2020.
      Tento titul každoročne udeľuje Slovenský výbor pre UNICEF
       školám, ktoré splnia určené kritériá.
      Projekt Škola priateľská k deťom je viac ako len
      splnenie kritérií. Má byť – doslovne – školou, ktorá
      je otvorená novým podnetom a má byť prostredím,
       ktoré je priateľské.

      Cieľom programu Škola priateľská k deťom je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Kľúčovými slovami sú spolupráca, rešpektzodpovednosť. Dieťa sa v rámci tohto projektu má právam nielen naučiť, ale s nimi aj žiť. Učí sa, že mu je poskytnutý priestor na vyjadrenie vlastného názoru, učí sa preberať za seba zodpovednosť, pričom sa navzájom učia toleranciizodpovednosti voči druhým.

      Mgr. Nikola Karaffová - koordinátor

       

    • Európsky týždeň boja proti drogám 2019
     • Európsky týždeň boja proti drogám 2019

     • „Drogy sú strata času. Zničia vašu pamäť a vašu sebaúctu a všetko, čo súvisí s vašou sebaúctou.“ Tento výrok vyslovil známy americký hudobník a umelec v osemdesiatych  rokoch minulého storočia. Od tej doby sa toho vo svete veľa zmenilo a tento citát naberá v súčasnosti s našou prosperujúcou a modernou spoločnosťou ešte viac na význame. Drogy tu boli, sú a budú... Sú bohužiaľ na očiach kdekoľvek sa obzrieme. Patria do našej reality a nemôžeme pred nimi zatvárať oči. Naopak, potrebujeme si voči nim vytvoriť jasný a pevný postoj, ktorý v pravej chvíli rozhodne.

      Takýto nerovný boj s drogami sme začali aj na našej škole 11. – 18. novembra 2019 v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám. Žiaci usilovne pracovali na protidrogových aktivitách v rámci svojich tried a zbierali body. Okrem tradičných aktivít – pozornosť na vyučovaní a upratovanie tried, pracovali aj na kreatívnych nápadoch pri tvorbe plagátov, prezentácií, básní, videí a esejí. Každý deň si žiaci dopĺňali vedomosti z protidrogovej nástenky a obhájili ich prostredníctvom kvízov a diskusií s pedagógmi. Cez prestávky to na chodbách poriadne ožilo a žiaci si pomerili svoje sily v súbojoch v stolnom futbale, stolnom tenise, šípkach a v spoločenských hrách. Najdôležitejším dňom bol štvrtok, kedy sa celá škola odela do bielej farby a pestrofarebných ponožiek. Žiaci takýmto spôsobom vyjadrili svoj odmietavý postoj k drogám a akejkoľvek šikane. Takto vyobliekané triedy bojovali aj vo florbalových zápasoch. Jednoznačným víťazom sa stali ôsmaci. V pondelok prebehlo slávnostné vyhodnotenie, kde sme si mohli prezrieť naozaj tvorivé protidrogové videá našich žiakov. Celkovo nazbierala naša škola v boji proti drogám prekvapujúcich 1 776 bodov. Konečné poradie bolo nasledovné:

      5. miesto - darčekový balík s poukážkou na celodenné užívanie stolného futbalu alebo tenisu s celkovým počtom 185 bodov získala: 3.A

      4. miesto - darčekový balík s poukážkou na celodenné užívanie stolného futbalu alebo tenisu s celkovým počtom 186 bodov získala 2.A.

      3. miesto - darčekový balík s poukážkou na slávnostný obed s vybraným učiteľom s celkovým počtom 187 bodov získala 6.A.

      2. miesto - darčekový balík s poukážkou na ospravedlnenie celej triedy zo skúšania alebo písomky s celkovým počtom 193 bodov získala 8.A.

      1. miesto – Pizza pre celú triedu a poukážku na voľnú vyučovaciu hodinu s celkovým počtom 198 bodov získala 4.A.

      Výhercom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa aktívne zapojili do boja proti drogám a šikane a tešíme sa na náš protidrogový týždeň opäť o rok.

      Koordinátor protidrogovej prevencie Mgr. Mária Zdeneková

       

       

                 
       

    • DEŇ MŠ
     • DEŇ MŠ

     • DEŇ MATERSKÝCH ŠKôL

      Deň 4.11.2019 (pondelok) bol výnimočným dňom pre všetky materské školy na celom Slovensku. Práve v tento deň pred 190 rokmi na podnet grófky Márie Terézie Brunschwickovej vznikla v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa. Aj  my sme tento slávnostný deň oslávili pochodom a spevom „HYMNY MATERSKÝCH ŠKôL“  v priestoroch našej školy. Oslavu sme zavŕšili balónovou párty.