• Deň narcisov 2023
     • Deň narcisov 2023

     • Otvorili sme svoje srdcia aj peňaženky

      Dňa 20. apríla sa naša škola opäť zapojila do zbierky Dňa narcisov. Bol to deň otvorených sŕdc. Oslovení žiaci ochotne pomohli vyzbierať potrebné peniaze na chodbách školy aj v obci.

      Na liečbu onkologických pacientov sme hneď na nasledujúci deň odoslali 474, 96 €.

       „Ten deň som si užil. Ak by som ešte dostal možnosť, určite sa zapojím,“ takto sa o tejto prospešnej udalosti vyjadri deviatak Dominik Oreško. 

      Srdečne ďakujeme veľkým aj malým darcom.

         Mgr. Mária Šimová                                                                                                                                                                                 

     • Oznam

     • PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

      26. 04. 2023

      Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Krivanoch v súlade s § 59 a 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2023/2024 sa budú prijímať 18. mája 2023 v čase od 14:00 do 16:00 h alebo po dohode s vedením  školy (tel. č. 0910 897 681) dieťa bude možné zapísať aj v inom májovom termíne, najneskôr do 31. mája 2023.

      Prijatie dieťaťa do MŠ je podmienené žiadosťou zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľke školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a ktorá obsahuje aj údaje o povinnom očkovaní dieťaťa a v prípade dieťaťa so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami aj s vyjadrením príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporúčaním všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môže zákonný zástupca napísať rukou, na počítači alebo môže vyplniť formulár žiadosti  ELETRONICKÁ ŽIADOST, následne ju vytlačiť a podpísanú obidvoma rodičmi (zákonnými zástupcami) a  doniesť v deň zápisu alebo vytlačiť a vypísať Žiadosť do MŠ, rovnako ju podpísať obidvoma rodičmi a doniesť v deň zápisu. Zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou predkladá  aj lekárske potvrdenie o zdravotnom stave LEKÁRSKE POTVRDENIE O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA. Tlačivá sú k dispozícii aj na vrátnici školy a v MŠ.

      Zákonný zástupca dieťaťa môže podať žiadosť do viacerých materských škôl a doručiť ju osobne, poštou na adresu materskej školy,  odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky ZŠ s MŠ Krivany.

      Prednostne sa prijímajú deti (podľa miesta trvalého bydliska):

      1. deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, teda deti, ktoré do 3. augusta 2023 (vrátane) dosiahnu 5 rokov veku,
      2. deti od troch rokov veku,
      3. deti mladšie ako 3 roky sa prijímajú výnimočne, ak to umožňuje kapacita ustanovené rozhodnutím regionálneho úradu verejného zdravotníctva a podmienky MŠ.

      Zapísať je potrebné aj deti, ktoré nastúpia v priebehu školského roka.

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna 2023.

      Mgr. Mária Kromková
          riaditeľka školy

    • Tešíme sa na prvákov
     • Tešíme sa na prvákov

     • Dňa 5.4.2023 sa ako každý rok konal zápis do prvého ročníka. Žiakov čakala krásna rozprávková trieda Mickey Mousa a Minnie. Deti predviedli svoju šikovnosť a vedomosti. Poznali farby, geometrické tvary,  správne určili počet a samostatné napísali svoje meno. Za odmenu si mohli  vyfarbiť pekné obrázky a tiež poskladať puzzle. Budúci prváci neodišli naprázdno. Ocenení boli medailou a pamätnou tabuľkou a v taštičke si odniesli malé drobnosti ako pamiatku  na zápis. Všetci sa veľmi tešia na školu a školské povinnosti, veď už sú PRVÁCI. 😊

      Mgr. Mária Onuferová

     • Spoločné čítanie rodičov a detí

     • Sto rokov od narodenia detskej spisovateľky Kristy Bendovej sme si pripomenuli v kruhu rodičov a detí spoločným čítaním v utorok 28. 3. 2023. Začali sme privítaním pána spisovateľa Františka Ružbarského. Jeho rozprávanie o písaní, tvorbe a príbehoch bolo krásnym začiatkom tohto dňa. Tak  sme sa dozvedeli niečo o živote a diele spisovateľky Kristy Bendovej a spolu s rodičmi sa presunuli do jednotlivých tried. A čo bolo potom? Urobte si pohodlie a čítajte.

      Hugolín

      Prváci sa spolu s rodičmi zoznámili v Osmijankovej knihe rozprávok s rozkýchaným slonom Hugolínom, ktorý dostal príšernú nádchu. Pani nádche sa totižto nepáčilo ani v jednom nose a tak skončila v dlhom chobote. Prváci sa poskúšali po prečítaní rozprávky liečiť plyšáka Hugolína, ktorému v dramatickej hre podali lieky – cevitamín, acylpirín a harmančekový čaj. Deti sa pokúsili zahrať aj nádchu, ktorá navštívila aj iné zvieratká. Bola to celkom sranda kýchať ako mačka, vtáčik,  had, medveď, dedo alebo tancujúca dievčina. Nakoniec sa naučili veselú tanečnú pieseň o slonovi a takisto namaľovali nezbednú pani nádchu na plagát.

      Mgr. Mária Zdeneková

       

      O načisto múdrych druhákoch, ich rodičoch a (ne) šťastnej pani učiteľke

      Je sova múdra a somár hlúpy?

      Rodičia mali veľmi dôležitú úlohu počas tohto dňa. Prišli svojim deťom čítať, ale aj porozprávať o tom, či radi čítali v detstve a aká kniha bola pre nich najkrajšia. Druháci spolu s rodičmi čítali príbeh „O piškótovej sove“ z knihy Osmijankove rozprávky. Keďže v príbehu sa dozvedeli o kuchárke, ktorá upiekla deťom v škole piškótové sovy  a oni z nich zmúdreli, tak aj naši žiaci skúšali telefonovať retro telefónom do jedálne. Pani vedúca už ale  mala pripravené mäso s kôprovou omáčkou. Tak sme sa rozhodli spolu s rodičmi takéto piškótové sovy pripraviť. Podarilo sa! Ochutnávali sme jedli – nastala chvíľa keď pani učiteľka chcela vyskúšať či to funguje a či sme my žiaci zmúdreli. Vyberali sme ťažké otázky o sove a predstavte si všetky sme uhádli - fungovalo to! Lenže.... Trošku nás zamrzel fakt, že sova múdra nie je, iba tak vyzerá. No čo už hlavne, že sme to vedeli. Nastala však chvíľa, keď sme ako v príbehu od Kristy Bendovej boli veeeľmi múdre deti, tak im kuchárka musela upiecť piškótových somárov, lebo všetko deti vedeli a aj riaditeľ a učitelia boli z toho nešťastní. Ale naša pani učiteľka iba hovorila, že musíme tých somárov urobiť a zjesť, lebo zajtra môže dať rovno výpoveď. Preto  sme spolu s rodičmi začali „piecť“ somárov. O chvíľu sme si už pochutnávali na uškách či chvostíkoch. Znova si nás chcela pani učiteľka vyskúšať či to funguje a tak dával otázky...

      Všetko sme vedeli! Neohlúpli sme ako žiaci v príbehu. Vedeli sme, že somár je veľmi  inteligentné zviera podobné delfínom. Tiež sme vedeli, že pomáhal pri stavbách pyramíd a,  že cestu, ktorú raz prejde si pamätá akoby používal GPS.

      Takže ak vám niekto povie, že ste somár, vôbec  vás tým neurazí - práve naopak.

      Krista Bendová napísala báseň „Bola raz jedna trieda a my sme si ju vymysleli takto.

      Bola raz jedna škola

      Bola raz jedna škola,
      riaditeľkou v nej Mária Kromková bola.
      Tá škola bola malá
      a žiakov veľa mala.
      A bol v nej druhák Dávid
      čo nikdy nemal kovid.
      Bol tam aj žiačik Jurko
      čo lietal ako pierko.
      Tá škola mala Zojku
      čo mala rada čokoládu horkú.
      A bol aj v škole Hovanec
      čo čakal iba na zvonec.
      Tak tam bol žiak Šimon,
      skoro ako pokémon.
      Bola v nej aj Majka
      čo bola super hlávka.
      No v škole sedel  Števko
      ten chcel vedieť všetko.
      A škola mala Kristínku
      skoro slávnu balerínku.
      A veľa iných žiakov čo škole radosť robili
      a z výborných známok sa hostili.
      V Krivanoch  škola je veselá
      lebo nikdy nebola osamelá.

      PaedDr. Katarína Janičová

      Lekvár a Boženka

      Aj k tretiakom zavítal jeden odvážlivec!  Bol to ocko Šimona Karabaša Jozefa Karabaš. A keďže chlapi držia spolu, preto do našej prevažne chlapčenskej triedy rýchlo zapadol a my dve s Lenkou sme sa ako „dievčatá“ iba  pekne usmievali. Vybrali sme si príbeh O lekvárovej Božene, pretože je to príbeh veselý, ako aj naša trieda. Po úvodnom prečítaní a oboznámení sa s príbehom sme hneď museli ochutnať domáci slivkový lekvár podobne ako naša Boženka z príbehu. Mali sme aj lekvárové písanie a vymenili sme hlavnú postavu za „lekvárového“ Marka či Janíka. Keď už boli spokojné aj naše brušká, privolali sme aj rýchlu pomoc k babke, ktorá si myslela, že vidí čerta a odpadla.  Náš skúsený ocko deťom vysvetlil ako správne postupovať, aj ako privolať záchrannú službu. Po vyliečení babky sme sa presunuli na druhý najväčší svetadiel, do Afriky, ktorú sme spoznávali, naučili sme sa niekoľko slov v ich jazyku a zaspievali pesničku. A že tento deň aj naša trieda sú na jedničku , vymysleli sme si o nás peknú básničku.

      Bola raz jedna trieda,                                                            Peťko kreslič veliký,
      v nej slečna Lenka a chlapcov veľa.                                     kreslí aj do matiky.
      A prišiel Slavko Janič                                                            Franko , Mária a Dávidko
      a nemal sa tu nanič.                                                              tí nesedia veru ako pravítko.
      A prišiel Matúš Kuchár,                                                         Naši chlapi, futbalisti sú to veľkí
      očami gúľal, po triede sa kňúral.                                           prekopú sa až do telky!

      A prišiel rýchly Miško
      čo bežaaaaal veľmi friško.
      A bol tam Kubo Kubatý,
      úsmev mal pekný, zubatý.
      V triede bol aj Adam
      a vedel celú abecedu hádam.
      A prifrndžal aj Tobi,
      čo najmenej zlobí a ťažko sa mu robí.
      Priskočil tam Šimi,
      čo vymýšľa si pekné rýmy .
      Prišiel Martin, trošku meškal
      sem tam na hodine prispal
      no do tanca si výskal.  

      Mgr. Silvia Radačovská

      Ako štvrtáci chceli predať päťku

          Štvrtáci sa dozvedeli, z množstvá Osmijankových príbehov: O skoro utopenej päťke.  Pracovali v skupinách spolu s rodičmi a tvorili  plagát, kde by spropagovali päťku a chceli ju predať, aby viac nebola smutná a osamelá. Naučili sa reprodukovať príbeh podľa osnovy. Zistili ako sa číslo päť píše v iných jazykoch  a ktoré krajiny  majú päťku ako najlepšiu známku v žiackej knižke. V závere spoločne s rodičmi vytvorili krásne básne , aby smutnú päťku rozveselili.

      Mgr. Mária Onuferová

     • Medzinárodný deň  florbalu

     • Všetci s florbalkami do školy,  iba brankári nie

      "S florbalkami opäť do školy! V stredu 12.04. oslavujeme na Slovensku ďalší skvelý Medzinárodný deň florbalu - aj tentoraz unikátnym spôsobom. Všetci chlapci a dievčatá si môžu priniesť do školy svoje florbalky alebo si ich požičať od svojich kamarátov a zahrať si počas dňa florbal v telocvični, či na školskom dvore. Oslávme tento deň pohybom a radosťou zo športu v akejkoľvek podobe. Viac športových zážitkov vám na konci školského roka prinesie celoslovenské školské finále SUPER FLORBAL s čistou energiou Ekofondu SPP. Váš Slovenský zväz florbalu a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR."

      Takto znela výzva na športovanie. Naši žiaci boli nadšení, že po sviatkoch mali viac pohybových aktivít a to v ich obľúbenej hre „florbal“ .

      Už od prvej vyučovacej hodiny bojovali proti sebe prváci až štvrtáci. Boli to nádherné výkony. Niekedy aj plač, lebo v tíme hrali všetci žiaci nielen vynikajúci  z vynikajúcich.  Najúspešnejšími boli tentokrát tretiaci, blahoželáme im k víťazstvu.  Tešíme sa spolu so žiakmi na ďalšie zaujímavé výzvy.

      PaedDr. Katarína Janičová

    • Oznam
     • Oznam

     • VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

       5. 4. 2023

      Oznamujeme žiakom a rodičom, že veľkonočné prázdniny sa v školskom roku 2022/2023 uskutočnia v termíne od 6. apríla (štvrtok) do 11. apríla (utorok) 2023. Vyučovanie po prázdninách pokračuje v stredu 12. apríla 2023.

      Vo štvrtok 6. apríla 2023 a v utorok 11. apríla 2023 bude, so súhlasom zriaďovateľa, prerušená prevádzka MŠ z organizačných dôvodov.

      Krásne veľkonočné sviatky plné pokoja, lásky a spokojnosti v kruhu svojich blízkych Vám želajú zamestnanci školy.