• Basketbal
     • Basketbal

     • Krajské kolo v basketbale žiačok ZŠ

      Po víťazstve v okresnom kole sa naše žiačky po roku opäť predstavili v krajskom kole v basketbale , ktoré sa konalo v športovej hale basketbalovej akadémie v Poprade. V B skupine si zmerali sily s družstvami  z Prešova a Bardejova. Aj keď v obidvoch ťahali za kratší koniec a tesne svojim súperkám podľahli, za úspešnú reprezentáciu  školy im patrí poďakovanie. V odkaze si môžete pozrieť krátku reportáž TV Poprad o tejto športovej akcii ako aj rozhovor s našimi žiačkami.

      https://www.youtube.com/watch?v=Vj62B3BDtCk

    • Komu sa nelení ...
     • Komu sa nelení ...

     • Výchovný koncert

      V piatok 17. 3. 2017 sa v Základnej škole s materskou školou Krivany uskutočnil výchovný koncert  pod názvom ,,Komu sa nelení, tomu sa zelení". Cieľom podujatia bolo, aby sa žiaci zamysleli nad správaním sa človeka k prírode. Žiaci a žiačky sa dozvedeli množstvo zaujímavostí zo sveta vody, dokonca súťažili na túto tému a spolu s moderátormi podujatia si zaspievali aj pár známych piesní súvisiacich s prírodou.

        Klaudia Miková, 8. ročník

       

    • Kreácie detského folklóru
     • Kreácie detského folklóru

     • 16. 3. 2017 sa 14 žiakov a žiačok folklórneho súboru Čerkutka zúčastnilo podujatia Kreácie detského folklóru. V Mestskej galérii Lipany žiaci a žiačky 1. - 4. ročníka Základnej školy s materskou školou Krivany vystúpili so scénickým pásmom
      ,,V ľece pri jarku" a spolu so súborom DFS Sabiník sa umiestnili v striebornom pásme.

      Žiaci a žiačky pracujú v krúžku ,,Naša stará dzedzina" pod vedením pani učiteľky Jozefíny Prevužňákovej. V Mestskej galérii Lipany vystúpilo 7 folklórnych súborov. ,,Mala som pocit, že som sa vrátila do minulosti. Zaujalo ma vystúpenie detí.  Galéria bola plná pekných obrazov. Zabavili sme sa a stretli sme nových kamarátov," povedala o tejto akcii Linda Verešpejová, žiačka 4. ročníka.

      Mgr. Jozefína Prevužňáková

    • Fašiangový deň
     • Fašiangový deň

     •   17. februára 2O17 sa v ZŠ MŠ Krivany uskutočnil Fašiangový deň. Žiaci a žiačky III. B, V. B, V. C, VI. B, VII. B, IX. B sa počas celého dopoludnia zapájali do rôznych aktivít. Z modelíny a papiera tvorili veselých fašiangových klaunov. V priestoroch školskej kuchyne spolu s pani učiteľkou Gabrielou Pellerovou piekli fánky. V záverečnej časti Fašiangového dňa na žiakov a žiačky čakali rôzne hudobno-pohybové hry. Zábavné dopoludnie sa žiakom páčilo. Monika Peštová, žiačka VII. B, sa vyjadrila o tejto akcii takto: ,,Na Fašiangovom dni sa mi páčili hry s balónmi, švihadlami, výroba farebných klaunov. Veľmi mi chutili aj fašiangové fánky."

      Mgr. Mária Kopilcová

    •  Fašiangy – čas plesov, zábav, karnevalov
     •  Fašiangy – čas plesov, zábav, karnevalov

     • Tohtoročný karneval

          V piatok 17. februára sa v Základnej škole s materskou školou Krivany uskutočnil tradičný fašiangový karneval. V priestoroch telocvične malí škôlkari i žiaci, žiačky 1. stupňa zažili pravú fašiangovú atmosféru. O zábavu sa postarali učiteľky 1. stupňa a materskej školy.

      Karneval sa začal tanečnou rozcvičkou, po ktorej sa  všetci pustili do tancovania a šantenia. Neskôr sa uskutočnilo predstavovanie masiek, ktoré žiaci a žiačky ocenili potleskom. Po predstavovaní masiek sa deti pustili do rôznych hier. Potom sa masky opäť predstavovali. Neskôr sa zabávali, čakali ich zaujímavé hry. No a na záver celého programu nesmela chýbať ani tombola. Tváre detí boli plné očakávania a radosti z vysnívaných cien. Tých bolo dosť, no všetkým sa neušlo. Ale to vôbec neprekážalo, pretože každý dostal sladkú odmenu. Všetkých prítomných potešilo to, že na karnevale sa objavili aj masky, ktoré boli veľmi prácne a ťažko zvládnuteľné.  Tohtoročný karneval sa žiakom a žiačkam školy páčil. Zuzka Kravcová, žiačka 4.ročníka,  povedala o ňom: „Na tohtoročnom karnevale bolo veľmi dobre. Tancovali sme a výborne sme sa bavili. A taktiež sa mi páčila výzdoba.“

      Alexandra Verešpejová, 7. ročník

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • Šaliansky Maťko

      Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko, Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto, že som sa narodil v Šali.  

      Základná škola s materskou školou Krivany 23. januára  zorganizovala súťaž Šaliansky Maťko. Žiaci a žiačky prekvapili svojimi povesťami. Literárna súťaž Šaliansky Maťko je umeleckým prednesom ľubovoľnej slovenskej povesti. Prvé miesto v 2. kategórii (4. – 5. ročník) získala Karolína Berdisová, žiačka 5. ročníka. Víťazi druhých a tretích miest a ďalší účastníci získali zaujímavý darček či sladkú odmenu.

      Karolína Berdisová, 5. ročník

    • Valentínske srdiečko
     • Valentínske srdiečko

     • Oslava Dňa zaľúbených

      Deň svätého Valentína (14. február) oslavovali aj žiaci a žiačky ZŠ s MŠ Krivany. Odkazy, priania, želania pre blízkych zapisovali na biele, červené i ružové papieriky a spájali ich do valentínskeho reťazca. Tí, ktorí sa zapojili do tejto aktivity, boli odmenení sladkou odmenou.  

      Láska má rôzne podoby. Každý z nás si praje byť milovaný a šťastný. Prejaviť si sympatie a priateľstvo malou pozornosťou,  bolo cieľom tejto aktivity, ktorá sa žiakom páčila. Danka Belišová, žiačka 8. ročníka, sa o tejto akcii vyjadrila takto: ,,Prekvapilo ma, ako pozitívne deti reagovali, písali odkazy a spoločnými silami sme vytvorili reťaz dlhú asi 3 metre.“

      Klaudia Miková,  8.ročník

     • Deň otvorených dverí - Gymnázium Lipany

     • Dňa 27. januára  žiaci a žiačky  9. ročníka ZŠ s MŠ Krivany spolu s riaditeľkou školy Máriou Kromkovou  navštívili Gymnázium Lipany.  Žiakov a žiačky privítala riaditeľka školy. Oboznámila ich so štvorročným a osemročným vzdelávacím programom školy a  s podmienkami prijatia žiakov. V priestoroch Gymnázia Lipany  sa žiaci a žiačky základných škôl stretli so žiakmi gymnázia, sledovali netradičné formy vyučovania, boli súčasťou rôznych zaujímavých aktivít. Zoznámili sa nielen s priestormi školy, jej vybavením, ale aj s jednotlivými  učiteľmi a triedami.

      Juliana Kušnírová, 9. ročník

    • Návšteva DJZ v Prešove
     • Návšteva DJZ v Prešove

     • „Rozprávka o chlapčekovi, ktorý nepočúval, o babke a dedkovi, ktorí počuli veľmi zle a o líške, ktorá počula až príliš dobre... “

      V piatok 1. decembra sa žiaci a žiačky 1.stupňa Základnej školy s materskou školou Krivany spolu s vedúcou akcie Jozefínou Prevužňákovou zúčastnili na divadelnom predstavení Budulínček v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

       Divadelné predstavenie Budulínček  je pôvabné originálne spracovanie klasickej českej rozprávky. Príbeh je o chlapcovi, ktorý nemal rodičov, a preto sa oňho starala babka s dedkom. Veľmi ho ľúbili, no vôbec to s ním nemali ľahké. Na Veľkej scéne divadla žiakov a žiačky zaujali nielen herecké výkony, ale aj pieseň Uši si uši. Divadelné predstavenie malo premiéru 29. 5. 2016. „V divadle bolo dobre. Najviac sa mi páčila babka a dedko, ktorí sa starali o chlapčeka. Bolo to veľmi smiešne,“ povedala o divadelnom predstavení Marianna Berdisová, žiačka 1. ročníka.                                                                                

      Danka Belišová, 7. ročník

    • Beseda s Jozefom Banášom
     • Beseda s Jozefom Banášom

     • „Človek by mal byť zdravý, šťastný a nezadlžený!"

      Žiaci a žiačky 5. – 9. ročníka Základnej školy s materskou školou Krivany (členky krúžku V slovenčine tvorivo) sa v stredu 30. novembra zúčastnili na besede s Jozefom Banášom, známym slovenským spisovateľom. Príjemné podujatie so známou osobnosťou slovenskej literatúry sa uskutočnilo v Mestskej galérii v Lipanoch.


      Moderátorka podujatia predstavila pána Banáša ako prozaika, dramatika, diplomata, politika. Pán Jozef Banáš rozprával hlavne o svojich knihách. Najviac spomínal na svoj román Zastavte Dubčeka! – román  o najznámejšom slovensko-českom politikovi moderných dejín, Alexandrovi Dubčekovi. Jozef Banáš napísal aj viacero televíznych seriálov, jeden filmový a dve divadelné hry. Tento rok absolvuje presne sto besied – práve preto cestuje po celej krajine. Jozef Banáš počas besedy rozprával o  cestovaní, o svojom spôsobe života. Žiačky odchádzali z podujatia plné zážitkov.  Bolo to zaujímavé. Najviac ma zaujala kniha Kód 1 a chystám si ju aj kúpiť,“ nadšene sa vyjadrila Slávka Berdisová, žiačka 8. ročníka.

      Juliana Kušnírová, 9. ročník

    • Európsky týždeň boja proti drogám
     • Európsky týždeň boja proti drogám

     • V týždni od 14. do 18. 11. 2016 sa Základná škola s materskou školou Krivany zapojila do Európskeho týždňa proti drogám, ktorý bol vyhlásený z iniciatívy Európskej únie. Počas celého týždňa sa v priestoroch školy organizovali rôzne aktivity s cieľom upriamiť pozornosť na danú problematiku. Od pondelka do piatka sa žiaci a žiačky školy zapojili do zimných hier na snehu, športovo-zábavných podujatí, do stolnotenisového turnaja, do výtvarnej či literárnej súťaže (List droge). Posledný deň Európskeho týždňa boja proti drogám bol venovaný prednáške s pánom farárom Marianom Kuffom zo Žakoviec.

      Mgr. Mária Zdeneková

    • Jana z Arku  v Divadle Jonáša Záborského
     • Jana z Arku  v Divadle Jonáša Záborského

     • ,, Z náruče stromov zahalené  závojom hmly vyjde vojsko, na čele ktorého bude stáť panna.“

      Vo štvrtok 27. októbra sa žiaci a žiačky 9. ročníka Základnej školy s materskou školou Krivany  spolu s pánom  učiteľom Ľubomírom Bodnárom zúčastnili na divadelnom  predstavení Jany z Arku v Divadle Jonáša  Záborského v Prešove.  Žiakov a žiačky zaujali nielen herecké výkony, ale aj kvalitná hudba predstavenia.

       Jana z Arku bolo  francúzske dievča, ktoré dobylo Francúzsko spod nadvlády Angličanov. Je to pôvodný slovenský muzikál na motívy legendami opradeného života zbožnej pastierky. Žiaci a žiačky sa vrátili do histórie, spoznali francúzske i anglické dejiny.  „Bolo to veľmi zaujímavé. Páčili sa mi tí padlí anjeli a aj tie efekty. Herci pekne spievali a  atmosféra bola úžasná. Určite by som to chcela vidieť ešte raz,“ povedala o tomto muzikáli Kamila Kuchárová, žiačka 9. ročníka.
                                                                                                                     Juliana Kušnírová, 9. ročník

    • Záložka do knihy spája školy
     • Záložka do knihy spája školy

     •   Aj v tomto školskom roku sa Základná škola s materskou školou Krivany zapojila do projektu Záložka do knihy spája školy. Počas mesiaca október žiaci a žiačky na hodinách výtvarnej výchovy, v školskom klube detí, v rámci krúžkovej činnosti či doma zhotovili zaujímavé záložky s rôznymi motívmi, ktoré poznali z čítania.

      Cieľom tohto projektu je podpora čítania a nadviazanie kontaktov s partnerskou školou. V 7. ročníku projektu na tému Čítam, čítaš, čítame si žiaci  vymenili záložky so Základnou školou Přimda z Českej republiky. Výroba záložiek žiakov a žiačky zaujala. ,,Použila som tam svoju kreativitu a fantáziu. Páčila sa mi aj záložka, ktorú som dostala od žiačky 7. ročníka partnerskej školy. Projekt sa mi páčil, vďaka nemu sme spoznali českú školu a dozvedeli sme sa o nej zaujímavé informácie,“ povedala o projekte Slávka Berdisová, žiačka 8. ročníka.

      Mgr. Alena Hrabčáková

    • Pinocchio,  si to ty?!
     • Pinocchio,  si to ty?!

     • Spoločné čítanie rozprávky


      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizovalo  24. 10. spoločné čítanie rozprávky pod názvom Čítame spolu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa do čítania rozprávok zapojili aj žiaci a žiačky Základnej školy s materskou školou Krivany.

      Počas celého dopoludnia si na hodinách literatúry (čítania)  žiaci a žiačky  otvorili obľúbené  knihy rozprávok, ktoré si čítali  spoločne. V nižších ročníkoch  rozprávkové príbehy čítali pani učiteľky.  Spoločné čítanie sa páčilo aj najstarším žiakom školy. Lenka Sontágová, žiačka 9. ročníka, povedala o tejto akcii: ,,Čítali sme Pinocchia. Bola to skrátená verzia rozprávky talianskeho autora Carla  Collodiho, ale páčila sa mi. Mala v sebe ukryté veľmi pekné ponaučenie.“

      Rok 2016/2017 bol vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti. Cieľom tejto akcie bolo zvýšenie čitateľskej gramotnosti a zatraktívnenie čítania kníh.

      Juliana Kušnírová, 9. ročník

    • Znovu sme si pochutili
     • Znovu sme si pochutili

     • Projekt – Zelená škola

       Základná škola s materskou školou Krivany zorganizovala dňa 26. 10. ochutnávku lahodného  čaju. V rámci projektu Zelenej školy si žiaci a žiačky pripomenuli význam zelene. Pod vedením pani učiteľky Márie Šimovej pripravili nápoj z mäty priepornej a medovky lesnej dochutený domácim liečivým medom.

      Mäta prieporná je bylinkou, ktorá zlepšuje nielen trávenie, ale pomáha liečiť aj iné zdravotné neduhy. Medovka lesná zasa pôsobí proti nadúvaniu, proti kŕčom, má posilňujúce a upokojujúce účinky. Žiaci a žiačky si ochutnávku pochvaľovali. ,,Čaj bol podľa mňa vynikajúci, cítila som v ňom med, ktorý mám rada a z mäty bola príjemná vôňa, jednoducho bol výborný,“ vyjadrila sa o ochutnávke čaju Viktória Černická, žiačka 7. ročníka.

      Ema Konkoľová, žiačka 7. ročníka

    • Slávnosť  jesene
     • Slávnosť  jesene

     • Tekvičková párty

      27. 10. (štvrtok) zorganizovala Základná škola s materskou školou Krivany Tekvičkovú párty. V priestoroch Kultúrneho domu v Krivanoch pani učiteľky Silvia Radačovská a Jozefína Prevužňáková pripravili pre žiakov, ich rodičov a mladších súrodencov oslavu tekvičiek, ktorá bola spojená so súťažou o najkrajší jesenný výtvor.

      Podujatie bolo plné detských hier, veselej zábavy. O hudbu sa postaral pán učiteľ Jozef Petrík. Deti spolu s rodičmi vytvorili krásne a nápadité tekvičky. Mohli sa dokonca zapojiť do hodnotenia. Pani Jarčušková  zasa prekvapila chutnými a pekne ozdobenými muffinami. Prvé miesto v súťaži o najkrajšiu tekvičku získal Alex Timčo, žiak 1. ročníka. ,,Na Tekvičkovej párty sa mi najviac páčilo to, že som sa zabavila so spolužiakmi. Muffiny nám všetkým chutili,“ vyjadrila sa o podujatí Ema Konkoľová, žiačka 7. ročníka.

      Martina Novická, 6. ročník

    • Deň plný vedomostí
     • Deň plný vedomostí

     • Európska noc výskumníkov

      Dňa 30.9.2016 (piatok) sa žiaci a žiačky  6., 7. a 8. ročníka ZŠ s MŠ Krivany zúčastnili exkurzie pod názvom Európska noc výskumníkov. Spolu s učiteľkami Máriou Šimovou, Gabrielou Michalíkovou a Michaelou Jámborovou v priestoroch obchodného centra Atrium Optima strávili príjemné popoludnie.

      Žiaci a žiačky základnej školy videli viac ako 70 vedeckých stánkov a prezentácií košických univerzít – Technickej univerzity, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Prešovskej univerzity a výskumných ústavov SAV. Svoju šikovnosť prezentovali aj žiaci z rôznych škôl. Vedecké stánky boli veľmi zaujímavé a obohatili vedomosti žiakov z predmetov biológia, fyzika, matematika, chémia či občianska náuka. Už 10. ročník festivalu vedy predstavil  zaujímavé pokusy. Žiaci a žiačky sa potrápili  hlavolamami, zároveň si  mohli  otestovať svoje vedomosti v rôznych súťažiach a kvízoch,  za ktoré boli odmenení  sladkosťou. Našli sa aj nejakí odvážlivci, ktorí sa odvážili „riskovať“ svoj život tým, že pocítili rôzne druhy plazov na vlastnom tele. Žiaci odchádzali plní nových vedomostí a hlavne s úsmevom na tvári. ,, Bolo tam výborne. Naučila som sa tam nové veci. Bolo tam veľmi veľa ľudí. Ale s troškou trpezlivosti to išlo.“  vyjadrila sa o podujatí Viktória Černická, žiačka 7. ročníka.

      Klaudia Miková, Slávka Berdisová, 8. ročník

    • Krúžky 2016-17
     • Krúžky 2016-17

     • Prehľad záujmových útvarov v školskom roku 2016/2017 
                       
      Pondelok              
                       
        Škola hrou (1.- 5. r.)   11:45 – 12:45 KUŠNÍROVÁ
        Šport a športové hry (5.- 9. r.) 13:30 – 15:30 BODNÁR  
        Tkanie a tanec (5.- 9. r.)   13:30 – 14:30 KOPILCOVÁ
        Zelená škola (1.- 9. r.)   13:30 – 15:30 ŠIMOVÁ  
                       
      Utorok              
                       
        Kreatívny krúžok (1.- 4. r.)   11:45 – 13:45 ZDENEKOVÁ
        „Naša stara dzedzina“ (1.- 9. r.) 13:00 – 15:00 PREVUŽŇÁKOVÁ
        Spoločenské hry (1.- 9. r.)   13:30 – 15:30 JÁMBOROVÁ
        Tkanie a tanec (5.- 9. r.)   12:40 – 13:40 KOPILCOVÁ
                       
      Streda              
                       
        Tvorivé spracovanie materiálu (5.- 9. r.) 11:45 – 13:45 PELLEROVÁ
        V slovenčine tvorivo (1.- 9. r.) 13:30 – 15:30 HRABČÁKOVÁ
                       
      Štvrtok              
                       
        Biblický krúžok (1.- 9. r.)   13:30 – 15:30 MICHALÍKOVÁ
        Mladí muzikanti (5.- 9. r.)   13:30 – 15:30 PETRÍK  
        Stolný tenis (1.- 9. r.)   14:15 – 16:15 TIMKO  
        Tvorivé hry (1.- 4. r.)   11:45 – 13:45 RADAČOVSKÁ
                       
      Piatok              
                       
        Basketbal (5.- 9. r.)     14:15 – 16:15 BODNÁROVÁ
        Škola hrou (1.- 5. r.)   12:40 – 13:40 KUŠNÍROVÁ
                       
      Blokovo              
                       
        Sezónne športy (6.- 9. r.)       PETRÍK  
        Staráme sa o prírodu (5.- 9. r.)     HABORÁK
    • Pochutili sme si na jablkovom kompóte
     • Pochutili sme si na jablkovom kompóte

     • Jesenné plody v škole

      V dňoch 26. 9. a 3. 10. si žiaci a žiačky Základnej školy s materskou školou Krivany pripomenuli význam jesenných plodov. Počas týchto dvoch dní si žiaci v priestoroch školy mohli vychutnať sladký jablkový kompót.

      Žiaci a žiačky školy pod vedením pani učiteľky Márie Šimovej v priestoroch školskej jedálne jablká umyli, olúpali, nakrájali  na malé mesiačiky. Pomohli aj pani kuchárky  a tento  chutný jablkový kompót uvarili. Varené ovocie s cukrom žiakov a žiačky potešilo. Slávka Berdisová, žiačka 8. ročníka ZŠ s MŠ Krivany,  o tejto akcii povedala: ,,Potešilo ma to. Jablkový kompót mi chutil, bol sladký. Všimla som si, že aj ostaným deťom chutil. Bol to dobrý nápad urobiť takúto ochutnávku a upozorniť všetkých, aby nezabúdali na to, že aj ovocie môže byť chutné a sladké.“

      Klaudia Miková, 8. ročník