• ,,Čo sa v mladosti naučíš, na starosť akoby sa našiel.“
     • ,,Čo sa v mladosti naučíš, na starosť akoby sa našiel.“

     • Deň matiek      

      Dňa 15.5.2016 (v nedeľu)  sa v Kultúrnom dome Krivany uskutočnilo príjemné podujatie pri príležitosti  Dňa  matiek. Organizátorom podujatia bola Základná škola s materskou školou Krivany a Únia žien. Vystúpenie pripravili žiaci a žiačky Základnej školy s materskou školou Krivany, Ľudová hudba Figľar, Ľudová škola tanca Miroslava Fabiána. Prezentovali sa  pásmom piesní, scénok a básní.

       Predstavenie sa nieslo v ľudovom duchu,  slovenské ľudové piesne, tance či scénka predstavovali  rôzne podoby vzťahu medzi mužom a ženou . Mladší žiaci sa naučili, ako uloviť manželku alebo  ako nebyť pod papučou. Zamysleli sa nad tým, aký je život bez ženy či s ňou a prišli na to, že každá žena je krásna. Samotný starosta obce Krivany Ján Šejirman vyzdvihol vo svojom príhovore hodnotu úcty človeka k človeku. Veď aj samotný Ján Lazorík, známy kriviansky národopisec a folklorista, zdôrazňoval, že práve úctou  sa človek odlišuje od živočícha. Deň matiek sa oslavuje na počesť všetkých matiek, ktoré toľko energie a úsilia vynakladajú pri výchove detí. Program sa prítomným páčil, spríjemnil mamkám popoludnie.  Zaujal aj žiačku Alexandru Verešpejovú, žiačku  6. ročníka, ktorá o podujatí povedala:  ,,Mne sa program páčil. Ja sama som spievala pre prítomných a som veľmi rada, že som mohla mamky potešiť. Deti boli šikovné a mamky si mohli oddýchnuť a porozprávať sa.“

      Martina Novická, 5. ročník

    • Naše dievčatá sa snažili
     • Naše dievčatá sa snažili

     • Basketbal

      Dňa 21. 4. 2016 ( štvrtok) sa žiačky ôsmeho ročníka Základnej školy s materskou školou Krivany  a zároveň členky basketbalového krúžku zúčastnili krajského kola v basketbale starších žiačok. Súťaž sa  uskutočnila v Poprade a zúčastnilo sa jej 10 najlepších družstiev z  východného Slovenska.

      Družstvo Základnej školy s materskou školou Krivany hralo s dievčatami z Popradu, Vranov a Koškoviec. Trénerka dievčat Martina Bodnárová bola spokojná, o žiačkach  povedala: ,,Dievčatá nesklamali, hrali s veľkým nasadením.“

      Emka Konkoľová, 6. ročník

    • Cestovanie je zaujímavé
     • Cestovanie je zaujímavé

     • India – všetky farby Orientu

      V piatok 22. 4. 2016 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka spolu s triednymi učiteľmi zúčastnili v sabinovskom Kine Torysa celoštátneho vzdelávacieho  projektu Svet okolo nás pod názvom India – všetky farby Orientu. Usporiadatelia prezentácie priniesli žiakom mnohé  zemepisné, biologické, geologické aspekty Indie a  zároveň aj informácie o obyvateľstve, jeho zvykoch a bežnom živote.

      Cyklus Svet okolo nás je celoštátny vzdelávací projekt, ktorý žiakom základných a stredných škôl približuje zaujímavé kúty našej planéty. Každý program je naživo uvádzaný moderátormi, čo prináša zaujímavejší priebeh premietania.  Projekt kladie dôraz na to, aby informácie vyvolali u žiakov záujem o štúdium prírodovedných predmetov. ,,Práve sa o tom učíme na hodinách geografie, čiže mi to pomohlo pri učení. Bolo to poučné,“ povedala o tejto akcii žiačka 7. ročníka Slávka Berdisová.

      Ema Konkoľová, 6. ročník

    • Divadelné predstavenie
     • Divadelné predstavenie

     • Zadíval si sa niekedy na oblohu plnú hviezd? Čo ak hviezdy skrývajú svoje tajomstvá? Skúsme žasnúť a zistíme, že všade okolo nás sa dejú zázraky. Stačí sa len rozhliadnuť... Aj ty nesieš v sebe zázrak...

      Divadelné predstavenie Tajomstvo hviezd

      Nádherné slová o zázrakoch boli hlavnou myšlienkou divadelného predstavenia Tajomstvo hviezd, ktoré pre žiakov 4. ročníka a 2. stupňa Základnej školy s materskou školou Krivany dňa 11. apríla 2016 v Mestskej galérii v Lipanoch pripravili študenti divadelného súboru SLOVO, ktoré pôsobí na Gymnáziu v Lipanoch. 

      Alexandra Verešpejová,  6. ročník

    • Deň narcisov 2016
     • Deň narcisov 2016

     • Dňa  15.4.2016 - piatok sa v našej škole a neskôr aj v obci uskutočnila zbierka Ligy proti rakovine.
      Sme radi, že sa zapojili malí aj veľkí. Spolu sme vyzberali 370,01€.

      Ďakujeme Vám za vaše dobrovoľné finančné príspevky a otvorené srdce.

      Deň narcisov 2016 - Obrázok 1

       

    • OZNAM ZÁPIS
     • OZNAM ZÁPIS

     • Základná škola s materskou školou Krivany

      Dátum: 22. február 2016
      Miesto: Krivany

       

      Oznámenie o zápise do základnej školy

      V súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §10 ods.1 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole sa na našej základnej škole uskutoční zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2016/2017.

      Dátum, čas a miesto konania zápisu:

      6. apríl 2016
      v čase od 14.00 do 17.00 h
      v budove základnej školy - 1. poschodie, učebňa č. 15

      Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom.

      Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:

      1. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
      2. meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

      Preto je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

      Mgr. Mária Kromková - riaditeľka školy

     • Naši žiaci si už  plánujú budúcnosť

     • Návšteva SOŠ technickej v Prešove

       Dňa 8.10.2015 sa od 9:00 do 16:00  hod. v spoločenskej miestnosti SOŠ  technickej  v Prešove (Volgogradská 1) uskutočnila Burza práce a informácií pre žiakov základných škôl. Cieľom bolo prezentovať záujemcom o šťúdium študijné a učebné  odbory vybraných stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja. Žiaci 8. a 9. ročníka Základnej školy s materskou školou Krivany spolu s učiteľom Ľubomírom Bodnárom  sa takisto zúčastnili tohto podujatia.

      Workshop výchovných poradcov bol venovaný duálnemu vzdelávaniu v rámci projektu ,,Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce". Organizátormi podujatia boli Úrad práce,  sociálnych vecí a rodiny v Prešove, Stredná odborná škola technická v Prešove a Prešovský samosprávny kraj – odbor školstva.  Školy predstavili aj zástupcov zamestnávateľov, s ktorými úzko spolupracujú.

                                                                                                                             Mgr.Ľubomír Bodnár

    • Získali sme špeciálnu cenu
     • Získali sme špeciálnu cenu

     • Podtatranská knižnica v Poprade vyhlásila v školskom roku 2014/2015 prvý ročník súťaže o najlepší školský časopis Prešovského a Košického samosprávneho  kraja pod názvom Podtatranský školák. Na vyhodnotení súťaže sa 30. 9. 2015 zúčastnili aj žiačky 6., 7.,9. ročníka našej základnej školy spolu s pani učiteľkou Alenou Hrabčákovou.  Porota hodnotila 24 časopisov v 6 kategóriách (obsah, štylistika a náročnosť, grafika, fotografie, titulka, kreativita).  Náš časopis Krivý Jany získal diplom za originálny názov časopisu.

    • Oslávili sme Európsky deň jazykov
     • Oslávili sme Európsky deň jazykov

     • Žiaci a žiačky druhého stupňa Základnej školy s materskou školou Krivany s pánom učiteľom Jozefom Petríkom navštívili   25. 9. 2015 Mestskú galériu v Lipanoch. Gymnázium, Komenského 13, Lipany pri príležitosti osláv Európskeho dňa jazykov, ktorý sa oslavuje každoročne 26. septembra od roku 2001, pripravilo hudobno-dramatické predstavenie v 4 cudzích jazykoch (anglickom, nemeckom, ruskom, španielskom) pod názvom Ako sa Červená čiapočka cudzie jazyky učila. Súčasťou predstavenia bola aj interaktívna komunikácia s divákmi, so žiakmi a v závere si žiaci a žiačky zopakovali jazyky formou kvízu.

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Pozývame všetkých rodičov a zákonných zástupcov na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 5. októbra 2015 o 16.00  v budove školy. Po jeho skončení sa uskutočnia triedne aktívy.

     • Ponuka krúžkov 2015/16

     • Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2015/2016 (vzdelávacie poukazy)

      Názov ZÚ

      Vedúci ZÚ

      Deň, čas

      Zdravotnícko-prírodovedný krúžok

      Mgr. Mária Šimová

          Pondelok, 13.30-15.30

      Výtvarné umenie a počítač

      Mgr. Gabriela Pellerová

          Pondelok, 13.30-14.30
      Piatok 11.45-12.45

      „Naša stara dzedzina“

      Mgr. Miroslava Bartošová

      Utorok, 12.40-14.40

      Spoločenské hry

      RNDr. Pavol Haborák

      Utorok, 13.30-15.30

      Mladí muzikanti

      Mgr. Jozef Petrík

      Štvrtok,13.30-15.30

      Škola hrou

      Mgr. Agnesa Kušnírová

      Štvrtok,11.45-13.45

      Tvorivé hry

      Mgr. Silvia Radačovská

      Streda,12.40-14.40

      Športové hry  (1.st.)

      Mgr. Jozefína Prevužňáková

      Štvrtok,13.30-15.30

      Šport a športové hry (2.st.)

      Mgr. Ľubomír Bodnár

      Utorok, 13.30-15.30

      Zábavná slovenčina

      Mgr. Alena Hrabčáková

      Utorok, 13.30-15.30

      Tkanie a tanec

      Mgr. Mária Kopilcová

           Utorok, 13.30-14.30
           Štvrtok, 13.30-14.30

      Sezónne športy

      Mgr. Jozef Petrík

      blokovo

      Šikovné rúčky

      Mgr. Mária Zdeneková

       Streda, 11.45-13.45

      Biblia hrou

      Mgr. Gabriela Michalíková

      Streda,12.40-14.45

      Tvorivá angličtina

      Mgr. Jozef Petrík

       Streda, 13.30-15.30

      Futbalový krúžok

      Roman Timčo

              Utorok, 14:30-16:30

      Stolný tenis

       

                 

      Basketbal

      Bc. Martina Bodnárová

               Piatok, 14:00-16:00

      Poznámka:

      • Ponuka záujmových útvarov je predbežná, upresní sa podľa záujmu žiakov /minimálne 12 žiakov na jeden krúžok/.
    • Slovensko bez drog, škola bez drog
     • Slovensko bez drog, škola bez drog

     • Prednášky zaujali

      V piatok  12. júna absolvovali  žiaci  7.- 9. ročníka zaujímavú prednášku. Na našu školu zavítal dobrovoľník  Občianskeho združenia  Slovensko  bez drog  Peter Remper. Prednáška sa uskutočnila v rámci projektu Pravda o drogách.

      Prednášajúci žiakom vysvetlil,  čo sú to drogy a ako vplývajú na náš organizmus. Taktiež hovoril o legálnych drogách ako je alkohol a cigarety.  Podľa informácii, ktoré odzneli na prednáške sa odhaduje, že nelegálne drogy konzumuje na celom svete približne 208 miliónov ľudí. Najrozšírenejšou drogou u mladých je vraj marihuana. Vo väčšine prípadov začnú brať drogy, aby zapadli do kolektívu, zbavili sa nudy, vyzerali dospelo alebo chcú iba experimentovať. „Táto prednáška sa mi veľmi páčila. Dozvedel som sa veľa vecí. Napríklad,  názvy drog a ich presné účinky. Taktiež, ma oslovil prednášajúci, ktorý bol sympatický a vtipný. Určite by som bol rád, keby som takýchto prednášok absolvoval viac,“ povedal ôsmak Jozef Šimon. Každý účastník prednášky na záver obdŕžal informačnú brožúrku a sľúbil sľub protidrogového šerifa.

      Mária Kromková, 9. ročník

    • Vypäté emócie na javisku
     • Vypäté emócie na javisku

     • Muzikál Pokrvní bratia

      Vo štvrtok 11. júna navštívilo 15 žiakov deviateho ročníka historickú budovu Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Deviataci si  spolu s riaditeľkou školy Máriou Kromkovou  pozreli známy muzikál Pokrvní bratia.

      Muzikál Pokrvní bratia čerpal námet zo životov dvoch rozdelených dvojčiat. Jeden z bratov žil v bohatstve, druhý v chudobe. Obaja milovali rovnakú ženu. Na konci dojímavého príbehu bola odhalená pravda o skutočnom pôvode bratov. Tento muzikál z dielne Willyho Russella mal smutný záver, ktorý sa skončil smrťou oboch dvojčiat. O muzikáli povedala pár slov deviatačka Emma Revická: „Pokrvní bratia ma veľmi zaujali. Celý dej bol veľmi zaujímavý. Najviac ma oslovili výborné herecké výkony, kostýmy  a skvelá hudba. Nepáčil sa mi smutný koniec príbehu. Očarila  ma aj prehliadka Dómu sv. Mikuláša a chrámu sv. Jána Krstiteľa pred predstavením. “

      Mária Kromková, 9. ročník

    • Divadlo Romathan očarilo
     • Divadlo Romathan očarilo

     • Návšteva rómskeho divadla

      Vo štvrtok 21. mája sa 48 žiakov našej školy zúčastnilo výchovného koncertu v Divadle Romathan v Košiciach. „Cimbal, tanec, husličky -  Ach, tie rómske pesničky“-  takto sa nazýval hudobný program, ktorý žiakom predviedli profesionálni herci.

       Herci spievali rómske piesne a tancovali zaujímavé choreografie. Účinkujúci boli krásne oblečení. Nádherne pôsobili tanečníčky s pestrými kvetovanými sukňami. Na konci programu sa naši žiaci pripojili k programu tancom a spevom. Všetkým žiakom sa koncert páčil, všetci si ho užili a odmenili hercov, tanečníkov a spevákov búrlivým potleskom,“ vyjadrila sa učiteľka Miroslava Ištvanová. Dozor účastníkom koncertu robili triedne učiteľky Gabriela Pellerová, Miroslava Ištvanová, Agnesa Kušnírová, Mária Kopilcová a asistentka Ružena Poradová.

      Profesionálne rómske divadlo vzniklo v roku 1992 v Košiciach a je jediné svojho druhu na Slovensku. Svoje predstavenia uvádza v rómčine i slovenčine. Divadlo má vo svojom repertoári aj množstvo hudobných rozprávok. Medzi nimi by sme našli hry Kto je na svete najkrajší, Čertovský čapáš, či rozprávku Srdce matky.

      Mária Kromková, 9. ročník

     • Červená Čiapočka zabavila, ale aj poučila

     • Divadielko Gašparko

      V pondelok 27. apríla nás pani Iveta Mihoková zaviedla do sveta čarov a kúziel s klasickou rozprávkou. Keďže Divadielko Gašparko nemá stálu scénu, pani Mihoková predviedla rozprávku Červená Čiapočka práve na pôde našej školy.

      Táto veselá rozprávka bola o utáranom dievčatku, starej mame, ujovi horárovi a vlkovi, ktorý bol strašne hladný. Prítomní ocenili poučné dialógy, zaujímavé postavy a príjemnú hudbu. ,,Rozprávka Červená Čiapočka ma veľmi zaujala. Tento príbeh mal svoje poučenie. Najviac sa mi páčili postavy a ich zaujímavé hlášky," vyjadril sa štvrták Matúš Timko. Príbeh o Červenej Čiapočke mal premiéru prvého marca 2015.

      Detské bábkové Divadielko Gašparko, ktoré funguje už od roku 1998, má vo svojom repertoári 18 hier. Medzi nimi by sme našli rozprávky - Aladin, Šípková Ruženka, Popoluška, či dokonca aj modernejšiu verziu Ako sa čert dostal do neba.

      Mária Kromková, 9. ročník