• Bylinková škola na výstave motýľov

     • V sobotu 15. 6. 2024 sme v rámci krúžku Bylinková škola navštívili Botanickú záhradu UPJŠ v Košiciach, kde sa konala výstava živých tropických motýľov.

      Počas trvania výstavy bolo do Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dopravených približne 7 000 kusov kukiel motýľov pôvodom z trópov celého sveta.  Postupne bolo predstavených viac ako 100 druhov a foriem motýľov.  Niektoré druhy boli zastúpené hojnými počtami kusov, iné vzácnejšie sa objavili len v jednotlivých exemplároch.

      Výstava bola doplnená predajom preparovaného hmyzu a počas celého trvania sa nachádzala vo vestibule expozícia preparovaného hmyzu.

      Po krásnom zážitku z motýľov, deti absolvovali trasu po náučnom chodníku v areály botanickej záhrady vrátane lesoparku. Zastavili sme sa na stanovištiach s fitness strojmi, s interaktívnymi info tabuľami a lavičkami, mini ZOO. Na konci náučného chodníka nás čakalo milé prekvapenie v podobe krásneho výhľadu na mesto a lanovej dráhy, na ktorej sa deti vyšantili.

      Vedeli ste, že...?

      Botanická záhrada ako výskumné a pedagogické pracovisko Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí medzi tri slovenské univerzitné botanické záhrady.  Jej rozlohou, ako aj rozsahom zbierkového fondu sa pýši titulom najväčšej botanickej záhrady na Slovensku. V tomto roku si pripomíname 74. výročie od jej založenia, aj keď prívlastok univerzitná jej patrí až od januára 1964.

      Mgr. Marta Miková

     • Čo nové v ŠKD?

     • alebo

      „Ako sme prežili školský rok“

           V tomto školskom roku sme začali pracovať podľa nového výchovného programu. Našim cieľom je zabezpečiť deťom kvalitne strávený čas v škole mimo vyučovania. Aktivity zamerané na rozvoj dobrých vzťahov, spolupráce, komunikácie a empatie sú do plánu práce zaraďované pravidelne. Keďže máme zmiešané oddelenie, práca je náročná. Každé dieťa je iné, do školy prichádza z iného prostredia, každé má svoje individuálne potreby. Jedno je tiché, vadí mu hluk, iné je hlučné, ďalšie svojim nevhodným správaním zúfalo púta na seba pozornosť okolia. Každé je iné a práca v takejto skupine je náročná. Nielen pre vychovávateľa, ale aj pre niektoré deti. Napriek tomu sa v školskom klube snažíme vyhovieť potrebám všetkých detí. 

           A čo všetko sme stihli?

          V septembri sme sa s deťmi vybrali do kina v Sabinove. Deti mali kino iba pre seba a užili si rozprávku Mávka – strážkyňa lesa. Október bol zaujímavý tým, že sme s deťmi navštívíli Steelpark v Košiciach. Je to park vedy, v ktorom si okrem iného deti vyskúšali aj to, ako fungujú magnety. V novembri sme ako každý rok spomínali na svojich blízkych zosnulých, ktorým deti zapálili spomienkové sviečky s personálnymi odkazmi do neba. V decembri sme sa znova zapojili do akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ a vyzbierané krabičky s milými darčekmi pre osamelých ľudí v domovoch dôchodcov sme naplnili vianočnou poštou. Deti im napísali krásne listy, ktoré nejednému dedkovi určite vyčarili úsmev na tvári. Okrem toho sme sa zapojili do programu na vianočnú akadémiu a odskočili sme si aj na vianočné trhy v Lipanoch. Január sa niesol vo fašiangovom duchu a deti si okrem školského karnevalu užili v škd aj fašiangové popoludnie  v maskách s hudbou, tancom a šiškami. Február nám spestrila  praktikantka Martina Novická, ktorá si počas dvojtýždňovej praxe vyskúšala, aké je to pracovať v školskom klube detí. A išlo jej to naozaj dobre. V marci, keď sa príroda začala prebúdzať, sme sa zúčastnili finále obnovy studničky Kadlubek, pri obnove ktorej stála aj pani učiteľka K. Janičová so svojimi žiakmi. Okrem toho sme si s deťmi vyrazili aj na nákup do second handu, v ktorom deti zistili, že si za pár eur môžu kúpiť síce nie úplne nové, ale stále pekné veci, ktorým môžu dať druhú šancu. V apríli sme s deťmi urobili malú brigádu a vyčistili od buriny ihrisko za školou. Deti sa aj takouto aktivitou učia pracovným návykom. Okrem toho sme sa už pripravovali aj na deň matiek a začali s prípravou darčekov pre mamky. Deti svojim mamkám sami posadili kvet, ktorý nejednu mamku určite potešil. V máji k nám prišla pekná správa, ktorá nás všetkých potešila. Báseň pre mamičku, ktorú sme spolu s deťmi napísali minulý rok, bola vydaná v zbierke básní, ktorú vydalo SPN – Mladé letá. V júni sme sa s niektorými dievčatami zúčastnili akcie Talent ŠKD. Išlo o prehliadku talentov školských klubov detí z hornotoryského regiónu, ktorú organizovala ZŠ Hviezdoslavova v Lipanoch.

          Deťom, rodičom a vedeniu školy ďakujeme za spoluprácu a prajeme zaslúžený oddych počas letných prázdnin.

      „ Človek sa môže stať človekom iba výchovou.“

      Naším cieľom je rozvíjať, upevňovať, dodržiavať a praktizovať........

       

      Š školský poriadok, šikovnosť

      K kultúra, kultúrne návyky, knižnica

      O ohľaduplnosť, ochota, objavovanie

      L láska, logika, listy

      Sspolupráca, slušnosť, sebapoznanie, sebarozvoj, správanie, skúsenosti, starostlivosť, sebadôvera

      Kkomunikácia, kritické myslenie

      Ý 

       

      K kreativita, kooperácia, komunitné kruhy, kolektív

      L láskavosť, ľudskosť

      Uúcta, uznanie, umenie, učenie, usilovnosť, úsmev

      B budúcnosť

       

      Ddisciplína, diskusia, didaktické hry, digitalizácia, dramatizácia, dielničky

      E emócie, exkurzie, empatia, estetika, ekológia

      T tolerancia, tvorivosť, túžby, tradície

      Í inakosť, individualita, informácie

      Mgr. Monika Kuchárová

     • Najkrajší deň v roku!

     • Aj takýto prívlastok sme počuli po oslave Dňa matiek v kultúrnom dome 26. mája 2024. Niektoré mamičky sa už nemohli dočkať vystúpenia svojich detí. A veru bolo sa na čo pozerať!

      Po tom ako naša moderátorka, Táňa Berdisová, všetkých privítala, nám „prvácki piráti“ ukázali, že mama a otec sú najväčším pokladom, väčším ako truhlica s mincami. V úvode taktiež štvrtáci Matúš Kuchár a Lenka Lubinszká rodičom úprimne poďakovali.

      Do programu boli zapojení všetci od najmladších až po najstarších – to ako vedia spievať a tancovať nám predviedli malí škôlkari, ale aj dospeláci z Folklórnej skupiny Jána Lazoríka Krivany – Torysa. Vlastnú báseň mamkám zarecitovali deti zo školského klubu. Druháci poďakovali mamkám básňou a krásnou piesňou. Tretiaci  sa predstavili vysielaním troch rádiostaníc. Štvrtáci, ktorí majú „slabosť“ na tancovanie, všetkých potešili tancom na známe slovenské piesne. 

      V programe nesmela chýbať overená a obľúbená rozprávačka, „príbuzná“  Andera z Košíc, Zoja Šejirmanová. Valentínka Kuchárová  zas prerozprávala obraz zo života krivjanskej rodáčky. 

      Záver patril speváckemu krúžku pod vedením pána učiteľa Petríka s doprovodom Terezky Šimovej.  Marianka Berdisová povedala krásnu básničku, ktorou potešila nejednu mamičku a tým dala za programom bodku takú maličkú. Veríme, že sme pre mamky, staré mamky ale aj otcov pripravili krásne popoludnie a vidíme sa o rok.

      Mgr. Silvia Radačovská

     • Turistický krúžok

     • Aktivity turistického krúžku v máji a júni

      V piatok 3. mája sme spoznávali body v pohorí Čergov. Naša túra začala z Kamenice, popod Kamenický hrad sme vystúpili na vrch Buková (903 m) s utešeným posedom. Odtiaľ sme sa presunuli k zaujímavému skalnému oknu nazvanom Sokolia skala. Spolu sme prešli 10 km (https://www.relive.cc/view/v36AGN4LDZv).

      V nedeľu 26. mája sme preskúmali tiesňavu Lačnovský kaňon. Naša túra začala vo Vyšnom Slavkove. Odtiaľ sme sa cez rozľahlé lúky presunuli do dedinky Lačnov, ktorá má menej než 10 obyvateľov. Z dediny sme sa pokračovali do Lačnovského kaňonu a preskúmali sme jeho severnú časť. Je to miesto bohaté na krásne skalné útvary, vodopády, jaskyne a potôčiky, miestami zabezpečené reťazami a schodíkmi - akýsi „malý Slovenský raj“. Prešli sme 17,5 km (https://www.relive.cc/view/vMq53kgeZ8O).

      Posledná túra sa uskutočnila v nedeľu 8.6. Počas nej sme zdolali významné turistické body v Levočských vrchoch. Vyrazili sme z obce Torysky, prešli sme okolo chaty Hrby a prišli k Pamätníku SNP („Vertuľa“) – miestu, kde bolo v roku 1944 zostrelené nemeckou stíhačkou sovietske lietadlo. Ďalším cieľom bola rozhľadňa Marčulina – 5-poschodová rozhľadňa, ktorá by v čase svojho dokončenia mala byť najvyššou nekomerčnou rozhľadňou na Slovensku. Pokochali sme sa neskutočnými výhľadmi a lesnou cestou zostúpili do Torysiek. Prešli sme 16,9 km (https://www.relive.cc/view/vQvyZxPXd4O).

      RNDr. Štefan Klembara

     • Matematický klokan

     • Aj tento rok sa na našej škole uskutočnila súťaž Matematický klokan. Ide o najväčšiu medzinárodnú matematickú súťaž, v ktorej každý rok súťažia milióny žiakov z celého sveta. U nás sa jej zúčastnilo 21 žiakov prvého a druhého stupňa. Z tohto počtu máme až troch úspešných riešiteľov, ktorí boli odmenení vecnými cenami. Mená najúspešnejších riešiteľov uvádzame v tabuľke. Pri žiakoch je uvedený percentil, ktorý udáva, koľko percent žiakov v konkrétnej kategórii malo horší výsledok ako daný žiak. Za pomoc s organizáciou súťaže na prvom stupni ďakujeme pani učiteľke Janičovej. Všetkým zúčastneným ďakujeme a úspešným riešiteľom gratulujeme.

      RNDr. Štefan Klembara

     • TALENT ŠKD 2024

     •     Vo štvrtok 6.6.2024 sa uskutočnila prehliadka talentov detí, ktoré navštevujú školské kluby v regióne hornej Torysy. Okrem nášho školského klubu sa zúčastnili aj kluby z ďalších siedmych okolitých obcí ako Nižný Slavkov, Brezovica, Lipany, Rožkovany, Červenica, Pečovská Nová Ves a Dubovica. Deti sa predviedli tancom, spevom, recitáciou a  hrou na hudobný nástroj.  Dievčatá z nášho klubu sa predviedli moderným tancom, ktorý sme si v klube nacvičovali už niekoľko týždňov. A bolo vidieť, že si vystúpenie užili. Svetlá, pódium a celková atmosféra urobili svoje. Ďakujeme Emily Dzugasovej, Vaneske Salasovičovej, Evičke Karabašovej, Emke Kohanovej, Eliške Kažovej, Lýdii Kuchárovej a Zojke Šejirmanovej .

      Mgr. Monika Kuchárová

     • Pomáhať druhým sa oplatí

     • Stretnutie s prezidentkou

      Bývalí žiaci našej školy Dominik Oreško a Samuel Čorňák 28. mája prežili jedinečný zážitok. V Prezidentskom paláci v Bratislave sa stretli so Zuzanou Čaputovou, prezidentkou Slovenskej republiky, ktorá prevzala záštitu nad celoslovenským projektom Detský čin roka. V školskom roku 2022/2023 Dominik Oreško, žiak 9.A, napísal o svojom dobrom skutku, ktorý vykonal so spolužiakom Samuelom Čorňákom. Práve ich príbeh bol nominovaný v kategórii Pomoc ľuďom. Ich odmenou bol nielen dobrý pocit, ale aj diplom a vecný dar. To ešte chlapci netušili, že sa koncom mája  tohto roka spolu s ďalšími deťmi, ktorých skutky boli v projekte ocenené alebo nominované, ocitnú v Grasalkovičovom paláci, v sídle prezidentky Slovenskej republiky. Detský čin roka je celoslovenský projekt, ktorý motivuje deti ku konaniu dobrých skutkov. A o to by sme sa mali snažiť aj my dospelí.

          Mgr. Alena Hrabčáková

     • Záchrana Ruženky

     • Ruža v tŕni, ruža v kríčku, najkrajšia je v ...

           Po dlhom čase nás opäť potešilo svojim predstavením bábkové divadlo GAŠPARKO.  Škôlkarov aj prvostupniarov očarili nádherné kulisy a bábky. Zatajili sme dych pri sledovaní deja rozprávky Šípková Ruženka. Najmladším deťom sa páčil hlavne kostým princeznej, či kráľovský šašo  a najstarší chlapci sa pousmiali nad bozkávaním princa a princeznej J   Divadelné predstavenie sa nieslo v duchu dobrodružnej záchrany princeznej a bolo doplnené o vtipné dialógy a komentáre, na ktorých sa zasmiali aj pani učiteľky.

           Dobro nakoniec porazilo zlo a zanechalo tak v nás len príjemné pocity. Už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenia.

      Mgr. Miroslava Bartošová

     • Vesmírna súťaž

     • Aj tento rok sa naša škola zapojila do súťaže „Vesmír očami detí“, ktorej vyhlasovateľom je Slovenská hvezdáreň v Hurbanove. Dňa 11.4.2024 sa v budove Hvezdárne a planetária v Prešove konalo vyhodnotenie okresných kôl tejto súťaže pre okresy Prešov, Poprad, Sabinov, Kežmarok a Levoča.  Z 59 prác  v druhej kategórii, kam patrili práce žiakov 1. - 4. ročníka, získala naša žiačka, Lenka Lubinszká, ocenenie za najlepšiu prácu v okresnom kole. Lenka navštevuje prvý rok Základnú umeleckú školu v Lipanoch, výtvarný odbor, čo sa odrazilo na jej tvorivosti  a zmysle pre detail. Maľovanie ju baví a chce sa v tom naďalej zdokonaľovať. Už teraz je skvelá! Čo poviete?

      Mgr. Silvia Radačovská

     • „Prežili sme holokaust“

     • Spoznávajme dejiny prostredníctvom spomienok výnimočných ľudí

      Žiaci 8. a 9. ročníka sa 17. mája zúčastnili na dejepisnej exkurzii. V nádhernom meste Košice sa v Historickej radnici uskutočnilo podujatie pod názvom „Prežili sme holokaust“. Bol to 80-minútový program, ktorý moderovala moderátorka RTVS Dagmar Mozolová. Jej hlavným hosťom bola Denisa Nikodémová. Pani, ktorá prežila holokaust ako malé dieťa. Rozprávala o svojom detstve, priebehu a krutostiach vojny. Dozvedeli sme sa nové informácie o tom, ako žili Židia počas 2. svetovej vojny – na akých miestach sa schovávali, čo robili vojaci s ľuďmi, ktorí ich schovávali,... Súčasťou programu bol aj krátky 25-minútový dokument autorky Dagmar Mozolovej s názvom „Mamička“. Celú moderovanú diskusiu doplnenú citlivými piesňami Kataríny Koščovej a Daniela Špinera sme sledovali so zatajeným dychom. Bol to pre nás nezabudnuteľný zážitok. Po skončení diskusie sme navštívili Dóm svätej Alžbety – prezreli sme si interiér kostola, krypty pod ním a pokochali sa pohľadmi na Košice z jeho veže. 
       Tatiana Berdisová, 8. A

     • Súťaž mladých zdravotníkov

     • Dňa 14. mája sme sa zúčastnili na súťaži Hliadok mladých zdravotníkov v ZŠ Lipany, Komenského 113. Predchádzala jej poctivá, niekoľkotýždňová príprava.

      Vedeli sme, že okrem zdravotníckych otázok a otázok o Červenom kríži, budeme aj prakticky ošetrovať rany, ktoré boli znázornené veľmi reálne (zlomenina predlaktia a veľké vonkajšie krvácanie na predkolení). Žiaci mali predviesť aj poskytnutie resuscitácie (oživovanie) na figuríne. Na ďalšom stanovišti vykonali bočnú stabilizovanú polohu. Tú v bežnom živote potrebuje človek, ktorý dýcha, ale je v bezvedomí.

      Zdravotníci z našej školy sa umiestnili na veľmi pekných miestach. Konkrétne na 2. mieste so stratou jedného bodu a na 4. mieste so stratou troch bodov. Konkurencia bola silná, rozhodcovia korektní a naši Krivanci úžasní. Srdečne blahoželáme všetkým našim zdravotníkom a prajeme, aby nadobudnuté vedomosti vedeli využiť aj v reálnom živote. 
      Mgr. Mária Šimová

     • Modrý gombík v plnom prúde

     • Žiaci našej školy s veľkým srdcom Naši žiaci opäť preukázali, že majú nielen bystré hlavy, ale aj veľké srdcia. Tento rok sa naša základná škola opäť s nadšením zapojila do zbierky Modrý gombík, ktorá je organizovaná s cieľom pomôcť deťom v núdzi. Zbierka Modrý gombík je charitatívna iniciatíva, ktorá sa zameriava na pomoc deťom postihnutým vojnou, prírodnými katastrofami a inými krízovými situáciami po celom svete. Výnosy zo zbierky sú použité na zabezpečenie základných potrieb, ako sú jedlo, pitná voda, zdravotná starostlivosť a vzdelávanie. V piatok 17. mája sa naša škola premenila na centrum solidarity a pomoci. Hneď ráno pri vstupe do školy vítali žiaci oblečení v modrom a so širokými úsmevmi všetkých prichádzajúcich. Každý žiak a učiteľ mal možnosť prispieť dobrovoľným finančným darom a získať symbolický modrý gombík ako prejav podpory a spolupatričnosti. Na konci dňa sme s radosťou zistili, že sa nám podarilo vyzbierať úctyhodnú sumu. Táto suma bude teraz odoslaná organizátorom zbierky Modrý gombík, ktorí zabezpečia, aby peniaze boli použité na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. Ďakujeme! Chceme sa poďakovať všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a priateľom školy, ktorí prispeli a pomohli nám dosiahnuť tento úžasný výsledok. Vaša štedrosť a podpora ukázali, že spolu dokážeme veľké veci a môžeme urobiť svet lepším miestom pre všetkých. Zbierka Modrý gombík bola pre nás všetkých nezabudnuteľným zážitkom a dôkazom toho, že aj malé činy môžu mať veľký dopad. Sme hrdí na našich žiakov a tešíme sa na ďalšie podobné iniciatívy, kde budeme môcť opäť prejaviť našu spolupatričnosť a ochotu pomáhať.

      Sme jedna veľká rodina s veľkým srdcom!

      Mgr. Nikola Karaffová, koordinátor

     • ZOO a Dinopark

     • Alchymisti v akcii

      V sobotu 18.mája zažili žiaci nášho záujmového krúžku Alchymisti deň plný dobrodružstiev a poznávania. Spoločne sme navštívili ZOO a Dinopark v Košiciach a deň sme zakončili návštevou Spievajúcej fontány v centre mesta. Tento výlet bol skvelou príležitosťou na učenie mimo školských lavíc a priniesol mnoho nezabudnuteľných zážitkov. Deň sme začali skoro ráno, plní nadšenia a očakávania. Cesta do Košíc ubehla rýchlo a po príchode nás privítalo krásne slnečné počasie. Našou prvou zastávkou bola ZOO, kde sa deti tešili na stretnutie so zvieratami z rôznych kútov sveta. Prehliadka ZOO bola fascinujúcim zážitkom. Žiaci mali možnosť vidieť majestátneho leva, hravé opice, medvede, ťavy a mnoho ďalších zvierat. Každá zastávka priniesla nové informácie o zvieratách, ich prirodzenom prostredí a zvykoch. Najväčšiu pozornosť pútal pavilón s exotickými plazmi, kde sme obdivovali farebné jašterice a impozantné hady. Deti boli nadšené a neustále kládli otázky, ktoré ešte viac obohatili ich zážitok. Po prehliadke ZOO sme sa presunuli do Dinoparku, kde sme vstúpili do sveta dávnych obrov. Repliky dinosaurov v životnej veľkosti úplne očarili našich mladých bádateľov. Prechádzka medzi týmito prehistorickými tvormi bola ako cesta časom späť. Žiaci sa dozvedeli o rôznych druhoch dinosaurov, ich spôsobe života a príčinách ich vyhynutia. Okrem toho mali možnosť zúčastniť sa prednášky vo forme 3D filmu, kde odhalili Skrytý svet dinosaurov. Po všetkých týchto zážitkoch sme si dali spoločný obed v nákupnom centre Aupark. Deti si užili chvíle odpočinku, podelili sa o svoje dojmy a zážitky. Neskôr sme sa presunuli do centra Košíc, kde nás čakala Spievajúca fontána. Táto jedinečná atrakcia, ktorá kombinuje hudbu, svetlo a vodu, očarila všetkých. Deti boli fascinované synchronizovanými vodnými tryskami, ktoré tancovali v rytme hudby, a farebnými svetlami, ktoré vytvárali magickú atmosféru. Bola to krásna a pokojná chvíľa na ukončenie nášho dobrodružného dňa. Deň plný zážitkov a poznávania ubehol ako voda a deti sa vracali domov plné nadšenia a nových vedomostí. Návšteva ZOO, Dinoparku a Spievajúcej fontány bola nielen zábavná, ale aj veľmi poučná. Žiaci si odniesli množstvo informácií, ktoré určite obohatia ich vedomosti a prebudia ešte väčší záujem o prírodu a históriu. Krúžok Alchymisti opäť dokázal, že učenie môže byť zábavné a vzrušujúce. Tešíme sa na ďalšie podobné výlety a nové dobrodružstvá, ktoré nás čakajú. Sme hrdí na našich žiakov, ktorí s nadšením a zvedavosťou objavujú svet okolo nás. Výlet do Košíc bol nezabudnuteľným zážitkom, na ktorý budeme všetci dlho spomínať!

      Mgr. Nikola Karaffová

     • „Milí konkurenti, vážení prítomní!“

     • Regionálna súťaž v rétorike

      Útvar osvetovej činnosti v Prešove, ktorý sídli v priestoroch Divadla Jonáša Záborského, aj v tomto roku pre žiakov základných a stredných škôl pripravil súťaž v rétorike. Ôsmak Jozef Karabaš, minuloročný víťaz regionálneho kola, si aj v tomto školskom roku pripravil úvahu – zamyslenie sa nad svojou budúcnosťou a prezentoval tak svoje rečnícke schopnosti pred trojčlennou porotou, ktorá sledovala originalitu spracovania témy, logickú nadväznosť textu i presvedčivosť vystúpenia. Tento rok sa náš žiak nedostal do prvej trojky, neodišiel však naprázdno. Z rúk poroty si odniesol čestné uznanie.

      V divadelnej knižnici DJZ mladí nadšenci rečníckeho umenia prezentovali svoje zamyslenia na rôzne témy, ktoré si doma spracovali. V druhom kole rozhodovala predovšetkým schopnosť improvizovať či všeobecný rozhľad rečníka. Predsedníčkou poroty bola Ľubica Bekéniová, odborníčka na dramatickú výchovu a komunikáciu v školskej praxi, ktorá u nášho žiaka vyzdvihla jeho schopnosť presvedčiť, očný kontakt i výraznú komunikáciu s publikom. Jozef si vypočul aj mnohé odporúčania, ktoré ho určite budú motivovať a svedomito sa pripraví aj na ďalšiu súťaž. „V tomto roku bola väčšia konkurencia. V druhom kole som si vyžreboval tému Aký bol môj život počas kovidu - páčila sa mi a dobre sa mi na nej pracovalo. Ostatní konkurenti si vytiahli témy, ktoré súviseli s rodinou, staršími ľuďmi či životom bez mobilov,“ takto sa vyjadril o svojej účasti na podujatí Jozef Karabaš.

          Mgr. Alena Hrabčáková

     • Pytagoriáda

     • Okresné kolo Pytagoriády - Mariannka je ZLATÁ

      Pytagoriáda je matematická súťaž, ktorá sa koná na Slovensku. Je určená pre žiakov základných škôl. Súťažiaci sú hodnotení nielen za správnosť vyriešených úloh, ale aj za rýchlosť ich vyriešenia.

      Školské kolo sa uskutočnilo 12. a 13. decembra. Účastníkmi okresného kola môžu byť len úspešní riešitelia školského kola súťaže. Z nich našu školu reprezentovali: v kategórii P3 – Marianna Berdisová a Jakub Hovanec; P4 – Michal Garančovský a P6 – Peter Sedina.

      Okresné kolo sa konalo 9. a 10. apríla v ZŠ Komenského Lipany. Veľmi sme sa potešili z výsledkov našich žiakov – dvaja z nich sa aj v okresnom kole súťaže zaradili medzi úspešných riešiteľov. Marianna obsadila 1. miesto spolu s ďalším žiakom z inej školy, ktorý dosiahol rovnaký počet bodov. Peter obsadil piate miesto spolu s iným žiakom.

      Srdečne gratulujeme víťazom a všetkým úspešným riešiteľom.

      Prvé miesto Marianny Berdisovej  je skutočne významným úspechom, ktorý odráža nielen matematické schopnosti, ale aj bystrosť a logické myslenie. Je to dôkaz tvrdej práce a odhodlania. Veríme, že pre našich úspešných žiakov bude matematika aj naďalej prameňom radosti a múdrosti.

       PaedDr. Katarína Janičová, RNDr. Štefan Klembara

     • Motýlia záhrada

     • Nezabudnuteľný zážitok pre našich žiakov!

      Naša škola sa nedávno stala miestom malého, no nádherného zázraku. Rozhodli sme sa obohatiť výučbu prírodných predmetov a zakúpili sme motýliu záhradu. Tento fascinujúci projekt umožnil našim žiakom zažiť celý životný cyklus motýľov priamo v škole, čo prinieslo nielen množstvo vedomostí, ale aj nezabudnuteľné zážitky. Na začiatku sme dostali zásielku s húsenicami babôčky bodliakovej, jedného z najrozšírenejších motýľov v Európe. Naši žiaci mali možnosť sledovať, ako sa tieto húsenice rýchlo rastú a menia. Z blízka pozorovali každý krok ich fascinujúcej premeny - od vitálnych húseníc, cez nehybné kukly až po nádherné dospelé motýle. Celý proces trval približne tri týždne a každý deň priniesol niečo nové a vzrušujúce. Po vyliahnutí sme motýle kŕmili nektárom a živými kvetmi, medzi ktorými nechýbali ani krásne sedmokrásky. Naši žiaci sa naučili, aké dôležité je poskytnúť motýľom správnu výživu a prostredie, aby sa im darilo. Deti boli nadšené, keď videli, ako motýle sajú nektár a lietajú vo svojom malom útočisku.

      Po niekoľkých dňoch pozorovania a kŕmenia prišiel čas na rozlúčku. Za slnečného dňa sme sa zhromaždili na školskom dvore, aby sme naše motýle vypustili do voľnej prírody. Radosť a nadšenie detí boli neoceniteľné, keď videli, ako motýle vzlietli a začali svoj nový život. Tento okamih bol nielen vzdelávací, ale aj hlboko emocionálny. Motýlia záhrada priniesla do našej školy nielen krásu a radosť, ale aj cenné vzdelávacie momenty. Deti sa naučili o životnom cykle motýľov, ich potrebách a význame pre ekosystém. Pozorovanie premeny z húsenice na motýľa im poskytlo praktický a nezabudnuteľný zážitok, ktorý teoretické učebnice nedokážu nahradiť. Sme nesmierne hrdí na to, že môžeme deťom ponúknuť takýto jedinečný a vzdelávací zážitok. Tešíme sa na všetky budúce dobrodružstvá a nové poznatky, ktoré nám motýle prinesú!

      Mgr. Nikola Karaffová

     • Botanikiáda 2024

     • Naše talentované žiačky piateho ročníka, Valentína Kuchárová a Lea Šašalová, sa 15. mája zúčastnili prestížnej Botanikiády 2024, ktorá sa konala v nádhernom prostredí Botanickej záhrady v Košiciach. Tohtoročná téma "Viem, čo zjem" priniesla množstvo zaujímavých a poučných momentov, ktoré nám ukázali, aké dôležité je mať povedomie o tom, čo jeme.

      Valentína a Lea, pod vedením pani učiteľky Karaffovej, sa s nadšením vrhli do prípravy na túto súťaž. Téma "Viem, čo zjem" ich naučila nielen teoretické poznatky o rastlinách a potravinách, ale aj praktické zručnosti, ktoré využili priamo na mieste. Valentína a Lea sa museli popasovať s rôznymi úlohami – od identifikácie rôznych druhov rastlín, cez diskusie o zdravej výžive, až po praktické ukážky pestovania jedlých rastlín. Naše žiačky sa nevzdávali a s každou úlohou sa popasovali s úsmevom na tvári. Ich úsilie nebolo márne! Valentína a Lea si nielenže rozšírili svoje vedomosti a zručnosti, ale tiež získali nové priateľstvá a zážitky, ktoré im zostanú navždy v pamäti.

      Valentína a Lea sú príkladom toho, ako môže byť učenie zábavné a vzrušujúce. Ich úspech na Botanikiáde 2024 je dôkazom toho, že s odhodlaním a správnym prístupom možno dosiahnuť veľké veci. Srdečne im gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov v ich štúdiu a záujmoch!

      Škola je hrdá na svoje žiačky a tešíme sa na ďalšie výzvy a úspechy, ktoré prinesie budúcnosť!

     • Krajské kolo McDonald´s Cupu

     • Šestka je niekedy úžasné číslo

      Najväčšie futbalové podujatie svojho druhu na Slovenku má za sebou krajské kolo. Z celkového počtu viac ako 180 základných škôl Prešovského kraja, ktoré sa zapojili do 25. ročníka, sa naši žiaci prebojovali medzi 12 najlepších. S rovesníkmi z celého kraja si 9.5.2024 zmerali sily na futbalovom štadióne v Poprade. V základnej skupine po víťazstvách nad Levočou a Kračúnovcami a prehre s Bardejovom sme obsadili 2. miesto. V skupine o umiestnenie nám už nestačili sily na Sninu a Humenné a tak nám patrí krásne 6. miesto z 12 účastníkov krajského kola. Žiaci predviedli skvelé výkony, zažili úžasnú atmosféru na krásnom štadióne. Užili si nie len hru, ale aj fotenie s youtubermi Smilo a Kopačkovo. Domov sme síce odchádzali unavení, ale o to viac plní zážitkov a radosti z futbalu. Všetkým zúčastneným ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.                                     
            Mgr. Ľubomír Bodnár

     • Praktický seminár na Prešovskej univerzite

     • V piatok 10. mája sa niektorí žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili praktického seminára na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. Jeho cieľom bolo ukázať praktickú stránku predmetov biológia a fyzika. Na Katedre biológie sme mali možnosť vyskúšať si mikroskopovanie s kvalitnými mikroskopmi, prácu s kostrovým materiálom, pipetovanie. Osvojili sme si aj základy daktyloskopie – náuky o otlačkoch prstov. Na Katedre fyziky sme si v praxi osvojili platnosť rozličných fyzikálnych zákonov o tlaku či gravitačnej sile na predmetoch a javoch z bežného života. Po skončení seminára sme navštívili Novum. Tešíme sa, že sa táto akcia žiakom páčila a snáď ich taktiež motivovala k štúdiu prírodovedných predmetov.

         RNDr. Štefan Klembara