• Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • V pondelok 27. marca sa na našej škole uskutočnila súťaž Matematický klokan. Ide o najväčšiu medzinárodnú matematickú súťaž, v ktorej každý rok súťažia milióny žiakov z celého sveta. Na našej škole sa jej zúčastnilo 27 žiakov prvého a druhého stupňa. Medzi úspešných riešiteľov (t.j. patriacich medzi 20 % najúspešnejších vo svojej kategórii) sa zaradili druháčka Marianna Berdisová a piatak Filip Šimko.

      V tabuľke uvádzame najúspešnejších riešiteľov našej školy. Za pomoc s organizáciou súťaže v 2. až 4. ročníku ďakujeme pani učiteľke Onuferovej a v 1. ročníku pani učiteľke Zdenekovej. Všetkým zúčastneným ďakujeme, úspešným riešiteľom gratulujeme.

      Mgr. Štefan Klembara

    • Život v školskom klube
     • Život v školskom klube

     •             Školský klub je zaujímavým miestom na trávenie voľného času po vyučovaní. V našom školskom klube sa snažíme deťom voľný čas vyplniť zaujímavými činnosťami a aktivitami. Ak to počasie dovolí, snažíme sa tráviť čo najviac času na čerstvom vzduchu. U detí rozvíjame dôležité schopnosti a zručnosti. Rozvíjame kognitívne, komunikačné, sociálne, emocionálne kompetencie. Pri  aktivitách kladieme dôraz na humanizáciu výchovy mimo vyučovania pomocou cieľov, ktorými sú formovanie charakteru dieťaťa, poznávanie seba samého, zlepšenie komunikačných schopností, osvojenie si morálnych a sociálnych hodnôt, rozvíjanie kritického myslenia a podobne. Vo výchove mimo vyučovania sa snažíme čo najviac využívať aktivizujúce a inovatívne metódy ako napríklad artefiletiku, výchovu zážitkom, didaktické hry, bádateľské aktivity a podobne.

      „Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne, čo sa naučil.“

               Deň matiek patrí všetkým mamám a pri príležitosti tohto dňa sme s deťmi v školskom klube napísali básničku venovanú mamám, ktorú sme poslali do súťaže organizovanej SPN - Mladé letá, Vymyslite báseň a my ju vytlačíme. Budúci rok sa aj naša básnička o mame môže dostať do zbierky básní, ktorú vydavateľstvo SPN - Mladé letá vydá pri príležitosti dňa matiek. Okrem básničky deti stihli pre svoje mamky pripraviť aj darček v podobe plastiky, pri výrobe ktorej boli použité viaceré materiály ako sololitová doska, modelovacia hmota, akrylové farby, látky, vlna, gombíky a podobne....

               Jednou z nových metód, ktoré sme v ostatnom čase využili bola aj metóda nazývaná artefiletika. Pri tejto metóde sa kladie dôraz na citové prežívanie v danej chvíli a jej výsledkom bol recyklovaný obraz. Každý do obrazu prispel svojim kúskom, ktorý namaľoval podľa toho, ako sa momentálne cítil. Jednotlivé kúsky sme zlepili dokopy a vznikol obraz, ktorý reflektoval pocity detí. Deti táto aktivita bavila a spoločný obraz už skrášľuje chodbu našej školy. Podobný obraz z prírodnín sme v školskom klube vyrobili aj v prvom polroku, no ten už skrášľuje stenu v dennom centre pre seniorov v našej obci.

      „Výchova má byť láskavá a prísna, nie studená a ľahostajná.“
       

                Ďalšou jednoduchou ale zaujímavou metódou je výchova zážitkom. Túto metódu sme využili pri vzdelávacej aktivite na rozvoj finančnej gramotnosti. S deťmi sme išli do miestnych potravín. Deti sme rozdelili do štyroch skupín. Každá skupina dostala nákupný zoznam, malú hotovosť, nákupnú tašku, papier a pero. Ich úlohou bolo nakúpiť podľa nákupného zoznamu potraviny, ktoré sme potom následne využili v školskom klube na zrealizovanie ďalšej aktivity, ktorú deti milujú, a tou je príprava smotanovo - jogurtovej pochúťky ( deti si ju pripravia, cez noc necháme zachladiť a na ďalší deň majú v školskom klube chutný mliečny olovrant, ktorý si sami pripravili ). Dve skupiny nakupovali vo Freshi, dve skupiny v Coop Jednote. Po skončení aktivity sme si spolu s deťmi porovnali ceny v jednotlivých obchodoch. Deti, ktoré ešte samé nenakupovali, získali prvú skúsenosť, ktorú v najbližšom čase určite využijú v bežnom živote.

       

      Deťom treba veci stokrát opakovať, ale ani to nestačí! Rozprávajte im len, rozprávajte! Upozorňujte a upozorňujte! (don Bosco)

       

                Neodmysliteľnou súčasťou režimu dňa v školskom klube, samozrejme ak to počasie dovolí, je pobyt vonku na čerstvom vzduchu. Praktizujeme poznávacie vychádzky po okolí spojené s pozorovaním zmien v prírode, fauny a flóry, organizujeme pikniky v kamennom mlyne, ktoré si deti naozaj užívajú. Pravidelne využívame aj nové zrekonštruované multifunkčné ihrisko a drevený altánok pri škole.

                V tomto školskom roku nás ešte čaká exkurzia do Košíc. Cieľom exkurzie je prehliadka Košického zlatého pokladu spojená s ryžovaním zlata. Deti čaká nová skúsenosť, pri ktorej si budú môcť sami vyskúšať to, ako sa niekedy ryžovalo zlato. Veľkým zážitkom pre mnohých z nich bude určite aj cesta vlakom, keďže väčšina z nich vlakom ešte necestovala.

                Veríme, že náš školský klub vytvára príjemné a zaujímavé podmienky pre všetky deti, ktoré ho navštevujú a že na toto miesto budú spomínať ako na miesto, kde každý deň využívali svoj voľný čas po vyučovaní zmysluplne, aktívne a zábavne.

      Mama

      Máme ťa veľmi radi,
      si krásna a láskavá.
      Si naša kráľovná, mami,
      a stále usmievavá.

      Aj keď ťa občas nahneváme,
      stále nás máš rada.
      Často to tak nemyslíme,
      najlepšia je tvoja rada.

      Že sa máme správať slušne,
      aj kedy sa polepšíme.
      Aj keď to niekedy porušíme,
      stále sme tvoje milované deti.

      Deti, ktoré ľúbia svoju mamu,
      sú šťastné a milované.
      Kto tvrdí opak, klame,
      všetku lásku dáme mame.

      Žiaci ŠKD pri ZŠ s MŠ Krivany
      Mgr. Monika Kuchárová

       

     • Dajme šancu knihám

     • Maratón v čítaní

      Naša základná škola sa zapojila do celoslovenského čitateľského maratónu pod názvom „Čítajme si” 2023. Keďže je všeobecne známe, že deti v súčasnosti čítajú veľmi málo, cieľom podujatia bolo zapojiť do tejto aktivity čo najväčší počet žiakov. Sme veľmi radi, že 24. mája aj naži žiaci zobrali túto myšlienku zodpovedne. Každý účastník „maratónu“ prečítal nahlas jednu stranu alebo odstavec z vybranej knihy. Čítalo sa v triedach, na chodbách školy, či v čitateľských kútikoch.

      Niektoré detí listovanie v knihách naozaj nadchlo. Pracovali aj na spoločnej nástenke - kreslili svojho obľúbeného hrdinu, doplňovali autorov knihy, vypisovali úryvky známych kníh, písali svoje postrehy. Do čitateľskej aktivity sa v našej škole zapojilo vyše sto detí. Takýmto spôsobom sme podporili krásnu myšlienku - prinavrátiť deťom chuť čítať. Výnimočné podujatie organizuje Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF spolu s knižnicami, školami po celom Slovensku. Projekt motivuje deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižnice. „Pokiaľ deti čítajú, je to vždy skvelý deň. Osobne som si to veľmi užila. Rada čítam a prospieva to aj môjmu zdraviu,” takto sa o akcii vyjadrila piatačka Grétka Hradiská.                               

           Mgr. Alena Hrabčáková        

     • Workshop v meste pod Tatrami

     • Už vieme, ako má vyzerať dobre napísaná správa

      Podtatranská knižnica v Poprade pozvala členov redakčných rád časopisov Prešovského samosprávneho kraja na tvorivú dielňu pod názvom „Ako písať vo svete (dez)informácií”. 25. mája sa naši „novinári” ocitli v priestrannej Podtatranskej knižnici v Poprade, kde sa dozvedeli o základných pravidlách práce s informáciami.

      Tento workshop viedla Adriána Hudecová, redaktorka Tlačovej agentúry SR, ktorá odborne a vecne vysvetlila, ako pracuje novinár. Zdôraznila potrebu overovania informácií. Všetkým zúčastneným poradila, aby nezabúdali na to, že školský časopis sa má zameriavať na problémy školy a žiakov. Adriana Hudecová prichystala prekvapenie - tlačovú besedu, na ktorú pozvala dvoch zaujímavých hostí - šéfa Veterán klubu železníc Poprad Jána Sabaku a publicistu Mikuláša Argalácsa, ktorí rozprávali o tatranskej železnici. Pripravila si pre žiakov aj ťažkú úlohu - zjednodušiť dve správy do novín. Workshop ukončila zaujímavá prezentácia zo života novinára, ktorou sa prezentoval Vladimír Šmidl, redaktor Denníka N. Ten nám priniesol niekoľko tipov z novinárskej oblasti. Na podujatí sme sa dozvedeli o 5 základných otázkach, na ktoré musí správa odpovedať. Dozvedeli sme sa aj o Veterán klube a električke Kométe, ktorá oslávila tento rok svoj 110. narodeniny,” povedala o tvorivej dielni piatačka Justína Šejirmanová.                                                                                                              

            Mgr. Alena Hrabčáková

    • Neporaziteľní vesmírni bojovníci
     • Neporaziteľní vesmírni bojovníci

     • Každoročne sa zapájame do výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“ a nepochybne patríme medzi najúspešnejšie školy v okrese. Jej vyhlasovateľom a organizátorom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove spolu s ostatnými astronomickými zariadeniami. Tento školský rok sa z východného Slovenska zapojilo 875 výtvarných prác. Každý rok sa snažíme s deťmi vytvoriť tie najrozličnejšie a obsahovo pútavé výtvarné dielka. Je úžasné pozorovať deti pri práci, keď žiaria ako „hviezdičky“. Svojou fantáziou a nekonečnou nápaditosťou tvoria sám vesmír.

      Ako najlepšie ocenené práce s postupom do celoslovenského kola v Hurbanove získali:

      1. Tatiana Berdisová (7. roč.)
      2. Martin Šimko (7.roč.)
      3. Filip Križalkovič (5. roč.)
      4. Peter Rímsky (3.roč.)

      Najlepšie ocenené práce v okresnom kole: Ester Saxová (7.roč.), Ester Križalkovičová (9.roč.) a Katarína Pavlufčíková (7.roč.), Martin Hriňák (3.roč.)

      Víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcim výtvarným prácam držíme prsty v celoslovenskom kole v Hurbanove. Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili ale neuspeli. Prajeme veľa tvorivých a kreatívnych dní.

          Mgr. Katarína Janošková

     • Modrý gombík 2023

     • Milí rodičia, v týchto dňoch po celom Slovensku prebieha verejna zbierka MODRÝ GOMBÍK UNICEF 2023. Na našej škole bude zbierka prebiehať v stredu 17.5.Je venovaná deťom, ktoré žijú v krajinách, kde zúria vojny alebo ich pustošia prírodné katastrofy. Na svete sú milióny detí, ktoré sa trápia a aj my môžeme byť ich nádejou. Podporiť zbierku môžete dobrovoľným príspevkom vyhodeným do pokladnice (prostredníctvom Vašich deti) alebo zaslaním SMS v tvare MODRY GOMBIK na číslo 844 (1 SMS = 3 €) alebo cez www.modrygombik.sk Za Váš dobrý skutok veľmi pekne ďakujeme.

     • Botanikiáda

     • Projekt Botanikiáda je určený žiakom 5.ročníka základných škôl s cieľom rozvíjať ich záujem o prírodné vedy zaujímavým spôsobom rozšíriť ich vedomosti z tejto oblasti, viesť ich ku kritickému mysleniu, bádať a rozšíriť svoje zručnosti. Botanikiády 2023 sa 10.5. zúčastnili žiaci Peter Stedina a Filip Šimko. Počasie nám prialo, preto sme sa rozhodli využiť čas a prešli sme sa cez parku, popri Jakabovmu palácu (mimochodom, ak neviete, je to bývalé sídlo prezidenta Česko-Slovenskej republiky) na Hlavnú, kde sme si pozreli Dóm sv. Alžbety a pokračovali sme cestou až k Botanickej záhrade. Žiaci pracovali v družstvách na jednotlivých stanovištiach, zatiaľ čo učitelia sa vzdelávali. Popri tom ako sa deti zaujímali o problematiku vody, zažili aj kopec zábavy, spoznali nových kamarátov zo škôl Prešovského a Košického samosprávneho kraja a odniesli si domov zaujímavé darčeky. Ako dobre nám bolo posúďte sami.
      Mgr. Nikola Karaffová

     • Regionálna súťaž v rétorike

     • Vedieť argumentovať, zdôvodňovať a presviedčať sa oplatí

      Žiak 7. A Jozef Karabaš sa v piatok 5. mája zúčastnil na súťaži zameranej na rétoriku a prekvapivo vyhral 1. miesto v kategórii základných škôl. V pekných priestoroch Divadla Jonáša Záborského v Prešove sa stretli tí, ktorí prišli prezentovať svoje rečnícke schopnosti. Súťaž bola dvojkolová. Jozef vystúpil s doma pripravenou voľnou témou (úvahou „Čo je to šťastie?”) a následne si vyžreboval zaujímavú tému „Vie tvoja babka, čo znamená flexiť?”. Žiak našej školy si víťazstvo vydobyl nielen originálnou úvahou, dodržiavaním myšlienkovej línie k pointe, svojím prednesom, ale i oblečením (oblek, tenisky). Jeho rečnícke vystúpenie pred žiakmi iných škôl i porotou mu prinieslo postup na celoslovenskú súťaž Štúrov Zvolen, ktorá sa uskutoční 6. júna.

      Súťaže v rétorike majú za cieľ formovať vzťah mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjať ich komunikačné schopností i zlepšiť ich rečový prejav. Súčasťou súťaže bol aj seminár, počas ktorého sa členky poroty venovali jednotlivým súťažiacim - kladom i záporom ich vystúpení. Okrem neočakávaného výsledku - víťazstva v regionálnej súťaži - si Jozef Karabaš odniesol množstvo rád od odborníčok v oblasti rétoriky. Veď práve v dnešnej spoločnosti je dôležité vedieť obhájiť svoj názor, zdôvodniť ho, vedieť sa presadiť. „Spomedzi všetkých súťažiacich som bol najmladší. Pochyboval som, že budem lepší ako podaktorí ôsmaci či deviataci. Napriek tomu som dúfal, že sa mi podarí vybojovať aspoň tretie miesto. Po vyhlásení tretieho a druhého miesta som už neveril. Keď som začul svoje meno v súvislosti s prvým miestom, srdce mi prestalo biť. Bolo to úžasné,“ povedal o súťaži samotný víťaz. 

               Mgr. Alena Hrabčáková

       

    • Opäť sa vysádzalo
     • Opäť sa vysádzalo

     • Už minulý rok sme počas osláv Dňa Zeme v okolí ZŠ a za obcou Krivany vysadili asi 200 stromčekov. Žiaľ, počasie nám neprialo, pôsobením veľkých horúčav počas leta takmer všetky sadenice vyschli. No my sme sa nedali odradiť a sadili sme aj tento rok. Tentokrát sme síce posadili menej stromčekov, ale veríme, že sa ujmú všetky. Po dohode a úzkej spolupráci s Ing. Petrom Čabalom sme nakoniec začiatkom mája v okolí školy vysadili asi 60 javorov a jedlí. Pán Čabala nám ich daroval a zároveň pomáhal pri vysádzaní.

      Do aktivity sa zapojili žiaci 7. A, 8. A, 9. A a 9. B.

      Vážime si snahu a ochotu všetkých a prajeme si mnoho energie do sadenia ďalších drevín.
      Mgr. Mária Šimová

       

    • Turistický krúžok
     • Turistický krúžok

     • Na začiatku jari sme vďaka predlžujúcim sa dňom uskutočnili rozsiahlejšie túry, ktoré boli charakteristické zvyškami snehu a na mnohých miestach blatistým terénom. 

      Prvá túra sa uskutočnila v nedeľu 26.3. a jej cieľom bol Minčol (1 157 m n.m.). Ide o najvyšší bod pohoria Čergov. Výstup sme začali z obce Lúčka-Potoky a okolo Útulne pod Minčolom sme vystúpili na predvrchol, na ktorom sa nachádza kríž a z ktorého je krásny výhľad na Vysoké Tatry. V tomto bode sa stretávajú 3 okresy – Sabinov, Stará Ľubovňa a Bardejov. Ďalej sme pokračovali na samotný vrchol ešte stále pokrytý snehom. Ďakujeme rodine Karabašovej, ktorá spolu zabezpečovala dopravu. Túry sa zúčastnila aj pani učiteľka Radačovská. Spolu sme prešli 13,3 km  (https://www.relive.cc/view/vKv2Qk7jmoq).

      V nedeľu 16.4. sa uskutočnila druhá túra, tentokrát na Šarišský hrad. Ide o jeden z najväčších stredovekých hradov na Slovensku. Prešli sme cez mesto a vystúpili na hradný vrch. Preskúmali sme zrúcaninu, spolu so sprievodcom sme vystúpili na donjon (hradnú vežu), pokochali sa krásnym výhľadom na okolie. Naspäť sme sa vracali vlakom, dokonca až do Krivian. Spolu sme prešli 11,6km (https://www.relive.cc/view/vr63Ajnwj8v).

      Tretia túra sa uskutočnila v piatok 28.4. Jej cieľom bol vrch Marduňa (874 m n.m.) v pohorí Bachureň týčiaci sa nad Dubovicou a Rožkovanami. Vyrazili sme z obce Dubovice, prešli Sedlom pod Marduňou a dorazili na samotný vrchol. Trasu nám skomplikovali orezané konáre ihličnanov pohádzané na turistickom chodníku. Boli sme obohatení aj po „zoologickej“ stránke, keďže sme v studničke našli mláďa salamandry škvrnitej a neďaleko pred vrcholom sa nám cez chodník prehnala skupina asi 30 až 40 sŕn. Z vrcholu sa nám opäť naskytol pohľad na Tatry. Celkovo sme prešli 8,3 km  (https://www.relive.cc/view/vxOQ49DX3Mv).

      Mgr. Štefan Klembara

       

       

       

    • Deň narcisov 2023
     • Deň narcisov 2023

     • Otvorili sme svoje srdcia aj peňaženky

      Dňa 20. apríla sa naša škola opäť zapojila do zbierky Dňa narcisov. Bol to deň otvorených sŕdc. Oslovení žiaci ochotne pomohli vyzbierať potrebné peniaze na chodbách školy aj v obci.

      Na liečbu onkologických pacientov sme hneď na nasledujúci deň odoslali 474, 96 €.

       „Ten deň som si užil. Ak by som ešte dostal možnosť, určite sa zapojím,“ takto sa o tejto prospešnej udalosti vyjadri deviatak Dominik Oreško. 

      Srdečne ďakujeme veľkým aj malým darcom.

         Mgr. Mária Šimová                                                                                                                                                                                 

     • Oznam

     • PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

      26. 04. 2023

      Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Krivanoch v súlade s § 59 a 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2023/2024 sa budú prijímať 18. mája 2023 v čase od 14:00 do 16:00 h alebo po dohode s vedením  školy (tel. č. 0910 897 681) dieťa bude možné zapísať aj v inom májovom termíne, najneskôr do 31. mája 2023.

      Prijatie dieťaťa do MŠ je podmienené žiadosťou zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľke školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a ktorá obsahuje aj údaje o povinnom očkovaní dieťaťa a v prípade dieťaťa so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami aj s vyjadrením príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporúčaním všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môže zákonný zástupca napísať rukou, na počítači alebo môže vyplniť formulár žiadosti  ELETRONICKÁ ŽIADOST, následne ju vytlačiť a podpísanú obidvoma rodičmi (zákonnými zástupcami) a  doniesť v deň zápisu alebo vytlačiť a vypísať Žiadosť do MŠ, rovnako ju podpísať obidvoma rodičmi a doniesť v deň zápisu. Zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou predkladá  aj lekárske potvrdenie o zdravotnom stave LEKÁRSKE POTVRDENIE O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA. Tlačivá sú k dispozícii aj na vrátnici školy a v MŠ.

      Zákonný zástupca dieťaťa môže podať žiadosť do viacerých materských škôl a doručiť ju osobne, poštou na adresu materskej školy,  odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky ZŠ s MŠ Krivany.

      Prednostne sa prijímajú deti (podľa miesta trvalého bydliska):

      1. deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, teda deti, ktoré do 3. augusta 2023 (vrátane) dosiahnu 5 rokov veku,
      2. deti od troch rokov veku,
      3. deti mladšie ako 3 roky sa prijímajú výnimočne, ak to umožňuje kapacita ustanovené rozhodnutím regionálneho úradu verejného zdravotníctva a podmienky MŠ.

      Zapísať je potrebné aj deti, ktoré nastúpia v priebehu školského roka.

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna 2023.

      Mgr. Mária Kromková
          riaditeľka školy

    • Tešíme sa na prvákov
     • Tešíme sa na prvákov

     • Dňa 5.4.2023 sa ako každý rok konal zápis do prvého ročníka. Žiakov čakala krásna rozprávková trieda Mickey Mousa a Minnie. Deti predviedli svoju šikovnosť a vedomosti. Poznali farby, geometrické tvary,  správne určili počet a samostatné napísali svoje meno. Za odmenu si mohli  vyfarbiť pekné obrázky a tiež poskladať puzzle. Budúci prváci neodišli naprázdno. Ocenení boli medailou a pamätnou tabuľkou a v taštičke si odniesli malé drobnosti ako pamiatku  na zápis. Všetci sa veľmi tešia na školu a školské povinnosti, veď už sú PRVÁCI. 😊

      Mgr. Mária Onuferová

     • Spoločné čítanie rodičov a detí

     • Sto rokov od narodenia detskej spisovateľky Kristy Bendovej sme si pripomenuli v kruhu rodičov a detí spoločným čítaním v utorok 28. 3. 2023. Začali sme privítaním pána spisovateľa Františka Ružbarského. Jeho rozprávanie o písaní, tvorbe a príbehoch bolo krásnym začiatkom tohto dňa. Tak  sme sa dozvedeli niečo o živote a diele spisovateľky Kristy Bendovej a spolu s rodičmi sa presunuli do jednotlivých tried. A čo bolo potom? Urobte si pohodlie a čítajte.

      Hugolín

      Prváci sa spolu s rodičmi zoznámili v Osmijankovej knihe rozprávok s rozkýchaným slonom Hugolínom, ktorý dostal príšernú nádchu. Pani nádche sa totižto nepáčilo ani v jednom nose a tak skončila v dlhom chobote. Prváci sa poskúšali po prečítaní rozprávky liečiť plyšáka Hugolína, ktorému v dramatickej hre podali lieky – cevitamín, acylpirín a harmančekový čaj. Deti sa pokúsili zahrať aj nádchu, ktorá navštívila aj iné zvieratká. Bola to celkom sranda kýchať ako mačka, vtáčik,  had, medveď, dedo alebo tancujúca dievčina. Nakoniec sa naučili veselú tanečnú pieseň o slonovi a takisto namaľovali nezbednú pani nádchu na plagát.

      Mgr. Mária Zdeneková

       

      O načisto múdrych druhákoch, ich rodičoch a (ne) šťastnej pani učiteľke

      Je sova múdra a somár hlúpy?

      Rodičia mali veľmi dôležitú úlohu počas tohto dňa. Prišli svojim deťom čítať, ale aj porozprávať o tom, či radi čítali v detstve a aká kniha bola pre nich najkrajšia. Druháci spolu s rodičmi čítali príbeh „O piškótovej sove“ z knihy Osmijankove rozprávky. Keďže v príbehu sa dozvedeli o kuchárke, ktorá upiekla deťom v škole piškótové sovy  a oni z nich zmúdreli, tak aj naši žiaci skúšali telefonovať retro telefónom do jedálne. Pani vedúca už ale  mala pripravené mäso s kôprovou omáčkou. Tak sme sa rozhodli spolu s rodičmi takéto piškótové sovy pripraviť. Podarilo sa! Ochutnávali sme jedli – nastala chvíľa keď pani učiteľka chcela vyskúšať či to funguje a či sme my žiaci zmúdreli. Vyberali sme ťažké otázky o sove a predstavte si všetky sme uhádli - fungovalo to! Lenže.... Trošku nás zamrzel fakt, že sova múdra nie je, iba tak vyzerá. No čo už hlavne, že sme to vedeli. Nastala však chvíľa, keď sme ako v príbehu od Kristy Bendovej boli veeeľmi múdre deti, tak im kuchárka musela upiecť piškótových somárov, lebo všetko deti vedeli a aj riaditeľ a učitelia boli z toho nešťastní. Ale naša pani učiteľka iba hovorila, že musíme tých somárov urobiť a zjesť, lebo zajtra môže dať rovno výpoveď. Preto  sme spolu s rodičmi začali „piecť“ somárov. O chvíľu sme si už pochutnávali na uškách či chvostíkoch. Znova si nás chcela pani učiteľka vyskúšať či to funguje a tak dával otázky...

      Všetko sme vedeli! Neohlúpli sme ako žiaci v príbehu. Vedeli sme, že somár je veľmi  inteligentné zviera podobné delfínom. Tiež sme vedeli, že pomáhal pri stavbách pyramíd a,  že cestu, ktorú raz prejde si pamätá akoby používal GPS.

      Takže ak vám niekto povie, že ste somár, vôbec  vás tým neurazí - práve naopak.

      Krista Bendová napísala báseň „Bola raz jedna trieda a my sme si ju vymysleli takto.

      Bola raz jedna škola

      Bola raz jedna škola,
      riaditeľkou v nej Mária Kromková bola.
      Tá škola bola malá
      a žiakov veľa mala.
      A bol v nej druhák Dávid
      čo nikdy nemal kovid.
      Bol tam aj žiačik Jurko
      čo lietal ako pierko.
      Tá škola mala Zojku
      čo mala rada čokoládu horkú.
      A bol aj v škole Hovanec
      čo čakal iba na zvonec.
      Tak tam bol žiak Šimon,
      skoro ako pokémon.
      Bola v nej aj Majka
      čo bola super hlávka.
      No v škole sedel  Števko
      ten chcel vedieť všetko.
      A škola mala Kristínku
      skoro slávnu balerínku.
      A veľa iných žiakov čo škole radosť robili
      a z výborných známok sa hostili.
      V Krivanoch  škola je veselá
      lebo nikdy nebola osamelá.

      PaedDr. Katarína Janičová

      Lekvár a Boženka

      Aj k tretiakom zavítal jeden odvážlivec!  Bol to ocko Šimona Karabaša Jozefa Karabaš. A keďže chlapi držia spolu, preto do našej prevažne chlapčenskej triedy rýchlo zapadol a my dve s Lenkou sme sa ako „dievčatá“ iba  pekne usmievali. Vybrali sme si príbeh O lekvárovej Božene, pretože je to príbeh veselý, ako aj naša trieda. Po úvodnom prečítaní a oboznámení sa s príbehom sme hneď museli ochutnať domáci slivkový lekvár podobne ako naša Boženka z príbehu. Mali sme aj lekvárové písanie a vymenili sme hlavnú postavu za „lekvárového“ Marka či Janíka. Keď už boli spokojné aj naše brušká, privolali sme aj rýchlu pomoc k babke, ktorá si myslela, že vidí čerta a odpadla.  Náš skúsený ocko deťom vysvetlil ako správne postupovať, aj ako privolať záchrannú službu. Po vyliečení babky sme sa presunuli na druhý najväčší svetadiel, do Afriky, ktorú sme spoznávali, naučili sme sa niekoľko slov v ich jazyku a zaspievali pesničku. A že tento deň aj naša trieda sú na jedničku , vymysleli sme si o nás peknú básničku.

      Bola raz jedna trieda,                                                            Peťko kreslič veliký,
      v nej slečna Lenka a chlapcov veľa.                                     kreslí aj do matiky.
      A prišiel Slavko Janič                                                            Franko , Mária a Dávidko
      a nemal sa tu nanič.                                                              tí nesedia veru ako pravítko.
      A prišiel Matúš Kuchár,                                                         Naši chlapi, futbalisti sú to veľkí
      očami gúľal, po triede sa kňúral.                                           prekopú sa až do telky!

      A prišiel rýchly Miško
      čo bežaaaaal veľmi friško.
      A bol tam Kubo Kubatý,
      úsmev mal pekný, zubatý.
      V triede bol aj Adam
      a vedel celú abecedu hádam.
      A prifrndžal aj Tobi,
      čo najmenej zlobí a ťažko sa mu robí.
      Priskočil tam Šimi,
      čo vymýšľa si pekné rýmy .
      Prišiel Martin, trošku meškal
      sem tam na hodine prispal
      no do tanca si výskal.  

      Mgr. Silvia Radačovská

      Ako štvrtáci chceli predať päťku

          Štvrtáci sa dozvedeli, z množstvá Osmijankových príbehov: O skoro utopenej päťke.  Pracovali v skupinách spolu s rodičmi a tvorili  plagát, kde by spropagovali päťku a chceli ju predať, aby viac nebola smutná a osamelá. Naučili sa reprodukovať príbeh podľa osnovy. Zistili ako sa číslo päť píše v iných jazykoch  a ktoré krajiny  majú päťku ako najlepšiu známku v žiackej knižke. V závere spoločne s rodičmi vytvorili krásne básne , aby smutnú päťku rozveselili.

      Mgr. Mária Onuferová

     • Medzinárodný deň  florbalu

     • Všetci s florbalkami do školy,  iba brankári nie

      "S florbalkami opäť do školy! V stredu 12.04. oslavujeme na Slovensku ďalší skvelý Medzinárodný deň florbalu - aj tentoraz unikátnym spôsobom. Všetci chlapci a dievčatá si môžu priniesť do školy svoje florbalky alebo si ich požičať od svojich kamarátov a zahrať si počas dňa florbal v telocvični, či na školskom dvore. Oslávme tento deň pohybom a radosťou zo športu v akejkoľvek podobe. Viac športových zážitkov vám na konci školského roka prinesie celoslovenské školské finále SUPER FLORBAL s čistou energiou Ekofondu SPP. Váš Slovenský zväz florbalu a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR."

      Takto znela výzva na športovanie. Naši žiaci boli nadšení, že po sviatkoch mali viac pohybových aktivít a to v ich obľúbenej hre „florbal“ .

      Už od prvej vyučovacej hodiny bojovali proti sebe prváci až štvrtáci. Boli to nádherné výkony. Niekedy aj plač, lebo v tíme hrali všetci žiaci nielen vynikajúci  z vynikajúcich.  Najúspešnejšími boli tentokrát tretiaci, blahoželáme im k víťazstvu.  Tešíme sa spolu so žiakmi na ďalšie zaujímavé výzvy.

      PaedDr. Katarína Janičová

    • Oznam
     • Oznam

     • VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

       5. 4. 2023

      Oznamujeme žiakom a rodičom, že veľkonočné prázdniny sa v školskom roku 2022/2023 uskutočnia v termíne od 6. apríla (štvrtok) do 11. apríla (utorok) 2023. Vyučovanie po prázdninách pokračuje v stredu 12. apríla 2023.

      Vo štvrtok 6. apríla 2023 a v utorok 11. apríla 2023 bude, so súhlasom zriaďovateľa, prerušená prevádzka MŠ z organizačných dôvodov.

      Krásne veľkonočné sviatky plné pokoja, lásky a spokojnosti v kruhu svojich blízkych Vám želajú zamestnanci školy.

    • Oznam
     • Oznam

     • Rodičovské združenie

      Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že v pondelok 3. apríla 2023  v čase od 13.30 do 16.30 h sa uskutočnia v škole triedne aktívy rodičovského združenia. Triedne aktívy RZ sa uskutočnia formou konzultačných hodín. Počas konzultačných hodín Vám budú  k dispozícii všetci vyučujúci, aby Vás informovali o výsledkoch Vašich detí, prípadne odpovedali na Vaše otázky. Ak si chcete dohodnúť  konzultácie na konkrétny čas, vopred kontaktujte triedneho učiteľa a dohodnete si presný čas.

      Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na Vašu návštevu.

      Mgr. Mária Kromková - riaditeľka školy

     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Vážení rodičia predškolákov!

      Srdečne Vás pozývame na zápis do 1. ročníka na školský rok 2023/2024, ktorý sa uskutoční v základnej škole v stredu 5. apríla 2023 v čase od 14.00 do 17.00  v triede 4. A (učebňa č. 19 na prvom poschodí).

      Ponúkame možnosť vopred si rezervovať presný čas zápisu na telefónnom čísle 0915546673 (Mgr. Mária Onuferová, učiteľka poverená zápisom a budúca učiteľka prvákov).

      Po dohode s vedením školy (tel. 0910897681) je možné dieťa zapísať aj v inom termíne.  

      Zápis do 1. ročníka sa uskutoční za prítomnosti detí.

      Prihlášku môžete podať v listinnej podobe na formulári s podpisom oboch zákonných zástupcov, alebo elektronicky - ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA.

      V deň zápisu je potrebné doniesť vyplnenú prihlášku podpísanú obidvoma rodičmi (zákonnými zástupcami), rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

      Ak nemáte možnosť elektronickú prihlášku vytlačiť, tak ju iba vyplňte, odošlite a oznámte nám túto skutočnosť na telefónnom čísle 0910897681. Prihlášku v tlačenej podobe máte k dispozícii v MŠ a na vrátnici školy.

      Ak rodič uvažuje o tom, že jeho dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, je povinný o tejto skutočnosti informovať riaditeľku základnej školy v závere prihlášky (v poznámke).