• PYTAGORIÁDA
     • PYTAGORIÁDA

     • Na našej škole prebiehala matematická súťaž Pytagoriáda, kde okrem správností vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas. Výsledné hodnotenie je zložené z 2 položiek : body za správnosť a body za čas. Naši žiaci to zvládli a najlepší z nich budú reprezentovať školu na okresnom kole pytagoriády, ktorá sa bude konať v dňoch 26. - 27.  3. 2019

      Držíme im palce!
       

      Výsledky školského kola pytagoriády

      P3 Berdisová Táňa
      P4 Jiříkovský Daniel
      P5 Križalkovičová Ester
      P6 Koľ Lukáš
      P7 Kuchárová Aneta
      P8 Pribula Ľuboš

      PaedDr. Janičová, Mgr. Ondrejová

    • DJZ Prešov
     • DJZ Prešov

     • Sluha - pán svojho pána

      Návšteva DJZ v Prešove

      Základná škola s materskou školou Krivany nezabúda ani na kultúru. Siedmaci, ôsmaci a deviataci sa 4. februára zúčastnili divadelného predstavenia Saturnin. Divadlo Jonáša Záborského v Prešove uviedlo kabaretnú komédiu, ktorá vznikla na motívy humoristického románu. Autorom knihy je známy český spisovateľ Zdenék Jirotka. Čiernobielu atmosféru predstavenia podčiarkli piesne populárne v prvej polovici 20. storočia. Divadlo bolo vtipné. Páčila sa mi postava Milôška. Ten veľmi vtipne rozprával a bol zábavný. V jednej kapitole dokonca strieľal. Všetkých nás to prekvapilo. Zľakli sme sa,“ vyjadrila sa o divadelnej hre deviatačka Ema Konkoľová.

                                                                                                           Ján Sabolík, 9. ročník

    • Lyžiarsky kurz
     • Lyžiarsky kurz

     • Malebná obec Ždiar a penzión Šafrán privítali v termíne od 14. – 18.1. 2019 žiakov 7. a 8. ročníka našej školy počas lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu. Zúčastnilo sa ho 21 žiakov pod vedením učiteľov (Jozef Petrík, Ľubomír Bodnár) a zdravotníka Pavla Karabaša. Krásne prostredie, výborné ubytovanie, nádherná okolitá príroda aj vynikajúce lyžiarske podmienky by potešili každého milovníka zimných športov. Počas celého kurzu sa žiaci poctivo učili a zdokonaľovali svoje lyžiarske schopnosti. Vrcholom ich snaženia boli štvrtkové slalomové preteky. Lyžiarsky kurz splnil očakávania  pedagógov, ale hlavne detí, ktoré zažili spolu krásny týždeň plný športu, snehu a zábavy.

    • Týždeň boja proti drogám
     • Týždeň boja proti drogám

     • VÝZVA "KRIVANY PROTI DROGÁM A ŠIKANE" ALEBO "EURÓPSKY TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM"

       

      „Neberte drogy, lebo si drogy vezmú vás,“ napísal raz známy český básnik . V zmysle tejto myšlienky sa niesol aj tretí novembrový týždeň, ktorý je Európskym týždňom boja proti drogám. Počas týchto dní sa žiaci celej našej školy usilovne zapojili do celotýždňových aktivít a spoločne so svojou triedou zbierali body. Bolo krásne vidieť ako spolužiaci spojili sily vo svojej triede a zabojovali o lepší život na našej škole. Okrem toho, že sa žiaci viac ako inokedy snažili pozornejšie počúvať svojich vyučujúcich a starať sa o poriadok vo svojich triedach, získali aj nové informácie o drogách a šikane. Vedomostné kvízy, tvorba plagátov, prezentácií, videí, esejí a básní predstavovali kreatívne možnosti, ako získať ďalšie cenné body. Dôležitou časťou tohto týždňa bol aj boj proti šikane. Ten žiaci demonštrovali oblečením bieleho trička a svoje postoje mohli vyjadriť na triednych diskusiách s vyučujúcimi a spolužiakmi. Nechýbala ani športová časť - (kalčeto, šípky, ping-pong), počas ktorej sa žiaci určite aj zabavili a stmelili ako kolektív. Spoločnými silami nazbierala celá naša škola neuveriteľných 928 bodov. Naozaj bolo vidieť, že drogy a šikanu žiaci odmietajú a veríme, že to tak aj naďalej ostane.

      Pri záverečnom vyhodnotení sme si spoločne premietli protidrogové videá našich tvorivých hercov. Konečné poradie tried je nasledovné:

      4. miesto - darčekový balík s poukážkou na ľubovoľný výber jedla v jedálni s celkovým počtom 93 bodov získala 1.A.

      3. miesto - darčekový balík s poukážkou na celodenné užívanie stolného futbalu s celkovým počtom 94 bodov získala 7.A.

      2. miesto - darčekový balík s poukážkou na ospravedlnenie celej triedy zo skúšania s celkovým počtom 95 bodov získala 6.A.

      1. miesto - darčekový balík s poukážkou na voľnú vyučovaciu hodinu s celkovým počtom 96 bodov získala 9.A.

      Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do boja proti drogám a šikane a tešíme sa na náš protidrogový týždeň opäť o rok.

      Koordinátor protidrogovej prevencie Mgr. Mária Zdeneková

    • Burza práce a informácií
     • Burza práce a informácií


     • Podujatie pre uchádzačov o zamestnanie

      Naši ôsmaci a deviataci sa už môžu ľahšie zorientovať pri výbere ďalšieho štúdia na strednej škole. Dňa 8. novembra sa totiž zúčastnili zaujímavej akcie. V priestoroch Strednej odbornej školy Ľudmily Podjavorinskej v Prešove sa prezentovali vybrané školy Prešovského samosprávneho kraja a predstavili budúcim študentom svoje zaujímavé štúdijné a učebné odbory. Cieľom burzy bolo poskytnúť informácie o možnostiach trhu práce, prezentovať zamestnávateľov, informovať o stredných školách i zaujímavých voľných pracovných miestach.

      Ján Sabolík, 9. ročník

    • Staráme sa o svoje zdravie
     • Staráme sa o svoje zdravie

     • Jesenný beh zdravia

      Jedno z októbrových popoludní patrilo športu a zábave. 26. októbra sa vyše šesťdesiat bežcov zapojilo do jesenného behu. Chlapci a dievčatá krivianskej školy si v troch kategóriách vyskúšali svoje pohybové schopnosti. Po tejto namáhavej aktivite nasledovala „Jabĺčková” párty so súťažami a rôznymi zábavnými hrami zameranými na zdravie a zdravú výživu. Snaha sa vyplatila. Deti odchádzali z akcie s peknými cenami a plní zážitkov. „Bolo to super. Zjedol som veľa jabĺk a už som vôbec nebol hladný. Zašportoval som si a mám z toho dobrý pocit,“ aj takto vtipne okomentoval poobedňajšiu aktivitu druhák Jožko Kušnír.

      Mgr. Silvia Radačovská

    • Na počiatku bola nota
     • Na počiatku bola nota


     • Hudobný online koncert v priestoroch školy

       

      Dňa 26.10 2018 (v piatok) sa v Základnej škole s materskou školou v Krivanoch udialo čosi nezvyčajné. Počas 4. vyučovacej hodiny žiaci krivianskej školy zažili jedinečný koncert, ktorý pripravil Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s RTVS a mnohými sólistami. Príbeh hudby v priamom prenose zaviedol chlapcov a dievčatá do atmosféry stredovekého kláštora. Žiaci sa započúvali do mystických tónov gregoriánskeho chorálu. Dozvedeli sa taktiež, aký je rozdiel medzi hudbou klasicizmu a romantizmu. Bodkou predstavenia bola hudobná história 20. storočia. Moderátorom bol dirigent, autor celého podujatia a zbormajster Gabriel Rovňák mladší. „Predstavenie videli žiaci viacerých základných a stredných škôl. Zaujalo ma, ako účinkujúci hrali na rôznych hudobných nástrojoch. Prekvapila ma aj krátka scénka, ktorá koncertu dodala šmrnc,“ povedala o výnimočnom vzdelávacom koncerte šiestačka Linda.

      Alexandra Verešpejová, 9. ročník

    • Bez kníh by sme nepoznali históriu
     • Bez kníh by sme nepoznali históriu

     • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2018

      Základná škola s materskou školou Krivany sa aj tento rok zapojila do projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc škola zrealizovala podujatie pod názvom „Skutočné knižnice - skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska”. Chlapci i dievčatá počas celého dopoludnia čítali, tvorili, vymýšľali, vyhľadávali, spájali, ba aj kreslili. Počas prvých vyučovacích hodín sa venovali vedomostným aj zábavným aktivitám - čítali si o histórii 1. ČSR, o osobnostiach - Masarykovi, Štefánikovi či o umelcoch našich dejín. Osvojené informácie využili pri tvorbe myšlienkových a pojmových máp, plagátov, fiktívnych listov i kvízov. Aj najmenší žiaci školy sa zapojili do víru zábavy i vedomostí.  Čítali si na nezvyčajných miestach - na chodbách školy. V závere dopoludnia mladší i starší absolvovali stanovištia, na ktorých si navzájom vymenili osvojené poznatky. Každý žiak si odniesol množstvo zážitkov z pestrých aktivít. Podujatie o knihách a knižniciach sa mi páčilo. Dozvedela som sa viac o osobnostiach našej histórie. Tiež ma teší, že som sa aj ja mohla zapojiť do akcie - so svojou kamarátkou sme svojim spolužiakom dávali otázky z histórie či oblasti čítania a s radosťou sme za správne odpovede rozdávali cukríky,” povedala nám o tomto podujatí siedmačka Tamara.

      Mgr. Alena Hrabčáková

    • Exkurzia knižníc
     • Exkurzia knižníc

     • Čítanie na správnych miestach

      Vo štvrtok (25. októbra) naši siedmaci navštívili mesto Prešov. Zúčastnili sa exkurzie Knižnice P. O. Hviezdoslava i Detskej knižnice Slniečko. Spoznali priestory verejnej regionálnej knižnice s krajskou pôsobnosťou. Pracovníčka tejto inštitúcie chlapcom i dievčatám porozprávala o histórii knižnice aj o jej službách.  Vidieť toľko krásnych kníh pokope bolo naozajstným zážitkom. Žiakov najviac zaujali informácie o známych osobnostiach, ktoré navštívili priestory vzdelávacej inštitúcie. V detskej knižnici všetci návštevníci obdivovali jej útulné a nádherne vymaľované priestory. Siedmakov sprevádzala príjemná pani knihovníčka, ktorá im porozprávala aj o histórii budovy, v ktorom sídli útulná  knižnica. „Bolo to výborné. Dozvedeli sme sa množstvo informácií o Knižnici P. O. Hviezdoslava i jej pobočkách po celom Prešove,” vyjadrila sa o exkurzii siedmačka Zuzka.

      Mgr. Alena Hrabčáková

    • Pestré tradície národov
     • Pestré tradície národov

     • Európsky deň jazykov 2018

      Vo štvrtok (25. októbra) navštívili žiaci druhého stupňa Mestskú galériu v Lipanoch. Pri  príležitosti Európskeho dňa jazykov pripravili žiaci Gymnázia v Lipanoch kultúrno-vzdelávacie podujatie v štyroch jazykoch. Pod názvom „Tradície známe-neznáme” priblížili žiakom okolitých škôl vtipné scénky zo života rôznych národov. Zabíjanie morky, hádzanie paradajok počas tradičného behu pred býkmi, karneval i svadobné zvyky poprepletané spevom, tancom, hovoreným slovom či súťažami vytvorili v galérii príjemnú atmosféru. Žiakom sa pestré pásmo páčilo. „Spoznal som, aké tradície majú iné národy. Zaujalo ma to. Páčili sa mi vtipné scénky zo života ruského, španielskeho, nemeckého a anglického národa,” povedal o tomto podujatí deviatak Jozef Urda.

      Ján Sabolík, 9. ročník

       

    • OZNAM
     • OZNAM

     • OZNAM PRE RODIČOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV O JESENNÝCH PRÁZDNINÁCH

      Dňa 30.10.2018 (utorok) je štátny sviatok.

      Od 31.10.2018 (streda) do 02.11.2018 (piatok) majú žiaci jesenné prázdniny. Počas jesenných prázdnin nebude prevádzka ŠKD. Začiatok vyučovania po prázdninách je v pondelok 05.11. 2018.

    • Divadlo Babadlo - Solivarské poklady
     • Divadlo Babadlo - Solivarské poklady

     • V utorok 16. októbra 2018 sa žiaci prvého až piateho ročníka zúčastnili divadelnej inscenácie Divadla Babadlo s názvom Solivarské poklady. Táto povesť o pokladoch Slanských vrchov priblížila našim žiakom zaujímavú históriu ťažby soli a princípy jednotlivých dobových nástrojov využívaných pri výrobe soli. Jeden z týchto drevených nástrojov - gápeľ bol základom technickej scénografie na pódiu, ktorý žiakov nadchol.  V predstavení sa žiaci dozvedeli ako sa na Solivare našla soľ a ako sa ju podarilo s dômyslom vyťažiť. Príbeh niesol dávne etické posolstvo, na ktoré nesmieme zabúdať a to, že Soľ je nad zlato.

      Paedr. Janičová, Mgr. Radačovská, Mgr. Zdeneková

    • Šarkany vo vetre
     • Šarkany vo vetre

     • Druhý októbrový týždeň, presne 9. októbra, sa slniečko krásne kotúľalo po oblohe a žiaci prvého stupňa sa so svojimi triednymi učiteľkami rozhodli ísť púšťať šarkanov. Vietor dvihol do vzduchu všetky šarkany a poriadne sa s nimi vyšantil. Deti sa na poli za školou vybehali až tak, že sa niektorým pomotali šnúrky na šarkanov. Pomohli potom už iba nožnice :). Tešíme sa na ďalšiu jeseň a naše šarkany.

      Paedr. Janičová, Mgr. Radačovská, Mgr. Zdeneková

    • Stále sa zlepšujeme
     • Stále sa zlepšujeme

     • Podtatranský školák 2018

      Naši novinári 26. septembra už po štvrtýkrát navštívili Podtatranskú knižnicu. V priestoroch tejto inštitúcie sa opäť konalo vyhodnotenie súťaže o najlepší školský časopis základných škôl Prešovského a Košického kraja. Porota hodnotila obsah, štylistiku, náročnosť, grafiku, fotografie, titulku a kreativitu 22 časopisov. Patronát nad súťažou opäť prevzala Veronika Fitzeková. Príjemná porotkyňa všetkých účastníkov pochválila a povzbudila do ďalšej práce. Vyzdvihla fantáziu, nadšenie redaktorov a ich snahu byť stále lepší. Hoci sa školský časopis Krivý Jany  neumiestnil  v prvej trojke, naši redaktori získali  množstvo nových podnetov a aj chuť ďalej písať. „Mne sa táto akcia páčila. Dozvedeli sme sa, ako urobiť časopis čo najlepšie. Získali sme zaujímavé informácie, spoznali  sme chlapcov i dievčatá z iných škôl. Boli sme očarení krásou Tatier. Slnečný deň sme využili na prechádzku po meste Poprad,” povedala o účasti na tejto regionálnej súťaži Nikola Pavlufčíková, žiačka 7. ročníka.  

      Ján Sabolík, 9. ročník

       

    • Exkurzia - Ústavný súd
     • Exkurzia - Ústavný súd

     • Vo štvrtok 27. septembra 2018 sa žiaci 8.A pod vedením pani učiteľky Mgr. Moniky Kuchárovej zúčastnili na exkurzii v Košiciach. Cieľom exkurzie bola návšteva Ústavného súdu pri príležitosti tretieho ročníka Dňa otvorených dverí Ústavného súdu v Košiciach. Žiaci mali možnosť nazrieť do interiérov a záhrady Ústavného súdu, prezrieť si priestory, ktoré sú inak verejnosti nedostupné.

      Mgr. Monika Kuchárová

     • OZNAM RZ

     • Oznam pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov

      Plenárne a triedne zasadnutia RZ

      Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás pozvať na plenárne a triedne aktívy rodičov,
      ktoré sa uskutočnia v stredu 3.októbra 2018  o 16.00 hod.
      v budove základnej školy. Triedne aktívy sa uskutočnia
      po plenárnom RZ v jednotlivých triedach.

      Vopred ďakujeme za Vašu aktívnu účasť !

    • 1. ročník - pomôcky
     • 1. ročník - pomôcky

     •  

      Zoznam pomôcok a potrieb do 1. ročníka

       

      Prezuvky

      - so svetlou podrážkou, s uzavretou pätou, nie šľapky

       

      Hygienické potreby

      - menší uterák s uškom na zavesenie, tekuté mydlo, 1ks toaletný papier, hygienické vreckovky 5ks

       

      Vrecúško na TEV

      - tepláková súprava, biele tričko, tenisky alebo cvičky so svetlou, nešmykľavou podrážkou, biele ponožky

       VYV

      Pomôcky uložené v škatuli od topánok,/v kufríku/

      - vodové farby, temperové farby (odporúčam KOH - I - NOOR), pohár na vodu (nie sklenený), 2 ks guľatých štetcov (tenší a hrubší), mastný pastel (voskovky), nožnice s guľatým hrotom, handrička, staršie tričko, košeľa alebo plášť na prezlečenie, lepidlo disperzné (napr.herkules) a lepidlo tyčinkové, plastelína, farebný papier - 2 sady, obrusy na lavice zakúpila pani učiteľka :-)

      výkresy A4 30 ks

      výkresy A3 20 ks 

      Peračník

      3 ks ceruza mäkká (č. 2), farbičky – 12 ks, strúhadlo, gumu, nožnice (nie špicaté), lepidlo (vysúvacia lep. tyčinka), farebné perá (zel., červ, čierna)

      Neskôr /2 ks atramentové pero (najlepšie zn. TORNADO alebo pero na bombičky), malá bavlnená handrička, /

       

      Pre potešenie

      - fixky

      - pravítko

      - náčrtník alebo zošit na kreslenie pre voľné chvíľky

      - desiatu baliť do malej uzatváracej dózičky

      - čaj /voda do plastovej nerozbitnej fľaše

        Zošity :  - Zošit 5110   (1 ks)                                

      - Zošit 511   (5 ks) 

      - Zošit 512   (2ks)                                                                 

      - Zošit 513   (2 ks)                                 

      - malý slovníček na oznamy - Zošit 644   (1 ks)

      - Zošit 420   (1 ks)

       

      VŠETKY POMÔCKY PROSÍM OZNAČIŤ MENOM!!!

      (veci vo vrecúškach TEV, VYV a na prezuvkách, prípadne pomôcky v peračníku..)

       

       

      Kontakt na tr. učiteľku - e-mail: maria.dacova@gmail.com


      Triedna učiteľka: Mgr. Mária Zdeneková

       

    • Smrekovica
     • Smrekovica

     • Cieľom tohtoročnej exkurzie z regionálnej geografie sa stalo pohorie Branisko a jeho najvyšší vrch Smrekovica /1200 m.n.m./ Túry sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka s cieľom spoznávať mikroregión Horná Torysa. Počas túry, ktorá vedie z obce Vyšný Slavkov po žltej značkovanej trase mohli žiaci spoznávať pohorie Branisko, okolité pohoria ako napr. Levočské vrchy  alebo pokochať sa výhľadom na Spišský hrad. V príjemnom letnom počasí chutila aj „opekačka“ na vrchole.

      Mgr. Ľubomír Bodnár