• 22.marec – Deň vody
     • 22.marec – Deň vody

     • Voda náš najväčší poklad

      Prvý Svetový deň vody sa uskutočnil 22.3.1993 a odvtedy je jeho cieľom pripomínať dôležitosť a význam vody a motivovať ľudí k ochrane a šetreniu vodných zdrojov. Bez vody by život na Zemi nebol možný.

      Aj naša škola si v tento deň chcela pripomenúť aká dôležitá je voda pre náš život. Žiaci prvého stupňa sa na prvej vyučovacej hodine dozvedeli viac o vode. Naši prváci sa učili pomenovať skupenstvá vody, druhy vôd a aká je ich funkcia. Spoločne s pani učiteľkou Janičovou a Kristínkou Revickou vytvorili krásnu nástenku, kde do papierových kvapiek napísali príslovia o vode. Druhákov zaujala prezentácia na tému Voda. Dozvedeli sa, kde všade sa v našom tele nachádza a aká je dôležitá pre život. Porozprávali sme si aj o tom ,že voda je v neustálom kolobehu a že nová voda sa na zemi netvorí a preto ňou treba šetriť. Staršie deti 2. až  4 ročníka sa zamerali na spôsoby šetrenia vody, na správne využitia  pre človeka  a možnosti ochrany vody a vodných zdrojov v prírode.

      V spolupráci s obecným úradom, sme pomáhali pri čistení vodných tokov v obci. Krásne jarné počasie nás pozvalo  do svojej prírody a naše kroky smerovali k rieke Torysa. Deti mali radosť z pobytu vonku a s nadšením sa pustili do práce. Našli sme veľa  plastových fliaš, gumených pneumatík ale aj bežné papieriky z potravín. Najviac radosti mali prváčikovia, ktorí našli starú školskú aktovku. Druháci boli najodvážnejší a nebáli sa preskackať po kameňoch aby vylovili plastové fľaše z vody, samozrejme pod dohľadom pani učiteľky. Tretiaci a štvrtáci poňali  zber ako súťaž, kto nazbiera viac odpadu. Odpadu bolo  niekoľko plných vriec a mali naozaj čo robiť aby sa  vrecia s odpadom dostali  k miestu odvozu. Aj naši najmenší nulťáčikovia vyzbrojení papierovými kvapkami vyzbierali odpad okolo školy.

      Za víťazov však môžeme spokojne vyhlásiť všetkých, pretože každý svojou usilovnosťou získal kúsok čistého prostredia. 

      Mgr. Mária Onuferová

       

       

    • Oznam
     • Oznam

     • Oznam o udelení riaditeľského voľna

      Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Krivanoch oznamuje, že na pondelok  28.3.2022  udeľuje žiakom základnej školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (Deň učiteľov).

      So  súhlasom zriaďovateľa nebude v pondelok 28.3.2022 prevádzka ŠKD. Prevádzka materskej školy bude 28.3.2022 z organizačných dôvodov iba poldenná (dopoludnia).

      Mgr. Mária Kromková

    • Návšteva včelára
     • Návšteva včelára

     • Takmer po štyroch rokoch sme k nám opäť pozvali pána včelára Pavla Karabaša. Pozvanie s radosťou prijal a dňa 21. 3. 2022 sa deti prvého stupňa mohli tešiť z jeho prítomností a rozšíriť si tak okruh svojich vedomostí o živote včiel. Samozrejme, že neprišiel s prázdnymi rukami. Priniesol deťom ukázať úľ a všetky pomôcky, ktoré potrebuje každý včelár. Najprv deti zoznámil s domovom včiel, s jeho časťami. Porozprával, kto všetko žije v úli a akú má každý jeden člen úľa funkciu. Kládol deťom otázky , opravoval  či doplnil ich odpovede. Samozrejme, že nezabudol na to najdôležitejšie a to je význam včiel a ich produkty.  V závere odpovedal na zvedavé otázky detí, kde sa mohli okrem iného dozvedieť ako postupovať, keď nás uštipne včielka, či bývajú aj včielky choré a kto je ich najväčším nepriateľom.  Nezabudol ani na sladkú motiváciu pre deti a tou je ochutnávka medu.  Neviem ako v iných triedach, ale aspoň v tej našej druháckej by sa nejaký ten budúci včelár našiel. Ale ako povedal Pavol: „Včelárom môže byť každý, kto sa nebojí včielok a práce.“

      A čo zaujalo našich žiakov?

      Šimon: Ako sa chytí a značkuje kráľovná.

      Tobias a Ľubko:  Nevedel som  o ázijskom  sršňovi ako  o najväčšom nepriateľovi včiel, ktorý prišiel k nám a je v porovnaní so včelou obrovský.

      Miško a Filip: Ako sa včielky bránia proti sršňom, obkľúčia ho a mávajú krídlami.  Udusia ho.

      Nikolas: Ja som nevedel, že sa do dymáku dáva spráchnivené drevo.

      Jasmínka: Zaujalo ma to, že včielky sa dožijú len 3 až 5 rokov, lebo sa veľmi upracujú. Bolo to super.

      A naši najmenší prváci po ochutnávke medu úplne stratili slová.

      Medík bol pre nás  mňamózny, eňo -  ňuňo, jednoducho vynikajúci ... :-).

      Mgr. Silvia Radačovská

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • Vážení rodičia, milí budúci prváci,

      srdečne Vás pozývame na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v priestoroch

      Základnej školy v Krivanoch  – v triede IV.A

      dňa 6. 4. 2022 (streda)

      v čase od 14.00 – 17.00 hod. 

       K zápisu je potrebné priniesť:

      • vyplnený zápisný lístok, podpísaný obidvoma rodičmi,
      • rodný list žiaka,
      • občiansky preukaz zákonného zástupcu.

      Škola ponúka:

      • kvalifikovaných pedagógov a vychovávateľku, špeciálneho pedagóga, asistentov učiteľa,
      • zameranie na zdravý životný štýl, tri hodiny telesnej a športovej výchovy týždenne,
      • bohaté tradície v oblasti regionálnej  výchovy – predmety tkanie, remeslá a regionálna výchova, outdoorové vyučovanie v prírode a školskom altánku,
      • triedy a odborné učebne s interaktívnymi tabuľami, školskú dielňu na techniku, pec na vypaľovanie keramiky,
      • dotáciu hodín anglického jazyka a techniky,
      • široký výber záujmových krúžkov,
      • služby a aktivity školského klubu detí a školskej jedálne.

      Projekty

      • Modernejšia  škola
      • Zelená škola
      • Škola priateľská deťom
      • Spolu múdrejší
      • Letná škola
      • Čítame radi
      • Dajme spolu gól
      • Po škole s McDonalds Cupom
      • Tenis do škôl
      • Krokus (Šafran)
      • Mirabilis (preventívny program)
      • Národný ústav certifikovaných meraní a vzdelávania (Elektronické testovanie).
      • Digiškola (využívanie tabletov vo vyučovaní)
      • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov  I a II.

      Školské akcie

      • Spolupráca s materskou školou a Občianskym združením ZRPŠ Krivany  
      • Základný  a doškoľovací plavecký výcvik
      • Škola v prírode
      • Základný lyžiarsky výcvik
      • Exkurzie a školské výlety

      Na stránke https://zskrivany.edupage.org/register/ je možnosť elektronicky vyplniť zápisný lístok. Vytlačený a podpísaný ho prineste na zápis Vášho dieťaťa. Zapísať dieťa môžete aj papierovou formou. Môžete si vyzdvihnúť prihlášku v listinnej podobe  osobne v materskej  škole alebo si ju stiahnuť z webového sídla základnej školy. TU klikni
      Po vyplnení a podpísaní prihlášku doručíte do školy na zápis.

      Zákonný zástupca dieťaťa môže základnej škole poskytnúť osobné údaje potrebné pred zápisom aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

      Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.

      Mgr. Mária Kromková
          riaditeľka školy

       

    • Ak vieš všetko, tak si ...
     • Ak vieš všetko, tak si ...

     • Všetkovedko

      Súťaž VŠETKOVEDKO patrí medzi najobľúbenejšie. Je zaujímavá tým, že spája oblasti, s ktorými sa žiaci stretávajú v škole na hodinách  vlastivedy, prírodovedy, matematiky, slovenského aj anglického jazyka. Obsahuje aj úlohy z bežného života.

      Je tiež výbornou skúsenosťou a hravou prípravou na Testovanie 5.  Trénujú si čítanie s porozumením a naučia sa pracovať s testom a odpoveďovým hárkom. Na našej škole sa odhodlali s úlohami popasovať žiaci druhého až štvrtého ročníka.

      Titul Všetkovedkov učen získali :

      2.A -  Garančovský Michal, 3. A-  Kravec  Ľubomír, Šimko Matej, Saxová  Jasmin, Kuchárová Valentína

      4.A - Stedina Peter , Šimko Filip, Garančovský Jozef 

      Titul školského Všetkovedka získal :

      Daniel Gustáv Babej, žiak 4. A triedy, a tým sa zaradil medzi 30 percent najúspešnejších riešiteľov Slovenska. Všetkým srdečne blahoželáme.

      PaedDr. Katarína Janičová

    • Karnevalové učenie
     • Karnevalové učenie

     • V škole ako v rozprávke

      Ak sa povie učenie a škola, nie každému žiakovi to vonia. Ale ak zavoláte rozprávku do školy... náramne sa tešia všetky deti. Tak to bolo aj v piatok 18.2. 2022 keď našu školu navštívili:

      Kúzelníci, princezné, šašovia, hasiči, policajti, zvieratká, Alica v krajine zázrakov, lego panáčik, piráti, bojovníci, lekári....

      Domino Bodky  pripravili pre nich zábavné učenie v triedach, v telocvični Tarzaniu  dráhu a na chodbe hry do BODKY. Rozprávkové kucháročky navarili čarovného čajíčka a začala sa zábavička.

      PaedDr. Janičová Katarína

    • OSCAROVÉ MESTO
     • OSCAROVÉ MESTO

     • Sabinov očami detí

      Je tomu už rok, čo sa žiaci 4. ročníka, a žiačky z druhého stupňa Tatiana Berdisová a Karolína Berdisová zapojili do výtvarnej súťaže. Mesto Sabinov organizovalo už 2.ročník výtvarnej súťaže venovaný “obrazovej kronikárke“ Marte Vranovskej-Malíkovej. Náročné obdobie bolo pre športové činnosti ale aj pre tie výtvarné. Snažili sme sa nepoľaviť a pracovať s deťmi aj v ťažkých podmienkach. Hlavným zameraním bolo skúmanie a objavovanie zákutí mestskej časti, kultúrnych pamiatok, sôch, či pohľad na námestie. Odmenou nám je ocenenie výtvarných prác  II. ročníka krajského kola výtvarnej súťaže:

      • práca Karolíny Berdisovej, teraz už študentky strednej školy
      • práca Marka Janiča, žiaka 5.A triedy.

      PaedDr. Katarína Janičová
      Mgr. Katarína Janošková