• Oslava Medzinárodného dňa detí

     • Náš deň bol super

      Deti oslávili tento rok svoj deň dokonale. Žiaci prvého stupňa hľadali poklad. Celé dopoludnie postupne prechádzali 11 stanovišťami, ktorými sa stali zaujímavé miesta v obci Krivany. Hraví piataci sa vyšantili na školskom ihrisku. V jeho priestoroch hrali volejbal a iné športové hry. Dokonca si so záujmom pozreli cyklistickú prekážkovú dráhu. Najstarší žiaci si dobili energiu na turistike. Ich cieľom sa stala vyhliadková veža na Balažke s pekným výhľadom na mesto Lipany, Kamenický hrad a okolité vrchy. Deťom sa kráčalo veľmi dobre. Po ceste spoznávali krásy okolitej prírody. Príjemné počasie umocňovalo dokonalú atmosféru prechádzky lesom. Cestu na rozhľadňu si chlapci a dievčatá spríjemnili opekaním rôznych dobrôt (klobások a špekáčikov). Takto oddýchnutí z pobytu na čerstvom vzduchu a plní zážitkov prežitých počas zábavného dopoludnia sa vrátili do školy, aby ukončili oslavu svojho dňa a dali si chutnučký obed v školskej jedálni. Každého určite potešila aj čokoláda, ktorú si zo školy odniesli. „Bola sranda. So svojou triedou som trávila deň na turistike. Páčilo sa mi to. Musíme to opakovať častejšie. Aj keď nám bolo teplo, nevzdali sme to a pokračovali sme v ceste. Výhľad stál za to. Stretla sa partička dobrých spolužiakov a kamarátov,“ povedala o príjemnej akcii šiestačka Zuzka Miková.

             Linda Verešpejová, 8. A

     • Hviezdoslavov Kubín 2021

     • Tento rok inak, ale spokojne

      Hoci sa tento rok žiaci 2. stupňa vzdelávali zväčša dištančnou formou, nemohli predsa zabudnúť na jednu z najprestížnejších literárnych súťaží Hviezdoslavov Kubín. Víťazi triednych kôl (tie sa realizovali online formou) sa 7. mája stretli v priestoroch základnej školy, aby prezentovali svoje nadanie a recitačné schopnosti. Prednesy talentovaných chlapcov a dievčat 5. - 9. ročníka boli veľmi pôsobivé. Zúčastnení žiaci sa na súťaž svedomito pripravovali. Spomedzi originálnych recitácií porota vybrala troch žiakov, ktorí nás prezentujú aj v okresnom kole. Jozef Karabaš (5. A), Linda Verešpejová (8. A) a Karolína Berdisová (9. A) – víťazi prvých miest - nám predviedli, ako sa dá umelecky stvárniť literárne dielo. Držíme im prsty v okresnom kole. Tatiana Berdisová, ktorá získala 2. miesto v kategórii poézia, sa takto spokojne vyjadrila k dopoludniu s poéziou a prózou: „Bolo to super. Hviezdoslavov Kubín bol tento rok iný. Stretli sme sa na jednom mieste a v príjemnej atmosfére. Každý z nás predviedol to, čo si pripravil. Bolo pekné, ako sme sa navzájom podporovali.“

           Linda Verešpejová, 8. A