• Rozvíjajme svoje schopnosti
     • Rozvíjajme svoje schopnosti

     • Súťaž v rétorike

      Dňa 9. mája sa v priestoroch Divadla Jonáša Záborského v Prešove konala regionálna súťaž v rétorike, na ktorej sa zúčastnil aj siedmak Lukáš Gurka. Svoje schopnosti vo vyjadrovaní využil a získal pekné 3. miesto. Podujatie bolo zamerané na rozvíjanie kladného vzťahu detí k rodnému jazyku, zdokonaľovanie ich rétorických vystúpení, schopnosť žiakov vyjadriť svoj názor, presvedčiť prítomných aj improvizovať.

      Súťažiaci vystúpili s pripravenou voľnou témou. Ťažšou časťou súťaže bola vyžrebovaná téma a jej následné spracovanie spojené s rečníckym vystúpením. Porota hodnotila originalitu spracovania témy, presvedčivosť prejavu i celkový dojem súťažiaceho. Na podujatí sa zúčastnili žiaci 7. – 9. ročníkov základných škôl i stredoškoláci. „Vymenil som si skúsenosti so svojimi súpermi. Pripravil som si tému „Čo je to priateľstvo a kto je to priateľ?“. Vyžreboval som si tému „Hodnota virtuálnych priateľstiev“. Som so sebou spokojný. Napriek tomu viem, že sa musím stále zlepšovať, aby som mohol znovu o rok zabojovať o pekné umiestnenie,“ takto sa o rétorickej súťaži vyjadril samotný víťaz Lukáš Gurka.

      Alexandra Verešpejová, 9. A

    • Opäť vo vode!
     • Opäť vo vode!

     • Plavecký výcvik 2019

      Piataci a šiestaci sa v dňoch 13. – 17. mája zúčastnili obľúbeného plaveckého výcviku. Na Spojenej škole v Sabinove absolvovali päť dní plávania, ktoré nepochybne pôsobí pozitívne na náš organizmus. Chlapci a dievčatá si osvojili základy plávania alebo sa v tomto športe zdokonalili.

      Na začiatku výcviku žiaci predviedli svoje doterajšie plavecké schopnosti. Podľa toho boli neskôr zoradení do skupín. Počas celého týždňa sa jedni učili plávať a tí druhí sa zasa zdokonaľovali v tomto zdravom športe. Posledný deň bol pre žiakov výzvou, pretože mali šancu ukázať, čo sa naučili. Po úspešnom ukončení výcviku si všetci domov odniesli „Mokré vysvedčenie“ ako odmenu za plavecké schopnosti. „Výcvik bol super. Síce som preplával len dvadsať metrov, ale som spokojný. Veľa som sa naučil, zabával som sa a ponáral sa do vody, ktorá bola super,“ spokojne sa vyjadril piatak Dominik Oreško, čerstvý plavec.

      Linda Verešpejová, 6. ročník 

       

    • Po stopách „Najväčšieho Slováka“
     • Po stopách „Najväčšieho Slováka“

     •  

      Vedomostný kvíz o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi

      Tadeáš Kušnír, Jozef Urda, Ján Sabolík, žiaci deviateho ročníka, v pondelok 6. mája 2019 reprezentovali našu školu v súťaži Poznáte Milana Rastislava Štefánika? Podujatie organizovalo Gymnázium v Lipanoch a Komunitná nadácia Modrá Torysa.

       

      Milan Rastislav Štefánik - astronóm, generál a vedec. Má najväčšiu zásluhu na vytvorení Česko-Slovenska. Zomrel pred 100 rokmi (4.5.1919) pri havárii lietadla. M. R. Štefánik bol inšpiratívnou osobnosťou pre mnohých Slovákov. Naši najstarší žiaci si preštudovali množstvo materiálu, a práve preto zabodovali. Získali krásne druhé miesto, z čoho sa veľmi tešíme a srdečne gratulujeme!  Bolo tam super. Mysleli sme si, že skončíme predposlední a bum, zrazu druhé miesto! Napínavý bol rozstrel medzi nami a gymkom. Podarilo sa nám poraziť ich pri deviatej úlohe,“  o zaujímavom podujatí určenom pre žiakov škôl hornotoryského regiónu sa vyjadril deviatak Tadeáš Kušnír.

      Ján Sabolík, 9.A

       

    • Slávik Slovenska 2019
     • Slávik Slovenska 2019

     • Ľudová pieseň je „in“

      Základná škola s materskou školou Krivany 24. apríla zorganizovala školské kolo speváckej súťaže. Nádherné ľudové piesne zneli v priestoroch školy a tí najlepší speváci očarili porotu, ktorá musela vybrať víťazov troch kategórií.

      Súťažiaci si pripravili jednu ľudovú pieseň podľa vlastného výberu. Pomalé i rýchle melódie presvedčili porotcov, že v dnešnej dobe je ľudová pieseň stále obľúbená aj u mladých ľudí. V jednotlivých kategóriách zvíťazili tretiačka Adela Kuchárová, šiestačka Zuzana Kravcová a siedmak Martin Bača. Víťazov školského kola čaká okresné kolo, ktoré sa uskutoční 10. mája v Sabinove. Držíme palce!

      Viktória Černická, 9. A

    • Šermiarske divadlo
     • Šermiarske divadlo

     • Hodina dejepisu bez skúšania

      Priamo k nám prišla šermiarsko-divadelná kumpánia Via Historica. Táto skupina hercov i šermiarov 2. mája v priestoroch našej školy usporiadala náučný šermiarsko-divadelný program, v ktorom aj zábavnou formou prezentovala dejiny Slovanov i Slovákov.

       Divadelné predstavenie prezentovalo významné obdobia slovanských dejín. Avarské rabovanie, pohanské zvyky, boje s Frankami, príchod Maďarov, osobnosti našich dejín ako Rastislav, Svätopluk, knieža Pribina boli súčasťou zaujímavého programu. Veľkým zážitkom pre žiakov bolo vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje popretkávané humornými scénkami. Program sa mi páčil, mám rada našu minulosť. Veľmi obdivujem aj tých 3 hercov, ktorí vedeli zahrať viac osobnosti histórie. Rada by som si pozrela podobné divadelné predstavenie,“ o netradičnom vyučovaní hodiny dejepisu sa vyjadrila ôsmačka Martina Novická.

      Ján Sabolík, 9. A