• Informácií nikdy nie je dosť
     • Informácií nikdy nie je dosť

     • Návšteva Steelparku v Košiciach

       

      Naši ôsmaci si 23. mája z Košíc priniesli množstvo nových informácií. Umožnila im to návšteva parku vedy a zábavy. Steelpark  prináša zážitok z poznávania. Laboratórne aktivity s názvom „Ako horí sviečka” či „Čo nám ukazuje laser?” boli obohatené zaujímavými poznatkami z fyziky. Ich cieľom bolo hravou a zábavnou formou naučiť deti vybrané oblasti matematiky a rozviť ich logické myslenie. Súčasťou Steelparku boli aj interaktívne expozície a iné zaujímavosti.  „V Steelparku sa mi páčilo. Už viem, z čoho sa skladá plameň sviečky a ako sa meria jeho teplota. Zistila som nové informácie o laseri. Bolo to zábavné a veľmi poučné,” povedala o zaujímavom podujatí ôsmačka Alexandra Verešpejová.

      Ján Sabolík, 8. ročník

    • Deň vyučovania v prírode
     • Deň vyučovania v prírode

     • Projekt Strom života v našej škole

       

      Naša škola  sa zapojila do Dňa vyučovania v prírode 2018. Celosvetovú akciu zo Slovenska podporilo 75 škôl a 5800 detí. Jej cieľom bolo vziať čo najviac detí do prírodného prostredia, kde sa môžu hrať a vzdelávať. Žiaci 1. stupňa navštívili kriviansky amfiteáter. V jeho areáli sa zoznámili s históriou obce i  jej známymi osobnosťami. Spoznávali ľudovú kultúru či staré poľnohospodárske stroje. Navštívili dokonca aj kaštieľ s nádherným parkom. Nenechali sa zahanbiť ani druháci, ktorí v rámci predmetu prvouka poznávali stromy a byliny. Žiaci 2. stupňa  vytvorili kvetinový záhon pred budovou školy. Zároveň pomohli upraviť a vyčistiť bylinkový záhon v areáli  školy. Strom života je environmentálna organizácia, ktorá ponúka programy výchovy k životnému prostrediu. Zameriava sa aj na témy súvisiace s osobnostným rozvojom detí a mládeže.

      Ján Sabolík, 8. ročník

    • Súťaž mladých zdravotníkov
     • Súťaž mladých zdravotníkov

     • Červené krvinky zabodovali

      Poskytovanie prvej pomoci je veľmi dôležité. Naši zdravotníci sa 24. mája zúčastnili okresnej súťaže pod názvom „Hliadka mladých zdravotníkov”, ktorú každoročne organizuje Slovenský Červený kríž. Dievčatá a chlapci sa na súťaž poctivo pripravovali.  Veď  jej cieľom bolo overiť teoretické vedomosti a aj  praktické  zručnosti   v poskytovaní prvej pomoci. Vedomosti sa overovali na troch stanovištiach. Poznatky  z histórie Červeného kríža, zdravotníctva a tiež z oblasti liečivých bylín, ich použitia  priniesli žiakom výborné ohodnotenie. Na ďalších troch stanovištiach mladí zdravotníci ukázali svoje zručnosti v KPCR (v poskytovaní prvej pomoci pri zlyhaní srdca - umelé dýchanie, vonkajšia masáž srdca) a v stabilizovanej polohe. Vyskúšali si aj ošetrovanie rán (odrenina predlaktia, šok, cudzie teleso v rane, bezvedomie). Základnú školu  s materskou školou Krivany reprezentovali dve družstvá. Mladší žiaci získali 6. miesto. Starší žiaci si vybojovali pekné 2. miesto. Myslím si, že sa nám to naozaj podarilo. Je nám ľúto, že sme stratili jeden bod. Druhé miesto sme si určite zaslúžili. Aj naši mladší spolužiaci boli šikovní,” povedala o víťazstve na okresnom kole súťaže kapitánka starších zdravotníkov deviatačka Klaudia Miková.

      Slávka Berdisová, 9. ročník

    • Futbal cup – žiaci
     • Futbal cup – žiaci

     • Na umelej tráve v Sabinove sa 11.5.2018 stretli žiaci základných škôl okresu Sabinov, aby tu reprezentovali svoju školu v okresnom kole súťaže – Malý futbal - Futbal cup ZŠ – žiaci. Naši starší žiaci postupne zvíťazili nad Súkromnou ZŠ Sabinov aj ZŠ Hviezdoslavova Lipany,  avšak v rozhodujúcom zápase nestačili na neskoršieho víťaza Šarišské Michaľany a nepostúpili do finálovej skupiny. Ďakujeme za reprezentáciu školy. 

      Mgr. Ľubomír Bodnár

    • Prišlo k nám divadlo
     • Prišlo k nám divadlo

     • Princezná so zlatou hviezdou na čele

      V pondelok (21. mája) nás Divadlo Clipperton z Banskej Bystrice prekvapilo milým divadelným predstavením známej rozprávky Princezná so zlatou hviezdou na čele. Rozprávka s prvkami moderných i ľudových motívov sprevádzaná známymi slovenskými populárnymi piesňami vyvolala u žiakov úprimný smiech. „Predstavenie mi spríjemnilo dopoludnie. Páčil sa mi príbeh sprevádzaný známymi piesňami a vtipnými dialógmi hercov. Záver ma neprekvapil. Rozprávka sa skončila víťazstvom dobra,“ povedala o veselom divadelnom predstavení deviatačka Danka Belišová.

      Slávka Berdisová, 9. ročník

    • Slávik Slovenska 2018
     • Slávik Slovenska 2018

     • Máme radi spev

      Aj tento rok si v krivianskej škole tí najlepší speváci pripravili ľudové piesne. Základná škola s materskou školou v Krivanoch totiž 3. mája zorganizovala školské kolo v speve ľudových piesní pod názvom Slávik 2018. V troch kategóriách dievčatá a chlapci prezentovali svoj talent a pozitívny vzťah k ľudovej hudbe. V prvej kategórii  (1.- 3. ročník) zvíťazila druháčka Adela Kuchárová. V druhej kategórii (4. - 6. ročník) najviac zaujal šiestak Martin Bača. V tretej kategórii (7. - 9. ročník) oslnila siedmačka Martina Novická. „Víťazstvo ma prekvapilo. Spev mám rada. Pripravila som si na súťaž dve ľudové piesne,“ povedala siedmačka Martina o súťaži. Víťazi školského kola postúpili do okresného kola. A práve na tomto podujatí Martin Bača získal pre školu 3. miesto. Zároveň sa 29. apríla na krajskej súťažnej prehliadke detskej ľudovej hudby pod názvom Kreácie detského folklóru v Raslaviciach umiestnil v striebornom pásme. Blahoželáme!

      Klaudia Miková, 9. ročník

                           

    • Chráňme spoločne našu planétu
     • Chráňme spoločne našu planétu

     • Oslava Dňa Zeme

      Pri príležitosti Dňa Zeme sa žiaci a žiačky Základnej školy s materskou školou Krivany 24. apríla zapojili do rôznych aktivít, ktoré im pripomenuli krehkosť našej planéty. Hravou i náučnou formou si uvedomili vzťah k prírode. Zároveň sa zamysleli nad problémami, ktoré našu Zem ohrozujú. V rámci projektu Zelená škola prebehli aktivity na štyroch stanovištiach.

      Z prezentácie o liečivých bylinách sa žiaci dozvedeli o zbere niektorých rastlín a ich využití. Zároveň si pochutili na čaji z mäty, repíka či iných byliniek, ktoré môžeme použiť na rôzne druhy chorôb. Prednášku o odpadových materiáloch, ich využití i spôsobe recyklácie žiakom sprostredkovala Marta Hrešová, konzultantka projektu Zelená škola. Na tretom stanovišti chlapci a dievčatá zisťovali dobu rozkladu odpadových materiálov. Spájali rozstrihané časti myšlienok o prírode. Spoznávali druhy dreva. No nezabudlo sa na prácu s odpadovým materiálom. Žiaci využili kartón, slamky, vrchnáky z PET fliaš či toaletné rolky. Pri maľovaní a kreslení rôznych prírodných motívov si pomáhali farbami, papiermi či štetcami. „Deň Zeme bol super. Pracovali sme na rôznych stanovištiach. Dozvedela som sa, že našu planétu by sme si mali naozaj chrániť. Často si neuvedomujeme, v akom je zlom stave. Odhadzujeme odpadky, umývame autá v rieke, vypaľujeme trávu. Nevážime si to, čo nám príroda poskytuje. Neuvedomujeme si, ako to všetko pred našimi očami mizne. Keď o to prídeme, bude už neskoro,“ povedala nám o zaujímavej akcii deviatačka Klaudia.

      Ján Sabolík, 8. ročník

       

    • Návšteva DJZ
     • Návšteva DJZ

     • Príbeh blízky aj dnešnej dobe

      Naši deviataci 25. apríla navštívili Divadlo Jonáša Záborského v Prešove. Divadelnú dramatizáciu diela Denník Anny Frankovej predstavilo na divadelnom javisku hosťujúce Divadlo Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena. Výnimočné dielo patrí medzi najznámejšie denníky sveta.

      Unikátny príbeh dospievajúcej Anny, ktorá sa spolu s rodinou dva roky ukrývala pred nacistami v jednej budove v Amsterdame, vypovedá o krutých časoch holokaustu a druhej svetovej vojny. Hoci sa Anna konca druhej svetovej vojny nedožila, denník je silným svedectvom o ťažkých časoch vojny a pripomienkou udalostí, ktoré by nikto z nás nechcel prežiť. „Predstavenie ma fascinovalo a poučilo zároveň. Videli sme, ako žila Anna so svojou rodinou počas vojny. Je smutné, že to takto skončilo, ale napriek tomu vzniklo niečo také obdivuhodné. Denník Anny Frankovej plný smútku a zároveň nádeje v lepší svet,“ povedala nám o pútavom predstavení deviatačka Slávka.

      Klaudia Miková, 9. ročník