• Pomôcky pre 3. a 4. ročník
     • Pomôcky pre 3. a 4. ročník

     • ZOZNAM  POMÔCOK  PRE  3. ROČNÍK

      Školský rok:2017/2018

      Zošit č. 524                                   4 ks
      Zošit č. 523                                  10 ks
      Zošit č. 510                                  2 ks + podložka
      Zošit na hudobnú výchovu          1 ks
      obaly na zošity a učebnice

      NA ZOŠITY VYPÍSAŤ IBA MENO!

      výkresy A3                                   10 ks
      výkresy A4                                  20 ks

      úbor na telesnú výchovu označený menom vo vrecúšku

      prezuvky vo vrecku

      hygienické vrecúško - uterák, mydlo, pohár, toaletný papier

      farebné papiere                            2 sady

      ploché štetce                                1 ks

      okrúhle štetce                               1 ks

      čierny tuš

      vodové farby – KOH- IN-NOOR!

      voskové farbičky

      temperové farby v tube

      obrus, alebo igelit na lavicu

      krabica na výtvarné potreby

      nádoba na vodu

      lepidlo Wurstol, alebo lepidlo v tube

      nožnice

      plastelína

      ceruzku č. 2, č. 3

      zelené pero

      farebné ceruzky / farbičky/

      guma, strúhadlo

      pravítko

       POUŽITE AJ FUNKČNÉ POMôCKY Z MINULÉHO ROKA.

       

      Budeme objednávať pracovné zošity:

      Pracovný zošit na SJL      3,50 eur

      Pracovný zošit na ČÍT      3 eur

      Pracovný zošit na ANJ     8 eur

       

      ZOZNAM  POMÔCOK  PRE  4. ROČNÍK

      Školský rok:2017/2018

      Žiacku knižku dostanú žiaci zadarmo v škole.

      Zošit č. 524                                  8 ks

      Zošit č. 523                                  10 ks

      Zošit č. 510                                  2 ks + podložka

      Zošit na hudobnú výchovu          1 ks

      obaly na zošity a učebnice

      NA ZOŠITY VYPÍSAŤ IBA MENO!

            výkresy A3                                   10 ks

      výkresy A4                                  20 ks

      úbor na telesnú výchovu označený menom vo vrecúšku

      prezuvky vo vrecku

      hygienické vrecúško - uterák, mydlo, pohár, toaletný papier

            farebné papiere                            2 sady

      ploché štetce                                1 ks

      okrúhle štetce                               1 ks

      čierny tuš

      voskové farbičky

      vodové farby – KOH- IN-NOOR!

      temperové farby v tube

      obrus, alebo igelit na lavicu

      krabica na výtvarné potreby

      nádoba na vodu

      lepidlo Wurstol, alebo lepidlo v tube

      nožnice

      plastelína

      ceruzku č. 2, č. 3

      zelené pero

      farebné ceruzky

      guma, strúhadlo

      pravítko

      POUŽITE AJ FUNKČNÉ POMôCKY Z MINULÉHO ROKA.

       

      Budeme objednávať pracovné zošity:

      Pracovný zošit na SJL      3,50 eur

      Pracovný zošit na ČÍT      3 eur

      Pracovný zošit na ANJ     8 eur

    • Skvelý týždeň
     • Skvelý týždeň

     • Škola v prírode 2017

      V dňoch 5. -  9. júla sa naši najmenší zúčastnili na škole v prírode. V priestoroch Hotela Sorea Stará Ľubovňa zažili žiaci 1. a 2. ročníka množstvo aktivít a navštívili zaujímavé miesta v okolí Starej Ľubovne. Dni si spríjemňovali aj vychádzkami, pravidelnými návštevami bazéna, aktivitami na ihrisku i „opekačkou“. No deti nezabudli ani na učenie. Spolu s pedagogickým dozorom – učiteľkami Jozefínou Prevužňákovou a Silviou Radačovskou získali nové vedomosti a domov si priniesli kopec pekných spomienok.

      Nezabudnuteľným zážitkom pre žiakov bola práve návšteva Nestville Parku. Prehliadka expozícií starej zvonice, kováčskej a debnárskej dielne, hospodárskeho dvora, expozícia pozberovej úpravy obilia, prehliadka dvora so zvieratkami či návšteva čokolatérie stáli za to. Na Hrade Stará Ľubovňa a v priestoroch skanzenu zažili interaktívnu prehliadku s rozprávkovými bytosťami i vystúpenie šermiarskej skupiny. Neskutočnú radosť prežívali pri plávaní v bazéne. Aj  najmenej smelí žiaci si chceli zmerať svoje sily v schopnosti udržať sa vo vode. Na konci týždňa sa deti tešili na vyhodnotenie, odovzdávanie diplomov a cien.  Žiaci si domov odniesli nielen zážitky plné zábavy a smiechu, ale taktiež pohľadnice, obrázky či rôzne suveníry z miest, ktoré navštívili.  Prváčka Kristínka Kravcová sa o škole v prírode vyjadrila takto : Najviac sa mi páčila pyžamová párty – skvelé súťaže, dokonca bola aj dámska volenka.“

      Mgr. Jozefína Prevužňáková

      Slávka Berdisová, 8.ročník 

       

    • Červené krvinky v akcii
     • Červené krvinky v akcii

     • Hliadka mladých zdravotníkov

      26. mája (piatok) našu školu reprezentovali mladí zdravotníci. Pod vedením pani učiteľky Márie Šimovej sa zúčastnili na súťaži Hliadka mladých zdravotníkov. V priestoroch ZŠ Komenského 113, Lipany súťažilo 17 hliadok, členovia zdravotníckeho krúžku získali pekné 5. miesto.

      Usporiadateľom súťaže bol Slovenský Červený kríž a jej cieľom bolo overiť teoretické vedomosti či praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Dve stanovištia sa týkali vedomostí z histórie Červeného kríža či zdravotníctva. Na ďalších stanovištiach mladí zdravotníci ukázali svoje zručnosti v KCPR (v poskytovaní prvej pomoci pri zlyhaní srdca – umelé dýchanie, vonkajšia masáž srdca) a v stabilizovanej polohe. V závere museli ošetriť rany (rozbité čelo, zlomené predlaktie či rozbité koleno). Na všetkých týchto stanovištiach si naši zdravotníci viedli veľmi dobre. Z 250 bodov získalo družstvo našej školy 244. Kapitánka hliadky Klaudia Miková sa o výkone svojho družstva vyjadrila takto: „Som na nás hrdá! Darilo sa nám dobre. Z chýb, ktoré sme urobili, sa poučíme a budúci rok sa im vyhneme.“ 
       
      Slávka Berdisová, 8.ročník

       

    • Najkrajší sviatok
     • Najkrajší sviatok

     • Medzinárodný deň detí

      Aj naši žiaci si užili MDD. V piatok 2. júna prežili športovo-zábavné dopoludnie plné hier a aktivít. Učitelia deťom pripravili viaceré stanovištia, na ktorých sa mohli vyšantiť. Skákanie vo vreciach, hádzanie mincí do vedra s vodou, hádzanie lopty do basketbalového koša či chôdza na chodúľoch deti potešili a spríjemnili im slnečné dopoludnie. S radosťou zbierali podpisy a pečiatky, aby ich vymenili za sladké odmeny. Niektorí svoj sviatok oslávili maľovaním na tvár. Motívy motýľov, srdiečok, kvetov či filmových postavičiek spestrili šťastné detské tváričky.  

      Slávka Berdisová, 8. ročník

    • „Očová, Očová“
     • „Očová, Očová“

     • Výchovný koncert

      30. mája (utorok) sa v areáli základnej školy ozývali zvuky rôznych hudobných nástrojov. Hru na originálnych hudobných nástrojoch predstavil Anton Budinský z Očovej. Svojím výchovným koncertom priniesol nezabudnuteľnú atmosféru a potešil deti i učiteľov.   

      Tento vynikajúci hudobník a zberateľ ľudových piesní náučnou a zábavnou formou predviedol deťom a učiteľom hru na fujare, píšťale, gajdách, drumbli či heligónke. Taktiež predviedol, ako sa dá hrať na „rúre od vysávača“. Na konci svojho vystúpenia pozval žiakov, žiačky, učiteľov a taktiež zástupcu školy. S úsmevom si všetci zatancovali a zaspievali. Prítomným sa koncert páčil, vďačne zatlieskali nadanému hudobníkovi. „Vystúpenie sa mi páčilo, bolo to inšpirujúce vidieť človeka hrať na toľkých rôznych nástrojoch. Pán Budinský ma naozaj talent, všetkých nás pobavil,“ vyjadrila sa o vystúpení Klaudia Miková, žiačka 8. ročníka.

       Slávka Berdisová, 8. ročník

    • Atletika
     • Atletika

     • Okresné kolo v atletike

      Dňa 26.5.2017 sa  na ZŠ, Ul. 17 novembra 31, Sabinov konalo okresné kolo v atletike žiakov a žiačok. V silnej konkurencii sa nestratili ani naši žiaci a dievčatá obsadili 4. miesto /8 škôl/. Chlapci skončili v konkurencii 10 škôl na 6. mieste. V disciplíne skok do výšky sa z prvého miesta tešila Ivana Černická.  Kvalitné výkony podali  všetci  súťažiaci z našej školy:  Dáša Bodnárová /skok do ďiaľky, 300m/, Matúš Sekerák /skok do výšky,vrh guľou/, Viktória Černická /300m, 1000m/, Rybovič Erik /skok do výšky, skok do diaľky/, Urda Jozef /300m, hod kriketkou/,  Šimko František /vrh guľou, hod kriketkou/, Jarčuška Ján /60m, 300m/, Smetanka Marek /1000m , skok do diaľky/, Knap Dávid /60m, 1000m/, Sontágová Michaela /60m, hod kriketkou/, Verešpejová Alexandra /60m, 800m/,  Sontágová Lenka /skok do výšky, skok do diaľky/, Kušnírová Juliana /hod kriketkou, vrh guľou/. 
      Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      Mgr. Ľubomír Bodnár

    • Deň matiek
     • Deň matiek

     • „Veľký je otec, veľká je mama, pokiaľ sú nerozluční. “ 

      Dňa 21. mája 2017 sa v Kultúrnom dome Krivany uskutočnilo kultúrno-spoločenské  vystúpenie  pri príležitosti Dňa matiek. Mamy, staré mamy či príbuzní sledovali vystúpenie žiakov ZŠ s MŠ Krivany, Ľudovej školy tanca Miroslava Fabiána. Sladké občerstvenie pripravila Únia žien. Všetky mamy mali v tento deň sviatok. Pripravenými básničkami, piesňami, tancami či scénkami deti všetkým ukázali, že majú svoje mamy rady. Záverečnou bodkou programu bola modlitba venovaná celej rodine.

         Danka Belišová, 8. ročník

    • Chlapcom sa páčili zbrane
     • Chlapcom sa páčili zbrane

     • Návšteva Krajského múzea v Prešove

      11.mája piataci navštívili aj Krajské múzeum v Prešove. Jeho sídlom je Rákociho palác, ktorého história je spätá s históriou mesta. Žiaci videli výstavu zbraní z rozličných historických období. Oslovila ich aj hasičská technika, historické hodiny či dobový nábytok.                                                                                                                                  

      Krajské múzeum prezentuje archeologické, historické, etnografické, umelecko-historické či prírodovedné zbierky, dokumentuje rozvoj umeleckých remesiel, výtvarného umenia či bývania od polovice 18. storočia do začiatku 20. storočia. Žiaci zistili, ako sa žilo v minulosti. Prehliadka múzea im poskytla množstvo nových informácií. Veľmi sa mi páčila vreckovka, ktorá patrila princeznej Sissi. Chlapcov najviac zaujala výstava zbraní z rôznych historických období. Na konci prehliadky sme si mohli zakúpiť aj magnetky,“  takto sa vyjadrila o návšteve múzea Mária Belišová, žiačka 5. ročníka.

      Karolína Berdisová, 5. ročník

    • Návšteva DJZ
     • Návšteva DJZ

     • Zvierací svet žiakov fascinoval

      11. mája žiaci 5. ročníka navštívili Divadlo Jonáša Záborského v Prešove.  Navštívili jedno z dvoch najväčších divadiel na východnom Slovensku. To na Veľkej scéne predstavilo divadelné predstavenie o malom nezbedníkovi pod názvom Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina.

      Rozprávka s pesničkami o chlapcovi, ktorý mal veľký sen, vznikla na motívy knihy pre deti Buratinove príhody od významného ruského prozaika Alexeja Nikolajeviča Tolstého. Postavy príbehu svätojánska muška Marcello, pavúk Marlene, cvrček Charllie, mravec Jean-Paul či lienka Sophia sa deťom páčili. Návšteva divadla otvorila deťom dvere do rozprávkového sveta. Števo Duda, žiak 5. ročníka,  o divadelnom predstavení povedal: „Predstavenie bolo zábavné. Počuli sme množstvo vtipov. Dedo poslal Buratina do školy, aby sa učil čítať a písať, ale jemu sa nechcelo, chcel zažívať nové dobrodružstvá.“

      Mgr. Alena Hrabčáková

    • Návšteva ÚĽUV v Košiciach
     • Návšteva ÚĽUV v Košiciach

     • Dňa 9.mája 2017 šiestaci navštívili Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Košiciach, ktoré plní funkciu celoštátneho dokumentačného a informačného centra ľudovej kultúry. Prezreli si tkáčsku dielňu, hrnčiarsku dielňu, taktiež výrobky z dreva, drôtu, prútia, špagátu, šúpolia a iných materiálov. Okrem iného mohli vidieť výstavu keramiky s jedinečnými vzormi najlepších majstrov zo Slovenska pod názvom „Majstri majoliky dnes“. Žiaci sa zapojili do súťaže „V krajine remesiel 2017“ – súťaže remeselnej tvorivosti pre deti školského veku. Pripravili si vlastnoručne vyrobené tkáčske výrobky.

      Mgr. Mária Kopilcová

    • Noc čítania Biblie
     • Noc čítania Biblie

     • Zažili nočnú atmosféru školy

      Aj tento rok sa naša škola zapojila do celoslovenského projektu Noc čítania Biblie. V noci z piatka 28. 4. na sobotu 29. 4. 2017 sa v základnej škole stretlo 33 žiakov 1.- 8. ročníka s pedagogickým dozorom -  pani učiteľkou Gabrielou Michalíkovou. Spoznávali Bibliu, zažili spoločenstvo pri spoločnej svätej omši,   počúvali Božie slovo, zapojili sa do aktivít. Zároveň prežili noc v škole.

      Podujatie sa začalo i skončilo svätou  omšou vo Farskom kostole sv. Štefana v Krivanoch. Deti sa v priestoroch školy „udomácnili“. Rozdelili sa do skupín, sledovali rôzne filmové rozprávky, o ktorých sa aj rozprávali. S radosťou si zaspievali a zatancovali. Podával sa čaj a deti mohli ochutnať výborné kysnuté koláče. S potešením sa vrhli na súťaže. Vďaka nim mohli získať časť skladačky. Jednou zo záverečných úloh bolo zlepiť časti skladačky do srdca. Neskorý večer im spríjemňovali biblické príbehy.

      Podujatie už niekoľko rokov organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. (KPKC) v spolupráci s Katolíckym biblickým dielom a DKU jednotlivých diecéz.

      „Bolo to výborné. Všetci sme sa zabávali. Prekvapili nás rôzne hry a súťaže. Potešilo nás aj malé občerstvenie. Dokonca sme aj tancovali,“ vyjadrila sa o tejto nevšednej akcii Alexandra Verešpejová, žiačka 7. ročníka.

      Slávka Berdisová,  8.ročník

    • SLÁVIK SLOVENSKA 2017
     • SLÁVIK SLOVENSKA 2017

     • V utorok 25. apríla základná škola zorganizovala školské kolo speváckej súťaže v interpretácii slovenských ľudových piesní. 17 talentovaných žiakov potvrdilo, že aj v súčasnej dobe majú deti rady ľudové piesne.  Spevácke talenty hodnotila štvorčlenná odborná porota.

      Súťaž vyhlasuje Občianske združenie Slávik Slovenska. V súťaži sa hodnotí hlavne intonácia (čistota spevu), sebavedomie v spievaní a rytmus. Výborne to zvládli víťazi v jednotlivých kategóriách – prváčka Adela Kuchárová, piatak Martin Bača a napokon deviatačka Juliana Kušnírová.  Súťaž sa niesla v príjemnom duchu a každý súťažiaci dostal sladkú odmenu.  „Tohtoročný Slávik bol skvelý. Zúčastnilo sa na ňom veľa žiakov, a to prekvapilo aj porotu. Každý z nás zaspieval pieseň, ktorá mala aspoň 2 strofy. Ceny boli pekné a ušlo sa niečo aj tým, ktorí sa neocitli na popredných miestach,“ povedala o podujatí Alexandra Verešpejová, žiačka 7. ročníka. Víťazom blahoželáme.

      Juliana Kušnírová, 9. ročník

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • ,,Ó, mojej matky reč je krásota, je rozkoš, milota, láska svätá.“

      Školské kolo literárnej súťaže

      Dňa 23. 3. 2017 (vo štvrtok) Základná škola s materskou školou Krivany na počesť slovenského básnika Hviezdoslava zorganizovala školské kolo literárnej súťaže. Víťazi triednych kôl sa prezentovali v prednese poézie a prózy. Všetci súťažiaci sa snažili podať čo najlepší výkon. Víťazi prvých miest prezentovali školu v okresnom kole v Sabinove.

      Mgr. Alena Hrabčáková

    • Nájdime si čas na knihu
     • Nájdime si čas na knihu

     •  Týždeň s knihou

      V dňoch 13. - 19. marec 2017 sa uskutočnil Týždeň slovenských knižníc pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých. Aj žiaci a žiačky ZŠ s MŠ Krivany sa zapojili do rôznych aktivít.

      Počas celého týždňa predstavovali obľúbené knihy, pripravili si rôzne informácie o autoroch literárnych diel či zaujímavosti zo sveta literatúry. Rozprávali svoje zážitky spolužiakom, ktorí získali veľa nových informácií a určite sa aj inšpirovali. Keďže 21. marec je Svetový deň poézie, žiaci a žiačky neváhali a napísali pekné básničky o jari, láske či deťoch. Vedomosti z literatúry si vyskúšali v literárnom kvíze. Každá aktivita žiakov bola odmenená sladkou odmenou či vecnou cenou.  V tomto týždni sa hovorilo o knihe viac ako inokedy. Potvrdila nám to aj Danka Belišová, žiačka 8. ročníka: „ Tento týždeň sa mi páčil. Nielen preto, že za prečítanú knihu  sme dostali sladkú odmenu. Ale hlavne preto, že som sa dozvedela veľa nových informácii o knihách.“                                                                                                                                                                                   Klaudia Miková,  8. ročník

    • Basketbal
     • Basketbal

     • Krajské kolo v basketbale žiačok ZŠ

      Po víťazstve v okresnom kole sa naše žiačky po roku opäť predstavili v krajskom kole v basketbale , ktoré sa konalo v športovej hale basketbalovej akadémie v Poprade. V B skupine si zmerali sily s družstvami  z Prešova a Bardejova. Aj keď v obidvoch ťahali za kratší koniec a tesne svojim súperkám podľahli, za úspešnú reprezentáciu  školy im patrí poďakovanie. V odkaze si môžete pozrieť krátku reportáž TV Poprad o tejto športovej akcii ako aj rozhovor s našimi žiačkami.

      https://www.youtube.com/watch?v=Vj62B3BDtCk

    • Komu sa nelení ...
     • Komu sa nelení ...

     • Výchovný koncert

      V piatok 17. 3. 2017 sa v Základnej škole s materskou školou Krivany uskutočnil výchovný koncert  pod názvom ,,Komu sa nelení, tomu sa zelení". Cieľom podujatia bolo, aby sa žiaci zamysleli nad správaním sa človeka k prírode. Žiaci a žiačky sa dozvedeli množstvo zaujímavostí zo sveta vody, dokonca súťažili na túto tému a spolu s moderátormi podujatia si zaspievali aj pár známych piesní súvisiacich s prírodou.

        Klaudia Miková, 8. ročník

       

    • Kreácie detského folklóru
     • Kreácie detského folklóru

     • 16. 3. 2017 sa 14 žiakov a žiačok folklórneho súboru Čerkutka zúčastnilo podujatia Kreácie detského folklóru. V Mestskej galérii Lipany žiaci a žiačky 1. - 4. ročníka Základnej školy s materskou školou Krivany vystúpili so scénickým pásmom
      ,,V ľece pri jarku" a spolu so súborom DFS Sabiník sa umiestnili v striebornom pásme.

      Žiaci a žiačky pracujú v krúžku ,,Naša stará dzedzina" pod vedením pani učiteľky Jozefíny Prevužňákovej. V Mestskej galérii Lipany vystúpilo 7 folklórnych súborov. ,,Mala som pocit, že som sa vrátila do minulosti. Zaujalo ma vystúpenie detí.  Galéria bola plná pekných obrazov. Zabavili sme sa a stretli sme nových kamarátov," povedala o tejto akcii Linda Verešpejová, žiačka 4. ročníka.

      Mgr. Jozefína Prevužňáková

    • Fašiangový deň
     • Fašiangový deň

     •   17. februára 2O17 sa v ZŠ MŠ Krivany uskutočnil Fašiangový deň. Žiaci a žiačky III. B, V. B, V. C, VI. B, VII. B, IX. B sa počas celého dopoludnia zapájali do rôznych aktivít. Z modelíny a papiera tvorili veselých fašiangových klaunov. V priestoroch školskej kuchyne spolu s pani učiteľkou Gabrielou Pellerovou piekli fánky. V záverečnej časti Fašiangového dňa na žiakov a žiačky čakali rôzne hudobno-pohybové hry. Zábavné dopoludnie sa žiakom páčilo. Monika Peštová, žiačka VII. B, sa vyjadrila o tejto akcii takto: ,,Na Fašiangovom dni sa mi páčili hry s balónmi, švihadlami, výroba farebných klaunov. Veľmi mi chutili aj fašiangové fánky."

      Mgr. Mária Kopilcová

    •  Fašiangy – čas plesov, zábav, karnevalov
     •  Fašiangy – čas plesov, zábav, karnevalov

     • Tohtoročný karneval

          V piatok 17. februára sa v Základnej škole s materskou školou Krivany uskutočnil tradičný fašiangový karneval. V priestoroch telocvične malí škôlkari i žiaci, žiačky 1. stupňa zažili pravú fašiangovú atmosféru. O zábavu sa postarali učiteľky 1. stupňa a materskej školy.

      Karneval sa začal tanečnou rozcvičkou, po ktorej sa  všetci pustili do tancovania a šantenia. Neskôr sa uskutočnilo predstavovanie masiek, ktoré žiaci a žiačky ocenili potleskom. Po predstavovaní masiek sa deti pustili do rôznych hier. Potom sa masky opäť predstavovali. Neskôr sa zabávali, čakali ich zaujímavé hry. No a na záver celého programu nesmela chýbať ani tombola. Tváre detí boli plné očakávania a radosti z vysnívaných cien. Tých bolo dosť, no všetkým sa neušlo. Ale to vôbec neprekážalo, pretože každý dostal sladkú odmenu. Všetkých prítomných potešilo to, že na karnevale sa objavili aj masky, ktoré boli veľmi prácne a ťažko zvládnuteľné.  Tohtoročný karneval sa žiakom a žiačkam školy páčil. Zuzka Kravcová, žiačka 4.ročníka,  povedala o ňom: „Na tohtoročnom karnevale bolo veľmi dobre. Tancovali sme a výborne sme sa bavili. A taktiež sa mi páčila výzdoba.“

      Alexandra Verešpejová, 7. ročník

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • Šaliansky Maťko

      Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko, Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto, že som sa narodil v Šali.  

      Základná škola s materskou školou Krivany 23. januára  zorganizovala súťaž Šaliansky Maťko. Žiaci a žiačky prekvapili svojimi povesťami. Literárna súťaž Šaliansky Maťko je umeleckým prednesom ľubovoľnej slovenskej povesti. Prvé miesto v 2. kategórii (4. – 5. ročník) získala Karolína Berdisová, žiačka 5. ročníka. Víťazi druhých a tretích miest a ďalší účastníci získali zaujímavý darček či sladkú odmenu.

      Karolína Berdisová, 5. ročník