• Valentínska pošta
     • Valentínska pošta

     • 14. februára si učitelia i žiaci školy pripomenuli Deň zaľúbených. Svoje odkazy, básničky, poďakovania vhadzovali do valentínskej krabice, ktorú vyrobili deviatačky. Písanie pekných myšlienok bolo zároveň podnetnou prácou, valentínske srdiečka žiaci spoločne ozdobili a vystavili na školskej nástenke. Sladké lízanky spríjemnili dievčatám a chlapcom sladké popoludnie. Valentínsky deň som si užila. Starší aj mladší spolužiaci oduševnene písali valentínske odkazy pre svojich kamarátov i učiteľov do pripravenej krabice. Tá sa rýchlo zaplnila. Myslím si, že každý jeden z nás dostal nejakú valentínku. A pri písaní, kreslení a ozdobovaní si všetci pomáhali,“ povedala o oslave svätého Valentína Slávka Berdisová, žiačka 9. ročníka.

       

    • Karneval
     • Karneval

     • 9. februára si naši najmenší spríjemnili dopoludnie. V priestoroch telocvične školy sa učiteľky a ich „deťúrence“ zabávali v pestrofarebných maskách. Karneval sa začal tancom prítomných masiek, ktoré sa zároveň predstavili. Vytvorili sa skupiny podľa tried. Súťažiace deti a ich masky prechádzali jednotlivými stanovišťami. Hádzanie šípok do balónov, drevené bludisko, cestička pre slona, pančucha na hlave či zhadzovanie kužeľov,  prekážková dráha s hokejkou a loptičkou či balónový beh všetkých potešili. Zo záverečnej tomboly mali všetci radosť. Deti šantili, vytancovali sa do sýtosti a o plné brušká sa postarali tety kuchárky so svojimi chutnými „krepľami".

      Slávka Berdisová, 9. ročník

       

    • Divadlo nás zaujalo
     • Divadlo nás zaujalo

     • Žiaci a žiačky  2. stupňa sa dňa 12.februára (pondelok) zúčastnili na divadelnom predstavení  FAUST alebo Neuveď nás do pokušenia. V Mestskej galérii Lipany boli očarení divadelnou atmosférou. Túto zaujímavú divadelnú hru pripravili študenti Gymnázia Lipany, členovia  krúžku Slovo. Svojimi hereckými schopnosťami dokázali prítomných potešiť, očariť a presvedčiť.

       

      V príjemnom prostredí galérie prítomní zistili, ako Faust, hlavná postava príbehu, naplnil svoje túžby a sny. Toto dramatické dielo sa nieslo v znamení tvorivosti, túžby po poznaní, kráse a  moci. Žiakom a aj učiteľom sa predstavenie veľmi páčilo. Aj Klaudia Miková, žiačka 9. ročníka, mala z divadelného predstavenia príjemný umelecký zážitok: „ V galérii sa mi páčilo, bola tam dobrá atmosféra a študenti Gymnázia Lipany sú veľmi talentovaní a šikovní. Zaujala ma aj hlavná postava Faust, kvôli naplneniu svojho sna bol ochotný sa spojiť s diablom.“  

                                                                                                                        Slávka Berdisová, 9. ročník 

    • Pravda o drogách
     • Pravda o drogách

     • 31. januára našu školu navštívil sympatický Peter Remper z občianskeho združenia Slovensko bez drog. Jeho protidrogová preventívna prednáška priniesla žiakom 2. stupňa množstvo zaujímavých poznatkov. Hoci sa o drogách stále hovorí, informácií o týchto nebezpečných látkach nikdy nie je dosť.

       

      Cieľom prednášky bolo poukázať na to, že drogy nie sú riešením problémov. Samotný prednášateľ spríjemnil dopoludnie vtipne prerozprávanými príbehmi zo života, ktoré však nie vždy skončili dobre. Žiaci získali vedomosti o tom, ako drogy fungujú, ako sa človek stane od nich závislý. Podnetné informácie o tom, ako pôsobia na myseľ, emócie či tvorivosť človeka samotných žiakov zaskočili. Aj pravda o marihuane všetkých prekvapila. Od roku 2009 združenie Slovensko bez drog zorganizovalo na stredných a základných školách viac ako 6000 preventívnych protidrogových prednášok. „Prednáška ma zaujala. Páčili sa mi pravdivé zážitky zo života. Verím, že sme si všetci uvedomili, aký veľký problém drogy v dnešnom svete predstavujú,“ povedala nám o podujatí  Slávka Berdisová, žiačka 9. ročníka.

      Klaudia Miková, 9. ročník

     • Ako predísť chrípke?

     • Čo je chrípka?

      Chrípka je vysoko nákazlivé infekčné ochorenie dýchacích ciest charakterizované náhlym začiatkom, zimnicou, triaškou, horúčkou (nad 38°C), únavou, bolesťami hlavy, svalov a kĺbov, neskôr sa pridruží kašeľ a nádcha. Patrí medzi najčastejšie ľudské infekčné ochorenia. Každoročne postihne 10 % svetovej populácie. Ide o závažné ochorenie, ktoré je príčinou úmrtí tisícov ľudí na celom svete každý rok. 

      Je chrípka „banálne“ ochorenie bez komplikácií?

      Priebeh ochorenia chrípky a jeho dopad závisí od viacerých faktorov, ako je napr. miera patogenity vírusu, ale aj vek a zdravotný stav osôb. Riziko vzniku komplikácií chrípky zvyšuje napr. prítomnosť chronických ochorení, fajčenie a obezita. U mladých  zdravých osôb je väčšinou nekomplikovaný, trvá 7 – 14 dní. K najčastejším komplikáciám patria zápal stredného ucha, zápal prínosových dutín a zápal pľúc. Menej často môže prísť aj ku komplikáciám postihujúcim srdce alebo nervový systém, prípadne až k úmrtiu.

      Čo spôsobuje chrípku?

      Pôvodcom chrípky je vírus chrípky, ktorý má niekoľko typov a subtypov  a vyznačuje sa veľkou premenlivosťou. Vírus často mení svoje vlastnosti a takmer každú sezónu kolujú v populácii iné typy vírusu.

      Prameňom pôvodcu nákazy je chorý človek. Najvyššia nákazlivosť je na začiatku ochorenia, pri komplikovanom priebehu môže trvať aj dlhšie.  Nákaza sa prenáša kvapôčkovou infekciou.  Chorý vylučuje vírus pri kašľaní, kýchaní a rozprávaní, ale nákaza je možná aj kontaminovanými rukami a predmetmi.

      Ako sa lieči chrípka? Zaberajú na ňu antibiotiká?

      Liečba je väčšinou symptomatická. Keďže ide o vírusové ochorenie, nelieči sa antibiotikami. Je možné použiť antivirotiká, tie sa musia nasadiť do dvoch dní od začiatku príznakov. Chrípku je potrebné vyležať. Odporúčajú sa lieky tlmiace bolesti hlavy, svalov a na zníženie teploty. Únavu a malátnosť je však možné pociťovať ešte niekoľko dní, či týždňov po ústupe chrípky.

      Koho postihuje chrípka?

      Chrípka môže postihnúť kohokoľvek a závažné probémy súvisiace s chrípkou sa môžu vyskytnúť v akomkoľvek veku, ale určité osoby sú vo vysokom riziku vzniku závažných komplikácií chrípky, v prípade že ochorejú. Sem patria staršie osoby, osoby s chronickými ochoreniami (astma, diabetes, ochorenie srdca), tehotné ženy a malé deti. Kedy hovoríme o chrípkovej epidémií?

      Vo všeobecnosti hovoríme o epidémii vtedy, ak ide o nahromadenie viacerých alebo mnohých ochorení vyvolaných v pomerne krátkom čase na ohraničenom mieste tým istým pôvodcom nákazy. Podľa geografického šírenia sa rozoznávajú lokálne, okresné, krajské či celoštátne epidémie.

      Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky kontinuálne monitoruje a vyhodnocuje situáciu vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení. Zároveň zverejňuje odporúčania, ako chrípke predísť prostredníctvom svojej webovej stránky, sociálnej siete či médií.

      Ako spoznáme príznaky chrípky?

      -     náhly nástup príznakov z plného zdravia,

      -     vysoká teplota  – nad 38 °C,

      -     typický úvodný príznak je bolesť kĺbov,

      -     silná bolesť hlavy, často za očami,

      -     bolesť svalov v rukách, v  nohách a na chrbte,

      -     suchý, dráždivý kašeľ,

      -     často sa objaví zimnica a triaška,

      -     po 48 hodinách sa môže prejaviť nádcha a bolesť hrdla.

      Kedy hovoríme o prechladnutí?

      Okrem chrípky na jeseň zvyknú potrápiť aj iné akútne respiračné ochorenia. Najčastejšie ich spôsobujú viaceré vírusy (napr. rinovírusy, adenovírusy, koronavírusy) alebo baktérie (streptokoky, stafylokoky, hemofily, bordetely).  Vstupnou bránou infekcie sú predovšetkým dýchacie cesty. K vírusovej infekcii horných dýchacích ciest sa niekedy môže pridať bakteriálna infekcia a spôsobiť napríklad zápal prínosových dutín, ucha, alebo dolných dýchacích ciest.

      Ako spoznáme príznaky prechladnutia?

      -     prechladnutie sa prejaví postupne,

      -     teplota zvyčajne nebýva vyššia ako 38 °C,

      -     kĺby bolia iba zriedkavo,

      -     často sa prejaví bolesť svalov v rukách, v nohách a na chrbte,

      -     jeden z možných príznakov je kašeľ,

      -     od začiatku sa objaví nádcha a bolesť hrdla.

      Kde počas chrípkovej sezóny nájdete aktuálne informácie o chorobnosti na chrípku a akútne respiračné ochorenia?

      Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky kontinuálne monitoruje a vyhodnocuje situáciu vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení. Na webovej stránke www.uvzsr.sk každý týždeň v piatok zverejňujeme aktualizovanú „Informáciu o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike“ za daný kalendárny týždeň. Zároveň zverejňujeme odporúčania, ako chrípke predísť prostredníctvom svojej webovej stránky, sociálnej siete či médií.

      Prečo je dobré dať sa zaočkovať proti chrípke?

      Očkovanie je najdostupnejšia a najúčinnejšia prevencia proti chrípke. Štatistické údaje dokazujú, že pri súčasnej nízkej zaočkovanosti celkovej populácie u nás, sa vyskytnú menšie alebo väčšie epidémie každý rok. Očkovanie pomáha jednotlivcom, ale aj kolektívom, ak sa zaočkuje väčší počet ľudí, napríklad v školách, v škôlkach, či na pracoviskách. Vytvorí sa kolektívna imunita, ktorá eliminuje riziko šírenia ochorenia.

      Kedy je najlepšie obdobie na očkovanie?

      Najvhodnejšie obdobie je október a november. Po očkovaní trvá približne 10 – 14 dní, kým sa v tele vytvorí dostatočná hladina protilátok, ktoré chránia pred chrípkou. Ochranný účinok trvá šesť mesiacov. Očkovanie je možné aj v zimných mesiacoch, až do objavenia sa epidémie. Pri očkovaní počas epidémie ale hrozí, že očkovaná osoba ochorie skôr, než sa v organizme vytvoria ochranné protilátky.

      Ako sa vyvíja očkovacia látka proti chrípke?

      Cirkulácia chrípkových vírusov sa vzhľadom na ich premenlivosť sa neustále monitoruje v celosvetovej sieti laboratórií. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhodnotí na základe monitoringu situáciu a skupiny odborníkov navrhnú každý rok zloženie chrípkových vakcín. Vakcíny sú bezpečné, ochránia pred vírusmi chrípky, ktorých antigény sa nachádzajú v očkovacej látke pre danú sezónu.

      Prečo je potrebné očkovanie každý rok?

      Chrípkový vírus podlieha genetickým zmenám – mutáciám. Po prekonaní ochorenia nezískate doživotnú imunitu, môžete sa opakovane infikovať inými kmeňmi vírusu chrípky. Ochranný účinok vakcíny trvá obvykle 6 až 12 mesiacov.

      Aká je účinnosť vakcín proti chrípke?

      Efektivita očkovania závisí od veku, imunitného systému jedinca a od podobnosti kmeňov vírusu chrípky vo vakcíne, s cirkulujúcimi kmeňmi v populácii v danej sezóne. Za predpokladu zhody vakcinálnych vírusov s cirkulujúcimi platí, že každý ľudský organizmus je jedinečný a nemusí na očkovanie zareagovať rovnako. Určité malé percento očkovaných osôb si po očkovaní nevytvorí protilátky, alebo si ich nevytvoria v dostatočnom množstve. Dôležité tiež je, aby  očkovanie podstúpil iba zdravý človek, bez akútneho horúčkovitého ochorenia.

      Ochráni vakcína proti chrípke aj pri prechladnutí?

      Očkovanie proti chrípke chráni pred vírusmi chrípky, nezabráni iným akútnym respiračným ochoreniam, spôsobeným inými vírusmi a baktériami. Podobnosť klinických príznakov súvisí s tým, že pôvodcovia ochorení z prechladnutia, rovnako ako chrípka, napádajú respiračný systém, či už horné alebo dolné dýchacie cesty a pľúca. Na rozdiel od chrípky sa však príznaky akútnych respiračných ochorení rozvíjajú postupne. Býva to bolesť hrdla, nádcha, kašeľ, teplota väčšinou do 38 stupňov Celzia, bez výraznej bolesti hlavy, svalov, zimnice a nadmerného vyčerpania. 

      Je pravda, že ľudia, ktorí sa dajú zaočkovať, ľahšie dostanú chrípku?

      To, či má človek chrípku, sa dá s istotou potvrdiť až po laboratórnom potvrdení. Zlyhanie očkovania môže nastať v dvoch prípadoch. Človek ochorie na vírus chrípky, ktorý nie je vo vakcíne, alebo vtedy, ak si po očkovaní nevytvorí dostatočnú hladinu ochranných protilátok. U tých, ktorí sa nakazili chrípkou napriek tomu, že boli očkovaní, je však pravdepodobné, že ochorenie bude mať miernejší priebeh, bez komplikácií a je aj menšia pravdepodobnosť, že si vyžiada hospitalizáciu, alebo že vyústi do úmrtia. 

      Aké nežiaduce účinky môže mať očkovanie?

      Každý liek, vrátane očkovania môže spôsobiť nežiaduce účinky. Pri očkovaní proti chrípke to býva najčastejšie bolestivosť, začervenanie a zatvrdnutie miesta vpichu. Môže sa vyskytnúť aj zvýšená teplota, únava a bolesti svalov. Nežiaduce účinky spravidla odznejú do dvoch až troch dní. Sú signálom, že organizmus na vakcínu zareagoval.

      Kto sa nemôže dať zaočkovať?

      Kontraindikáciou očkovania je alergia na ktorúkoľvek zložku vakcíny, či ide o liečivo, alebo pomocné látky. Očkovanie sa má odložiť v prípade stredne závažného alebo závažného horúčkovitého ochorenia alebo akútneho ochorenia.

      Platia očkovanie zdravotné poisťovne?

      Zdravotné poisťovne už niekoľko rokov hradia chrípkovú vakcínu. Praktický lekár vám predpíše na vakcínu recept a po jej vyzdvihnutí vás zaočkuje.

      Epidemiológovia odporúčajú očkovanie najmä:

      -     tehotným ženám

      -     osobám s chronickým ochorením srdca alebo pľúc, metabolickým alebo obličkovým ochorením, s chronickým ochorením pečene, s chronickým neurologickým ochorením, ľuďom s oslabenou imunitou

      -     ľuďom nad 59 rokov

      -     obyvateľom zariadení pre dlhodobo chorých

      -     deťom od šiestich mesiacov do päť rokov 

      -     zdravotníckym pracovníkom vrátane tých, ktorí pracujú v zariadeniach starostlivosti o starších alebo telesne postihnutých

      -     ľuďom, ktorí sú v rámci svojej profesie v kontakte s veľkým množstvom ľudí

    • Šaliansky Maťko 2018
     • Šaliansky Maťko 2018

     •  Prišiel k nám Maťko zo Šale 

      16. januára sa konalo školské kolo literárnej súťaže v prednese slovenských povestí pod názvom Šaliansky Maťko. Žiaci 2. až 7. ročníka v troch kategóriách ukázali svoje recitátorske schopnosti. Víťazi jednotlivých kategórií (Jozef Karabaš, Linda Verešpejová, Magdaléna Sčisláková) svojimi povesťami dokázali, že prednes má stále dôležité miesto v živote žiaka - prináša radosť a zážitok nielen samotnému recitátorovi, ale aj jeho poslucháčovi. „Na súťaž som sa intenzívne pripravovala. Som spokojná so svojím výkonom. Nezískala som síce ani jedno z troch miest, ale naučila som sa veľa vecí a určite som sa posunula v recitovaní, “ povedala o súťaži Sophia Luňaková, žiačka
      6. ročníka. 24. januára nás víťaži školského kola reprezentovali na okresnom kole súťaže v Lipanoch.

                                                                                                                    
            Ján Sabolík, 8. ročník

    • Spolu bojujeme proti drogám
     • Spolu bojujeme proti drogám

     • V dňoch 20. – 24. novembra sme sa zapojili do Európskeho týždňa proti drogám. Bol vyhlásený Európskou komisiou a pripomíname si ho od roku 1998. Tabakizmus, alkoholizmus a iné látkové závislosti predstavujú vážny spoločenský problém. Cieľom Európskeho týždňa proti drogám je organizovať aktivity, ktoré môžu znížiť dopyt po drogách. Počas celého týždňa sa konali besedy so žiakmi o problematike drog, rôzne športové turnaje (pingpong, bedminton, balónový turnaj, basketbal), zaujímavá bola prehliadka Hasičskej stanice v Lipanoch. Okrem protidrogovej nástenky mali žiaci možnosť vyplniť superkvíz so zaujímavými cenami. Bylinkový čaj počas veľkej prestávky učiteľov i žiakov osviežil. Výtvarná súťaž na tému - Ako hovorím NIE drogám! – žiakov zaujala a protidrogovú výstavu najlepších kresieb sme si mohli pozrieť v priestoroch školy. „Tieto dni venované boju proti drogám sa mi veľmi páčili. Riešili sme kvíz, kreslili sme, športovali sme. Týždeň bol nabitý rôznymi aktivitami, bolo to pestré. Boli sme aj odmenení. Témou drogy by sme sa mali zaoberať častejšie,“ povedala o tomto týždni Vanessa Krivdová, žiačka 7. ročníka.

      Slávka Berdisová, 9. ročník

    • Pozor horí!
     • Pozor horí!

     • Streda 22. novembra 2017 nebola pre nás, žiakov prvého stupňa, obyčajným školským dňom. V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám sme sa totiž vybrali na návštevu ku hasičom na požiarnu zbrojnicu v Lipanoch. Kapitán s požiarnikmi nás privítali s veľkým úsmevom. Hneď sme si na dvore hasičskej stanice nastúpili ako skutoční požiarnici a exkurzia sa mohla začať. Hasiči nám prezradili ako vyzerá taký zásah požiarnikov, predstavili akú modernú techniku pri ňom používajú a ako postupujú pri záchrane ľudských životov.  Najprv sme si prezerali ako vyzerá záchranný čln a niektorí žiaci si skúsili záchranné vesty s prilbami a veslami. Samozrejme bez vody :).

      Požiarnici nás veľmi vážne upozornili na riziká, ktoré hrozia nepozorným deťom pri jazerách a pri hre s horľavými predmetmi. Taktiež zdôraznili, že šofér nesmie pred jazdou konzumovať alkohol , pretože to často spôsobuje dopravné nehody, pri ktorých potom musia hasiči zasahovať. Preskúšali nás aj z telefónnych čísel  všetkých záchranných zložiek. Samozrejme všetky deti správne vedeli, že hasičov sa dovolajú na telefónnom čísle 150, ale iba vtedy, keď je to životu potrebné.

      Potom sme sa premiestnili ku požiarnickým autám, kde nám ukázali hasičské vybavenie - hadice, hasiace prístroje, rôzne osvetľovacie zariadenia, hasičskú výstroj, dýchacie prístroje, vysielačky, komunikačnú techniku, vyprosťovacie nožnice, motorové čerpadlá, obrovskú hasičskú sekeru a iné. Kapitán potom priniesol špeciálny dvíhací vak, ktorým dvihol dvoch najväčších spolužiakov. Predviedli nám aj vákuovú dlahu, ktorá zaisťuje znehybnenie končatín zraneného človeka. Niektorí žiaci si mohli skúsiť aj ručnú striekačku, ktorú používajú pri lesných požiaroch a nedostupných miestach. Ani pani učiteľky neodišli bez zážitkov. Na povzbudivý pokrik žiakov sa pani učiteľka Majka odhodlala vyskúšať jeden z veľkých zelených chemických požiarnych oblekov. Pani učiteľka vyzerala ako mimozemšťan :). Všetci sme sa smiali, ale pani učiteľka to zvládla na jednotku.

      Požiarnici nám prezradili, že ak sa niekto chce stať požiarnikom musí byť odmala pri povinnostiach veľmi disciplinovaný, svedomitý a zodpovedný. Požiarnik totiž v práci zodpovedá za životy iných a musí vždy starostlivo odkladať požiarnické vybavenie na miesto, aby pri zásahu každý požiarnik vedel, kde je všetko uložené.

      Na záver pre nás hasiči vystriekali na dvore hadicou celú cisternu. Požiarnici boli veľmi milí a takmer každý zo žiakov si mohol striekanie z hadice vyskúšať. Bol to nezabudnuteľný zážitok!

      Chceme sa veľmi pekne poďakovať npor. Berdisovi a všetkým požiarnikom hasičskej zbrojnice v Lipanoch za prehliadku a odborné predvedenie hasičského vybavenia.

       

      Mgr. Mária Zdeneková

      Koordinátor prevencie drogových závislostí

    • „Prach dlhých, smutných letných dní na staré lístie padá...“
     • „Prach dlhých, smutných letných dní na staré lístie padá...“

     • Potešenie pre starkých

      Mesiac október je síce chladný, ale plný pestrých farieb. Tie nám pripomínajú  ustavičné zmeny v prírode i živote. V mesiaci október si práve starší ľudia zaslúžia našu pozornosť. Talentované deti školy navštívili 9.novembra Betániu v Lipanoch. Nezisková organizácia ponúka sociálne služby pre ľudí, ktorí chcú dôstojne a aktívne prežívať svoju starobu. Piesne a básničky s jesennou atmosférou či humorné scénky zo života ľudí na pozorných divákov zapôsobili. Najviac prekvapili prváčikovia, vystúpili so scénkou pod názvom Ťahal dedko repu. V závere vystúpenia sa zvalili na zem a rozosmiali celé publikum. Atmosféra bola výborná, starí ľudia si s chlapcami a dievčatami dokonca zaspievali. V závere boli odmenení vianočným darčekom. „Babky aj dedkovia spievali s nami. Bolo pekné vidieť na perách starých ľudí úsmev. Odišli sme z Betánie s dobrým pocitom a aj sladkou odmenou,“ povedala o príjemnom podujatí Slávka Berdisová, žiačka 9. ročníka.

      Ján Sabolík, 8. ročník

    • Oslava jesenných plodov
     • Oslava jesenných plodov

     • V piatok 10. novembra sa v priestoroch Kultúrneho domu v Krivanoch uskutočnila Tekvičková párty. Učitelia pripravili pre žiakov, rodičov a pre všetky zvedavé detičky zábavu s jesennými plodmi. Bola sprevádzaná rôznymi súťažami, hrami, pestrými cenami a príjemnou atmosférou. Stretnutie vyvrcholilo vyhodnotením o najkrajší jesenný výtvor. Všetky pestrofarebné veselé plody získali ocenenie, deti sa tešili z príjemného darčeka. „Tekvičková párty bola super. Najviac sa mi páčilo, ako sa deti hrali. Chutili mi aj koláčiky, ktoré boli veľmi pekne ozdobené. Deti sa prezentovali zaujímavými tekvičkami,“ povedal o podujatí Ján Sabolík, žiak 8. ročníka.  

      Slávka Berdisová, 9. ročník

    • Tajuplný svet príbehov na záložkách
     • Tajuplný svet príbehov na záložkách

     • Tajuplný svet príbehov na záložkách

      V dnešnej dobe deti čítajú málo. Jeden z projektov, ktorý má posilniť vzťah k čítaniu, je nepochybne projekt Záložka do knihy spája školy. Žiaci dvoch partnerských škôl  vytvárajú záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí a pomocou ľubovoľných techník. Naši najmenší i starší žiaci počas mesiaca október vytvárali tieto milé ozdoby kníh tentoraz na tému Tajuplný svet knižných príbehov. Na vyučovacích hodinách, počas krúžkovej činnosti či v školskom klube detí pracovali na záložkách a mysleli na to, že ich výtvor bude darom pre kamaráta z inej školy.

      Naša partnerská škola z obce Liteň sa do projektu zapojila prvýkrát. Škola dostala pomenovanie podľa Františka Josefa Řezáča, ktorý ju založil v roku 1868. Nachádza sa v okrese Beroun v Stredočeskom kraji. S touto školou majú krivianski žiaci veľa spoločného – časť z nich dochádza z okolitých obcí, majú radi prestávky, prázdniny, zbierajú batérie, papier, navštevujú krúžky, absolvujú lyžiarsky výcvik. Zároveň štyrikrát do roka navštevujú pražské divadelné predstavenia, cestujú  po Českej republike a realizujú výlety aj v zahraničí. V Litni sa narodila  známa  operná speváčka Jarmila Novotná. V tomto roku sa do projektu prihlásilo 1134 škôl, z Českej republiky 337 škôl, zo Slovenska 797 škôl. Už 8. ročník projektu poukazuje na potrebu čítania, pretože je základom úspechu v učení.

      Mgr. Alena Hrabčáková

       

    • Dopoludnie so Štefánikom
     • Dopoludnie so Štefánikom

     •  

      Oslava Medzinárodného dňa knižníc

      Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom Štefánik – politik, diplomat, vedec, letec a astronóm. Pri príležitosti Medzinárodného dňa knižníc dňa 23. októbra sa žiaci školy zapojili do víru aktivít, úloh, otázok, informácií. Všetky sa týkali osobnosti Milana Rastislava Štefánika. Cieľom projektu bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý vzťah ku knihe, k školskej knižnici.

      Známeho politika, politika, vedca, letca a astronóma poznajú žiaci z hodín dejepisu. Počas podujatia knižnice poznávali jeho detstvo, štúdiá, spoločenskú situáciu v čase vzniku Československej republiky, jeho činnosť v oblasti astronómie či jeho cestovateľské skúsenosti. V skupinách prechádzali jednotlivé stanovištia, na ktorých sa venovali spomínaným oblastiam. Žiaci pracovali s mapou Slovenska i celého sveta, spoznávali podnetný život Štefánika prostredníctvom prezentácie. V knižnici si preverovali vedomosti o literatúre či knihe. Spájali osobnosti  našej histórie s ich výnimočnými skutkami. Zároveň vytvárali a zakreslili pohľad z výšky na zem. Dopoludnie sa skončilo zaujímavou prednáškou pracovníkov Hvezdárne Prešov. Milan Rastislav Štefánik by mal byť pre nás vzorom. Bol aktívny, vzdelaný, tvoril a výrazne ovplyvnil našu históriu. „Podujatie bolo zaujímavé. Stanovištia sa mi páčili, naučil som sa veľa nových informácií. A zistil som, že v knižnici sa nachádza mnoho kníh, ktoré sa oplatí prečítať,“ povedal o akcii Roman Križalkovič, žiak 9. ročníka.

      Mgr. Alena Hrabčáková

    • Láska – reč, ktorej všetci rozumejú
     • Láska – reč, ktorej všetci rozumejú

     • Európsky deň jazykov

      Študenti Gymnázia Lipany pripravili pre žiakov základných škôl literárno- dramatické pásmo v štyroch jazykoch. 27. októbra pri príležitosti Európskeho dňa jazykov navštívili Mestskú galériu v Lipanoch aj naši ôsmaci, aby si pozreli ukážky známych svetových diel o láske.

      Láska znamená, že na svete nie sme sami. Má veľa podôb a prežíva ju ktokoľvek bez ohľadu na vek, pôvod či národnosť. Študenti gymnázia predstavili divadelné predstavenie 4 známych svetových diel - v ruskej literatúre Puškin napísal Eugena Onegina, v Anglicku Shakespeare vytvoril tragédiu Rómeo a Júlia, v nemeckej literatúre zasa  Goethe stvoril román Utrpenie mladého Werthera a v Španielsku Cervantes parodoval romány o stredovekých rytieroch pod názvom Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha. Zaujímavé kostýmy a skvelé výkony študentov prispeli k skvelému zážitku našich žiakov. „Vystúpenie bolo v ruskom, anglickom, nemeckom a španielskom jazyku. Dúfam, že gymnazisti vytvoria podobné vystúpenie aj na budúci rok,“  vyjadrila sa o podujatí Ema Konkoľová, žiačka 8. ročníka.

      Ján Sabolík, 8. ročník

    • V krajine remesiel 2017
     • V krajine remesiel 2017

     • Šiesty ročník súťažnej prehliadky remeselnej tvorivosti detí a mládeže bol prekvapivý pre žiakov 7. ročníka. V priestoroch Ústredia ľudovej umeleckej výroby  v Košiciach si prevzali cenu – v kategórii žiakov  vo veku 12 – 15 rokov získali 2. miesto za koberčekový vak, ktorý vyrobili v minulom školskom roku. Na tému Nite nebláznite vytvorili svoj vlastný pohľad na ľudové umenie.  Šiestaci a siedmaci spolu s pani učiteľkou Máriou Kopilcovou získali okrem ceny množstvo nových informácií o keramike, drevárstve či tkáčstve. Peter Vajda, známy z televíznej relácie Zem spieva, roztancoval našich žiakov. Tým sa páčili rómske piesne. ÚĽUV organizuje vzdelávacie aktivity, ktoré sú zamerané na oblasti ľudového umenia. Podujatie V krajine remesiel je jednou zo zaujímavých celoslovenských súťažných prehliadok remeselnej tvorivosti detí.                
      Danka Belišová, 9. ročník

    • Noc s poľovníkom
     • Noc s poľovníkom

     • V dňoch 20. - 21. 10. 2017 sme sa v rámci krúžku ZELENÁ ŠKOLA  zúčastnili zaujímavej a aktivitami nabitej akcie 24 hodín s poľovníkom.

      Poprosili sme poľovníka z Krivian Tomáša Karabáša, aby s nami strávil spomínaný čas a ukázal nám radosti, povinnosti aj „nepríjemnosti“ poľovníckeho života.

      Po výstupe na Demjanku nám poľovník teoreticky opísal, čo všetko má na starosti poľovník – musí nielen strieľať, ale stará sa aj o zver a okolie. Ešte pred zotmením sme sa vybrali skontrolovať množstvo sena v krmelcoch a doplniť soľ po okolí. „Zvieratá ju nevyhnutne potrebujú začiatkom zimy, kedy prechádzajú z trávy na suché seno,“ vysvetlil Tomáš.  Videli sme dokonca zemiaky po zemi. Vysypali ich tam poľovníci -  vraj je to dôležitá potrava pre diviaky. Cestou sme pozorovali stopy zvierat v blate a učili sa ich rozpoznať.

      Po príchode sme sedeli pri ohníčku a rozprávali sa o tom, kedy a za akých okolností môže poľovník strieľať. V chate sme mohli vidieť púčiky z 50 stromov a tiež semená,  pomocou ktorých sa rozmnožujú – od orecha či žaluďov až k semienkam z rôznych šišiek ihličnatých stromov a tiež semená kríkov. V noci sa zvedavci po štyroch – piatich vybrali s poľovníkom do tmavého lesa pozorovať zver hľadajúcu potravu. No popritom počuli mnohé zvuky naháňajúce strach.  Počuli, ako žije les v noci. Zaspať nebolo vôbec jednoduché. Úplné ticho a spánok „prišli“ až krátko po tretej hodine v noci J.

      Na druhý deň ráno sme si urobili táborák a opiekli špekáčiky. Zároveň sme sa zohrievali ako dvanásti mesiačikovia, nakoľko hmla ako mlieko, vyvolávala pocit nepríjemného chladu. Po raňajkách sme sa vybrali čistiť studničky a pozorovať výhľad „zhora“ – zašli sme na posed.

      Po návrate z lesa k nám zavítal iný poľovník – pán Anton Karabáš a doniesol nám ukázať zbrane používané pri poľovačkách – brokovnicu a guľovnicu. Predviedol nám  po jednom výstrele do vzduchu z oboch zbraní. Žiaci boli nadšení a ja tiež J. Prekvapila nás ich váha a hluk, ktorý pri výstrele spôsobili. Napokon sme sa zbalili, upratali chatu a okolie a plní zážitkov, emócií sa vrátili domov. Žiaľ, už za dažďa.

      Ďakujeme pánovi Tomášovi Karabášovi za čas strávený s nami a informácie, ktoré sme mohli vďaka nemu  získať aj prakticky prežiť. Ďakujeme aj pánovi Antonovi Karabášovi, že nám pomohol vyviesť a naspäť priviesť batožinu aj našich najmenších žiačikov.

      Mgr. Mária Šimová

     • Púšťanie šarkanov

     • Púšťanie šarkanov - Obrázok 1Naši najmenší si spríjemnili krásne jesenné  popoludnie. V stredu 11. októbra sa chlapci a dievčatá vybrali do prírody. Deti si priniesli šarkany rôznych tvarov a farieb. Vietor ich niekedy zrádzal, a preto si navzájom pomáhali. Deti s nadšením pozorovali, ktorý šarkan vyletí najvyššie.  Šantili sa, pobehovali po lúke. Púšťanie šarkanov je obľúbené nielen u detí, ale aj u dospelých. ,,Podujatie sa mi páčilo. Šarkany boli pestrofarebné. Navzájom sme si ich požičiavali. Takúto zábavu by som chcela mať každý deň,“ povedala o tomto jesennom popoludní prváčka Marianka Berdisová.

      Slávka Berdisová, 9. ročník

    • Tešíme sa z príjemného ocenenia
     • Tešíme sa z príjemného ocenenia

     • Súťaž o najlepší školský časopis

      Naše novinárky navštívili v stredu 27. septembra Podtatranskú knižnicu v Poprade. V priestoroch tejto kultúrnej inštitúcie sa konal už 3. ročník súťaže o najlepší školský časopis Prešovského a Košického kraja. Patronát nad súťažou znova prevzala vedúca Odboru kultúry Prešovského samosprávneho kraja pani Veronika Fitzeková. Porotu tvorili predstavitelia novinárskeho života. Tí hodnotili 6 kategórií – obsah, štylistiku a náročnosť, grafiku, fotografie, titulku, kreativitu. Časopis Krivý Jany sa síce nedostal do prvej trojky, ale ocenenie „Skokan roka“ všetkých potešilo. „Bolo to zaujímavé. Nazbierali sme nové informácie o tom, ako máme písať časopis. Najviac sa mi páčil časopis Ratolesť – skončil na treťom mieste, mal zaujímavý obal a množstvo neobyčajných článkov,“ povedala o akcii Klaudia Miková, žiačka 9. ročníka.

      Slávka Berdisová, 9. ročník

    • Krúžky - predbežná ponuka
     • Krúžky - predbežná ponuka

     • názov krúžku

       vedúci krúžku

      deň

      čas

       Projekt -ŠOV

       

       

       

      Bedminton 5.-9.r.

      Kašperová

      Pia

      13:30-15:30

      Škola hrou 1.-4.r.

      Kušnírová

      Pia

      11:45-13:45

      Virtuálny svet 1.-2.r.

      Radačovská

      Štv

      12:40-14:40

      Kreatívny krúžok 1.-4.r.

      Zdeneková

      Str

      11:45-13-45

      Tvorivá slovenčina1.- 9.r.

      Hrabčáková

      Štv

      13:30-15.30

      Mladí muzikanti 5.-9.r.

      Petrík

      Str

      13:30-15.30

      Letom- svetom 5.-9.r.

      Bodnár

      Štv

      13:30-15:30

      Šikovné ruky 5.-9.r.

      Šimová

      Uto

      13:30-15:30

      Mladí športovci 1.-4.r.

      Janičová

      Štv

      13:30-15:30

      Svet rozprávky 0.-4.r.

      Kuchárová

      Uto

      11:45-13:45

      Biblia hrou 1.-4.r.

      Michalíková

      Pon

      12:45.14.45

      Rómske tance 1.-9.r.

      Kopilcová

      Uto

      13.30-15.30

      Umenie v nás 5.-9.r.

      Pellerová

      Pon

      12:44-14.40

      názov krúžku

      vedúci krúžku

      deň

      čas

      CVČ - VP

       

       

       

      Čerkutka 1.9.r.

      Kašperová

      Štv

      13.30-15.30

      Tvorivé hry 1.-4.r.

      Radačovská

      Uto

      12:40-14:40

      Basketbal5.-9.r.

      Bodnárová

      Str / So

      14:15- 16:15

      Sezónne športy 5.-9.r.

      Petrík

      blokovo

       

      Futbal 5.-9.r.

      Bodnár

      Pon

      13.30-15.30

      Zelená škola 1.-9.r.

      Šimová

      Štv

      13.30-15.30

      Prírodovedný krúž.1.-4.r.

      Janičová

      Str

      12.40-14.40

      Historicko-poznáv.

      Kromková

      blokovo

       

      Turistický 1.-9.r.

      Michalíková

      blokovo

       

      Mladí vizážisti 1.-9.r.

      Kopilcová

      Str

      13.30-15.30

      Svet technológií 5.-9.r.

      Pellerová

      Str

      13:30-15.30

       

       

    • Pomôcky pre prvákov
     • Pomôcky pre prvákov

     • Zoznam pomôcok a potrieb do 1. ročníka

       

      Prezuvky

      - so svetlou podrážkou, s uzavretou pätou, nie šľapky

       

      Hygienické potreby

      - menší uterák s uškom na zavesenie, tekuté mydlo, 1ks toaletný papier, 1 balík – 10 ks hygienické vreckovky

       

      Vrecúško na TEV

      - tepláková súprava, biele tričko, tenisky alebo cvičky so svetlou, nešmykľavou podrážkou, biele ponožky

       VYV

      - vodové farby, pohár na vodu (nie sklenený), 2 ks guľatých štetcov (tenší a hrubší), mastný pastel (voskovky), nožnice s guľatým hrotom, handrička, gumový obrus, staršie tričko, košeľa alebo plášť na prezlečenie, lepidlo disperzné (napr.herkules) a lepidlo tyčinkové, plastelína, farebný papier,

      výkresy A4 30 ks

      výkresy A3 20 ks /uložené v škatuli od topánok, kufríku/

      Peračník

      3 ks ceruza mäkká (č. 2), farbičky – 12 ks, strúhadlo, gumu, nožnice (nie špicaté), lepidlo (vysúvacia lep. tyčinka), farebné perá (zel., červ, čierna)

      Neskôr /2 ks atramentové pero (najlepšie zn. TORNADO alebo pero na bombičky), malá bavlnená handrička, /

      Pre potešenie      kvetinka :)

       

       

      - fixky

      - pravítko

      - náčrtník alebo zošit na kreslenie pre voľné chvíľky

      - desiatu baliť do malej uzatváracej dózičky

      - čaj /voda do plastovej nerozbitnej fľaše

      - zošity:

          Zošity s pomocnou linajkou   3ks

      - Zošit 5110   (1 ks)                                

      - Zošit 511   (2 ks) 

      - Zošit 512   (2 ks)                                                                 

      - Zošit 513   (4 ks)                                 

      - Zošit 644   (1 ks)

      - Zošit 444   (1 ks)

       

      Ostatné:

      Priniesť 18 eur za: písanky ku šlabikáru, anglický jazyk a číselko

       

       

      Všetky pomôcky označiť menom!!!

      (veci vo vrecúškach TEV, VYV a na prezuvkách, nožnice, lepidlá v peračníkoch..)

       

      Kontakt na tr. učiteľku - e-mail: katka142@gmail.com


      Triedna učiteľka: PaedDr. Katarína Janičová

    • Pomôcky pre druhákov
     • Pomôcky pre druhákov

     • Pomôcky pre druhákov

      Zošity:

      Slovenský jazyk - 10 ks zošit č. 512

      gramatika

      čítanie

      diktáty (1 ks odovzdať s menom)

      pravopisné cvičenia(1 ks odovzdať s menom)

       

      Prvouka - 1 ks zošit č. 520

      Matematika - 6 ks zošit č. 523

      kontrolné práce z matematiky (1 ks odovzdať s menom)

      Geometria - 1 ks zošit č.520

      Hudobná výchova - 1 ks zošit č. M51

      1 ks slovníček

      obaly na knihy aj zošity

      Anglický jazyk- 1 ks zošit č. 512

      Náboženská výchova - 1 ks zošit č. 512

      Výtvarná výchova (do kufríka, škatule)

      20 ks výkres A4

      10 ks výkres A3

      voskovky

      zmizík

      vodové farby

      temperové farby (väčšia škála farieb)

      plochý a okrúhly štetec (hrubší a tenší č. 6, 8, 10)

      plastelína

      farebný papier (sada)

      nožnice

      lepidlo disperzné

      nádoba na vodu

      obal na výkresy

      handrička, plášť .)

      tuš čierny

      igelitový obrus !              

      Peračník:

      pero (atramentové, keramické, bombičkové)

      2 ks ceruzka č. 2

      strúhadlo

      guma

      farebné ceruzky (červená, modrá, zelená, oranžová, žltá, čierna, hnedá)

      trojuholníkové pravítko s ryskou

       

      Telesná výchova

      tepláková súprava, kraťasy

      biele tričko s krátkym rukávom

      ponožky

      tenisky s bielou podrážkou

      Hygienické potreby

      uterák

      mydlo

      toaletný papier

      hygienické vreckovky 2 balíčky

      prezuvky s bielou podrážkou a plnou pätou

      Všetko označiť menom !!!

      Odfotený preukaz poistenca! (ak došlo k zmene poisťovne)

      Doplniť údaje o zmenách u žiaka (kontaktné údaje)