• Beží celá dedina
     • Beží celá dedina

     • Beží celá dedina

      Jablko oslavuje

      V piatok dňa 27. 9. 2019 bol na našej škole deň venovaný jablku. Žiaci sa  počas prvých troch hodín zábavnou formou učili, získavali zaujímavé informácie o jablku, jeho pozitívnemu vplyvu na zdravie. Po vyučovaní boli na chodbe pripravené aktivity na jabĺčkovú tému ako jablková pavučinka, húseničková dráha, jedenie jabĺk bez rúk, jablkový slalom, puzzle a iné. Po týchto aktivitách si naplnili brušká chutným obedom a o 15:30 sme sa stretli pri hasičskej stanici. A to už sme sa rozcvičovali na bežecké výkony. II. ročníka jesenného behu s názvom „ Beží celá dedina “. Tohto roku sme sa rozhodli do behu zapojiť aj rodičov a príbuzných našich žiakov.

      Súťažilo sa v týchto kategóriach :

      1. Malý okruh žiaci 1. - 3. ročníka
       Malý okruh - škôlka
      2. Väčší okruh 4. - 6. ročníka
      3. Najväčší okruh 7. -  9. ročníka
      4. Malý okruh rodičia a deti

      Začiatok behu a slávnostné otvorenie sa konalo pri hasičskej stanici o 15:30. Počasie nám prialo, bežci - skvelí. Najlepších sme odmenili diplomom, medailou a vecnou cenou. Všetkým bol ponúknutý čaj a sladká odmena.

      Najlepšie výkony:

      Kategória škôlka

      1. miesto – Janič Slavomír

      2. miesto – Karabaš Šimon

      3. miesto – Garančovský Michal

       

      Kategória 1. - 3. ročník

      1. miesto – Stedina Peter
      2. miesto – Rakaš Leon
      3. miesto – Štvarták Michal

       

      Kategória 4. – 6. ročník

      1. miesto – Karabaš Jozef
      2. miesto – Giňa Damián
      3. miesto – Peštová Darina

       

      Kategória 7. - 9. ročník

      1. miesto – Duda Stanislav
      2. miesto – Verešpejová Linda
      3. miesto – Kravcová Zuzana

      Všetkým blahoželáme a ďakujeme za príjemné stretnutie.

      Učiteľky 1. – 4.

       

       

    • ŠARKANŠOU
     • ŠARKANŠOU

     • Jeseň už prišla a okrem padajúcich listov zo stromov sa nesmie zaobísť bez šarkanov.

      Dňa 2. 10. 2019, za pekného jesenného počasia, sme sa s deťmi vybrali na lúku.

      Všetci si priniesli šarkanov rôznych veľkostí a farieb. Bola to skutočná ŠOU na oblohe. Fúkalo naozaj poriadne. Lietali nie len draci, ale aj lienka či chobotnica, motýle, vtáčiky. Deti mali obrovskú radosť, keď sa im podarilo svojho šarkana dostať na oblohu. Niektorí ich zas mali problém udržať a tak mám jeden šarkan naozaj odletel a možno niekde letí ešte aj teraz.

       

    • DIVADIELKO GAŠPARKO
     • DIVADIELKO GAŠPARKO

     • NEPOSLUŠNÁ PRINCEZNÁ

      Blíži sa rok 2020, ktorý bude na Slovensku rokom divadla. Naša základná škola sa však už teraz zapojila do tejto výzvy ministerstva školstva a ponúkla žiakom divadelné predstavenie divadielka Gašparko. Predstavenie malo názov Neposlušná princezná, v ktorom bolo poukázané na to, aké ťažké je vychovávať princeznú, ktorá má za kamaráta draka. Bolo veľmi ťažké zmeniť nezbednú princeznú a nepomohlo dokonca ani jej výchovné zatvorenie do veže. Rozprávka odohraná malými bábkami sa deťom materskej školy a našim žiakom sa veľmi páčila a veríme, že si ponaučenie, o tom, že počúvať je veľmi dôležité, odnesú aj do každodenného života.

                                                                                                                                                Učiteľky 1. - 4. ročníka 

    • Podtatranský školák
     • Podtatranský školák

     • Chuť do práce naďalej ostáva

      Podtatranský školák 2019

      Posledný septembrový deň sme sa my novinárky zúčastnili vyhodnotenia súťaže o najlepší školský časopis základných škôl Prešovského a Košického kraja. Už piaty ročník súťaže Podtatranský školák sa uskutočnil opäť v Podtatranskej knižnici. Porotcovia poskytli nám i ďalším členom redakčných rád časopisov mnoho dobrých rád, ktoré môžu nádejných novinárov posunúť ďalej.

      Porota opäť hodnotila obsah, štylistiku, náročnosť, grafiku, fotografie, titulku a kreativitu. Príjemní a usmievaví porotcovia prítomných pochválili za zmysluplne trávený čas pri tvorbe časopisov. Aj keď sme sa neumiestnili v prvej trojici najlepších, predsedníčka poroty Veronika Fitzeková nás pochválila nielen za obsahovú stránku Krivého Janyho, ale aj za každoročné zlepšovanie. Víťazom tohto ročníka sa stal časopis základnej školy v Bardejove pod názvom „Ámosáčik“. „Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v Poprade, meste pod Tatrami. Porotcovia použili aj kritiku, ale zväčša všetkých pochválili za odvahu, elán i nadšenie pri písaní. Trochu ma sklamalo, že sme nevyhrali, no určite nás to nakoplo do tvorby zaujímavých článkov,“ vyjadrila sa o podujatí jedna z novinárok Tamara Majtnerová, žiačka 8. ročníka.

      Magdaléna Sčisláková, 8. A

    • BIELA PASTELKA
     • BIELA PASTELKA

     • Nádherný príbeh pomoci

      Verejná zbierka BIELA PASTELKA 2019

      Dňa 20. septembra sa v priestoroch základnej školy uskutočnila celoslovenská zbierka Biela pastelka. Všetci tí, ktorým nie je osud nevidiacich a slabozrakých ľahostajný, poskytli ľubovoľný príspevok do pokladničky a zároveň získali spinku v tvare pastelky. Deviatačky sa stali dobrovoľníčkami, ktoré ochotne a s nadšením zbierali peniažky.

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Deti a zamestnanci školy mali záujem o zbierku, pretože takýmto spôsobom mohli sprostredkovane podať pomocnú ruku niekomu, kto to naozaj potrebuje. „Pomáhala som pri zbierke so zaujímavým názvom. Robila som to s radosťou. Prispela som aj ja. Každá takáto aktivita má svoj význam,“ spokojne konštatovala deviatačka Martina Novická. 

      Štefan Duda, 8. A

    • OZNAM ŠJ
     • OZNAM ŠJ

     • Oznam

      Základná škola s materskou školou Krivany – školská jedáleň

       

      Vzhľadom na novelu zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zavádzajúcu dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre všetkých žiakov I. a II. stupňa základných škôl                                od 01.09.2019 a  určenie pravidiel pre vznik nároku na danú dotáciu, Základná škola s materskou školou, školská jedáleň, oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom nasledovné:

      • Žiak má nárok na dotáciu vo výške 1,20 € denne pri splnení nasledovných podmienok:
      1. účasť aspoň na jednej vyučovacej hodine
      2. odobratie obeda.
      • Ak sa žiak vôbec nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu, nemá nárok na dotáciu.
      • V  prípade neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v nasledujúci deň,  je  zákonný  zástupcu žiaka povinný odhlásiť žiaka zo stravy do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa na telefónnom čísle 051/4572587 alebo email na jedalenkrivany@gmail.com
      • Ak zákonný zástupca neodhlási žiaka, resp. ak žiak obed neodoberie (napriek prihláseniu sa na obed v daný deň), je zákonný zástupca žiaka povinný uhradiť plnú výšku stravného (t. j. bez priznania dotácie). V takom prípade je výška stravného určená Všeobecne záväzným nariadením o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krivany číslo 03/2019, ktoré nadobúda účinnosť 01.09.2019 nasledovne:

      -   dieťa MŠ  - 1,37 €
      -   žiak I. stupňa ZŠ – 1,08 €,
      -   žiak II. stupňa ZŠ – 1,16 €.

      VZN obce Krivany č. 03/2019  určuje príspevok na réžiu pre deti MŠ a žiakov ZŠ vo výške 3,00 € na mesiac, v prípade keď odoberie v mesiaci minimálne jedno jedlo. Detí MŠ vo veku 2-5 rokov uhradia k stravnému 1,37 €  za jeden obed aj réžiu 3,00 € na mesiac.

      Deťom  MŠ, ktoré majú rozhodnutie o prijatí bude poskytnutá celodenná strava od 02.09.2019.

      Každý žiak bude od 03. 09. 2019 automaticky prihlásený na odoberanie stravy. Bližšie informácie o spôsobe odhlasovania žiakom poskytnú v prvých dňoch školského roka triedni učitelia a zamestnanci školskej jedálne.  

      Školská jedáleň nezabezpečuje diétne stravovanie. V tomto prípade si môže zákonný zástupca žiaka podať žiadosť o poskytnutie dotácie na zabezpečenie stravy žiakovi vyžadujúcom diétne stravovanie v súlade s príslušnou smernicou.

      Prosíme zákonných zástupcov žiakov o dôsledné odhlasovanie zo stravy a  v prípade prihlásenia sa na obed aj odobratie prihlásenej stravy žiakmi, aby sme tak predišli  problémom s vymáhaním vzniknutých nedoplatkov.

      Nedoplatok vyčíslený školskou jedálňou je zákonný zástupca žiaka povinný uhradiť na základe vystavenej poštovej poukážky do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.

    • 1. ročník - pomôcky
     • 1. ročník - pomôcky

     • Zoznam pomôcok a potrieb do 1. ročníka

       

      Prezuvky

      - so svetlou podrážkou, s uzavretou pätou, nie šľapky

      Hygienické potreby

      - menší uterák s uškom na zavesenie, tekuté mydlo, 1ks toaletný papier, 1 balík – 10 ks hygienické vreckovky

      Vrecúško na TEV

      - tepláková súprava, biele tričko, tenisky alebo cvičky so svetlou, nešmykľavou podrážkou, biele ponožky

      VYV

      - vodové farby, pohár na vodu (nie sklenený), 2 ks guľatých štetcov (tenší a hrubší), mastný pastel (voskovky), nožnice s guľatým hrotom, handrička, gumový obrus, staršie tričko, košeľa alebo plášť na prezlečenie, lepidlo disperzné (napr.herkules) a lepidlo tyčinkové, plastelína, farebný papier, výkresy A4 30 ks, výkresy A3 20 ks /uložené v škatuli od topánok, kufríku/

      Peračník

      3 ks ceruza mäkká (č. 2), farbičky – 12 ks, strúhadlo, gumu, nožnice (nie špicaté), lepidlo (vysúvacia lep. tyčinka), farebné perá (zel., červ, čierna)

      Neskôr /2 ks atramentové pero (najlepšie zn. STABILO, prípadne TORNADO alebo pero na bombičky, nie gumovateľné), malá bavlnená handrička/

      Pre potešenie

      - fixky

      - pravítko

      - náčrtník alebo zošit na kreslenie pre voľné chvíľky

      - desiatu baliť do malej uzatváracej dózičky

      - čaj /voda do plastovej nerozbitnej fľaše

       Zošity

      S pomocnou linajkou   3ks

      - Zošit 5110   (1 ks)                                

      - Zošit 511   (2 ks) 

      - Zošit 512   (2 ks)                                                                 

      - Zošit 513   (4 ks)                                 

      Všetky pomôcky označiť menom!!!

      (veci vo vrecúškach TEV, VYV a na prezuvkách, nožnice, lepidlá v peračníkoch..)

       

    • Škola v prírode
     • Škola v prírode

     • Pátranie po najvzácnejšom poklade Starej Ľubovne

      Prvý júnový týždeň sa prváci s pani učiteľkou Zdenekovou a pani učiteľkou Radačovskou vybrali do školy v prírode, ktorá sa uskutočnila tento rok v Starej Ľubovni. Hneď v pondelok sme navštívili starybylý hrad v Starej Ľubovni. V rozprávkovom prostredí hradu sme stretli okrem čerta a dobových postáv aj princezné a kráľovnú. Obrovský zážitok pre nás boli zaiste sokoliari, ktorí nám predviedli, akí draví vedia byť vtáci. V skanzene sme mali možnosť nazrieť do dreveníc, v ktorých bývali naši predkovia. Deti mali veľkú radosť, že si mohli sadnúť do historických lavíc triedy, ktorá mala dokonca vlastného učiteľa. Ten nám vysvetlil ako v minulosti prebiehalo vyučovanie a vyskúšali sme si písať kriedou na tabuľkách ako to robievali žiaci. Okrem návštevy kultúrnych pamiatok sme si urobili aj turistickú vychádzku za borovicami – vejmutovkami. Tie mali neobyčajne veľkú výšku a hrúbku kmena. Pri boroviciach bola veľká lúka, na ktorej sme sa pokúsili „kresliť“ prírodninami. V stredu sme si zašportovali a zasúťažili v športovej olympiáde, počas ktorej sme objavili mnoho skrytých talentov.  Najväčšou zábavou pre deti bola určite pyžamková párty, počas ktorej sme si mohli zatancovať a zahrať rôzne hry. Štvrtok to napokon prepuklo a my sme sa dozvedeli o tajnom poklade, ktorý Stará Ľubovňa ukrýva. Z tajných indícií, ktoré sme zberali po lese a chodníkoch vyplynulo, kde je poklad ukrytý. Najprv nás stopy zaviedli ku studni Ľubovianka a hneď sme všetci pochopili aký vzácny poklad máme v prameni minerálnej vody, najmä, keď je človek smädný. Nakoniec však stopa pokračovala na čistinku, kde sme na naše veľké prekvapenie vykopali naozajstný poklad so zlatými mincami. Potom sme ako každý deň šli do bazéna cvičiť plávanie. Na konci týždňa mnohí z nás prekonali strach z vody a zvládli preplávať aj niekoľko metrov. Podvečer sme si zahrali bábkové divadlo o troch prasiatkach. Deťom vyčarili bábky úsmev na tvári a u detí mali taký úspech, že nám pani učiteľky povkladali veselé bábky pod paplóniky a tak sme sladko spinkali až do rána. V piatok nám už neostávalo nič iné iba vyhodnotiť celú školu v prírodu. Dozvedeli sme sa kto bol najväčší papkáčik, tanečník, športovec, šikovníček a aj kto bol naj neporiadnik. Vyhodnotili sme si aj naše záznamníčky, do ktorých sme si celý týždeň vpisovali všetky naše nové poznatky a zážitky. Cestou domov sme sa zastavili v čokoládovni v Nestville, kde si každý mlsný jazýček prišiel na svoje. Napokon sme pricestovali ku škole, kde nás netrpezlivo očakávali naši rodičia. V škole v prírode sme zažili mnoho krásnych zážitkov, na ktoré určite tak skoro nezabudneme. No a okrem pokladov, ktoré sme v škole v prírode vypátrali bol najvzácnejší ten, že sme sa všetci vrátili domov šťastne k svojim rodinám .

      Mgr. Mária Zdeneková

    • Exkurzia v Bratislave
     • Exkurzia v Bratislave

     • Potulky bratislavskou históriou

      Exkurzia v Bratislave

      Hlavné mesto Slovenskej republiky otvorilo brány našim deviatakom. Ti ju navštívili v dňoch 28. – 29. mája.  V rámci exkurzie sa preniesli do minulosti tohto krásneho mesta. Pozreli si Slavín, pamätník sovietskych vojakov. Zaujal ich aj Bratislavský hrad a množstvo ďalších skvelých miest. V centre mesta boli zvedaví na Čumila, jednu z najznámejších sôch v Bratislave. „Pri potulkách mestom sme využili  znalosti z nemčiny, angličtiny. Stretli sme veľké množstvo zaujímavých ľudí. Zistili sme, že naše jazykové znalosti sú na celkom dobrej úrovni. Domov sme si priniesli kopec zážitkov. Kiežby sme tam mohli ostať navždy!“ takto sa o výlete v slovenskej metropole vyjadril Jozef Urda.

      Ján Sabolík, 9. A

    • Keď matika baví...
     • Keď matika baví...

     • Keď matika baví, žiaden problém!

      Matematický klokan 2019 - výsledky súťaže

      Minulý rok nastal vo svete „klokanský boom“. V 78 krajinách sveta súťažilo viac ako šesť miliónov žiakov v súťaži MATEMATICKÝ KLOKAN. Ani žiaci našej školy nesmeli chýbať. Tiež využili šancu byť pri tom. A oplatilo sa... Máme troch úspešných riešiteľov:

      Filip Šimko 1. A - školský šampión
      Matúš Hovanec 2. A
      Tatiana Berdisová 3. A

      Úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme!

      Mgr. Mária Ondrejová

    • Iba voda?
     • Iba voda?

     • Iba voda? A koľko radosti ...

      Vodárenský zdroj a my

      Na deň vody (22.3.) bola vyhlásená súťaž s časopisom Vodníček. Žiaci 2. a 4. ročníka nelenili a do súťaže sa zapojili. A veru sa oplatilo... Získali 2. miesto a krásne ceny. Výhru prišiel odovzdať riaditeľ VVS, a. s. závod Prešov Ing. Karol Kalinák.

      A takto o nás na FB napísali!!! J

      „Vodárenský zdroj a my. Tak znela súťaž o naj foto triedy, ktorú sme mali v tohtoročnom časopise Vodníček. 2. miesto získala ZŠ s MŠ Krivany - za aktivitu, skvelý nápad a super ekologické posolstvo. Riaditeľ VVS, a. s. závod Prešov Ing. Karol Kalinák bol deckám odovzdať ceny a poslal nám foto s takýmto komentárom: "Privítali nás veľmi milo, s krásne vyzdobenou triedou, tiež mi dali darček - poďakovanie, kde sa podpísali všetky deti, takže super." ĎAKUJEME“  Z krásneho druhého miesta a výhry sa tešíme.

      Mgr. Eva Viktorová

    • Hliadka mladých zdravotníkov
     • Hliadka mladých zdravotníkov

     • Učíme sa pomáhať ostatným

      Pre desiatich žiakov našej školy bol 30. máj veľmi dôležitý. Zúčastnili sa totiž okresnej súťaže Hliadok mladých zdravotníkov. Na podujatie, ktoré sa konalo v priestoroch ZŠ Lipany, Komenského 113, sa členovia zdravotníckeho krúžku dôkladne pripravovali.

      Žiaci 2. a 3. ročníka (1. kategória) súťažili na 5 stanovištiach. Znalosti z poskytovania prvej pomoci, história Červeného kríža, poskytovanie KPCR (umelé dýchanie), bočná stabilizovaná poloha a modelová situácia (ošetrenie zranení po páde z bicykla) boli súčasťou nadšeného súťaženia. Z celkového počtu 205 bodov stratili len jediný, čo im zabezpečilo 2. miesto. Nedali sa zahanbiť ani žiaci 2. stupňa (2. kategória). Súťažili na 6 stanovištiach a okrem spomínaných úloh svoje schopnosti predviedli aj v ďalšej náročnej situácii – ošetrovali rozhádaných fanúšikov hokeja. Navyše museli s poranenými komunikovať v anglickom jazyku. Z celkového počtu 234 bodov družstvo stratilo 4 body. Získali 5. miesto. „Na súťaž sme sa pripravovali veľmi zodpovedne. Na jednom stanovišti sme si dokonca precvičili vedomosti z anglického jazyka,“ vyjadrila sa o tejto jedinečnej súťaži siedmačka Nikola Pavlufčíková, členka družka HMZ.

      Mgr. Mária Šimová

       

    • Zbierka Modrý gombík 2019
     • Zbierka Modrý gombík 2019

     • Každé dieťa si zaslúži pekné detstvo

      V dňoch 21. a 22. mája sa v priestoroch ZŠ s MŠ Krivany i v samotnej obci konala zbierka Modrý gombík, ktorú organizovala organizácia Unicef. Účelom zbierky bolo pomôcť deťom na východnej Ukrajine, ktoré už dlhší čas žijú vo vojnovom konflikte. Pätnásty rok táto výnimočná zbierka spája náš lepší svet s prostredím, v ktorom sa deti ocitli v núdzi a potrebujú nás. Ďakujeme všetkým, ktorí využili túto formu pomoci a prispeli na lieky, vodu, hygienické balíčky, potraviny a na opravu vojnou zničených škôl a domov.

      Mgr. Nikola Karaffová

    • Keď mamám vyčarí úsmev dieťa
     • Keď mamám vyčarí úsmev dieťa

     • Tak ako každý rok, tak aj tohtoročný máj patril našim mamkám, ktoré sú isto v živote každého človeka nenahraditeľné. Na deň matiek si všetci spomenieme na tú svoju... Aj naši malí žiaci prvého, druhého a štvrtého ročníka sa v utorok 14. mája vybrali do denného centra pre seniorov v Krivanoch.  Rozhodli sa priniesť darček v podobe spevu, tanca, riekaniek a tvorivých scénok práve tým mamám, ktoré si zaslúžia našu úctu a pozornosť dozaista najviac. Sú to mamy, ktorých tváre poznačil čas nejednou vráskou a v živote už toho prežili mnoho. Mamičkám vyčarila prítomnosť šikovných detí úsmev na tvári a nejednu slzičku na lícach. Na záver si deti pochutnali so starkými na lahodných koláčikoch a čaji. Veríme, že naše spoločné stretnutie pri príležitosti dňa matiek bude starkých pri srdiečku ešte veľmi dlho hriať a že sa čoskoro opäť stretneme pri nejakej krásnej príležitosti.

      Mgr. Mária Zdeneková, PaedDr. Katarína Janičová

    • Rozvíjajme svoje schopnosti
     • Rozvíjajme svoje schopnosti

     • Súťaž v rétorike

      Dňa 9. mája sa v priestoroch Divadla Jonáša Záborského v Prešove konala regionálna súťaž v rétorike, na ktorej sa zúčastnil aj siedmak Lukáš Gurka. Svoje schopnosti vo vyjadrovaní využil a získal pekné 3. miesto. Podujatie bolo zamerané na rozvíjanie kladného vzťahu detí k rodnému jazyku, zdokonaľovanie ich rétorických vystúpení, schopnosť žiakov vyjadriť svoj názor, presvedčiť prítomných aj improvizovať.

      Súťažiaci vystúpili s pripravenou voľnou témou. Ťažšou časťou súťaže bola vyžrebovaná téma a jej následné spracovanie spojené s rečníckym vystúpením. Porota hodnotila originalitu spracovania témy, presvedčivosť prejavu i celkový dojem súťažiaceho. Na podujatí sa zúčastnili žiaci 7. – 9. ročníkov základných škôl i stredoškoláci. „Vymenil som si skúsenosti so svojimi súpermi. Pripravil som si tému „Čo je to priateľstvo a kto je to priateľ?“. Vyžreboval som si tému „Hodnota virtuálnych priateľstiev“. Som so sebou spokojný. Napriek tomu viem, že sa musím stále zlepšovať, aby som mohol znovu o rok zabojovať o pekné umiestnenie,“ takto sa o rétorickej súťaži vyjadril samotný víťaz Lukáš Gurka.

      Alexandra Verešpejová, 9. A

    • Opäť vo vode!
     • Opäť vo vode!

     • Plavecký výcvik 2019

      Piataci a šiestaci sa v dňoch 13. – 17. mája zúčastnili obľúbeného plaveckého výcviku. Na Spojenej škole v Sabinove absolvovali päť dní plávania, ktoré nepochybne pôsobí pozitívne na náš organizmus. Chlapci a dievčatá si osvojili základy plávania alebo sa v tomto športe zdokonalili.

      Na začiatku výcviku žiaci predviedli svoje doterajšie plavecké schopnosti. Podľa toho boli neskôr zoradení do skupín. Počas celého týždňa sa jedni učili plávať a tí druhí sa zasa zdokonaľovali v tomto zdravom športe. Posledný deň bol pre žiakov výzvou, pretože mali šancu ukázať, čo sa naučili. Po úspešnom ukončení výcviku si všetci domov odniesli „Mokré vysvedčenie“ ako odmenu za plavecké schopnosti. „Výcvik bol super. Síce som preplával len dvadsať metrov, ale som spokojný. Veľa som sa naučil, zabával som sa a ponáral sa do vody, ktorá bola super,“ spokojne sa vyjadril piatak Dominik Oreško, čerstvý plavec.

      Linda Verešpejová, 6. ročník 

       

    • Po stopách „Najväčšieho Slováka“
     • Po stopách „Najväčšieho Slováka“

     •  

      Vedomostný kvíz o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi

      Tadeáš Kušnír, Jozef Urda, Ján Sabolík, žiaci deviateho ročníka, v pondelok 6. mája 2019 reprezentovali našu školu v súťaži Poznáte Milana Rastislava Štefánika? Podujatie organizovalo Gymnázium v Lipanoch a Komunitná nadácia Modrá Torysa.

       

      Milan Rastislav Štefánik - astronóm, generál a vedec. Má najväčšiu zásluhu na vytvorení Česko-Slovenska. Zomrel pred 100 rokmi (4.5.1919) pri havárii lietadla. M. R. Štefánik bol inšpiratívnou osobnosťou pre mnohých Slovákov. Naši najstarší žiaci si preštudovali množstvo materiálu, a práve preto zabodovali. Získali krásne druhé miesto, z čoho sa veľmi tešíme a srdečne gratulujeme!  Bolo tam super. Mysleli sme si, že skončíme predposlední a bum, zrazu druhé miesto! Napínavý bol rozstrel medzi nami a gymkom. Podarilo sa nám poraziť ich pri deviatej úlohe,“  o zaujímavom podujatí určenom pre žiakov škôl hornotoryského regiónu sa vyjadril deviatak Tadeáš Kušnír.

      Ján Sabolík, 9.A

       

    • Slávik Slovenska 2019
     • Slávik Slovenska 2019

     • Ľudová pieseň je „in“

      Základná škola s materskou školou Krivany 24. apríla zorganizovala školské kolo speváckej súťaže. Nádherné ľudové piesne zneli v priestoroch školy a tí najlepší speváci očarili porotu, ktorá musela vybrať víťazov troch kategórií.

      Súťažiaci si pripravili jednu ľudovú pieseň podľa vlastného výberu. Pomalé i rýchle melódie presvedčili porotcov, že v dnešnej dobe je ľudová pieseň stále obľúbená aj u mladých ľudí. V jednotlivých kategóriách zvíťazili tretiačka Adela Kuchárová, šiestačka Zuzana Kravcová a siedmak Martin Bača. Víťazov školského kola čaká okresné kolo, ktoré sa uskutoční 10. mája v Sabinove. Držíme palce!

      Viktória Černická, 9. A

    • Šermiarske divadlo
     • Šermiarske divadlo

     • Hodina dejepisu bez skúšania

      Priamo k nám prišla šermiarsko-divadelná kumpánia Via Historica. Táto skupina hercov i šermiarov 2. mája v priestoroch našej školy usporiadala náučný šermiarsko-divadelný program, v ktorom aj zábavnou formou prezentovala dejiny Slovanov i Slovákov.

       Divadelné predstavenie prezentovalo významné obdobia slovanských dejín. Avarské rabovanie, pohanské zvyky, boje s Frankami, príchod Maďarov, osobnosti našich dejín ako Rastislav, Svätopluk, knieža Pribina boli súčasťou zaujímavého programu. Veľkým zážitkom pre žiakov bolo vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje popretkávané humornými scénkami. Program sa mi páčil, mám rada našu minulosť. Veľmi obdivujem aj tých 3 hercov, ktorí vedeli zahrať viac osobnosti histórie. Rada by som si pozrela podobné divadelné predstavenie,“ o netradičnom vyučovaní hodiny dejepisu sa vyjadrila ôsmačka Martina Novická.

      Ján Sabolík, 9. A

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia. Aj žiaci našej školy si pripomenuli Deň Zeme so zameraním na ekológiu prostredníctvom výchovno-zábavného predstavenia „Ako správne triediť odpad“, ktorý sa konal 17.4.2019 v telocvični základnej školy.

      Zábavnou formou sa žiaci učili správne separovať odpad a aktívne sa zapájali do predstavenia. So správnym triedením žiakom pomáhala veverička, nafukovací maskot medveď, Tárajko a Popletajka.

      Veľmi nás potešilo, že naše pozvanie na predstavenie prijali aj učiteľky a žiaci 4. ročníka z Torysy. Veríme, že aj im, tak ako nám sa predstavenie páčilo a odniesli si len pozitívne spomienky z predstavenia a z návštevy našej školy. 

      Učiteľky 1. – 4. ročníka