• Po stopách „Najväčšieho Slováka“
     • Po stopách „Najväčšieho Slováka“

     •  

      Vedomostný kvíz o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi

      Tadeáš Kušnír, Jozef Urda, Ján Sabolík, žiaci deviateho ročníka, v pondelok 6. mája 2019 reprezentovali našu školu v súťaži Poznáte Milana Rastislava Štefánika? Podujatie organizovalo Gymnázium v Lipanoch a Komunitná nadácia Modrá Torysa.

       

      Milan Rastislav Štefánik - astronóm, generál a vedec. Má najväčšiu zásluhu na vytvorení Česko-Slovenska. Zomrel pred 100 rokmi (4.5.1919) pri havárii lietadla. M. R. Štefánik bol inšpiratívnou osobnosťou pre mnohých Slovákov. Naši najstarší žiaci si preštudovali množstvo materiálu, a práve preto zabodovali. Získali krásne druhé miesto, z čoho sa veľmi tešíme a srdečne gratulujeme!  Bolo tam super. Mysleli sme si, že skončíme predposlední a bum, zrazu druhé miesto! Napínavý bol rozstrel medzi nami a gymkom. Podarilo sa nám poraziť ich pri deviatej úlohe,“  o zaujímavom podujatí určenom pre žiakov škôl hornotoryského regiónu sa vyjadril deviatak Tadeáš Kušnír.

      Ján Sabolík, 9.A

       

    • Slávik Slovenska 2019
     • Slávik Slovenska 2019

     • Ľudová pieseň je „in“

      Základná škola s materskou školou Krivany 24. apríla zorganizovala školské kolo speváckej súťaže. Nádherné ľudové piesne zneli v priestoroch školy a tí najlepší speváci očarili porotu, ktorá musela vybrať víťazov troch kategórií.

      Súťažiaci si pripravili jednu ľudovú pieseň podľa vlastného výberu. Pomalé i rýchle melódie presvedčili porotcov, že v dnešnej dobe je ľudová pieseň stále obľúbená aj u mladých ľudí. V jednotlivých kategóriách zvíťazili tretiačka Adela Kuchárová, šiestačka Zuzana Kravcová a siedmak Martin Bača. Víťazov školského kola čaká okresné kolo, ktoré sa uskutoční 10. mája v Sabinove. Držíme palce!

      Viktória Černická, 9. A

    • Šermiarske divadlo
     • Šermiarske divadlo

     • Hodina dejepisu bez skúšania

      Priamo k nám prišla šermiarsko-divadelná kumpánia Via Historica. Táto skupina hercov i šermiarov 2. mája v priestoroch našej školy usporiadala náučný šermiarsko-divadelný program, v ktorom aj zábavnou formou prezentovala dejiny Slovanov i Slovákov.

       Divadelné predstavenie prezentovalo významné obdobia slovanských dejín. Avarské rabovanie, pohanské zvyky, boje s Frankami, príchod Maďarov, osobnosti našich dejín ako Rastislav, Svätopluk, knieža Pribina boli súčasťou zaujímavého programu. Veľkým zážitkom pre žiakov bolo vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje popretkávané humornými scénkami. Program sa mi páčil, mám rada našu minulosť. Veľmi obdivujem aj tých 3 hercov, ktorí vedeli zahrať viac osobnosti histórie. Rada by som si pozrela podobné divadelné predstavenie,“ o netradičnom vyučovaní hodiny dejepisu sa vyjadrila ôsmačka Martina Novická.

      Ján Sabolík, 9. A

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia. Aj žiaci našej školy si pripomenuli Deň Zeme so zameraním na ekológiu prostredníctvom výchovno-zábavného predstavenia „Ako správne triediť odpad“, ktorý sa konal 17.4.2019 v telocvični základnej školy.

      Zábavnou formou sa žiaci učili správne separovať odpad a aktívne sa zapájali do predstavenia. So správnym triedením žiakom pomáhala veverička, nafukovací maskot medveď, Tárajko a Popletajka.

      Veľmi nás potešilo, že naše pozvanie na predstavenie prijali aj učiteľky a žiaci 4. ročníka z Torysy. Veríme, že aj im, tak ako nám sa predstavenie páčilo a odniesli si len pozitívne spomienky z predstavenia a z návštevy našej školy. 

      Učiteľky 1. – 4. ročníka

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Ako sme nelenili ale klokanili!

        Vo štvrtok 21. marca sa klokanilo na štyroch kontinentoch našej zemeguli. Dokonca aj u nás v Krivanoch a ďalších 1500 školách na celom Slovensku.

      Z histórie vieme, že vznilkla  v roku 1991 vo Francúzsku. Neskôr sa stal matematický klokan najväčšou matematickou súťažou na svete.

      Výsledky budú zverejnené 10. apríla a my veríme, že sa našim žiakom darilo.

      Mgr. Mária Ondrejová

    • STUDNIČKA  KADLUBEK
     • STUDNIČKA  KADLUBEK

     • Čo sme hľadali a čo sme našli

      Na deň vody (22.3.) bola vyhlásená súťaž s časopisom Vodníček. My sme sa dopočuli, že v Krivanoch u tety Gitky Duchovej je studnička, ktorá je zasypaná, ale v minulosti bola veľmi vyhľadávaná. Preto sme sa rozhodli tetu Gitku navštíviť a studničke dať nový život. Teta Gitka nám vyrozprávala príbeh, ktorý sa viaže k studničke. Dozvedeli sme sa, že studničku Kadlubek využívali vojaci, keď táborili v Krivanoch na Kamencoch. Dali si urobiť rozbor aj z ostatných studní, no najlepšiu kvalitu mala tá Kadlubkova. Dokonca vojaci za vodu platili. Neskôr, keď odišli, tak studničku, ktorá bola v minulosti oveľa väčšia ako teraz, začali využívať miestni obyvatelia na napájanie koní a kráv. Tiež ju využívali ženy a chodili k studničke plákať bielizeň.

      Studničku sme našli a vyčistili. V budúcnosti ju budeme navštevovať a opatrovať, šíriť jej príbeh medzi ľuďmi a tak ho zachovať pre ďalšie generácie.

       

      PaedDr. Katarína Janičová, 2. a 4. ročník

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • Ako zajko a zajačica vítali budúcich prvákov

      Do celého sveta hlásiť chceme,

      že k nám prišli predškoláci smele.

      Do prvého ročníka sme ich zapísali,

      tešili sa a darčekmi obdarovali.

      Cez leto si ešte oddýchnu

      a v septembri plní síl do školy prídu.

      Že sa na nich tešíme je jasné,

      s abecedou, číslami v škole bude krásne.

              Učiteľky 1.-4. ročníka

    • Meduška
     • Meduška

     • Dňa 03.04.2019 sa naša škôlka zúčastnila regionálnej prehliadky v prednese poézie a prózy detí materských škôl hornošarišského regiónu  pod názvom:

      Meduška v Lipanoch.

      Valentínka Kuchárová

      úspešne reprezentovala našu škôlku s básňou: Týždeň škôlkara pod vedením p. učiteľky Križalkovičovej Marty. Touto cestou sa im chceme poďakovať za úspešné reprezentovanie materskej školy a pochváliť Valentínku za odvahu a statočnosť vystúpiť pred publikom.

    • Dopravkovo
     • Dopravkovo

     • Čítame, tvoríme a hráme sa

      “Boli to dni zaujímavé a veľmi poučné. Tešili sme sa na čítanie o dopravných značkách a na jazdu autíčkami.”

      Takto hovorili žiaci o dňoch projektového vyučovania zameraného na dopravnú výchovu.

      Počas týchto dní sa v našej škole veľa čítalo, rozprávalo o dopravných situáciách na cestách. Na hodinách matematiky sa počítalo veľkou rýchlosťou, piesňami sme sa tiež čo to naučili, výroba značiek bola náročná vec. No najviac sa tešili žiaci na to, kedy si budú môcť svoje získané vedomosti vyskúšať v praxi – čiže na ceste. Naštartovali autá, zasvietil semafór a skúšobné jazdy začali. Po nich nasledovala jazda na body. Tie získali pri prekonaní prekážok, pri správnej jazde, na kruhový objazd či prejazd železničným priecestím. Aj zaparkovať auto bola drina. Iní žiaci cvičili svoje zručnosti interaktívne. Riešili sa testy – kvízy a nakoniec očakávaný záver. Najlepší motoristi boli ocenení. Plný počet bodov, správnosť kvízu a technika jazdy ukázala víťazov:

      1. miesto Martin Šimko
      2. miesto Maroš Hovanec
      3. miesto Nicolas Želinský
                       Peter Stedina

      Ďalšími ocenenými boli : Sebastián Bujňák, Šimon Kopilec, Filip Šimko, Michal Štvarták, Marko Janič, Michal Majtner

      Pri odovzdávaní cien boli vydané vodičské preukazy do 18. rokov žiakom, ktorí zvládli všetky disciplíny. Na záver sme ich upozornili, že na cestách si musia dávať pozor, dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pravidelne kupovať batérie do autíčok.

      učiteľky  1. - 4.

    • Nečakaná návšteva u našich prváčikov
     • Nečakaná návšteva u našich prváčikov

     • Blíži sa mesiac apríl, ktorý sa tak ako každý rok spája so zápisom do prvého ročníka. Predškoláci však boli  tento rok takí netrpezliví, že sa rozhodli navštíviť našu prvácku triedu už teraz. V pondelok 18. marca prišli do triedy a vyskúšali si vyučovanie spolu s našimi prvákmi. Na úvod im prváčikovia porozprávali, čo majú na našej škole najradšej, prečo tu radi chodia a ako by sa mali budúci žiaci správať na hodine. Škôlkari si potom mohli vypočuť prekrásne čítanie našich prváčikov, pozrieť, ako sa s prvákmi „hráme“ na detektívov pri čítaní, písaní a počítaní. Spoločne sme si potom zacvičili a zarecitovali rôzne pohybové piesne a riekanky. Keď už predškoláci zabudli na všetku trému, smelo sa pustili do didaktických hier, ktoré v dvojiciach s prvákmi hravo zvládli. Dokázali, že už poznajú farby, ovocie, zeleninu, že vedia počítať a upriadavať číslice, ukladať vrchnáčiky do tvaru písmen, rozlišovať hlásky a počet slabík, pracovať s interaktívnou tabuľou a dokonca vedia poslepiačky iba pomocou rúk prečítať niektoré písmenká a napísať ich do múky. Na záver sme sa zasmiali pri hre s farebnými loptičkami a ako darček dostali predškoláci od prváčikov ručne vyrobené lentilkové zmrzlinky s medailami. Ďakujeme škôlkarom za milú návštevu a tešíme sa na to, že ich v našich laviciach naozaj čoskoro uvidíme.

      Mgr. Mária Zdeneková

    • Hviezdoslavov Kubín 2019
     • Hviezdoslavov Kubín 2019

     • Lovíme talenty ako Hviezdoslav ryby

      Mesiac knihy je vhodnou príležitosťou pripomenúť si osobnosť slovenského básnika Pavla Országha-Hviezdoslava. 11. marca sa v základnej škole uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Porota si vypočula vyše 20 prednesov žiakov 1. a 2. stupňa.

      Súťažilo sa v 6 kategóriách (v poézii a v próze). Chlapci i dievčatá si pripravili svoje básničky a príbehy. Mnohí prekvapili a svojím prednesom poézie alebo prózy prispeli k príjemnej atmosfére súťaže. Víťazi 4 kategórií (Marianna Berdisová - 3. A, Jozef Karabaš - 3. A, Katarína Jaššová - 5. A, Magdaléna Sčisláková - 7. A) boli ocenení peknou knihou a diplomom. Zároveň postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutoční 26. marca v Sabinove. Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu. „Pred svojím vystúpením som mala veľký stres, ale dokázala som to. Získala som prvé miesto a som na to hrdá,“ vyjadrila sa o súťaži piatačka Katarína Jaššová, víťazka 2. kategórie v prednese prózy.

      Mgr. Alena Hrabčáková

    • Aj Krivany majú vo vesmíre svoje hviezdy
     • Aj Krivany majú vo vesmíre svoje hviezdy

     • „Vesmír očami detí 2019“

      Známe príslovie hovorí, že trpezlivosť ruže prináša. V prípade našej školy  nám trpezlivosť priniesla odmenu v podobe krásnych umiestnení žiakov v celoslovenskej výtvarnej súťaži „Vesmír očami detí 2019“. V okresnom kole súťaže v Prešove bola ocenená práca deviataka Jakuba Mika s názvom „Čierna diera“, ktorá je vystavená v expozícii Hvezdárne a planetária v Prešove. Ďalšie 3 práce (ôsmačky Ľuboslavy Sontágovej, šiestaka Samuela Hovančíka a siedmaka Štefana Dudu) postúpili do celoslovenského kola v Hurbanove. Oceneným srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa úspechov na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 12. apríla 2019.

      Mgr. Katarína Janošková

    • Čítanie nás baví
     • Čítanie nás baví

     • Knižnice pre všetkých

      Týždeň  slovenských knižníc (v dňoch 4. - 10. marca) odštartoval mesiac marec, ktorý je zameraný na knihu a čítanie. Aj naša školská knižnica prostredníctvom zábavných i poučných aktivít chcela zviditeľniť svoje nezastupiteľné miesto v živote detí i dospelých. Podujatie všetkým pripomenulo, že aj v čase počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam.

      Počas týchto piatich dní sa aj naši žiaci zapojili do rôznych aktivít. Na hodinách literatúry si čítali knihy - nové prírastky v školskej knižnici, ktoré boli zároveň súčasťou výstavky (uvedenia kníh do čitateľského života). Najmenších žiačikov zaujali knihy s krásnymi ilustráciami a príbehy o hmyze, strašidlách, o vzťahu starých rodičov a ich vnukov. Starších žiakov upútali príbehy zo života detí. S nadšením tvorili reklamné plagáty o prečítanej knihe či vlastný návrh obálky. Ukážky sa deťom páčili, dokonca si vytvorili vlastnú nástenku prác. Celotýždňové dopoludnia spríjemnila knižničná hliadka, ktorá sledovala čítajúcich žiakov a odmeňovala ich sladkou odmenou. „Z výstavky kníh sa mi najviac páčila kniha Totálny úlet od Natálie Skladanej. Zaujala ma hlavne svojím obsahom. Je určená priamo pre čitateľov približne v mojom veku. Píše sa v nej o problémoch a zážitkoch mladej spisovateľky. Túto knihu by som si chcela prečítať do konca,“ povedala o výstavke kníh počas Týždňa slovenských knižníc siedmačka Magdaléna Sčisláková.           

                        Mgr. Alena Hrabčáková

    • Zvíťazili farby zimy
     • Zvíťazili farby zimy

     • „Zimná kalokagatia 2019“

      Mesiac marec sa nesie v duchu kníh. No pre Základnú školu s materskou školou Krivany je úspešným práve v umeleckej tvorbe. Zapojili sme sa do zaujímavej kultúrno-umeleckej súťaže, ktorú organizovala Slovenská asociácia športu pod názvom „Zimná kalokagatia 2019“. Dňa 13. marca sme boli pozvaní na slávnostné vyhodnotenie súťaže, ktorá sa konala na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách už po deviatykrát. Vo veľkej konkurencii z celého Slovenska uspela naša žiačka Martina Novická  prácou „Môj vzor, moja motivácia“ na krásnom 2. mieste z celkového počtu 824 prác z viac ako 90 základných škôl.                                                                                       

      Mgr. Katarína Janošková

    • Trávim voľný čas
     • Trávim voľný čas

     • Žiaci I. a II. stupňa našej školy tvorivo predviedli ako trávia svoj voľný čas po vyučovaní. Zapojili sa súťaže o vecné ceny v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým“ pod názvom „Trávim – tvorím voľný čas“. Takýmto spôsobom odprezentovali svoj obľúbený záujmový útvar, pričom mali možnosť využiť rôzne tvorivé materiály, či techniky.

       

      Ocenené práce boli:

      I. stupeň ZŠ:

      Spoločná práca žiakov (Betlehemský príbeh v srdiečku) – pod vedením PaedDr. Kataríny Janičovej

      II. stupeň ZŠ:

      Spoločná práca žiakov (Video z krúžku: Mladý chemik) – pod vedením Mgr. Nikoly Karaffovej

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspechov!

    • Prekvapenie
     • Prekvapenie

     • Rozhodnutie bolo jasné,
      chystať masky išlo krásne.
      Vycifrovať vlasy, šaty
      vytancovať sa do krásy.
      Bola, že to zábava
      nechýbal tam nik!
      Včielka, šašo, princezné
      dokonca i kúzelník.
      Prekvapenie?
      Bolo! Aké?
      Lev k nám prišiel, zďaleka
      a tancoval stále, stále ….
      chvostom parket vymetal.
      Nakoniec sme zjedli šišky,
      pozbierali tombolu
      pobalili hračky, tašky
      utekali za školu.
      Ďakujeme za zábavu
      levovi a kovbojkám,
      kuchárečkám za maškrtu
      za prípravu mamičkám.

      PaedDr. Janičová,, Mgr. Radačovská , Mgr. Zdeneková, Michalíková

    • Tešíme sa s Leuškou
     • Tešíme sa s Leuškou

     • Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do súťaže Čitateľský oriešok a zažila dobrodružstvá s rozprávkovými postavičkami. Naši druháci zapli mozgové závity a čítali. Boli to príbehy o chlapcovi, ktorý nevedel prestať jesť a Karneval. V treťom ročníku fantázia naberala na obrátkach a čítali sa príbehy Jedno oko, druhé oko a Príbeh silného býka. Štvrtáci ukázali svoju šikovnosť pri čítaní a kreslení v príbehoch Zničené magnólie a Čoho sa Bruno bojí.

      Veľa sme čítali, kreslili a riešili úlohy a tým sme podporili pozitívny vzťah ku knihám. Tešíme sa , že v tejto celoslovenskej súťaži máme zastúpenie. Z neuveriteľného množstva vyše 30 000 kresieb postúpila do finále aj práca našej žiačky Leušky Sčislákovej. Gratulujeme jej a prosíme aby ste jej kresbu ocenili lajkom. Túto možnosť máte do 25. marca 2019. práca, ktorá získa najviac lajkov bude odmenená.

      https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2061395920564934/2063371127034080/?type=3&theater

      PaedDr. Janičová

       

    • Traja tučniaci
     • Traja tučniaci

     • Vedeli ste, že na našej škole boli tučniaci?

      Nerozluční kamaráti, ktorí sa tiež môžu rozhádať. Bol však s nimi macko, ktorý im mal pomôcť- pomeriť sa.. Tak to bolo aj u nás. Sledovali sme ich príbeh až do konca. S divadielkom Gašparkom sme strávili príjemné dopoludnie.

      Ďakujeme

      PaedDr. Janičová,, Mgr. Radačovská , Mgr. Zdeneková