• Spolu bojujeme proti drogám
     • Spolu bojujeme proti drogám

     • V dňoch 20. – 24. novembra sme sa zapojili do Európskeho týždňa proti drogám. Bol vyhlásený Európskou komisiou a pripomíname si ho od roku 1998. Tabakizmus, alkoholizmus a iné látkové závislosti predstavujú vážny spoločenský problém. Cieľom Európskeho týždňa proti drogám je organizovať aktivity, ktoré môžu znížiť dopyt po drogách. Počas celého týždňa sa konali besedy so žiakmi o problematike drog, rôzne športové turnaje (pingpong, bedminton, balónový turnaj, basketbal), zaujímavá bola prehliadka Hasičskej stanice v Lipanoch. Okrem protidrogovej nástenky mali žiaci možnosť vyplniť superkvíz so zaujímavými cenami. Bylinkový čaj počas veľkej prestávky učiteľov i žiakov osviežil. Výtvarná súťaž na tému - Ako hovorím NIE drogám! – žiakov zaujala a protidrogovú výstavu najlepších kresieb sme si mohli pozrieť v priestoroch školy. „Tieto dni venované boju proti drogám sa mi veľmi páčili. Riešili sme kvíz, kreslili sme, športovali sme. Týždeň bol nabitý rôznymi aktivitami, bolo to pestré. Boli sme aj odmenení. Témou drogy by sme sa mali zaoberať častejšie,“ povedala o tomto týždni Vanessa Krivdová, žiačka 7. ročníka.

      Slávka Berdisová, 9. ročník

    • Pozor horí!
     • Pozor horí!

     • Streda 22. novembra 2017 nebola pre nás, žiakov prvého stupňa, obyčajným školským dňom. V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám sme sa totiž vybrali na návštevu ku hasičom na požiarnu zbrojnicu v Lipanoch. Kapitán s požiarnikmi nás privítali s veľkým úsmevom. Hneď sme si na dvore hasičskej stanice nastúpili ako skutoční požiarnici a exkurzia sa mohla začať. Hasiči nám prezradili ako vyzerá taký zásah požiarnikov, predstavili akú modernú techniku pri ňom používajú a ako postupujú pri záchrane ľudských životov.  Najprv sme si prezerali ako vyzerá záchranný čln a niektorí žiaci si skúsili záchranné vesty s prilbami a veslami. Samozrejme bez vody :).

      Požiarnici nás veľmi vážne upozornili na riziká, ktoré hrozia nepozorným deťom pri jazerách a pri hre s horľavými predmetmi. Taktiež zdôraznili, že šofér nesmie pred jazdou konzumovať alkohol , pretože to často spôsobuje dopravné nehody, pri ktorých potom musia hasiči zasahovať. Preskúšali nás aj z telefónnych čísel  všetkých záchranných zložiek. Samozrejme všetky deti správne vedeli, že hasičov sa dovolajú na telefónnom čísle 150, ale iba vtedy, keď je to životu potrebné.

      Potom sme sa premiestnili ku požiarnickým autám, kde nám ukázali hasičské vybavenie - hadice, hasiace prístroje, rôzne osvetľovacie zariadenia, hasičskú výstroj, dýchacie prístroje, vysielačky, komunikačnú techniku, vyprosťovacie nožnice, motorové čerpadlá, obrovskú hasičskú sekeru a iné. Kapitán potom priniesol špeciálny dvíhací vak, ktorým dvihol dvoch najväčších spolužiakov. Predviedli nám aj vákuovú dlahu, ktorá zaisťuje znehybnenie končatín zraneného človeka. Niektorí žiaci si mohli skúsiť aj ručnú striekačku, ktorú používajú pri lesných požiaroch a nedostupných miestach. Ani pani učiteľky neodišli bez zážitkov. Na povzbudivý pokrik žiakov sa pani učiteľka Majka odhodlala vyskúšať jeden z veľkých zelených chemických požiarnych oblekov. Pani učiteľka vyzerala ako mimozemšťan :). Všetci sme sa smiali, ale pani učiteľka to zvládla na jednotku.

      Požiarnici nám prezradili, že ak sa niekto chce stať požiarnikom musí byť odmala pri povinnostiach veľmi disciplinovaný, svedomitý a zodpovedný. Požiarnik totiž v práci zodpovedá za životy iných a musí vždy starostlivo odkladať požiarnické vybavenie na miesto, aby pri zásahu každý požiarnik vedel, kde je všetko uložené.

      Na záver pre nás hasiči vystriekali na dvore hadicou celú cisternu. Požiarnici boli veľmi milí a takmer každý zo žiakov si mohol striekanie z hadice vyskúšať. Bol to nezabudnuteľný zážitok!

      Chceme sa veľmi pekne poďakovať npor. Berdisovi a všetkým požiarnikom hasičskej zbrojnice v Lipanoch za prehliadku a odborné predvedenie hasičského vybavenia.

       

      Mgr. Mária Zdeneková

      Koordinátor prevencie drogových závislostí

    • „Prach dlhých, smutných letných dní na staré lístie padá...“
     • „Prach dlhých, smutných letných dní na staré lístie padá...“

     • Potešenie pre starkých

      Mesiac október je síce chladný, ale plný pestrých farieb. Tie nám pripomínajú  ustavičné zmeny v prírode i živote. V mesiaci október si práve starší ľudia zaslúžia našu pozornosť. Talentované deti školy navštívili 9.novembra Betániu v Lipanoch. Nezisková organizácia ponúka sociálne služby pre ľudí, ktorí chcú dôstojne a aktívne prežívať svoju starobu. Piesne a básničky s jesennou atmosférou či humorné scénky zo života ľudí na pozorných divákov zapôsobili. Najviac prekvapili prváčikovia, vystúpili so scénkou pod názvom Ťahal dedko repu. V závere vystúpenia sa zvalili na zem a rozosmiali celé publikum. Atmosféra bola výborná, starí ľudia si s chlapcami a dievčatami dokonca zaspievali. V závere boli odmenení vianočným darčekom. „Babky aj dedkovia spievali s nami. Bolo pekné vidieť na perách starých ľudí úsmev. Odišli sme z Betánie s dobrým pocitom a aj sladkou odmenou,“ povedala o príjemnom podujatí Slávka Berdisová, žiačka 9. ročníka.

      Ján Sabolík, 8. ročník

    • Oslava jesenných plodov
     • Oslava jesenných plodov

     • V piatok 10. novembra sa v priestoroch Kultúrneho domu v Krivanoch uskutočnila Tekvičková párty. Učitelia pripravili pre žiakov, rodičov a pre všetky zvedavé detičky zábavu s jesennými plodmi. Bola sprevádzaná rôznymi súťažami, hrami, pestrými cenami a príjemnou atmosférou. Stretnutie vyvrcholilo vyhodnotením o najkrajší jesenný výtvor. Všetky pestrofarebné veselé plody získali ocenenie, deti sa tešili z príjemného darčeka. „Tekvičková párty bola super. Najviac sa mi páčilo, ako sa deti hrali. Chutili mi aj koláčiky, ktoré boli veľmi pekne ozdobené. Deti sa prezentovali zaujímavými tekvičkami,“ povedal o podujatí Ján Sabolík, žiak 8. ročníka.  

      Slávka Berdisová, 9. ročník

    • Tajuplný svet príbehov na záložkách
     • Tajuplný svet príbehov na záložkách

     • Tajuplný svet príbehov na záložkách

      V dnešnej dobe deti čítajú málo. Jeden z projektov, ktorý má posilniť vzťah k čítaniu, je nepochybne projekt Záložka do knihy spája školy. Žiaci dvoch partnerských škôl  vytvárajú záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí a pomocou ľubovoľných techník. Naši najmenší i starší žiaci počas mesiaca október vytvárali tieto milé ozdoby kníh tentoraz na tému Tajuplný svet knižných príbehov. Na vyučovacích hodinách, počas krúžkovej činnosti či v školskom klube detí pracovali na záložkách a mysleli na to, že ich výtvor bude darom pre kamaráta z inej školy.

      Naša partnerská škola z obce Liteň sa do projektu zapojila prvýkrát. Škola dostala pomenovanie podľa Františka Josefa Řezáča, ktorý ju založil v roku 1868. Nachádza sa v okrese Beroun v Stredočeskom kraji. S touto školou majú krivianski žiaci veľa spoločného – časť z nich dochádza z okolitých obcí, majú radi prestávky, prázdniny, zbierajú batérie, papier, navštevujú krúžky, absolvujú lyžiarsky výcvik. Zároveň štyrikrát do roka navštevujú pražské divadelné predstavenia, cestujú  po Českej republike a realizujú výlety aj v zahraničí. V Litni sa narodila  známa  operná speváčka Jarmila Novotná. V tomto roku sa do projektu prihlásilo 1134 škôl, z Českej republiky 337 škôl, zo Slovenska 797 škôl. Už 8. ročník projektu poukazuje na potrebu čítania, pretože je základom úspechu v učení.

      Mgr. Alena Hrabčáková

       

    • Dopoludnie so Štefánikom
     • Dopoludnie so Štefánikom

     •  

      Oslava Medzinárodného dňa knižníc

      Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom Štefánik – politik, diplomat, vedec, letec a astronóm. Pri príležitosti Medzinárodného dňa knižníc dňa 23. októbra sa žiaci školy zapojili do víru aktivít, úloh, otázok, informácií. Všetky sa týkali osobnosti Milana Rastislava Štefánika. Cieľom projektu bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý vzťah ku knihe, k školskej knižnici.

      Známeho politika, politika, vedca, letca a astronóma poznajú žiaci z hodín dejepisu. Počas podujatia knižnice poznávali jeho detstvo, štúdiá, spoločenskú situáciu v čase vzniku Československej republiky, jeho činnosť v oblasti astronómie či jeho cestovateľské skúsenosti. V skupinách prechádzali jednotlivé stanovištia, na ktorých sa venovali spomínaným oblastiam. Žiaci pracovali s mapou Slovenska i celého sveta, spoznávali podnetný život Štefánika prostredníctvom prezentácie. V knižnici si preverovali vedomosti o literatúre či knihe. Spájali osobnosti  našej histórie s ich výnimočnými skutkami. Zároveň vytvárali a zakreslili pohľad z výšky na zem. Dopoludnie sa skončilo zaujímavou prednáškou pracovníkov Hvezdárne Prešov. Milan Rastislav Štefánik by mal byť pre nás vzorom. Bol aktívny, vzdelaný, tvoril a výrazne ovplyvnil našu históriu. „Podujatie bolo zaujímavé. Stanovištia sa mi páčili, naučil som sa veľa nových informácií. A zistil som, že v knižnici sa nachádza mnoho kníh, ktoré sa oplatí prečítať,“ povedal o akcii Roman Križalkovič, žiak 9. ročníka.

      Mgr. Alena Hrabčáková

    • Láska – reč, ktorej všetci rozumejú
     • Láska – reč, ktorej všetci rozumejú

     • Európsky deň jazykov

      Študenti Gymnázia Lipany pripravili pre žiakov základných škôl literárno- dramatické pásmo v štyroch jazykoch. 27. októbra pri príležitosti Európskeho dňa jazykov navštívili Mestskú galériu v Lipanoch aj naši ôsmaci, aby si pozreli ukážky známych svetových diel o láske.

      Láska znamená, že na svete nie sme sami. Má veľa podôb a prežíva ju ktokoľvek bez ohľadu na vek, pôvod či národnosť. Študenti gymnázia predstavili divadelné predstavenie 4 známych svetových diel - v ruskej literatúre Puškin napísal Eugena Onegina, v Anglicku Shakespeare vytvoril tragédiu Rómeo a Júlia, v nemeckej literatúre zasa  Goethe stvoril román Utrpenie mladého Werthera a v Španielsku Cervantes parodoval romány o stredovekých rytieroch pod názvom Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha. Zaujímavé kostýmy a skvelé výkony študentov prispeli k skvelému zážitku našich žiakov. „Vystúpenie bolo v ruskom, anglickom, nemeckom a španielskom jazyku. Dúfam, že gymnazisti vytvoria podobné vystúpenie aj na budúci rok,“  vyjadrila sa o podujatí Ema Konkoľová, žiačka 8. ročníka.

      Ján Sabolík, 8. ročník

    • V krajine remesiel 2017
     • V krajine remesiel 2017

     • Šiesty ročník súťažnej prehliadky remeselnej tvorivosti detí a mládeže bol prekvapivý pre žiakov 7. ročníka. V priestoroch Ústredia ľudovej umeleckej výroby  v Košiciach si prevzali cenu – v kategórii žiakov  vo veku 12 – 15 rokov získali 2. miesto za koberčekový vak, ktorý vyrobili v minulom školskom roku. Na tému Nite nebláznite vytvorili svoj vlastný pohľad na ľudové umenie.  Šiestaci a siedmaci spolu s pani učiteľkou Máriou Kopilcovou získali okrem ceny množstvo nových informácií o keramike, drevárstve či tkáčstve. Peter Vajda, známy z televíznej relácie Zem spieva, roztancoval našich žiakov. Tým sa páčili rómske piesne. ÚĽUV organizuje vzdelávacie aktivity, ktoré sú zamerané na oblasti ľudového umenia. Podujatie V krajine remesiel je jednou zo zaujímavých celoslovenských súťažných prehliadok remeselnej tvorivosti detí.                
      Danka Belišová, 9. ročník

    • Noc s poľovníkom
     • Noc s poľovníkom

     • V dňoch 20. - 21. 10. 2017 sme sa v rámci krúžku ZELENÁ ŠKOLA  zúčastnili zaujímavej a aktivitami nabitej akcie 24 hodín s poľovníkom.

      Poprosili sme poľovníka z Krivian Tomáša Karabáša, aby s nami strávil spomínaný čas a ukázal nám radosti, povinnosti aj „nepríjemnosti“ poľovníckeho života.

      Po výstupe na Demjanku nám poľovník teoreticky opísal, čo všetko má na starosti poľovník – musí nielen strieľať, ale stará sa aj o zver a okolie. Ešte pred zotmením sme sa vybrali skontrolovať množstvo sena v krmelcoch a doplniť soľ po okolí. „Zvieratá ju nevyhnutne potrebujú začiatkom zimy, kedy prechádzajú z trávy na suché seno,“ vysvetlil Tomáš.  Videli sme dokonca zemiaky po zemi. Vysypali ich tam poľovníci -  vraj je to dôležitá potrava pre diviaky. Cestou sme pozorovali stopy zvierat v blate a učili sa ich rozpoznať.

      Po príchode sme sedeli pri ohníčku a rozprávali sa o tom, kedy a za akých okolností môže poľovník strieľať. V chate sme mohli vidieť púčiky z 50 stromov a tiež semená,  pomocou ktorých sa rozmnožujú – od orecha či žaluďov až k semienkam z rôznych šišiek ihličnatých stromov a tiež semená kríkov. V noci sa zvedavci po štyroch – piatich vybrali s poľovníkom do tmavého lesa pozorovať zver hľadajúcu potravu. No popritom počuli mnohé zvuky naháňajúce strach.  Počuli, ako žije les v noci. Zaspať nebolo vôbec jednoduché. Úplné ticho a spánok „prišli“ až krátko po tretej hodine v noci J.

      Na druhý deň ráno sme si urobili táborák a opiekli špekáčiky. Zároveň sme sa zohrievali ako dvanásti mesiačikovia, nakoľko hmla ako mlieko, vyvolávala pocit nepríjemného chladu. Po raňajkách sme sa vybrali čistiť studničky a pozorovať výhľad „zhora“ – zašli sme na posed.

      Po návrate z lesa k nám zavítal iný poľovník – pán Anton Karabáš a doniesol nám ukázať zbrane používané pri poľovačkách – brokovnicu a guľovnicu. Predviedol nám  po jednom výstrele do vzduchu z oboch zbraní. Žiaci boli nadšení a ja tiež J. Prekvapila nás ich váha a hluk, ktorý pri výstrele spôsobili. Napokon sme sa zbalili, upratali chatu a okolie a plní zážitkov, emócií sa vrátili domov. Žiaľ, už za dažďa.

      Ďakujeme pánovi Tomášovi Karabášovi za čas strávený s nami a informácie, ktoré sme mohli vďaka nemu  získať aj prakticky prežiť. Ďakujeme aj pánovi Antonovi Karabášovi, že nám pomohol vyviesť a naspäť priviesť batožinu aj našich najmenších žiačikov.

      Mgr. Mária Šimová

     • Púšťanie šarkanov

     • Naši najmenší si spríjemnili krásne jesenné  popoludnie. V stredu 11. októbra sa chlapci a dievčatá vybrali do prírody. Deti si priniesli šarkany rôznych tvarov a farieb. Vietor ich niekedy zrádzal, a preto si navzájom pomáhali. Deti s nadšením pozorovali, ktorý šarkan vyletí najvyššie.  Šantili sa, pobehovali po lúke. Púšťanie šarkanov je obľúbené nielen u detí, ale aj u dospelých. ,,Podujatie sa mi páčilo. Šarkany boli pestrofarebné. Navzájom sme si ich požičiavali. Takúto zábavu by som chcela mať každý deň,“ povedala o tomto jesennom popoludní prváčka Marianka Berdisová.

      Slávka Berdisová, 9. ročník

    • Tešíme sa z príjemného ocenenia
     • Tešíme sa z príjemného ocenenia

     • Súťaž o najlepší školský časopis

      Naše novinárky navštívili v stredu 27. septembra Podtatranskú knižnicu v Poprade. V priestoroch tejto kultúrnej inštitúcie sa konal už 3. ročník súťaže o najlepší školský časopis Prešovského a Košického kraja. Patronát nad súťažou znova prevzala vedúca Odboru kultúry Prešovského samosprávneho kraja pani Veronika Fitzeková. Porotu tvorili predstavitelia novinárskeho života. Tí hodnotili 6 kategórií – obsah, štylistiku a náročnosť, grafiku, fotografie, titulku, kreativitu. Časopis Krivý Jany sa síce nedostal do prvej trojky, ale ocenenie „Skokan roka“ všetkých potešilo. „Bolo to zaujímavé. Nazbierali sme nové informácie o tom, ako máme písať časopis. Najviac sa mi páčil časopis Ratolesť – skončil na treťom mieste, mal zaujímavý obal a množstvo neobyčajných článkov,“ povedala o akcii Klaudia Miková, žiačka 9. ročníka.

      Slávka Berdisová, 9. ročník

    • Krúžky - predbežná ponuka
     • Krúžky - predbežná ponuka

     • názov krúžku

       vedúci krúžku

      deň

      čas

       Projekt -ŠOV

       

       

       

      Bedminton 5.-9.r.

      Kašperová

      Pia

      13:30-15:30

      Škola hrou 1.-4.r.

      Kušnírová

      Pia

      11:45-13:45

      Virtuálny svet 1.-2.r.

      Radačovská

      Štv

      12:40-14:40

      Kreatívny krúžok 1.-4.r.

      Zdeneková

      Str

      11:45-13-45

      Tvorivá slovenčina1.- 9.r.

      Hrabčáková

      Štv

      13:30-15.30

      Mladí muzikanti 5.-9.r.

      Petrík

      Str

      13:30-15.30

      Letom- svetom 5.-9.r.

      Bodnár

      Štv

      13:30-15:30

      Šikovné ruky 5.-9.r.

      Šimová

      Uto

      13:30-15:30

      Mladí športovci 1.-4.r.

      Janičová

      Štv

      13:30-15:30

      Svet rozprávky 0.-4.r.

      Kuchárová

      Uto

      11:45-13:45

      Biblia hrou 1.-4.r.

      Michalíková

      Pon

      12:45.14.45

      Rómske tance 1.-9.r.

      Kopilcová

      Uto

      13.30-15.30

      Umenie v nás 5.-9.r.

      Pellerová

      Pon

      12:44-14.40

      názov krúžku

      vedúci krúžku

      deň

      čas

      CVČ - VP

       

       

       

      Čerkutka 1.9.r.

      Kašperová

      Štv

      13.30-15.30

      Tvorivé hry 1.-4.r.

      Radačovská

      Uto

      12:40-14:40

      Basketbal5.-9.r.

      Bodnárová

      Str / So

      14:15- 16:15

      Sezónne športy 5.-9.r.

      Petrík

      blokovo

       

      Futbal 5.-9.r.

      Bodnár

      Pon

      13.30-15.30

      Zelená škola 1.-9.r.

      Šimová

      Štv

      13.30-15.30

      Prírodovedný krúž.1.-4.r.

      Janičová

      Str

      12.40-14.40

      Historicko-poznáv.

      Kromková

      blokovo

       

      Turistický 1.-9.r.

      Michalíková

      blokovo

       

      Mladí vizážisti 1.-9.r.

      Kopilcová

      Str

      13.30-15.30

      Svet technológií 5.-9.r.

      Pellerová

      Str

      13:30-15.30

       

       

    • Pomôcky pre prvákov
     • Pomôcky pre prvákov

     • Zoznam pomôcok a potrieb do 1. ročníka

       

      Prezuvky

      - so svetlou podrážkou, s uzavretou pätou, nie šľapky

       

      Hygienické potreby

      - menší uterák s uškom na zavesenie, tekuté mydlo, 1ks toaletný papier, 1 balík – 10 ks hygienické vreckovky

       

      Vrecúško na TEV

      - tepláková súprava, biele tričko, tenisky alebo cvičky so svetlou, nešmykľavou podrážkou, biele ponožky

       VYV

      - vodové farby, pohár na vodu (nie sklenený), 2 ks guľatých štetcov (tenší a hrubší), mastný pastel (voskovky), nožnice s guľatým hrotom, handrička, gumový obrus, staršie tričko, košeľa alebo plášť na prezlečenie, lepidlo disperzné (napr.herkules) a lepidlo tyčinkové, plastelína, farebný papier,

      výkresy A4 30 ks

      výkresy A3 20 ks /uložené v škatuli od topánok, kufríku/

      Peračník

      3 ks ceruza mäkká (č. 2), farbičky – 12 ks, strúhadlo, gumu, nožnice (nie špicaté), lepidlo (vysúvacia lep. tyčinka), farebné perá (zel., červ, čierna)

      Neskôr /2 ks atramentové pero (najlepšie zn. TORNADO alebo pero na bombičky), malá bavlnená handrička, /

      Pre potešenie      kvetinka :)

       

       

      - fixky

      - pravítko

      - náčrtník alebo zošit na kreslenie pre voľné chvíľky

      - desiatu baliť do malej uzatváracej dózičky

      - čaj /voda do plastovej nerozbitnej fľaše

      - zošity:

          Zošity s pomocnou linajkou   3ks

      - Zošit 5110   (1 ks)                                

      - Zošit 511   (2 ks) 

      - Zošit 512   (2 ks)                                                                 

      - Zošit 513   (4 ks)                                 

      - Zošit 644   (1 ks)

      - Zošit 444   (1 ks)

       

      Ostatné:

      Priniesť 18 eur za: písanky ku šlabikáru, anglický jazyk a číselko

       

       

      Všetky pomôcky označiť menom!!!

      (veci vo vrecúškach TEV, VYV a na prezuvkách, nožnice, lepidlá v peračníkoch..)

       

      Kontakt na tr. učiteľku - e-mail: katka142@gmail.com


      Triedna učiteľka: PaedDr. Katarína Janičová

    • Pomôcky pre druhákov
     • Pomôcky pre druhákov

     • Pomôcky pre druhákov

      Zošity:

      Slovenský jazyk - 10 ks zošit č. 512

      gramatika

      čítanie

      diktáty (1 ks odovzdať s menom)

      pravopisné cvičenia(1 ks odovzdať s menom)

       

      Prvouka - 1 ks zošit č. 520

      Matematika - 6 ks zošit č. 523

      kontrolné práce z matematiky (1 ks odovzdať s menom)

      Geometria - 1 ks zošit č.520

      Hudobná výchova - 1 ks zošit č. M51

      1 ks slovníček

      obaly na knihy aj zošity

      Anglický jazyk- 1 ks zošit č. 512

      Náboženská výchova - 1 ks zošit č. 512

      Výtvarná výchova (do kufríka, škatule)

      20 ks výkres A4

      10 ks výkres A3

      voskovky

      zmizík

      vodové farby

      temperové farby (väčšia škála farieb)

      plochý a okrúhly štetec (hrubší a tenší č. 6, 8, 10)

      plastelína

      farebný papier (sada)

      nožnice

      lepidlo disperzné

      nádoba na vodu

      obal na výkresy

      handrička, plášť .)

      tuš čierny

      igelitový obrus !              

      Peračník:

      pero (atramentové, keramické, bombičkové)

      2 ks ceruzka č. 2

      strúhadlo

      guma

      farebné ceruzky (červená, modrá, zelená, oranžová, žltá, čierna, hnedá)

      trojuholníkové pravítko s ryskou

       

      Telesná výchova

      tepláková súprava, kraťasy

      biele tričko s krátkym rukávom

      ponožky

      tenisky s bielou podrážkou

      Hygienické potreby

      uterák

      mydlo

      toaletný papier

      hygienické vreckovky 2 balíčky

      prezuvky s bielou podrážkou a plnou pätou

      Všetko označiť menom !!!

      Odfotený preukaz poistenca! (ak došlo k zmene poisťovne)

      Doplniť údaje o zmenách u žiaka (kontaktné údaje)

       

       

       

       

       

                     

       

       

    • Pomôcky pre 3. a 4. ročník
     • Pomôcky pre 3. a 4. ročník

     • ZOZNAM  POMÔCOK  PRE  3. ROČNÍK

      Školský rok:2017/2018

      Zošit č. 524                                   4 ks
      Zošit č. 523                                  10 ks
      Zošit č. 510                                  2 ks + podložka
      Zošit na hudobnú výchovu          1 ks
      obaly na zošity a učebnice

      NA ZOŠITY VYPÍSAŤ IBA MENO!

      výkresy A3                                   10 ks
      výkresy A4                                  20 ks

      úbor na telesnú výchovu označený menom vo vrecúšku

      prezuvky vo vrecku

      hygienické vrecúško - uterák, mydlo, pohár, toaletný papier

      farebné papiere                            2 sady

      ploché štetce                                1 ks

      okrúhle štetce                               1 ks

      čierny tuš

      vodové farby – KOH- IN-NOOR!

      voskové farbičky

      temperové farby v tube

      obrus, alebo igelit na lavicu

      krabica na výtvarné potreby

      nádoba na vodu

      lepidlo Wurstol, alebo lepidlo v tube

      nožnice

      plastelína

      ceruzku č. 2, č. 3

      zelené pero

      farebné ceruzky / farbičky/

      guma, strúhadlo

      pravítko

       POUŽITE AJ FUNKČNÉ POMôCKY Z MINULÉHO ROKA.

       

      Budeme objednávať pracovné zošity:

      Pracovný zošit na SJL      3,50 eur

      Pracovný zošit na ČÍT      3 eur

      Pracovný zošit na ANJ     8 eur

       

      ZOZNAM  POMÔCOK  PRE  4. ROČNÍK

      Školský rok:2017/2018

      Žiacku knižku dostanú žiaci zadarmo v škole.

      Zošit č. 524                                  8 ks

      Zošit č. 523                                  10 ks

      Zošit č. 510                                  2 ks + podložka

      Zošit na hudobnú výchovu          1 ks

      obaly na zošity a učebnice

      NA ZOŠITY VYPÍSAŤ IBA MENO!

            výkresy A3                                   10 ks

      výkresy A4                                  20 ks

      úbor na telesnú výchovu označený menom vo vrecúšku

      prezuvky vo vrecku

      hygienické vrecúško - uterák, mydlo, pohár, toaletný papier

            farebné papiere                            2 sady

      ploché štetce                                1 ks

      okrúhle štetce                               1 ks

      čierny tuš

      voskové farbičky

      vodové farby – KOH- IN-NOOR!

      temperové farby v tube

      obrus, alebo igelit na lavicu

      krabica na výtvarné potreby

      nádoba na vodu

      lepidlo Wurstol, alebo lepidlo v tube

      nožnice

      plastelína

      ceruzku č. 2, č. 3

      zelené pero

      farebné ceruzky

      guma, strúhadlo

      pravítko

      POUŽITE AJ FUNKČNÉ POMôCKY Z MINULÉHO ROKA.

       

      Budeme objednávať pracovné zošity:

      Pracovný zošit na SJL      3,50 eur

      Pracovný zošit na ČÍT      3 eur

      Pracovný zošit na ANJ     8 eur

    • Skvelý týždeň
     • Skvelý týždeň

     • Škola v prírode 2017

      V dňoch 5. -  9. júla sa naši najmenší zúčastnili na škole v prírode. V priestoroch Hotela Sorea Stará Ľubovňa zažili žiaci 1. a 2. ročníka množstvo aktivít a navštívili zaujímavé miesta v okolí Starej Ľubovne. Dni si spríjemňovali aj vychádzkami, pravidelnými návštevami bazéna, aktivitami na ihrisku i „opekačkou“. No deti nezabudli ani na učenie. Spolu s pedagogickým dozorom – učiteľkami Jozefínou Prevužňákovou a Silviou Radačovskou získali nové vedomosti a domov si priniesli kopec pekných spomienok.

      Nezabudnuteľným zážitkom pre žiakov bola práve návšteva Nestville Parku. Prehliadka expozícií starej zvonice, kováčskej a debnárskej dielne, hospodárskeho dvora, expozícia pozberovej úpravy obilia, prehliadka dvora so zvieratkami či návšteva čokolatérie stáli za to. Na Hrade Stará Ľubovňa a v priestoroch skanzenu zažili interaktívnu prehliadku s rozprávkovými bytosťami i vystúpenie šermiarskej skupiny. Neskutočnú radosť prežívali pri plávaní v bazéne. Aj  najmenej smelí žiaci si chceli zmerať svoje sily v schopnosti udržať sa vo vode. Na konci týždňa sa deti tešili na vyhodnotenie, odovzdávanie diplomov a cien.  Žiaci si domov odniesli nielen zážitky plné zábavy a smiechu, ale taktiež pohľadnice, obrázky či rôzne suveníry z miest, ktoré navštívili.  Prváčka Kristínka Kravcová sa o škole v prírode vyjadrila takto : Najviac sa mi páčila pyžamová párty – skvelé súťaže, dokonca bola aj dámska volenka.“

      Mgr. Jozefína Prevužňáková

      Slávka Berdisová, 8.ročník 

       

    • Červené krvinky v akcii
     • Červené krvinky v akcii

     • Hliadka mladých zdravotníkov

      26. mája (piatok) našu školu reprezentovali mladí zdravotníci. Pod vedením pani učiteľky Márie Šimovej sa zúčastnili na súťaži Hliadka mladých zdravotníkov. V priestoroch ZŠ Komenského 113, Lipany súťažilo 17 hliadok, členovia zdravotníckeho krúžku získali pekné 5. miesto.

      Usporiadateľom súťaže bol Slovenský Červený kríž a jej cieľom bolo overiť teoretické vedomosti či praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Dve stanovištia sa týkali vedomostí z histórie Červeného kríža či zdravotníctva. Na ďalších stanovištiach mladí zdravotníci ukázali svoje zručnosti v KCPR (v poskytovaní prvej pomoci pri zlyhaní srdca – umelé dýchanie, vonkajšia masáž srdca) a v stabilizovanej polohe. V závere museli ošetriť rany (rozbité čelo, zlomené predlaktie či rozbité koleno). Na všetkých týchto stanovištiach si naši zdravotníci viedli veľmi dobre. Z 250 bodov získalo družstvo našej školy 244. Kapitánka hliadky Klaudia Miková sa o výkone svojho družstva vyjadrila takto: „Som na nás hrdá! Darilo sa nám dobre. Z chýb, ktoré sme urobili, sa poučíme a budúci rok sa im vyhneme.“ 
       
      Slávka Berdisová, 8.ročník

       

    • Najkrajší sviatok
     • Najkrajší sviatok

     • Medzinárodný deň detí

      Aj naši žiaci si užili MDD. V piatok 2. júna prežili športovo-zábavné dopoludnie plné hier a aktivít. Učitelia deťom pripravili viaceré stanovištia, na ktorých sa mohli vyšantiť. Skákanie vo vreciach, hádzanie mincí do vedra s vodou, hádzanie lopty do basketbalového koša či chôdza na chodúľoch deti potešili a spríjemnili im slnečné dopoludnie. S radosťou zbierali podpisy a pečiatky, aby ich vymenili za sladké odmeny. Niektorí svoj sviatok oslávili maľovaním na tvár. Motívy motýľov, srdiečok, kvetov či filmových postavičiek spestrili šťastné detské tváričky.  

      Slávka Berdisová, 8. ročník

    • „Očová, Očová“
     • „Očová, Očová“

     • Výchovný koncert

      30. mája (utorok) sa v areáli základnej školy ozývali zvuky rôznych hudobných nástrojov. Hru na originálnych hudobných nástrojoch predstavil Anton Budinský z Očovej. Svojím výchovným koncertom priniesol nezabudnuteľnú atmosféru a potešil deti i učiteľov.   

      Tento vynikajúci hudobník a zberateľ ľudových piesní náučnou a zábavnou formou predviedol deťom a učiteľom hru na fujare, píšťale, gajdách, drumbli či heligónke. Taktiež predviedol, ako sa dá hrať na „rúre od vysávača“. Na konci svojho vystúpenia pozval žiakov, žiačky, učiteľov a taktiež zástupcu školy. S úsmevom si všetci zatancovali a zaspievali. Prítomným sa koncert páčil, vďačne zatlieskali nadanému hudobníkovi. „Vystúpenie sa mi páčilo, bolo to inšpirujúce vidieť človeka hrať na toľkých rôznych nástrojoch. Pán Budinský ma naozaj talent, všetkých nás pobavil,“ vyjadrila sa o vystúpení Klaudia Miková, žiačka 8. ročníka.

       Slávka Berdisová, 8. ročník

    • Atletika
     • Atletika

     • Okresné kolo v atletike

      Dňa 26.5.2017 sa  na ZŠ, Ul. 17 novembra 31, Sabinov konalo okresné kolo v atletike žiakov a žiačok. V silnej konkurencii sa nestratili ani naši žiaci a dievčatá obsadili 4. miesto /8 škôl/. Chlapci skončili v konkurencii 10 škôl na 6. mieste. V disciplíne skok do výšky sa z prvého miesta tešila Ivana Černická.  Kvalitné výkony podali  všetci  súťažiaci z našej školy:  Dáša Bodnárová /skok do ďiaľky, 300m/, Matúš Sekerák /skok do výšky,vrh guľou/, Viktória Černická /300m, 1000m/, Rybovič Erik /skok do výšky, skok do diaľky/, Urda Jozef /300m, hod kriketkou/,  Šimko František /vrh guľou, hod kriketkou/, Jarčuška Ján /60m, 300m/, Smetanka Marek /1000m , skok do diaľky/, Knap Dávid /60m, 1000m/, Sontágová Michaela /60m, hod kriketkou/, Verešpejová Alexandra /60m, 800m/,  Sontágová Lenka /skok do výšky, skok do diaľky/, Kušnírová Juliana /hod kriketkou, vrh guľou/. 
      Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      Mgr. Ľubomír Bodnár