• OZNAM
     • OZNAM

     • Preberanie testov na domáce testovanie - 1/2022

                  Oznamujeme rodičom, ktorí do 10.1.2022 prejavili záujem o domáce testovanie antigénovými samotestami, že prvých 5 kusov si môžu vyzdvihnúť v pracovných dňoch od 18.1. do 21.1. (utorok až piatok) v čase od 7.30 do 16.30 na vrátnici školy s dodržaním protiepidemiologických opatrení (respirátor, dezinfekcia, odstup).

     • OZNAM

     • Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie aj v našej škole v avizovanom termíne 10. januára 2022. V pondelok 10. januára sa budú prezenčne vzdelávať všetky deti materskej školy i všetci žiaci základnej školy. V prevádzke bude školský klub detí i školská jedáleň.

      Od tohto termínu sa škola bude opäť riadiť tzv. Školským semaforom. Rovnako ako v predchádzajúcom období sa škola plošne zatvárať nebude. V prípade pozitivity žiaka/zamestnanca príslušnú triedu uzatvorí riaditeľka školy. Pokiaľ bude na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb, regionálny hygienik môže rozhodnúť o zatvorení celej školy.

      Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov školy,  ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať.

      Na škole budú, podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, povinné rúška pre žiakov i zamestnancov školy. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole.

      Aby sme zabezpečili v škole bezpečné prostredie, žiaci sa pred nástupom do školy pretestujú domácim antigénovým samotestom. V prípade, že rodičia už všetky testy použili na testovanie svojich detí a doma už antigénové samotesty nemajú, môžu si 5 ks testov vyzdvihnúť v škole (na vrátnici) v piatok 7. januára od 7.00 do 13.30 h.