• OZNAM

     • VYUČOVANIE OD 1. MARCA 2021

       28. 2. 2021

      Oznamujeme žiakom a rodičom, že od pondelka 1. marca 2021 pokračuje prevádzka MŠ, ŠKD, prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. až 4. ročníka a špeciálnych tried. Pokračuje aj naďalej dištančné vyučovanie pre žiakov 5. až 9. ročníka. Dištančne sa budú vzdelávať aj všetci ostatní žiaci z Torysy, ktorí sa vzdelávajú v špeciálnej triede a v skupinách 5+1.

      Pri nástupe do školy deti / žiaci absolvujú ranný filter, musia dodržiavať zvýšené protiepidemiologické opatrenia ( ruky, odstup, rúška ) a pri vstupe do budovy odovzdajú Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a negatívnom teste nie staršie ako 7 dní, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19 (ak tak neurobili prostredníctvom rodičovského účtu na stránke EDUPAGE).

      Pre MŠ, ŠKD a 1. až 4. ročník platí podmienka negatívneho testu na Covid -19 zamestnancov a aspoň jedného zákonného zástupcu (alebo výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania) nie staršieho ako 7 dní. Ten sa preukazuje Vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a negatívnom teste, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19 (alebo výnimky).

      (na stiahnutie: 
      Zakonny_zastupca_cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov.docx
      Vyhlásenie za žiaka môže rodič podať aj cez rodičovský účet na stránke EDUPAGE v záložke Úvod – Žiadosti / Prehlásenia – Pridať žiadosť / vyhlásenie)

      Na základe vyhlášky ÚVZ č. 47 platí podmienka negatívneho testu (alebo výnimka)  nie staršieho ako 7 dní aj na vstup do školských priestorov.

      Ostatné podmienky sa nemenia, platia tie, ktoré boli v platnosti od 8.2.2021.

      Bez vyhlásenia o bezinfekčnosti a negatívnom teste nie je možné zúčastniť sa vyučovania.

      Informacie_pre_dotknute_osoby_o_dobrovolnom_suhlase.docx

     • JARNÉ PRÁZDNINY 2021

     • Oznamujeme žiakom a rodičom, že jarné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 22. februára 2021 (pondelok) do 26. februára 2021 (piatok). V týchto dňoch bude prerušené prezenčné aj dištančné vzdelávanie žiakov, zároveň bude prerušená aj prevádzka Školského klubu detí (ŠKD). Vo vyučovaní budeme pokračovať od 1. marca 2021 (pondelok).

      Materská škola (MŠ) pokračuje v prevádzke bez prerušenia pre deti rodičov, ktorí prejavili záujem. Upozorňujeme, že pre deti, ktoré budú aj počas jarných prázdnin navštevovať materskú školu, platí podmienka negatívneho testu na Covid 19 aspoň jedného zákonného zástupcu (alebo výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania) nie staršieho ako 7 dní. Zákonný zástupca sa preukazuje Vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a negatívnom teste, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19 (alebo výnimky).

      Mgr. Mária Kromková
           riaditeľka školy

     • Čo nám zima nadelila

     • Snehové stavby

      Po prázdninách sa žiaci štvrtého ročníka začali vzdelávať znova dištančne. Učili sa slovenčinu, matematiku, vlastivedu či prírodovedu. No vďaka snehovej nádielke mali aj telesnú výchovu. Na nej si museli spolu s rodičmi postaviť stavbu alebo snehovú sochu. Ich diela boli krásne a veľmi sa z nich tešili. Prejdite sa po dedine a skontrolujte či ešte stoja.

      PaedDr. Katarína Janičová

    • Celoslovenská recitačná súťaž „Rómovia recitujú“
     • Celoslovenská recitačná súťaž „Rómovia recitujú“

     • Ďakujem „Paľikerav“

      Úspešného 5. ročníka súťaže „ Rómovia recitujú“ sa zúčastnila žiačka Veronika Giňová zo 4. A triedy. Keďže situácia ohľadom epidémie sa zhoršovala, bolo potrebné urobiť nahrávku recitácie. Veronika sa veľmi tešila, opakovala si báseň stále cestou do aj zo školy. S poéziou od Jána Navrátila „ Báseň o tejto knižke“ síce nepostúpila, ale získala sebavedomie a chuť učiť sa.

      PaedDr. Katarína Janičová

     • OZNAM

     •  

       

      ANTIGÉNOVÉ TESTOVANIE v obci Krivany 13.02.2021

      Odberové miesto: Krivany 221 (Budova kultúrneho domu)

      Dátum: 13.02.2021 (SOBOTA)

      Doba odberov: 11:00 – 16.00 hod.


      Potvrdenie o vykonaní testu:

      · Ak pri registrácii zadáte e-mailovú adresu a pri

      odbere zvolíte zaslanie e-mailom, bude vám

      potvrdenie zaslané na vašu e-mailovú adresu

      (pri registrácii si dobre skontrolujte

      správnosť e-mailovej adresy)

      · Ak e-mailovú adresu nezadáte, čakáte na

      potvrdenie o vykonaní testu.
       

      Základné informácie o postupe:

      · Antigénové testovanie v obci prebehne v spolupráci so spoločnosťou DAPTI,s.r.o.

      · Pred odberom je nutné vykonať registráciu (môžete ju urobiť aj doma a to aj

      niektorý deň pred dňom odberu, vykonáte ju cez uvedený link:

       https://e-ordinacia.sk/dapti/

      ktorý Vás presmeruje priamo na registračný formulár. Po jeho vyplnení

      potvrďte GENEROVAŤ, následne sa Vám zobrazí QR kód, ktorý je platný len pre

      Vašu registráciu, tento si vytlačte, alebo uložte v mobile. Po príchode

      k odberovému miestu sa preukážete buď vytlačeným QR kódom, alebo QR

      kódom v mobile. Ak máte QR kód, postupujete priamo k vykonaniu odberu, bez

      ďalšej registrácie.

      · Ak ste sa už pri predchádzajúcom testovaní na uvedenom linku registrovali

      a máte k dispozícii QR kód, použijete tento QR kód aj pri tomto testovaní. Ak

      ste v registrácii uviedli e-mailovú adresu, bude Vám potvrdenie o vykonaní

      testu doručené na Vami uvedený e-mail. Na základe uvedeného odporúčame

      osobám, ktoré neuviedli e-mailovú adresu pri registrácii, aby sa nanovo

      registrovali a tento údaj doplnili a vytlačili, resp. uložili do mobilu nový QR

      kód.

      Pri registrácii si dobre skontrolujte správnosť e-mailovej adresy !!!

      · Vydanie potvrdenia: Ak ste si pri registrácii zadali e-mailovú adresu,

      nečakáte po otestovaní za výsledkom testu, potvrdenie Vám bude zaslané emailom. Ak ste e-mail nezadali, čakáte za potvrdením o vykonaní testu.

      Na základe uvedeného sa obraciame na mladších, resp. technicky zdatnejších

      členov rodiny, aby ste boli nápomocní a pomohli s touto registráciou svojim

      príbuzným, ktorý nemajú možnosť internetu, alebo to vykonať nevedia, čím

      výrazne znížite čakanie pri registrácii.

      Vo výnimočnom prípade, ak Vám nemá kto pomôcť s online registráciou, prebehne

      Vaša registrácia priamo pri odberovom mieste, čo však pre Vás predstavuje dlhšie

      čakanie.

      · Upozorňujeme, že táto registrácia neslúži ako rezervácia času odberu, takže

      k odberu sa môžete dostaviť v ľubovoľnom čase v rámci odberovej doby.

      · Riaďte sa pokynmi odberového tímu.

      · Nezabudnite si občiansky preukaz !

      Registrácia – link: https://e-ordinacia.sk/dapti/

     • OZNAM

     • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 8. 2. 2021 - aktualizované 

      07.02.2021

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Krivanoch na základe vyhlásenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a so súhlasom zriaďovateľa a pri dôslednom dodržiavaní protiepidemiologických opatrení v zmysle Covid školského semaforu a COVID AUTOMATU oznamuje, že

      1. obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov prvého až štvrtého ročníka od pondelka 8. 2. 2021 s podmienkou negatívneho testu zamestnancov a aspoň jedného zákonného zástupcu,
      2. obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov špeciálnych tried od pondelka 8. 2. 2021 s podmienkou negatívneho testu zamestnanca a aspoň jedného zákonného zástupcu,
      3. obnovuje prevádzku Materskej školy , Školského klubu detí  a Školskej jedálne  od
       pondelka 8. 2. 2021
       s podmienkou negatívneho testu zamestnancov a aspoň jedného zákonného zástupcu,
      4. obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 2. stupňa, ktorí sa nemajú možnosť vzdelávať dištančne od pondelka 8. 2. 2021 v skupinách 5+1 s podmienkou negatívneho testu zákonného zástupcu a žiaka,
      5. pokračuje v dištančnom vzdelávaní pre žiakov piateho až deviateho ročníka do odvolania (rodičov a žiakov upozorňujeme na sledovanie školského portálu EDUPAGE, ostatných komunikačných kanálov a plnenie úloh zadaných učiteľmi).

      Pri nástupe do školy deti / žiaci absolvujú ranný filter, musia dodržiavať zvýšené protiepidemiologické opatrenia ( ruky, odstup, rúška ) a pri vstupe do budovy odovzdajú 
      Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a negatívnom teste nie staršie ako 7 dní, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19
      (ak tak neurobili prostredníctvom rodičovského účtu na stránke EDUPAGE).

      (Na stiahnutie:
      Zakonny_zastupca_cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_8.2.2021.docx
       k dispozícii na vrátnici školy alebo sa toto vyhlásenie za žiakov dá podať aj cez rodičovský účet na stránke EDUPAGE v záložke Úvod – Žiadosti / Prehlásenia – Pridať žiadosť / vyhlásenie)

      ŠJ obnovuje svoju prevádzku iba pre žiakov a zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na prezenčnom vyučovaní. Všetci žiaci budú zároveň prihlásení na obed v školskej jedálni. Rodičia, ktorých deti nenastúpia na prezenčné vyučovanie, odhlásia svoje deti štandardným spôsobom.

      Vyučovať sa bude podľa rovnakého rozvrhu hodín ako pred vianočnými prázdninami.

      ŠKD obnovuje svoju prevádzku, avšak prosíme rodičov, aby zvážili nutnosť umiestnenia svojich detí v ŠKD po ukončení vyučovania z organizačných a bezpečnostných dôvodov. Ďakujeme za pochopenie.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka/dieťaťa neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať bez plnohodnotného dištančného vzdelávania podľa pokynov ministerstva školstva formou zadávania úloh cez Edupage, ako je obvyklé pri chorobe. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Bez vyhlásenia o bezinfekčnosti a negatívnom teste nebude možné zúčastniť sa vyučovania.

      Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase.