• "Deň jablka"

     • Vedeli ste o tom, že existuje Deň jabĺk ? Je to 21. október. Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Aj prváci sa zapojili do jabĺčkového dňa a to rôznymi aktivitami: výrobou papierového jabĺčka a ovocného kompótu. Pomocou kvízu sa naučili rôzne zaujímavosti o jablku. V druhom ročníku si žiaci čítali nie len o jablkách, ale aj o iných druhov ovocia a zeleniny, ktoré sú prospešné pre naše zdravie. Nechýbali ani jabĺčkové úlohy na hodinách Matematiky a Slovenského jazyka a literatúry. Výtvarná výchova bola zameraná na tvorbu jablka prostredníctvom mozaiky. V treťom ročníku žiaci riešili jabĺčkové úlohy zo Slovenského jazyka a literatúry, Matematiky. Na základe vlastnej fantázie žiaci vymysleli aj krásne rozprávky o jablku. Hodina výtvarnej výchovy sa niesla v podobe vyrábania  jabĺk z vlny, nitky. Spomedzi žiakov 3. ročníka žiak Jozef Garančovský priniesol najviac druhov ovocia. Štvrtáci deň jablka poňali ako ,,pozorovatelia“. Pozorovali štruktúru jablka pomocou lupy, pozorovali preparáty cez mikroskop- hruška, cibuľa. Vyrobili si tzv. ,,jablkovú sopku“, každý žiak pracoval samostatne po vyrezaní diery do jablka nasypali ingrediencie a čakali, čo sa bude diať. Nechýbal aj jablkový experiment, v ktorom žiaci aj naďalej pozorujú, čo sa bude diať s jablkom, ktorý je ponorený v octe, vode, kyseline citrónovej, vo vzduchu a oleji. Vo výtvarnej činnosti žiaci vyrábali ,,Picasove jablko“.

      Každá trieda sa zapojila aj do súťaže o najkrajšie a najťažšie jabĺčko a takto to dopadlo:

      Najkrajšie jabĺčko: 1.ročník- Slavomír Janič

                                    2.ročnik- Valentína Kuchárová

                                    3. ročník- Peter Stedina

                                    4. ročník- Matúš Bujňaček

      Najťažšie jabĺčko: 1. ročník- Lenka Lubinszká

                                   2. ročník- Ľubomír Kravec

                                   3. Jozef Garančovský

                                   4. ročník Matúš Bujňaček

      Sme radi, že sme sa do tejto celosvetovej aktivity zapojili aj napriek aktuálnej neľahkej situácií. Naším cieľom bolo nenásilným a  hravým spôsobom podporovať u detí konzumáciu ovocia a zeleniny a ukázať im, že maškrtiť sa dá aj takto.

      Mgr. Kamila Šlosárová

     • OZNAM

     • Jesenné prázdniny

      Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom, že jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

     • OZNAM

     • ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ZŠ OD 26. 10. 2020

      Prezenčné vyučovanie bude prebiehať iba u žiakov prvého až štvrtého ročníka. Žiaci sa budú učiť v pondelok 26. 10. 2020 iba štyri vyučovacie hodiny, keďže nebude zabezpečený obed v školskej jedálni. Výučba v ďalších dňoch bude prebiehať pre žiakov 1. stupňa riadnym spôsobom za dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. Žiak  je povinný mať v škole nasadené na tvári rúško.

      Školská jedáleň, materská škola a školský klub deti budú v prevádzke za dodržiavania prísnych hygienických a protiepidemiologických opatrení  a usmernení od utorka 27. 10. 2020.

      Vyučovanie žiakov 2. stupňa (piateho až deviateho ročníka) bude prebiehať až do odvolania  dištančnou formou. Všetkých rodičov a žiakov upozorňujeme na sledovanie školského portálu EDUPAGE, ostatných komunikačných kanálov a plnenie úloh zadaných učiteľmi. Pre niektorých žiakov z Krivian i z Torysy  budú zabezpečené raz týždenne zadania k riešeniu úloh v listinnej podobe.

      Mgr. Mária Kromková
         riaditeľka školy

    • Dedičstvo človeka a prírody
     • Dedičstvo človeka a prírody

     • Každá odroda má svoj príbeh

      Čo je to odroda, sorta, staré odrody jabloní alebo prečo chutí jablko z našich sadov lepšie ako z obchodu ? Takýmito otázkami sa zaoberali žiaci štvrtého ročníka  pri príležitosti sviatku jablka.

      Dozvedeli sa tiež že:

      • starú odrodu nenájdu v obchodoch, do predajní sa dostanú iba pekné bez červíkov a postriekané chemikáliami
      • najcennejšiími  odrodami  sú naše miestne, lokálne
      • ak chceme odrodu zachovať, teda ak chceme mať na strome presne tú istú, akú má sused alebo naša babka, množíme ju z  jej častí, bez semienka
      • medzi najčastejšie spôsoby u stromov patrí štepenie
      • takémuto spôsobu rozmnožovania sa venoval  aj  Ján Lazorík, ako mladý dedinský učiteľ zakladal ovocné škôlky, vysádzal prázdne priestory ovocnými stromami
      • príbeh jablku od Matúša Bujňačka dal práve Ján Lazorík, ktorý zaštepil  túto miestnu odrodu a tak zachoval dedičstvo pre nás ostatných
      • odrody boli kedysi veľmi vzácne, ľudia ich so sebou nosili vo  forme vrúbľov na miesta, na ktoré sa sťahovali, osídľovali. Príbeh a  rozšírenie odrôd teda súvisí aj s pohybom človeka

      A na záver? Premýšľali sme prečo boli ovocné stromy súčasťou každej vidieckej záhrady? Prečo sú dnes  len trávniky a okrasné kríky? Čo si myslíte?

      PaedDr. Katarína Janičová

    • Knižné kamarátstva
     • Knižné kamarátstva

     • Čítanie nás baví!

      Kto číta, ten vyhrá! A to doslova. Vyhráva bohatstvo v podobe zlepšenia techniky čítania, rozšírenia slovnej zásoby a písania diktátov. 

      Teraz majú žiaci možnosť vyhrať aj vecné bohatstvo vo forme knižnice plnej super kníh pre školu. Štvrtáci nelenili a do súťaže od kníhkupectva Panta Rhei – Knižné kamarátstva sa zapojili.

      Čo je úlohou štvrtákov? Celkom jednoduchá vec. Čítať, čítať a čítať...

      Čo  za to môžu získať? Ak sa zadarí, čarovnú knižnicu pre našu školu.

      Čo musia pre to urobiť? Napísať výnimočný príbeh o rozprávkových hrdinoch, ktorý zaujme porotu.

      Ale to nie je všetko. Súčasťou celej aktivity sú aj mesačné medzisúťaže. September sa  niesol v znamení prekreslenia obálky obľúbenej rozprávkovej knižky. Naši štvrtáci si vybrali knižku od Kristy Bendovej – Opice z našej police. Síce nevyhrali, ale veľmi sa snažili a výsledok bol krásny a výnimočný. Veď posúďte sami...

      Októbrová medzisúťaž bola fotka spoločného čítania žiakov v škole. Aj túto úlohu majú žiaci za sebou. Čítali a čítali... 

       V novembri čaká štvrtákov plastelína. Úlohou bude vymodelovanie obľúbenej postavy z knižky.

      December pripravil pre žiakov literárnu súťaž - napísať najkrajšiu vianočnú básničku. Určite sa už všetci veľmi tešia. Držíme žiakom palce a želáme im tvorivý nepokoj!

      PaedDr. Eva Viktorová

     • OZNAM

     • ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ZŠ OD 19. 10. 2020

      Prezenčné vyučovanie bude prebiehať iba u žiakov prvého až štvrtého ročníka a žiakov so zdravotným znevýhodnením zo SZP a MRK, ktorí vzhľadom na sociálne prostredie, technické možnosti a zdravotné znevýhodnenie nie sú schopní vzdelávať sa doma. Žiaci sa budú učiť iba štyri vyučovacie hodiny denne. Výučba bude prebiehať upraveným spôsobom za dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. Žiak a zamestnanec je povinný mať v škole na tvári nasadené rúško. Stravovanie žiakov a zamestnancov nebude obvyklým spôsobom, keďže prevádzka školskej jedálne bude prerušená až do odvolania. Zamestnanci a žiaci sú automaticky odhlásení z obedov. Prevádzka ŠKD taktiež nebude až do odvolania.

      Vyučovanie žiakov 2. stupňa (piateho až deviateho ročníka) bude prebiehať dištančnou formouna diaľku. Všetkých rodičov a žiakov upozorňujeme na sledovanie školského portálu EDUPAGE, ostatných komunikačných kanálov a plnenie úloh zadaných učiteľmi. Pre niektorých žiakov z Torysy budú zabezpečené raz týždenne zadania k riešeniu úloh v listinnej podobe.

      Až do odvolania bude prerušený výchovno-vzdelávací proces aj v materskej škole.

      Mgr. Mária Kromková
          riaditeľka školy

     • Oznam

     • Pokyny upravujúce podmienky základnej školy od 19. 10. 2020 školského roku 2020/2021

      Vnútorný režim základnej školy  - červená fáza semaforu

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka. Vstup ďalším   osobám je možný len so súhlasom riaditeľky školy za vyššie uvedených podmienok. Na komunikáciu externých osôb so školou (aj zákonných zástupcov) odporúčame prioritne v tomto období využívať písomný spôsob komunikácie (maily) alebo telefonický kontakt.

      Podmienky vstupu do školy:

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

      Povinnosti rodiča (zákonného zástupcu):

      1. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy - nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov a dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR.
      2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať dieťa  pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      3. Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy.
      4. Rodič (zákonný zástupca) predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
      5. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
      6. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho  a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo regionálnym hygienikom v Prešove. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Povinnosti žiaka a zamestnanca:

      • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
      • Príchod žiaka do školy od 7. 00 do 7. 45 h
      • Dodržiavame zásadu R-O-R (rúško – odstup – ruky).
      • Žiak pri vstupe do budovy absolvuje ranný filter – meranie teploty bezdotykovým teplomerom a vykoná dezinfekciu rúk pripraveným dezinfekčným prostriedkom.
      • Žiak minimalizuje svoj pobyt v šatni, zdržiava sa iba vo svojej triede
      • Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.
      • Používanie rúšok je v interiéri školy povinné pre všetkých žiakov školy a všetkých zamestnancov školy.
      • Žiak sa počas celého pobytu v škole riadi pokynmi pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.
      • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec nosí rúško.
      • V miestnosti, v ktorej sa zdržiavajú žiaci, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.
      • Počas prestávok žiaci zostávajú v triedach pri priamom vetraní a minimalizujú stretávanie na chodbách a  toaletách.
      • Triedy a toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk.
      • Pedagogický zamestnanec opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
      • Pedagogickí zamestnanci v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možnosti zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a pedagógmi pri výchovno-vzdelávacom procese.
      • Telocvičňa sa  nevyužíva. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri alebo teoreticky.
      • Žiaci budú časť vyučovania podľa podmienok školy a klimatických podmienok tráviť vonku v areáli školy alebo mimo neho.
      • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.
      • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci a všetci zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
      • Dezinfekciu dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť  veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (kľučky dverí a pod.).
      • Škola pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčlenila izolačnú miestnosť s priamym vetraním (posilňovňa). Ak žiak bude vykazovať v priebehu dňa niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený do izolačnej miestnosti. Škola kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne. Izolačná miestnosť  bude dôkladne vydezinfikovaná a vyvetraná.
      • Výchovno-vzdelávací proces sa prezenčne realizuje v čase od 7.45 do 11. 15h podľa rozvrhu hodín, dištančne najneskôr do 15.30h a podľa rozvrhu. Prevádzka ŠKD až do odvolania nebude.
      • Stravovanie žiakov nebude obvyklým spôsobom, keďže až do odvolania bude prevádzka školskej jedálne prerušená.  
      • Žiak po vyučovaní odchádza domov a pri ceste zo školy sa riadi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

             Mgr. Mária Kromková
                riaditeľka školy

     • OZNAM

     • USMERNENIE PRE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU A NÁVŠTEVNÍKA ŠKOLY

      Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (na stiahnutie: Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx alebo k dispozícii na vrátnici školy). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

      Vstup cudzím osobám (okrem zamestnanca a žiaka školy) do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (na stiahnutie: Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti.docx alebo k dispozícii na vrátnici školy).

      Na komunikáciu externých osôb so školou (aj zákonných zástupcov) odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný alebo telefonický kontakt):

      •  0910897681
      •  na komunikáciu s triednymi učiteľmi využívať EDUPAGE
      •  skola@zskrivany.edu.sk
     • OZNAM

     • Prerušenie vyučovania

      Povinná izolácia pre žiakov a zamestnancov

       

      Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Krivanoch  na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove a v súlade s Manuálom opatrení Ministerstva školstva SR pre základné školy

      prerušuje výchovno-vzdelávací proces od 9. 10. 2020 do 18. 10. 2020

      nariaďuje všetkým žiakom a zamestnancom povinnú domácu izoláciu z dôvodu potvrdeného pozitívneho  prípadu ochorenia COVID – 19 u zamestnanca školy.

      Na dobu 10 dní (zatiaľ do 18. 10. 2020) bude prerušená aj činnosť MŠ, ŠJ, ŠKD a CVČ.

      Prosíme rodičov i žiakov, aby sledovali školský portál EDUPAGE i ostatné komunikačné kanály.

      V rámci povinnej izolácie vyzývame na dodržiavanie domácej izolácie, minimalizovanie osobných kontaktov a dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (ruky – odstup – rúško) a sledovanie  svojho zdravotného stavu. V prípade jeho zmeny kontaktujte svojho všeobecného alebo detského lekára telefonicky.

      Ďalšie aktuálne informácie budú zverejnené  na webovej stránke školy.

                                                                                         Mgr. Mária Kromková, riaditeľka školy

    • A K O ...?
     • A K O ...?

     • Ako využiť voľný čas?

      Najjednoduchší spôsob je sadnúť si a pozerať televíziu, hrať počítačové hry či pozerať videá na youtube. No sú aj iné možnosti. Aktivity ako kreslenie, lepenie, vyrezávanie, písanie príbehov, šitie a čítanie kníh. Je to zábava a vášeň, ktoré sprevádzajú vytváranie niečoho jedinečného.

      Na začiatok stačí trpezlivosť, trochu chuti a štipka manuálnych zručností.
      Tip ako využiť voľný čas nám poslal Maroš Hovanec.

      Skúste aj vy vytvoriť niečo výnimočné.

      Keď mám chuť na tvorenie

      Tento mlyn je replikou mlynu v  Zuberci - Brestovej.
      Skladal som ho, lebo mám rád takéto rôzne vystrihovačky a skladačky. 
      Potrebujete na to však pevné nervy. Vystrihol som ho z časopisu
      Fifík a spravil  podľa návodu. Najťažšie bolo vytvoriť malé okienka na streche.
      Odporúčam, ak sa niekto nudí.     

       Maroš Hovanec  4. A 

      PaedDr. Katarína Janičová

     • Matematický klokan

     • Široká nádherná krajina matematiky

      Matematika je klbko vlny, motanica nití kde všetky časti matematiky pôsobia navzájom na seba celkom nepredvídateľným spôsobom.

      J.A.Dieduonné

      Jednou z obľúbených súťaží našich žiakov je

      „ MATEMATICKÝ KLOKAN.“  Tento bol trošku netradičný – onlinový. Žiaci sa prihlasovali v škole. Dostali kódy a vyskúšali si cvičné testovanie. Potom to išlo celkom ľahko. Ich snaživá práca a matematické vedomosti sa im zišli. Za námahu boli odmenení.

      Našim školským klokanom blahoželáme a prajeme veľa síl, energie, trpezlivosti a v neposlednom rade veľa zdravia do jesenných školských mesiacov.

      PaedDr. Katarína Janičová

     • Červené stužky

     • Červené stužky sú symbolom boja proti AIDS

      Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.
      Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.
      Kampaň nie je spojená s finančnou verejnou zbierkou.

      A Aktuálny problém?
      I Individuálny problém?
      D Dlhodobý problém?
      S Spoločenský problém?

      AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Štrnásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha od 2. septembra 2020
      a vyvrcholí 1. decembra 2020 – na Svetový deň boja proti AIDS.

      Bližšie informácie nájdete http://www.cervenestuzky.sk/

      Kampaň nie je spojená s finančnou verejnou zbierkou.

      Mgr. Nikola Karaffová
      koordinátor Žiackej školskej rady

     • Október - mesiac úcty k starším 

     • Tak ako každý rok aj tento rok patrí celý mesiac október našim starkým. Je to čas, kedy im môžeme vzdať úctu, uistiť ich, že sme tu stále pre nich a že sa majú o koho oprieť, alebo ich môžeme potešiť malým darčekom. Žiaci, ktorí navštevujú školský klub pri ZŠ s MŠ v Krivanoch vyrobili pre svojich starých rodičov darčeky v podobe tabuliek s fotkou a textom. Veríme, že starí rodičia, ktorí budú obdarovaní tabuľkou, sa potešia.

      Mgr. Monika Kuchárová

     • Dôležitý oznam  pre rodičov

     • Vážení rodičia a zákonní zástupcovia!

      Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva sa rodičovské združenie 6. októbra 2020 neuskutoční v škole prezenčnou formou. Organizácia hromadných podujatí (vrátane rodičovských združení) sa odporúča jedine dištančnou formou. Z tohto dôvodu aj voľba zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Krivany sa uskutoční dištančne – písomnou formou, nie online, keďže nie všetci rodičia majú prístup na internet. 

      Vážení rodičia, o voľbe do rady školy budete informovaní písomne prostredníctvom triednych učiteľov a Vašich detí, ktoré Vám doručia 6. októbra 2020 domov obálku s volebným lístkom a informáciou volebnej komisie o spôsobe voľby.  Voľba do rady školy sa uskutoční tajným hlasovaním. Voliť sa budú traja zástupcovia rodičov základnej školy.

      Na komunikáciu so školou, aj s triednymi učiteľmi, odporúčame využívať aj naďalej  dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný v odôvodnených prípadoch  len so súhlasom riaditeľky školy a  prehlásením o bezinfekčnosti.

      Činnosť Školského klubu detí sa v tejto situácii neodporúča. Ak je prevádzka  ŠKD nevyhnutná, ministerstvo školstva i ÚVZ odporúča (aj naďalej) minimalizovať premiešavanie detí z jednotlivých tried. Vzhľadom k skutočnosti, že v ŠKD máme deti z piatich ročníkov, odporúčame rodičom zvážiť nevyhnutnosť pobytu dieťaťa v školskom klube počas tohto obdobia.   

      Ďakujeme za pochopenie.

      Mgr. Mária Kromková                                                                                                                                
         riaditeľka školy

       

     • Pracovne vyučovanie ...

     • Pracovné vyučovanie očami tretieho ročníka

      Žiaci na hodine Pracovného vyučovania tvorivo využili odpadový aj prírodný materiál, z ktorého vyrábali rôzne výrobky. Zábavnou formou tak objavovali nové poznatky nielen o odpadovom materiáli, ale aj prírodnom. Pre žiakov bola hodina veľmi zábavná a zaujímavá, čo sa odzrkadlilo aj na ich tvorbe.

      Mgr. Kamila Šlosárová