• OZNAM

     • Oznam o mimoriadnom prerušení školského vyučovania a prerušení prevádzky školských zariadení

      Ministerstvo školstva SR v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30.3.2020 až do odvolania.

       

     • Zásady komunikácie pri domácom vzdelávaní

     • Odporúčania pre učiteľov a rodičov – ako deti motivovať, vzbudiť ich záujem a hlavne udržiavať počas dlhšieho časového obdobia v pracovnom nasadení, ale aj naučiť deti, ako sa učiť samé,

      KOMUNIKÁCIA - ZADÁVANIE ÚLOH – žiaci II. stupeň​​​​​​​

      - U žiakov vyšších ročníkov II. stupňa je vhodné, aby učitelia komunikovali buď priamo so žiakmi cez portál (napr. www.bezkriedy.sk), alebo zasielaním emailov na pre nich zriadenú emailovú adresu monitorovanú rodičmi. Posilňuje to ich zodpovednosť, samostatnosť a sebadôveru, odbremenia sa tak rodičia od preposielania alebo zadávania úloh a ich neustáleho pripomínania a zníži sa tak aj negatívna komunikácia medzi rodičmi a deťmi.

       - Rodičia raz denne, prípadne raz za dva dni môžu prejsť zoznam úloh a overiť si čo sa dieťaťu podarilo splniť. Dobré je, aby sa dieťa naučilo ako si zaznamenávať nesplnené úlohy a najmä väčšie projekty s dlhším časovým obdobím na realizáciu.

      - Možnosť priamej komunikácie so žiakmi umožňuje učiteľom osloviť žiakov priamo, opýtať sa na to ako sa im darí, čo ich zaujalo, ako sa majú. Podporiť slabších žiakov a žiakov, o ktorých vedia, že potrebujú viacej povzbudenia a monitorovania.

      - Pri zadávaní úloh – uviesť tému/úlohu krátkym buď popisom alebo formou krátkej audio/video nahrávky, čo je dôležité v danej látke, čo je menej podstatné, ako postupovať. Môže to veľmi pomôcť žiakom, zorientovať sa, nenechať sa odradiť rozsiahlymi textami a hlavne sa naučiť samostatne pracovať s témou.

      - Priebežne môže učiteľ žiadať o zaslanie fotky alebo malého projektu učiteľovi na kontrolu, ale nemalo by to byť každodennou povinnosťou (za predmet raz za 2 týždne).

      - Používať ďalšie učebné zdroje online, pracovné listy ako prílohy emailov, dávať žiakom trochu iné ako bežné úlohy, meniť formy, aby sa udržala motivácia a žiaci sa tešili, čo učiteľ vymyslí.

      - Domáce vyučovanie prinesie aj pozitíva – deti sa naučia zodpovednosti, vlastnému plánovaniu, budú sa vedieť spoľahnúť na svoje schopnosti učiť sa, nadobudnú nové zručnosti a skúsenosti, ktoré neskôr využijú napríklad na strednej škole. Tiež sa môžu zapojiť do vzdelávania mladších súrodencov.


      Žiaci I. stupňa

      - Akékoľvek interaktívne a čo najnázornejšie formy zadávania úloh – krátka audio/video nahrávka od učiteľa (jeho hlas/videozáznam), pomôžu mladších žiakov motivovať k učeniu, najmenší žiaci majú veľmi blízky vzťah s učiteľmi, krátky list/pár online slov učiteľov k deťom s prejavmi povzbudenia a záujmu o ne, krátka audio nahrávka (počujú ich hlas) pomáha žiakom lepšie pochopiť situáciu a potrebu pokračovať v učení aj bez školy.

      - Pri zadávaní úloh využívať prierezové témy, čo bude mladším žiakom dávať väčší zmysel a posilní sa ich motivácia (napr. jedna téma: zvieratká v lese – využitie v mat, sj, prvouka).

      - Okrem bežných úloh, zadávať aj úlohy, kde viacej využijú svoju tvorivosť (kreslenie, stavebnice, domáce pokusy)

      Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie kliknite

       

      kliknite na odkaz

     • Ako sa odkrývajú tajomstvá sveta

     • Luskáčikovia čitateľského orieška

      Tak ako každý rok aj tohto roku sme sa s radosťou pustili do objavovania a tajomného lúskania príbehov v súťaži „ Čitateľský oriešok.“

      Zaujímavosťou tohto ročníka bolo, že sa do súťaženia mohli zapojiť už aj naši prváci. Najprv sme si čítali a rozprávali sa o tom, či sme tomu porozumeli. Príbehy boli zaujímavé niečo nové sme  sa naučili. Potom sme riešili úlohy a nakoniec sa z nás stali umelci. Snažili sme sa príbehy spojiť a vytvoriť originálne dielo, ktoré by zaujalo porotu. Do finále sa prebojovali títo žiaci a ich skvelé práce.

      Všetkým gratulujeme , prosíme o podporu kliknutím na link a odovzdaním LAJKU

                                                                                      

      PaedDr. Katarína Janičová

       

      Jožko Garančovský 2.A - klikni tu

      https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/86800297_2758998014138051_7593044666526728192_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=cdbe9c&_nc_ohc=3Sz_vPLCBdoAX86XXff&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&_nc_tp=7&oh=86c5ece51dafab495af422c0e3e5ee49&oe=5E8310D8

       

      Matúš Bujňaček 3.A - klikni tu

      https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/86826108_2759501264087726_2606684165260705792_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=cdbe9c&_nc_ohc=GErtUMIgGrwAX_QZo_d&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&_nc_tp=6&oh=dc80c08a4727ae55abc72755a589da23&oe=5E83AB19

       

      Marianna Berdisová 4.A - klikni tu

      https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/87013317_2761983940506125_4109149753596444672_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=cdbe9c&_nc_ohc=eZ0yFIQ_fOgAX_3QXhR&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&_nc_tp=6&oh=c67af8e0cfc9e92e7eda4a9eae122650&oe=5E98ECEE

     • Naj dievča Naj chlapec

     • V stredu 26. februára 2020 sa v Mestskej galérii v Lipanoch konal 10. ročník súťaže Naj dievča Naj chlapec. Je to súťaž, ktorej sa zúčastňujú deti zo školských klubov Hornej Torysy. Našu školu reprezentovala žiačka 4. ročníka Lea Sčisláková. V súťaži sa predviedla v kostýme Snehovej kráľovnej, ktorý pre Leu pripravila pani vychovávateľka v spolupráci s  rodičmi. Okrem kostýmu rozprávkovej postavy sa Lea predviedla aj v speve modernej piesne. Lei ďakujeme za reprezentáciu našej školy a už teraz sa tešíme na 11. ročník tejto súťaže.

      Mgr. Monika Kuchárová

    • Začni hrať ... a už neprestaneš
     • Začni hrať ... a už neprestaneš

     • Tenis do škôl

      V tomto školskom roku je naša škola zapojená do programu Tenis do škôl a balíček poskytol Slovenský tenisový zväz s finančným príspevkom od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Na základe úspešného experimentu, Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu zaradilo tenis od školského roka 2008/2009 do štátneho a školského vzdelávacieho programu v primárnom vzdelávaní na ZŠ.

      Realizácia pilotného projektu prebiehala v roku 2008 na 22 školách z celého Slovenska.
      Hlavné myšlienky projektu: 
      - zatraktívniť hodiny TV na prvom stupni ZŠ,
      - motivovať deti k pravidelnému športovaniu,
      - umožniť žiakom oboznámiť sa so základnými zručnosťami tejto hry

      Slovenský tenisový zväz  poskytol škole základný tenisový balíček

      30ks plastových rakiet,

      60ks penových lôpt,

      1ks rakety pre učiteľov,

      15ks detských rakiet,

      30ks mäkkých lôpt,

      1ks minitenisová sieť,

      metodický materiál, ktorý bude určený pre výuku tenisu v rámci učebných osnov na hodinách telesnej výchovy žiakov pre projekt Tenis do škôl . Hodnota balíčka  je 264 EUR vrátane DPH. 

      INFORMAČNÝ LETÁK klikni tu

       PaedDr. Katarína Janičová

    • Ovocný pohár v ŠKD
     • Ovocný pohár v ŠKD

     • Posledný deň pred jarnými prázdninami strávili deti v ŠKD príjemné popoludnie v rámci výchovného procesu. Vlastnoručne si každý z nich vyrobil svoj ovocný pohár. V období chrípok predsa ovocia a vitamínov nie je nikdy dosť. Deti si ovocie poumývali, ošúpali a nakrájali. Cieľom bolo deti aktivizovať a rozvíjať ich zručnosti pri jednoduchej práci. Keďže sa im aktivita veľmi páčila, určite ju čoskoro zopakujeme.

      Mgr. Monika Kuchárová

    • JARNÉ PRÁZDNINY
     • JARNÉ PRÁZDNINY

     • OZNAM PRE RODIČOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV  O JARNÝCH PRÁZDNINÁCH

      Od 2. marca do 6. marca 2020 majú žiaci jarné prázdniny.
               Počas jarných prázdnin nebude prevádzka školského klubu detí (ŠKD) a MŠ.                  

      Začiatok vyučovania po prázdninách je v pondelok 9. marca 2020.