• Doska, ktorá znamená svet!

     • Divadlo o 100 rokov

      Celoslovenská súťaž vyhlásená Slovenským národným divadlom, v ktorej žiaci 3.A získali za svoju šikovnosť a kreativitu špeciálnu cenu Marketingu a vizuálnej komunikácie.  Z ceny sa veľmi tešíme!

      PaedDr. Eva Viktorová

       

    • „Šaliansky Maťko“
     • „Šaliansky Maťko“

     • Poznávame minulosť v príbehoch

      16. január sa niesol v duchu recitácie slovenských povestí. Základná škola s materskou školou Krivany zorganizovala školské kolo obľúbenej literárnej súťaže. V 3 kategóriách predviedli svoj recitačný talent chlapci a dievčatá 2. - 7. ročníka.  Povesti z rôznych kútov Slovenska, smutné i veselé príbehy z minulosti -  o mlynárovi z Holíča, o čertovi, mníchovi, či o Zuzke, ktorá sa zaľúbila do vodníka, upútali pozornosť prítomných. Víťazi potešili aj porotu. Prvé miesta v jednotlivých kategóriách získali druhák Jozef Garančovský, piatačka Michaela Barborová a siedmačka Linda Verešpejová. Zároveň našu školu prezentovali na okresnom kole v Lipanoch, odkiaľ si priniesli aj čestné uznanie a pekný darček. „Pri recitovaní svojej povesti som sa aspoň na pár minút ocitla v minulosti, v ktorej sa žilo ináč ako dnes,“ vyjadrila sa o podujatí šiestačka Ester Križalkovičová.

      Linda Verešpejová, 7. A

    • Bystré hlavičky
     • Bystré hlavičky

     • Všetkovedko

      Štvrtok 28. 11. 2019 súťažilo takmer 22 000 detí na celom Slovensku, ktoré „bojovali“ vo veľkom súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Ani žiaci našej školy medzi nimi nechýbali. A ako dopadli? Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov 2., 3., 4. ročníka. Traja žiaci získali titul VŠETKOVEDKO – Maroš Hovanec (3. r.), Peter Stedina (2. r.), Filip Šimko (2.r).

      Ostatní žiaci, ktorí sa zapojili a merali si sily v  tejto súťaži, získali diplom VŠETKOVEDKOV  UČEŇ. Každé zúčastnené dieťa dostalo motivačný diplom a malú pozornosť.  Všetkým blahoželáme!

      PaedDr. Eva Viktorová

    •               ZRPŠ Krivany o.z.
     • ZRPŠ Krivany o.z.

     • vás pozýva na

      1. ČLENSKÚ SCHÔDZU

      6. 2. 2020 (štvrtok) o 16.00 hod.

      v jedálni ZŠ s MŠ Krivany

      Program:

      1. Otvorenie a oboznámenie s programom
      2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
      3. Predstavenie ZRPŠ Krivany, o.z. a Stanovy
      4. Návrh kandidátov a voľby do orgánov združenia
      5. Plánované aktivity a úlohy OZ
      6. Diskusia
      7. Návrh na uznesenie a záver

      Podmienky členstva v občianskom združení:

      a) podanie vlastnej písomnej prihlášky (u osôb mladších ako 18 rokov sa vyžaduje aj súhlas zákonného zástupcu tejto osoby, a to vo forme podpísania prihlášky). Prihlášku môžete priniesť už vyplnenú, alebo ju vyplníte na začiatku členskej schôdze.

      Prihláška FO klikni tu

      Prihláška PO klikni tu

      b) zaplatenie členského príspevku vo výške 3€ (pre r. 2020).

       

      Prineste si občiansky preukaz, v prípade právnickej osoby IČO!

      Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás e-mailom na: zrps.krivany.oz@gmail.com