• Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia. Aj žiaci našej školy si pripomenuli Deň Zeme so zameraním na ekológiu prostredníctvom výchovno-zábavného predstavenia „Ako správne triediť odpad“, ktorý sa konal 17.4.2019 v telocvični základnej školy.

      Zábavnou formou sa žiaci učili správne separovať odpad a aktívne sa zapájali do predstavenia. So správnym triedením žiakom pomáhala veverička, nafukovací maskot medveď, Tárajko a Popletajka.

      Veľmi nás potešilo, že naše pozvanie na predstavenie prijali aj učiteľky a žiaci 4. ročníka z Torysy. Veríme, že aj im, tak ako nám sa predstavenie páčilo a odniesli si len pozitívne spomienky z predstavenia a z návštevy našej školy. 

      Učiteľky 1. – 4. ročníka

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Ako sme nelenili ale klokanili!

        Vo štvrtok 21. marca sa klokanilo na štyroch kontinentoch našej zemeguli. Dokonca aj u nás v Krivanoch a ďalších 1500 školách na celom Slovensku.

      Z histórie vieme, že vznilkla  v roku 1991 vo Francúzsku. Neskôr sa stal matematický klokan najväčšou matematickou súťažou na svete.

      Výsledky budú zverejnené 10. apríla a my veríme, že sa našim žiakom darilo.

      Mgr. Mária Ondrejová

    • STUDNIČKA  KADLUBEK
     • STUDNIČKA  KADLUBEK

     • Čo sme hľadali a čo sme našli

      Na deň vody (22.3.) bola vyhlásená súťaž s časopisom Vodníček. My sme sa dopočuli, že v Krivanoch u tety Gitky Duchovej je studnička, ktorá je zasypaná, ale v minulosti bola veľmi vyhľadávaná. Preto sme sa rozhodli tetu Gitku navštíviť a studničke dať nový život. Teta Gitka nám vyrozprávala príbeh, ktorý sa viaže k studničke. Dozvedeli sme sa, že studničku Kadlubek využívali vojaci, keď táborili v Krivanoch na Kamencoch. Dali si urobiť rozbor aj z ostatných studní, no najlepšiu kvalitu mala tá Kadlubkova. Dokonca vojaci za vodu platili. Neskôr, keď odišli, tak studničku, ktorá bola v minulosti oveľa väčšia ako teraz, začali využívať miestni obyvatelia na napájanie koní a kráv. Tiež ju využívali ženy a chodili k studničke plákať bielizeň.

      Studničku sme našli a vyčistili. V budúcnosti ju budeme navštevovať a opatrovať, šíriť jej príbeh medzi ľuďmi a tak ho zachovať pre ďalšie generácie.

       

      PaedDr. Katarína Janičová, 2. a 4. ročník

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • Ako zajko a zajačica vítali budúcich prvákov

      Do celého sveta hlásiť chceme,

      že k nám prišli predškoláci smele.

      Do prvého ročníka sme ich zapísali,

      tešili sa a darčekmi obdarovali.

      Cez leto si ešte oddýchnu

      a v septembri plní síl do školy prídu.

      Že sa na nich tešíme je jasné,

      s abecedou, číslami v škole bude krásne.

              Učiteľky 1.-4. ročníka

    • Meduška
     • Meduška

     • Dňa 03.04.2019 sa naša škôlka zúčastnila regionálnej prehliadky v prednese poézie a prózy detí materských škôl hornošarišského regiónu  pod názvom:

      Meduška v Lipanoch.

      Valentínka Kuchárová

      úspešne reprezentovala našu škôlku s básňou: Týždeň škôlkara pod vedením p. učiteľky Križalkovičovej Marty. Touto cestou sa im chceme poďakovať za úspešné reprezentovanie materskej školy a pochváliť Valentínku za odvahu a statočnosť vystúpiť pred publikom.

    • Dopravkovo
     • Dopravkovo

     • Čítame, tvoríme a hráme sa

      “Boli to dni zaujímavé a veľmi poučné. Tešili sme sa na čítanie o dopravných značkách a na jazdu autíčkami.”

      Takto hovorili žiaci o dňoch projektového vyučovania zameraného na dopravnú výchovu.

      Počas týchto dní sa v našej škole veľa čítalo, rozprávalo o dopravných situáciách na cestách. Na hodinách matematiky sa počítalo veľkou rýchlosťou, piesňami sme sa tiež čo to naučili, výroba značiek bola náročná vec. No najviac sa tešili žiaci na to, kedy si budú môcť svoje získané vedomosti vyskúšať v praxi – čiže na ceste. Naštartovali autá, zasvietil semafór a skúšobné jazdy začali. Po nich nasledovala jazda na body. Tie získali pri prekonaní prekážok, pri správnej jazde, na kruhový objazd či prejazd železničným priecestím. Aj zaparkovať auto bola drina. Iní žiaci cvičili svoje zručnosti interaktívne. Riešili sa testy – kvízy a nakoniec očakávaný záver. Najlepší motoristi boli ocenení. Plný počet bodov, správnosť kvízu a technika jazdy ukázala víťazov:

      1. miesto Martin Šimko
      2. miesto Maroš Hovanec
      3. miesto Nicolas Želinský
                       Peter Stedina

      Ďalšími ocenenými boli : Sebastián Bujňák, Šimon Kopilec, Filip Šimko, Michal Štvarták, Marko Janič, Michal Majtner

      Pri odovzdávaní cien boli vydané vodičské preukazy do 18. rokov žiakom, ktorí zvládli všetky disciplíny. Na záver sme ich upozornili, že na cestách si musia dávať pozor, dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pravidelne kupovať batérie do autíčok.

      učiteľky  1. - 4.