Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva KR-2021/7-ZSsMS-3 Rámcová dohoda na dodanie tovaru s DPH 01.03.2021 Martin Leško ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 08.12.2015 Swiss Re Business Services (Slovakia) s.r.o.
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 003 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 18.05.2018 KOMENSKÝ, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o bežnom účte s DPH 29.04.2016 VÚB Banka
Zmluva Zmluva o dielo OPRAVA VODÁRNE s DPH 09.03.2016 STAV-MAJO s.r.o.
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 004 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 25.05.2018 MK web ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 21.09.2015 UPJŠ v Košiciach
Zmluva KR-2020/3-ZSsMS-6 Dodatok k zmluve Slovak Telekom s DPH 22.12.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o prevode správy majetku obce s DPH 30.07.2018 Obec Krivany ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov PaSA s DPH 14.01.2016 Pedagogická a sociálna akadémia
Zmluva 0100019973, 6810421082 Poistenie kotolňa na spaľovanie biomasy 85,71 s DPH 14.10.2011 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA
Zmluva ZŠ-KR-027/2016 Zmluva - Drevná štiepka s DPH 12.09.2016 PM, s.r.o.
Zmluva 269/§51/2015 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy s DPH 18.11.2015
Zmluva KR-2021/7-ZSsMS-6 Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar s DPH 21.09.2021 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2021/7-ZSsMS-7 Zmluva o poskytnutí dotácie s DPH 16.08.2021 Obec Krivany ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2020/3-ZSsMS-5 Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov s DPH 08.12.2020 BABADLO n. o., Mgr. Júlia Labudová Novotná ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva Poistenie žiaci s DPH 22.10.2015 GENERALI
Zmluva Finančný dar PETIT ACADEMY s DPH 01.10.2015
Zmluva Poistenie MRK2 s DPH 09.08.2014
Zmluva Poistenie žiaci s DPH 12.10.2015 GENERALI
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/296