• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva KR-2022/17-ZSsMS-25 "Dajme spolu gól" - dodatok s DPH 26.09.2022 Slovenský futbalový zväz ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 27.09.2022
  Zmluva Bezpečnostný projekt s DPH 19.12.2013 26.02.2014
  Zmluva Darovacia zmluva s DPH 08.12.2015 Swiss Re Business Services (Slovakia) s.r.o. 11.01.2016
  Zmluva KR-2020/3-ZSsMS-5 Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov s DPH 08.12.2020 BABADLO n. o., Mgr. Júlia Labudová Novotná ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 09.12.2020
  Zmluva KR-2021/7-ZSsMS-8 Dodatok k zmluve s DPH 12.10.2021 Slovenský futbalový zväz ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 13.10.2020
  Zmluva KR-2021/7-ZSsMS-5 Dodatok k zmluve s DPH 10.06.2021 KOMENSKÝ, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 10.06.2021
  Zmluva KR-2021/7-ZSsMS-4 Dodatok k zmluve s DPH 10.05.2021 VSE a.s. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 11.05.2021
  Zmluva KR-2020/3-ZSsMS-8 Dodatok k zmluve Slovak Telekom s DPH 22.12.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 23.12.2020
  Zmluva KR-2020/3-ZSsMS-7 Dodatok k zmluve Slovak Telekom s DPH 22.12.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 23.12.2020
  Zmluva KR-2019-/004-ZSsMS-007 Dodatok k zmluve Slovak Telekom s DPH 26.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 05.04.2019
  Zmluva KR-2019-/004-ZSsMS-008 Dodatok k zmluve Slovak Telekom s DPH 26.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 05.04.2019
  Zmluva KR-2020/3-ZSsMS-6 Dodatok k zmluve Slovak Telekom s DPH 22.12.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 23.12.2020
  Zmluva KR-2019-/004-ZSsMS-009 Dodatok k zmluve Slovak Telekom s DPH 26.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 05.04.2019
  Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 005 Dodatok k zmluve VK/10/03/051 s DPH 29.06.2018 KOMENSKY s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 04.07.2018
  Zmluva KR-2024/11-ZSsMS-03 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny s DPH 24.04.2024 VSE a.s. Základná škola s materskou školou, Krivany 1 Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 24.04.2024
  Zmluva KR-2022/17-ZSsMS-09 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby s DPH 15.07.2022 Obec Oľšov, Výdajná školská jedáleň pri MŠ Oľšov ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 03.08.2022
  Zmluva KR-2022/17-ZSsMS-12 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby s DPH 02.09.2022 Obec Krivany ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 03.09.2022
  Zmluva KR-2022/17-ZSsMS-10 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby s DPH 01.07.2022 INTERsen, n.o. Denný stacionár Krivany, Záhradná 46/6 ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 03.07.2022
  Zmluva KR-2022/17-ZSsMS-05 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_047 s DPH 30.06.2022 MPC Bratislava ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 04.07.2022
  Zmluva KR-2022/17-ZSsMS-08 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_135 s DPH 13.07.2022 MPC Bratislava ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 03.08.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/481