• Členovia rady školy

    • Zoznam členov rady školy

      Ing. Jozef Ištvan – zástupca za samosprávu obce Krivany

     Ing. Matúš Urda – zástupca za samosprávu obce Krivany

     Mgr. Jana Kožárová - zástupca za samosprávu obce Krivany

     Peter Smetana - zástupca za samosprávu obce Krivany

     Bc. Júlia Šejirmanová – zástupca pedagogických zamestnancov v MŠ

     Michaela Janičová – zástupca rodičov detí v ZŠ

     JUDr. Jozef Karabaš – zástupca rodičov detí v ZŠ

     Zuzana Kravcová – zástupca rodičov detí v ZŠ

     Magdaléna Danaiová – zástupca nepedagogických zamestnancov

     Mgr. Mária Horváthová – zástupca rodičov detí v MŠ

     Mgr. Ľubomír Bodnár – predseda rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov