• 1. aktivita

     1. aktivita

     06.12.2020 21:51

     Darovanie krvi 

     Pôsobenie nášho združenia sme odštartovali 28. februára 2020 aktivitou Darovanie krvi v areáli ZŠ s MŠ Krivany. Prekvapivý záujem 49 účastníkov, z ktorých 26 mohlo krv darovať, vnímame ako požehnaný začiatok našej práce. Vzácnu tekutinu prišli darovať občania z Krivian, Torysy, Brezovice, Brezovičky, Polomy, Krásnej Lúky, Lipian, Kamenice, Rožkovian, Červenice, Pečovskej Novej Vsi, Sabinova a Drienice. Jedným z darcov bol aj p. starosta Ján Šejirman, pre ktorého bol tento odber 76. v poradí.

     FOTOGALÉRIA klik

    • 2. aktivita

     2. aktivita

     06.12.2020 21:45
     Krivianska „Loli paradička“

     Počas doznievajúcej prvej vlny pandémie COVID-19 sme ako združenie nadviazali kontakt s rómskou komunitou v podobe tzv. Krivianskej „Loli paradičky (v preklade „červená paradajka“). 18. mája 2020 sme spoločne zasadili priesady paradajok, pričom dve ženy z osady mali úrodu celé leto. Aby sme im pomohli v období, kedy kladieme väčší dôraz na hygienu, každá z nich dostala mini balíček s dezinfekčnými prostriedkami a drogériou. Plody tejto aktivity však vidíme najmä vo vybudovaní dôvery a záujme rómskej komunity o budúcu spoluprácu.
     FOTOGALÉRIA klik

      

    • 3. aktivita

     3. aktivita

     06.12.2020 20:42
     Textilné rúška pre deti a zamestnancov ZŠ s MŠ Krivany

     1. júna 2020 sa deti (aj ich rodičia) dočkali vytúženého otvorenia školskej brány. Medzinárodný deň detí oslávili po mesiacoch karanténnych opatrení spoločne. Aby boli naďalej chránení pred nákazou, odniesol si domov každý škôlkar, žiak i zamestnanec školy 2ks ochranných textilných rúšok. Za tento nápad vďačíme autorke myšlienky z radov rodičov – Mgr. Kataríne Želinskej, no predovšetkým výnimočnej dáme, ktorá nápad pretvorila na skutočnosť a ušila vyše 200ks rúšok (praje si ostať v anonymite).
     FOTOGALÉRIA klik

    • 4. aktivita

     4. aktivita

     06.12.2020 20:42
     Kriviansky občasník

     Sme nesmierne hrdí, že sa nám počas 1. vlny pandémie COVID-19 podarilo vyrobiť prvé číslo nášho periodika s názvom Kriviansky občasník. Každá domácnosť v Krivanoch dostala 5. júna 2020 do schránky jeden výtlačok. Poďakovanie za neobyčajné úsilie patrí členom redakčnej rady, ktorí túto prácu robili radi a bez nároku na odmenu. Mimoriadne nás teší, že autormi všetkých príspevkov publikovaných v 1. čísle sú obyvatelia Krivian. Vložili do článkov svoje srdce, za čo ich čitatelia odmenili pozitívnymi ohlasmi, ba dokonca sú medzi nami aj takí, ktorí prečítali občasník od začiatku až do konca. Periodikum vychádza s finančnou podporou obce Krivany, za čo sme tiež veľmi vďační.
     FOTOGALÉRIA klik

    • 5. aktivita

     5. aktivita

     06.12.2020 20:42
     Rozlúčka s MŠ a ZŠ

     Predškolákom a deviatakom, ktorí sa lúčili so škôlkou a školou, sme 30. júna 2020 pripravili niekoľko prekvapení. Tento významný rozlúčkový deň sme im spestrili zápisom do školskej kroniky, aby sa na nich aj v budúcnosti pamätalo. Prípravkárom vyrobila ich pani učiteľka Mgr. Mária Berdisová spomienkové tablo, ktoré dnes skrášľuje steny materskej školy. Veľkú radosť urobili tak škôlkarom, ako aj deviatakom ovocné torty, ktoré vyrobili dobrovoľne rodičia detí s finančnou podporou obce Krivany.
     FOTOGALÉRIA klik

    • 6. aktivita

     6. aktivita

     06.12.2020 20:42
     „Kolo Krivian“ a „Ulica baví ulicu“

     Pôsobenie nášho združenia ako aj aktivity miestnej samosprávy sú zamerané na komunitu. Rozhodli sme sa preto participovať na obecných podujatiach. 1. august 2020 – jednoducho fantastická sobota. Kolo Krivian spojilo našich najmenších a ich rodičov do cyklistického pelotónu. Skupinu cyklistov viedlo naprieč ulicami obce hasičské auto, a pre väčšiu radosť detí sme zabezpečili ako sprievodné vozidlo aj sanitku. Následne sa na amfiteátri zabávalo úžasných 60 súťažiacich na podujatí „Ulica baví ulicu“. Spolu s členmi obecnej komisie pre mládež, kultúru, šport, školstvo a informácie sme pre nich pripravili 9 zábavných disciplín. Spomenieme napr. úvodnú disciplínu „Na bujaka“ – inšpirovali sme sa knihou Dzecke hri a zabaviska (Ján Lazorík, 2012) – pri ktorej Krivianci zažili, ako sa niekoľko generácií pred nami hrali deti aj dospelí. Zábava pokračovala disciplínou „Plameniak“, kedy sa zo súťažiacich stali neskutočne oduševnení hasiči. Na záver bežali celé družstvá ozlomkrky s fúrikom, hrabľami, lopatou, či vedrom okolo lavičiek amfiteátra, aby sa dostali do cieľovej rovinky za čo najkratší čas.

     Krivianci nášmu združeniu svojím nadšením pre hru a víťazstvo dokázali, že vynaložené úsilie a spolupráca s obcou Krivany na organizácii podobnej aktivity, stojí za to.

     Naše poďakovanie patrí p. Jaroslavovi Novotnému, ktorý vyrezal z dreva krásneho bujaka a p. Ľubomírovi Kravcovi za výrobu drevených paličiek pre prvú disciplínu. Na tomto podujatí sme sa mohli prvýkrát pochváliť krásnym transparentom, na výrobe ktorého sa dobrovoľne podieľali ODEVA spol. s r.o. LIPANY, Mgr. Katarína Janošková a p. Miroslav Kuchár. Ďakujeme!
     FOTOGALÉRIA klik

    • 7. aktivita

     7. aktivita

     06.12.2020 20:43
     Letná škola

     Vedenie ZŠ s MŠ Krivany nás v lete oslovilo v súvislosti s projektom Letná škola 2020 financovanom Ministerstvom školstva SR. Asistovali sme v deň výstupu detí na Hanigovský hrad (12. augusta 2020). Zabezpečili sme odvoz občerstvenia k prístrešku pod hradom, ako aj prevoz 13 animátorov, ktorí pripravili cestou na hrad pre deti rozprávkové stanovištia. Vedenie školy šikovne zapojilo do aktivít pre deti aj krivianskych futbalistov, hasičov, holubárov, ale aj absolventov školy ako skvelých animátorov, a v neposlednom rade snaživých pedagógov i nepedagogických zamestnancov, ktorí sa namiesto letnej dovolenky venovali našim deťom.
     FOTOGALÉRIA klik

    • 8. aktivita

     8. aktivita

     06.12.2020 21:44
     Lavička Jána Lazoríka

     Pri príležitosti nedožitých 100 rokov Jána Lazoríka (* 29. 9. 1920) sme dali vyrobiť drevenú lavičku osadenú na cintoríne neďaleko hrobu Jána a Emy Lazoríkových. Spojili sme zručných a ochotných majstrov z našej obce, a tak páni Ľubomír Kravec, Martin Hriňák a Miroslav Kuchár vyrobili vďaka sponzorstvu p. Mareka Karabaša a tiež s finančnou podporou obce Krivany tento symbolický darček. Lavička mala byť pôvodne osadená priamo pri hrobe manželov Lazoríkových. Ich synovia však poukázali na krásne posolstvo svojho otca, ktorý robil veci pre druhých, a nie pre seba. Preto je lavička učupená pod lipou pri vstupe na cintorín – tak, aby slúžila všetkým.
     FOTOGALÉRIA klik

    • 9. aktivita

     9. aktivita

     06.12.2020 20:43
     Zber papiera na dobročinnosť

     Ľudská pomoc v núdzi neobohacuje len toho, kto ju dostáva, ale aj toho, kto ju poskytuje“. Václav Havel veľavravne vyjadril, čo cítime vďaka našej dobročinnej iniciatíve pomôcť manželom Červeňákovým z Lipian. Ti sa už 17 rokov starajú o svoje dve deti s genetickým ochorením. 21. septembra 2020 sme im doručili 4 rolky kuchynských utierok, ktoré sme získali výmenou za nazbieraný papier (spotreba v ich domácnosti je 2ks/deň). Tento prvý krôčik považujeme za nastavenú latku. Množstvo roliek, ktoré rodine odnesieme nabudúce závisí od žiakov a rodičov, ktorí sa môžu aktívne zapojiť do zberu papiera vyhláseného na ZŠ s MŠ v Krivanoch v školskom roku 2020/2021. Spolu dokážeme viac!
     FOTOGALÉRIA klik

    • 10. aktivita

     10. aktivita

     06.12.2020 20:43
     Tabuľky pre starých rodičov

     Október je mesiac úcty k starším, a pri tejto príležitosti potešili žiaci navštevujúci školský klub detí pri ZŠ s MŠ v Krivanoch svojich starých rodičov nádhernými tabuľkami. Sú špecifické tým, že ich autori sú opäť z radov rodičov – manželia Monika a Miroslav Kuchároví.

     Vieme, že podobne šikovných rodičov je viac, preto prijmite našu výzvu. Nemajte obavy a buďte kreatívni v oblastiach, ktoré vás zaujímajú a súvisia s deťmi. Veríme, že vaše nápady budú inšpiratívne, a v prípade záujmu budete na ich realizácii aj participovať.
     FOTOGALÉRIA klik