• 26. aktivita

     26. aktivita

     02.04.2022 11:12
     Knihy pre školskú knižnicu

     Mesiac marec patrí knihám a začiatok mesiaca  (28.2. – 4.3.2022) bol venovaný aj slovenským knižniciam. Z tohto podnetu sa združenie rozhodlo podporiť školskú knižnicu nákupom kníh. Aj pri nákupe kníh sme mysleli ekologicky, keďže sme dali prednosť používaným knihám „z druhej ruky“, ktoré sme vybrali prostredníctvom internetového antikvariátu. Zaobstaralo sa 11 kníh, prevažne beletrie. Určené sú pre deti a mládež v žánrovom začlenení rozprávka, dievčenský, dobrodružný, fantasy, filozofický, duchovný román. Nezabudlo sa ani na všeobecnú encyklopédiu. Na chodbe školy bola vytvorená aj výstava tých kníh, kde si ich žiaci mohli pozrieť, prelistovať v nich, prečítať úryvok. Veríme, že sa žiaci našej školy novým knihám potešili.

     FOTOGALÉRIA klik

    • 25. aktivita

     25. aktivita

     02.04.2022 11:12
     Pomoc ľuďom ohrozených vojnou na Ukrajine

     24. február 2022 je dátumom, kedy vojenský konflikt inváziou ozbrojených síl Ruskej federácie na Ukrajinu zmenil zo dňa na deň život miliónom občanov u našich východných susedov.

     ZRPŠ Krivany, o. z.  aktuálne podľa potrieb reagovalo na pomoc ľuďom, ktorí boli touto vojnou zasiahnutí. Preto zorganizovalo materiálnu pomoc pre utečencov. Materiálna zbierka sa konala v termíne 1. - 4. marca, v časových intervaloch 9.00-10.00 a 13.00-14.00h v Kultúrnom dome v Krivanoch. Spolupracovalo sa s pracovníkmi Obecného úradu v Krivanoch, ktorí pomáhali pri preberaní tovaru. Naším cieľom nebolo vyzbierať čo najviac tovaru, hlavne sme chceli dať Kriviancom a okoliu možnosť pomôcť obetiam ne/skutočnej vojny, ak o to mali záujem. Predmetom zbierky boli hlavne trvanlivé produkty: POTRAVINY (balené, trvanlivé a vhodné na okamžitú spotrebu) – detské výživy, piškóty, croissanty, sladkosti, káva, čaj, instantné polievky, paštéty a mäsové konzervy (s viečkom alebo kruhovým otváračom); DROGÉRIA – plienky (napr. stredná veľkosť č. 4), vlhčené utierky, dámske hygienické potreby, kuchynské utierky, toaletný papier, tekuté mydlá, zubné kefky a pasty; ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL – obväzy (klasické, sťahovacie), lekárničky; INÉ POTREBY – dojčenské mlieka (Sunar, Nutrilon), cumlíky, fľaše, deky, spacáky a podobne.

     Naša pomoc v podobe materiálnych darov pre ľudí z vojnovej Ukrajiny ostala "doma". Po dohode s Arcidiecéznou charitou Košice sme výťažok našej zbierky odovzdali v Charitnom dome sv. Rafaela v Sabinove. Odtiaľ budú humanitárnu pomoc distribuovať podľa potreby utečencom ubytovaným v okrese Sabinov.

     FOTOGALÉRIA klik

    • 24. aktivita

     24. aktivita

     12.02.2022 21:30
     Kriviansky občasník, (2. číslo, ročník 2)

     Na Dušičky 2021 sme ľuďom v Krivanoch aj okolí spríjemnili sviatky štvrtým číslom nášho periodika. Opäť sme pocítili satisfakciu za vynaložené úsilie, a to vďaka mnohým pozitívnym ohlasom od spoluobčanov. Bohatý obsah, krásna grafika aj kvalitná jazyková úprava sú už samozrejmosťou. Zvyčajný príhovor starostu, zaujímavý rozhovor s lekárkou z našej obce, fascinujúci článok o Vyšnom mlyne, spomienky rodákov na Krivany, ale aj vzácny článok o koronakríze od nášho rodáka (kňaza), či motivácia k používaniu prírodných dekorácií na hroby počas sviatkov – to všetko potešilo srdcia čitateľov. Nechýbali novinky o aktivitách ZRPŠ Krivany, o.z., školy, holubárov, či Únie žien, inzercia, tradičné recepty, básne, hádanky pre deti, rubrika Jána Lazoríka, ale ani článok o aktivitách dedinskej folklórnej skupiny. Číslo sme rozšírili o novú rubriku „Obrázky z Krivian“ a tajničku, ktorú je potrebné vyplniť v šarištine. Tešíme sa, že do občasníka prispeli aj obyvatelia okolitých obcí, a to na tému turistika a tiež úžasne vtipnými poviedkami s dušičkovou tematikou. Opäť ďakujeme obci Krivany za finančnú podporu pri tlači občasníka.

     FOTOGALÉRIA klik

    • 23. aktivita

     23. aktivita

     12.02.2022 21:31
     Banner na obecný cintorín

     Tesne pred Dušičkami 2021 sa nám podarilo osadiť krásny banner pred vchod na obecný cintorín. Okrem toho, že motivuje návštevníkov cintorína k tomu, aby na hroby prinášali dekorácie z prírodných materiálov, plní aj funkciu kontajnera na bio odpad. Je totiž osadený na vlečke, ktorú sponzorsky zabezpečil občan z Krivian, aby naše úsilie v oblasti ekológie podporil. Veríme, že tak výroba prírodných dušičkových vencov ako aj osadenie bannera na kontajner povedie ľudí v našom okolí k „zelenému“ zmýšľaniu.

     FOTOGALÉRIA klik

    • 22. aktivita

     22. aktivita

     12.02.2022 21:33
     Výroba prírodných dušičkových vencov

     Pod hlavičkou nášho občianskeho združenia sme v jeseni 2021 premenili na skutočnosť krásnu myšlienku Krivianky a vyrobili sme prvé prírodné dušičkové vence. Cieľom aktivity bolo zdieľať vedomosti a zručnosti o výrobe aranžmánov na hroby, aby sme si ich dokázali vyrobiť doma sami – zadarmo a za účelom nezaťažiť naše krásne okolie plastovým odpadom. Množstvo krásnych dekorácií priniesli dobrovoľníčky z našej dediny, ktoré asistovali pri výrobe aranžmánov z prírodných materiálov. Nápad podporil aj lesník z našej obce, ktorý sponzorsky zabezpečil narezané drevené podložky pre dekorácie a tiež konáre z ihličnanov. Dúfame, že táto iniciatíva bude inšpiráciou pre ľudí a združenia z okolitých obcí a miest, aby sme spoločnými silami chránili našu planétu pred odpadom, ktorý tvoríme my sami.

     FOTOGALÉRIA klik

    • 21. aktivita

     21. aktivita

     12.02.2022 21:36
     Turistický pochod pre deti

     Spolu s občianskym združením Šenviž sme 25. septembra 2021 zorganizovali nultý ročník turistického pochodu pre deti aj dospelých Krásna Lúka – Demjanka 2021. Malí aj veľkí turisti sa vyviezli autobusom do Krásnej Lúky a pri budove starej školy nás spoluorganizátori milo privítali pri transparente s nápisom „Vitajte u nás, priatelia“. Cieľom pochodu bolo zatraktívniť pohyb v prírode pre rodiny s deťmi, ale aj zber byliniek, či rastlín na výrobu prírodných dušičkových vencov. Deti zvládli trasu s pozoruhodnou ľahkosťou, a to aj vďaka pripraveným zábavným stanovištiam – zbierali šišky, ktoré hádzali do košíka, tipovali počet balíkov na lúke a behali spolu s dospelými po horizonte. Aby sa im kráčalo ľahšie do kopca, šikovné mladé dobrovoľníčky rozhádzali po ceste čokoládové zlaté dukáty a deti boli na kopci podstatne skôr ako dospelí. Prechádzkou po horizonte sme došli do cieľa, na Demjanku, kde sme si opiekli zaslúžené klobásky a ... splnili deťom sľub. Každé z nich dostalo krásnu papierovú medailu (vyrobili žiaci ŠKD v Krivanoch) s vlastným menom, sladké odmeny od organizátorov a zdravé jabĺčko.

     FOTOGALÉRIA klik

    • 20. aktivita

     20. aktivita

     12.02.2022 21:26
     Rozlúčka na záver školského roka

     Koniec školského roka, ktorý tradične pripadne na 30. jún prežívajú predškoláci a deviataci slávnostne. My sme v r. 2021 prispeli troškou k radosti predškolákov z materskej školy tým, že sme sponzorsky zabezpečili čierny materiál na výrobu talárov pre deti. Ich ušitie zariadila šikovná p. učiteľka, a tak sa deti rozlúčili so škôlkou dôstojne. Deviatakom sme pripravili ovocnú tortu, čím sme prispeli ku „chutnejšej“ rozlúčke so základnou školou. Fotku žiakov s tortou nemáme, pretože im údajne veľmi chutila a na fotenie sa zabudlo. Keďže išlo o veľkú triedu, dodatočne sme sa dozvedeli, že „dobré bolo, ale málo bolo“.

     FOTOGALÉRIA klik

    • 19. aktivita

     19. aktivita

     12.02.2022 21:28
     Zber papiera na dobročinnosť

     21. júna 2021 sme vyhlásili v poradí druhý zber papiera s cieľom pomáhať iným. Rozhodli sme sa, že výťažok symbolicky rozdelíme dvom príjemcom. Prvým bola opäť rodina Červeňáková z Lipian a druhú časť hygienických potrieb sme venovali ZŠ s MŠ Krivany. A teraz to číslo – vyzbieralo sa 400kg papiera, čo je viac ako 13-násobok prvého zberu. V zbieraní budeme každoročne pokračovať a uvidíme, či prekonáme aktuálny rekord. Keďže nabudúce to bude tretí zber, výťažok rozdelíme medzi troch príjemcov, aby sme touto našou dobročinnou aktivitou pomáhali mnohým.

     FOTOGALÉRIA klik

    • 18. aktivita

     12.02.2022 20:51
     Slávnostné otvorenie

     Nádherná nedeľa nám bola dopriata na deň otcov – 20. júna 2021, kedy sme zorganizovali Slávnostné otvorenie CYKLISTICKEJ PREKÁŽKOVEJ DRÁHY (v rámci projektu KOLO Krivian za ZDRAVÍM) na školskom ihrisku. Deti točili kolesom šťastia, nechali si na tvár maľovať obrázky, zabezpečili sme animátora aj DJ-a, preliezky pre najmenšie deti, ako aj fotogalériu o priebehu projektu, ktorý finančne podporila Nadácia pre deti Slovenska. Po úvodných príhovoroch slávnostne prestrihla pásku najmladšia účastníčka podujatia, čo deti oslávili detským šampanským a užili si slávnostné prvé jazdy na dráhe. Vyhlásili sme výsledky výtvarnej súťaže, poďakovali sponzorom za ceny pre deti a záver podujatia skvelo spestrili naši dobrovoľní hasiči.  Organizáciu podujatia zvládol projektový tím výborne, ale poďakovanie a chvály od účastníkov patria aj zamestnancom školy, dobrovoľníkom, členom nášho združenia, Kriviankam z Únie žien, obci Krivany, ako aj rodičovi, ktorý sponzorsky vyrobil nádherné koleso šťastia a presýpacie hodiny na dráhu.

     FOTOGALÉRIA klik

    • 17. aktivita

     17. aktivita

     12.02.2022 21:39
     Jarné upratovanie

     „Deti, ste úžasné!!!“ Tento odkaz je pre všetky deti a dobrovoľníkov, ktorí sa 28. mája 2021 zúčastnili Jarného upratovania na školskom ihrisku, a to v rámci projektu KOLO Krivian za ZDRAVÍM. Mali ste vidieť to odhodlanie pomôcť pri príprave CYKLISTICKEJ PREKÁŽKOVEJ DRÁHY, ktorej realizáciu finančne podporila Nadácia pre deti Slovenska. Pomáhali všetci - žiaci 2. stupňa ostrihali počas vyučovania konáre stromov nad pumptrackom (hlinené kopce), deti ich očistili od konárov a kameňov a šikovní mladí chlapci z DHZ Krivany ich zhutnili obecnou žehličkou. Odborníci čítali projektovú dokumentáciu, rodičia pripravovali prekážky a starší žiaci a absolventi školy riadili ich rozmiestnenie na dráhu. A to všetko s výbornými domácimi pagačami. Na záver sme deťom dopriali pár skúšobných jázd a všetci sme odchádzali domov s pocitom dobre vykonanej práce.

     FOTOGALÉRIA klik

    • 16. aktivita

     16. aktivita

     12.02.2022 21:23
     „Obrázky z Krivian“

     Veľké potešenie nám prináša úspešná novozaložená VEREJNÁ SKUPINA „OBRÁZKY Z KRIVIAN“ na SOCIÁLNEJ SIETI FACEBOOK, pre ktorú sme vytvorili samostatnú rubriku v Krivianskom občasníku. Jej pomenovanie je odvodené od názvu knihy Jána Lazoríka – Humorno-pravdivé obrázky zo starej „dzedzini“. Vznikla v marci 2021 s cieľom zhromaždiť historické fotografie a informácie o obci Krivany. Tie budú slúžiť ako materiál pre výrobu publikácie o histórii obce, čo je jedna z iniciatív nášho občianskeho združenia.

     FOTOGALÉRIA klik

    • 15. aktivita

     12.02.2022 20:48
     Kriviansky občasník, (1. číslo, ročník 2)

     Čitateľov z našej dediny a okolia sme veľmi potešili jarným (v poradí tretím) číslom nášho periodika (Veľká Noc, r. 2021). Ľudia ďakovali za obsah, ale aj mimoriadne dobrú grafickú úpravu, na ktorej opäť participovali členky redakčnej rady a grafička z Krivian. Lastovičkou je prvý článok od autora z Brezovice a vďaka patrí aj ochotnej p. učiteľke zo ZŠ s MŠ Krivany, ktorá zastrešila jazykovú úpravu. Tentokrát sme okrem príhovoru starostu, rozhovoru s naším kňazom, článku o rodákovi žijúcom v Anglicku, informovali o aktivitách združenia, školy, hasičov, vzácnych archeologických nálezoch v Krivanoch, ale aj pokračovali už v tradičných rubrikách ako Ján Lazorík, Jolana Cirbusová, lokálne recepty, básne a detská rubrika. Tretie číslo bolo obohatené o nové rubriky v oblasti turistiky (Putnov), vtipnej poviedky (Veľká Noc) a inzercie ako možnosti reklamy podnikateľov z našej obce. Ďakovali sme darcom za 2% z dane z príjmu aj obci za finančnú podporu pri tlači občasníka.

     FOTOGALÉRIA klik

    • 14. aktivita

     14. aktivita

     12.02.2022 21:12
     Výtvarná súťaž pre deti

     S cieľom oboznámiť deti a verejnosť s budovaním CYKLISTICKEJ PREKÁŽKOVEJ DRÁHY  v rámci projektu KOLO Krivian za ZDRAVÍM, vyhlásilo naše združenie v polovici januára 2021 výtvarnú súťaž pre žiakov ZŠ s MŠ Krivany, ale aj všetkých žiakov a študentov z našej obce. Deti sa o súťaži mohli dozvedieť z príspevku na Facebook-u, plagátu v oboch potravinách, ale aj vďaka zadaniu na Edupage, či výzve vyhlásenej pre žiakov ŠKD. Úlohou detí bolo výtvarne zobraziť dieťa na bicykli s prilbou na hlave alebo kaštieľ (keďže pôvodne mala byť dráha osadená v jeho areáli). Kreslilo a maľovalo spolu 38 detí, pričom svoju prácu zaradilo do súťaže 21 z nich. Deti mohli využiť výtvarné techniky ako kresba, maľba, grafika, kombinované techniky, koláž a iné. Práce zaradené do súťaže hodnotili 3 členky poroty – p. učiteľky z našej školy – Mgr. Katarína Janošková, PaedDr. Katarína Janičová a PaedDr. Gabriela Pellerová. Najlepšie práce boli vyhlásené po realizácii projektu na Slávnostnom otvorení dráhy v júni 2021.

     FOTOGALÉRIA klik

    • 13. aktivita

     12.02.2022 20:47
     Ochranný poťah na lavičku Jána Lazoríka

     Opäť raz chceme vyzdvihnúť aktivitu šikovných mladých ľudí z našej obce. Začiatkom roka 2021 priložil ruku k dielu pán Michal Blizman, ktorý sponzorsky vyrobil ochranný poťah na drevenú lavičku Jána Lazoríka osadenú pod lipou na novom cintoríne v Krivanoch. Poťah je vyrobený z hydroizolačného materiálu, takže ochráni lavičku pred zlými poveternostnými podmienkami, najmä počas zimného obdobia. Ďakujeme mu v mene všetkých ľudí, ktorí si na nej v budúcnosti posedia.

     FOTOGALÉRIA klik

    • 12. aktivita

     12. aktivita

     12.02.2022 21:18
     Kriviansky občasník (2. číslo, ročník 1)

     Krátko pred Vianocami r. 2020 sme do schránok domácností v Krivanoch doručili 2. číslo nášho občasníka. Srdce do jeho tvorby vložili členky redakčnej rady, autori príspevkov (opäť všetci z Krivian), grafička a poďakovanie patrí aj p. učiteľke za jazykovú úpravu. Správy o rodákoch, rozhovory s občanmi, priblížená história dediny vrátane života známych osobností, nechýbalo ani životné dielo Jána Lazoríka v oblasti folklóru, tradičné recepty, básne a detská rubrika, či informácie o aktivitách občianskeho združenia, školy, rómskej komunity a záujmových skupinách - holubári, futbalisti. Pozitívne ohlasy od spoluobčanov sú pre nás motorom, ktorý nás poháňa k ďalším číslam tohto periodika aj v budúcnosti. Ďakujeme poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí odobrili finančnú podporu na tlač Krivianskeho občasníka.

     FOTOGALÉRIA klik

    • 11. aktivita

     12.02.2022 20:44
     Projekt KOLO Krivian za ZDRAVÍM podporený NDS

     Naše združenie malo 29. novembra 2020 prvé „narodeniny“ a tesne predtým dostalo skutočný darček - grant od Nadácie pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa vo výške 1985,55€. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok bolo pre nás veľkým prekvapením, keďže išlo o náš prvý pokus získať financie na podporu aktivít pre deti. Projekt sme nazvali „KOLO Krivian za ZDRAVÍM“ s cieľom vybudovať CYKLISTICKÚ PREKÁŽKOVÚ DRÁHU, pričom o jeho realizáciu sa staral projektový tím Krivjancov. Dráhu tvorí 14 prenosných drevených prekážok (kladina, osmička, slalom s ohraničením, lišta so sklonom, pieskovisko, závesná brána, prevážanie zavesených predmetov a pod.) a hlinený pumptrack. Prekážky z červeného smreka (drevo vhodné do exteriéru) vyrobil stolár z našej obce a projektant vypracoval dokumentáciu rozmiestnenia prekážok na školskom ihrisku. V ďalších aktivitách popisujeme „príbeh“ projektu detailnejšie.

     FOTOGALÉRIA klik

    • 10. aktivita

     10. aktivita

     06.12.2020 20:43
     Tabuľky pre starých rodičov

     Október je mesiac úcty k starším, a pri tejto príležitosti potešili žiaci navštevujúci školský klub detí pri ZŠ s MŠ v Krivanoch svojich starých rodičov nádhernými tabuľkami. Sú špecifické tým, že ich autori sú opäť z radov rodičov – manželia Monika a Miroslav Kuchároví.

     Vieme, že podobne šikovných rodičov je viac, preto prijmite našu výzvu. Nemajte obavy a buďte kreatívni v oblastiach, ktoré vás zaujímajú a súvisia s deťmi. Veríme, že vaše nápady budú inšpiratívne, a v prípade záujmu budete na ich realizácii aj participovať.
     FOTOGALÉRIA klik

    • 9. aktivita

     9. aktivita

     06.12.2020 20:43
     Zber papiera na dobročinnosť

     Ľudská pomoc v núdzi neobohacuje len toho, kto ju dostáva, ale aj toho, kto ju poskytuje“. Václav Havel veľavravne vyjadril, čo cítime vďaka našej dobročinnej iniciatíve pomôcť manželom Červeňákovým z Lipian. Ti sa už 17 rokov starajú o svoje dve deti s genetickým ochorením. 21. septembra 2020 sme im doručili 4 rolky kuchynských utierok, ktoré sme získali výmenou za nazbieraný papier (spotreba v ich domácnosti je 2ks/deň). Tento prvý krôčik považujeme za nastavenú latku. Množstvo roliek, ktoré rodine odnesieme nabudúce závisí od žiakov a rodičov, ktorí sa môžu aktívne zapojiť do zberu papiera vyhláseného na ZŠ s MŠ v Krivanoch v školskom roku 2020/2021. Spolu dokážeme viac!
     FOTOGALÉRIA klik

    • 8. aktivita

     8. aktivita

     06.12.2020 21:44
     Lavička Jána Lazoríka

     Pri príležitosti nedožitých 100 rokov Jána Lazoríka (* 29. 9. 1920) sme dali vyrobiť drevenú lavičku osadenú na cintoríne neďaleko hrobu Jána a Emy Lazoríkových. Spojili sme zručných a ochotných majstrov z našej obce, a tak páni Ľubomír Kravec, Martin Hriňák a Miroslav Kuchár vyrobili vďaka sponzorstvu p. Mareka Karabaša a tiež s finančnou podporou obce Krivany tento symbolický darček. Lavička mala byť pôvodne osadená priamo pri hrobe manželov Lazoríkových. Ich synovia však poukázali na krásne posolstvo svojho otca, ktorý robil veci pre druhých, a nie pre seba. Preto je lavička učupená pod lipou pri vstupe na cintorín – tak, aby slúžila všetkým.
     FOTOGALÉRIA klik

    • 7. aktivita

     7. aktivita

     06.12.2020 20:43
     Letná škola

     Vedenie ZŠ s MŠ Krivany nás v lete oslovilo v súvislosti s projektom Letná škola 2020 financovanom Ministerstvom školstva SR. Asistovali sme v deň výstupu detí na Hanigovský hrad (12. augusta 2020). Zabezpečili sme odvoz občerstvenia k prístrešku pod hradom, ako aj prevoz 13 animátorov, ktorí pripravili cestou na hrad pre deti rozprávkové stanovištia. Vedenie školy šikovne zapojilo do aktivít pre deti aj krivianskych futbalistov, hasičov, holubárov, ale aj absolventov školy ako skvelých animátorov, a v neposlednom rade snaživých pedagógov i nepedagogických zamestnancov, ktorí sa namiesto letnej dovolenky venovali našim deťom.
     FOTOGALÉRIA klik

    • 6. aktivita

     6. aktivita

     06.12.2020 20:42
     „Kolo Krivian“ a „Ulica baví ulicu“

     Pôsobenie nášho združenia ako aj aktivity miestnej samosprávy sú zamerané na komunitu. Rozhodli sme sa preto participovať na obecných podujatiach. 1. august 2020 – jednoducho fantastická sobota. Kolo Krivian spojilo našich najmenších a ich rodičov do cyklistického pelotónu. Skupinu cyklistov viedlo naprieč ulicami obce hasičské auto, a pre väčšiu radosť detí sme zabezpečili ako sprievodné vozidlo aj sanitku. Následne sa na amfiteátri zabávalo úžasných 60 súťažiacich na podujatí „Ulica baví ulicu“. Spolu s členmi obecnej komisie pre mládež, kultúru, šport, školstvo a informácie sme pre nich pripravili 9 zábavných disciplín. Spomenieme napr. úvodnú disciplínu „Na bujaka“ – inšpirovali sme sa knihou Dzecke hri a zabaviska (Ján Lazorík, 2012) – pri ktorej Krivianci zažili, ako sa niekoľko generácií pred nami hrali deti aj dospelí. Zábava pokračovala disciplínou „Plameniak“, kedy sa zo súťažiacich stali neskutočne oduševnení hasiči. Na záver bežali celé družstvá ozlomkrky s fúrikom, hrabľami, lopatou, či vedrom okolo lavičiek amfiteátra, aby sa dostali do cieľovej rovinky za čo najkratší čas.

     Krivianci nášmu združeniu svojím nadšením pre hru a víťazstvo dokázali, že vynaložené úsilie a spolupráca s obcou Krivany na organizácii podobnej aktivity, stojí za to.

     Naše poďakovanie patrí p. Jaroslavovi Novotnému, ktorý vyrezal z dreva krásneho bujaka a p. Ľubomírovi Kravcovi za výrobu drevených paličiek pre prvú disciplínu. Na tomto podujatí sme sa mohli prvýkrát pochváliť krásnym transparentom, na výrobe ktorého sa dobrovoľne podieľali ODEVA spol. s r.o. LIPANY, Mgr. Katarína Janošková a p. Miroslav Kuchár. Ďakujeme!
     FOTOGALÉRIA klik

    • 5. aktivita

     5. aktivita

     06.12.2020 20:42
     Rozlúčka s MŠ a ZŠ

     Predškolákom a deviatakom, ktorí sa lúčili so škôlkou a školou, sme 30. júna 2020 pripravili niekoľko prekvapení. Tento významný rozlúčkový deň sme im spestrili zápisom do školskej kroniky, aby sa na nich aj v budúcnosti pamätalo. Prípravkárom vyrobila ich pani učiteľka Mgr. Mária Berdisová spomienkové tablo, ktoré dnes skrášľuje steny materskej školy. Veľkú radosť urobili tak škôlkarom, ako aj deviatakom ovocné torty, ktoré vyrobili dobrovoľne rodičia detí s finančnou podporou obce Krivany.
     FOTOGALÉRIA klik

    • 4. aktivita

     4. aktivita

     06.12.2020 20:42
     Kriviansky občasník

     Sme nesmierne hrdí, že sa nám počas 1. vlny pandémie COVID-19 podarilo vyrobiť prvé číslo nášho periodika s názvom Kriviansky občasník. Každá domácnosť v Krivanoch dostala 5. júna 2020 do schránky jeden výtlačok. Poďakovanie za neobyčajné úsilie patrí členom redakčnej rady, ktorí túto prácu robili radi a bez nároku na odmenu. Mimoriadne nás teší, že autormi všetkých príspevkov publikovaných v 1. čísle sú obyvatelia Krivian. Vložili do článkov svoje srdce, za čo ich čitatelia odmenili pozitívnymi ohlasmi, ba dokonca sú medzi nami aj takí, ktorí prečítali občasník od začiatku až do konca. Periodikum vychádza s finančnou podporou obce Krivany, za čo sme tiež veľmi vďační.
     FOTOGALÉRIA klik

    • 3. aktivita

     3. aktivita

     06.12.2020 20:42
     Textilné rúška pre deti a zamestnancov ZŠ s MŠ Krivany

     1. júna 2020 sa deti (aj ich rodičia) dočkali vytúženého otvorenia školskej brány. Medzinárodný deň detí oslávili po mesiacoch karanténnych opatrení spoločne. Aby boli naďalej chránení pred nákazou, odniesol si domov každý škôlkar, žiak i zamestnanec školy 2ks ochranných textilných rúšok. Za tento nápad vďačíme autorke myšlienky z radov rodičov – Mgr. Kataríne Želinskej, no predovšetkým výnimočnej dáme, ktorá nápad pretvorila na skutočnosť a ušila vyše 200ks rúšok (praje si ostať v anonymite).
     FOTOGALÉRIA klik

    • 2. aktivita

     2. aktivita

     06.12.2020 21:45
     Krivianska „Loli paradička“

     Počas doznievajúcej prvej vlny pandémie COVID-19 sme ako združenie nadviazali kontakt s rómskou komunitou v podobe tzv. Krivianskej „Loli paradičky (v preklade „červená paradajka“). 18. mája 2020 sme spoločne zasadili priesady paradajok, pričom dve ženy z osady mali úrodu celé leto. Aby sme im pomohli v období, kedy kladieme väčší dôraz na hygienu, každá z nich dostala mini balíček s dezinfekčnými prostriedkami a drogériou. Plody tejto aktivity však vidíme najmä vo vybudovaní dôvery a záujme rómskej komunity o budúcu spoluprácu.
     FOTOGALÉRIA klik