Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 002 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 18.05.2018 Interaktívna škola, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2021/7-ZSsMS-6 Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar s DPH 21.09.2021 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2019/004-ZSsMS-013 Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl s DPH 28.10.2019 Slovenský tenisový
Zmluva KR-2019/004-ZSsMS-015 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov s DPH 28.10.2019 MPC Bratislava
Zmluva KR-2020/003-ZSsMS-000 Zmluva o poskytnutí služby s DPH 07.01.2020 INTERsen, denný stacionár Krivany
Zmluva KR-2019/004-ZSsMS-016 Zmluva o servisnom prenájme rohoží s DPH 12.12.2019 Lindstrom, s.r.o.
Zmluva 180134 Zmluva o dielo IFOSOFT s DPH 23.01.2018 IFOsoft s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 25.01.2018 ŠEVT, a.s. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2020/003-ZSsMS-001 Rámcová dohoda na dodanie tovaru s DPH 06.02.2020 Martin Leško
Zmluva Zmluva - Drevná štiepka s DPH 24.11.2017 PM, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva 17/37/50J/NS/52 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti s DPH 25.08.2017 UPSVaR Prešov
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 24.04.2017 MK web, Košice
Zmluva KR-2021/7-ZSsMS-7 Zmluva o poskytnutí dotácie s DPH 16.08.2021 Obec Krivany ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva Zmluva č. 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_050 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým” s DPH 01.02.2017 Metodicko-pedagogické centrum
Zmluva ZO-2018-102-01 Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 28.03.2018 NAJ, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva 2016/1201B Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu s DPH 17.10.2016 ESPIK Group s.r.o.
Zmluva KR-2021/7-ZSsMS-4 Dodatok k zmluve s DPH 10.05.2021 VSE a.s. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2020/3-ZSsMS-9 Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení a realizácii projektu "Dajme spolu gól" s DPH 21.09.2020 Slovenský futbalový zväz ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva ZŠ-KR-027/2016 Zmluva - Drevná štiepka s DPH 12.09.2016 PM, s.r.o.
Zmluva KR-2021/7-ZSsMS-5 Dodatok k zmluve s DPH 10.06.2021 KOMENSKÝ, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/360