Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva KR-2022/17-ZSsMS-24 Zmluva o spracovaní osobných údajov s DPH 21.11.2022 Križan IT SERVICES, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 22.11.2022
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 007 Zmluva o reklame s DPH 10.10.2018 DANAI SK ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 11.10.2018
Zmluva KR-2019-/004-ZSsMS-009 Dodatok k zmluve Slovak Telekom s DPH 26.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 05.04.2019
Zmluva KR-2019-/004-ZSsMS-008 Dodatok k zmluve Slovak Telekom s DPH 26.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 05.04.2019
Zmluva KR-2019-/004-ZSsMS-007 Dodatok k zmluve Slovak Telekom s DPH 26.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 05.04.2019
Zmluva KR-2019-/004-ZSsMS-005 Zmluva s DPH 26.03.2019 MEDÚZA s.r.o ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 26.03.2019
Zmluva KR-2019-/004-ZSsMS-004 Zmluva s DPH 19.03.2019 NET SAT s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 20.03.2019
Zmluva KR-2019-/004-ZSsMS-006 Zmluva s DPH 27.02.2019 Komenský Viral ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 27.03.2019
Zmluva KR-2019-/004-ZSsMS-002 Zmluva s DPH 28.02.2019 Komenský Viral ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 13.03.2019
Zmluva KR-2019-/004-ZSsMS-003 Rámcová dohoda s DPH 28.02.2019 Presto Co, s. r. o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 12.12.2018
Zmluva KR-2019-/004-ZSsMS-001 Rámcová kúpna zmluva s DPH 07.02.2019 Tatraprim, Vrbov ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 12.12.2018
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 012 Zmluva o spracovaní osobných údajov s DPH 03.12.2018 Križan Enterprises ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 10.12.2018
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 011 Zmluva o prevode práv s DPH 03.12.2018 Križan Enterprises ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 10.12.2018
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 009 Zmluva o pripojení s DPH 22.10.2018 Livenet services, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 23.10.2018
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 008 Zmluva o prenájme výstavy s DPH 19.10.2018 Vedecká hračka, o. z. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 19.10.2018
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 006 Zmluva o spolupráci č. 68/2018 s DPH 13.08.2018 Strom života ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 20.08.2018
Zmluva KR-2019-/004-ZSsMS-011 Zmluva s DPH 27.05.2019 NBÚ Bratislava ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 27.05.2019
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 005 Dodatok k zmluve VK/10/03/051 s DPH 29.06.2018 KOMENSKY s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 04.07.2018
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 004 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 25.05.2018 MK web ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 28.05.2018
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 003 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 18.05.2018 KOMENSKÝ, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 09.05.2018
zobrazené záznamy: 1-20/416