Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva KR-2019/004-ZSsMS-015 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov s DPH 28.10.2019 MPC Bratislava
Zmluva Dohoda č. 19/37/054/163 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest s DPH 28.08.2019 ÚPSVaR Prešov
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 24.04.2017 MK web, Košice
Zmluva KR-2021/7-ZSsMS-1 Zmluva o spolupráci s DPH 09.02.2021 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2021/7-ZSsMS-5 Dodatok k zmluve s DPH 10.06.2021 KOMENSKÝ, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2020/3-ZSsMS-9 Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení a realizácii projektu "Dajme spolu gól" s DPH 21.09.2020 Slovenský futbalový zväz ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2021/7-ZSsMS-4 Dodatok k zmluve s DPH 10.05.2021 VSE a.s. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva Zmluva č. 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_050 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým” s DPH 01.02.2017 Metodicko-pedagogické centrum
Zmluva 2016/1201B Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu s DPH 17.10.2016 ESPIK Group s.r.o.
Zmluva KR-2020/3-ZSsMS-5 Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov s DPH 08.12.2020 BABADLO n. o., Mgr. Júlia Labudová Novotná ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2021/7-ZSsMS Zmluva o dielo č. 210102 s DPH 11.01.2021 IFOsoft. s. r. o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2020/3-ZSsMS-8 Dodatok k zmluve Slovak Telekom s DPH 22.12.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva Zmluva č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_049 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov” s DPH 26.08.2019 Metodicko-pedagogické centrum
Zmluva ZŠ-KR-027/2016 Zmluva - Drevná štiepka s DPH 12.09.2016 PM, s.r.o.
Zmluva KR-2019-/004-ZSsMS-011 Zmluva s DPH 27.05.2019 NBÚ Bratislava ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva Dohoda č. 19/37/054/163 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest s DPH 28.08.2019 ÚPSVaR Prešov
Zmluva KR-2020/3-ZSsMS-7 Dodatok k zmluve Slovak Telekom s DPH 22.12.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o bežnom účte s DPH 29.04.2016 VÚB Banka
Zmluva Zmluva o dielo OPRAVA VODÁRNE s DPH 09.03.2016 STAV-MAJO s.r.o.
Zmluva KR-2021/7-ZSsMS-6 Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar s DPH 21.09.2021 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/302