Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 0100019973, 6810421082 Poistenie kotolňa na spaľovanie biomasy 85,71 s DPH 14.10.2011 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA 15.10.2011
Zmluva Dodávka vody VVS a. s. s DPH 10.07.2012 26.02.2014
Zmluva Dodávka drevnej štiepky s DPH 01.09.2012 26.02.2014
Faktúra Faktúry JANUÁR 2013 s DPH 05.02.2013 05.02.2013
Zmluva Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy s DPH 26.02.2013 26.02.2014
Faktúra Faktúry FEBRUÁR 2013 s DPH 05.03.2013 05.03.2013
Faktúra Faktúry MAREC 2013 s DPH 02.04.2013 02.04.2013
Zmluva Rámcová kúpna zmluva eVector s DPH 03.04.2013 26.02.2014
Faktúra Faktúry APRÍL 2013 s DPH 02.05.2013 02.05.2013
Faktúra Faktúry MÁJ 2013 s DPH 04.06.2013 04.06.2013
Zmluva Elektronické testovanie - podmienky realizácie projektu s DPH 24.06.2013 26.02.2014
Faktúra Faktúry JÚN 2013 s DPH 02.07.2013 02.07.2013
Faktúra Faktúry JÚL 2013 s DPH 06.08.2013 06.08.2013
Faktúra Faktúry AUGUST 2013 s DPH 03.09.2013 03.09.2013
Faktúra Faktúry SEPTEMBER 2013 s DPH 02.10.2013 01.10.2013
Faktúra Faktúry OKTÓBER 2013 s DPH 04.11.2013 04.11.2013
Faktúra Faktúry NOVEMBER 2013 s DPH 03.12.2013 03.12.2013
Zmluva Bezpečnostný projekt s DPH 19.12.2013 26.02.2014
Faktúra Faktúry DECEMBER 2013 s DPH 07.01.2014 07.01.2014
Zmluva Dodávka vody VVS a. s. - dodatok s DPH 23.01.2014 26.02.2014
zobrazené záznamy: 1-20/423