Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka SL/20210009 Objednávka - dodávka a montáž materiálu na úpravu vody s DPH 03.11.2021 Anton Timko - BEGAS ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Objednávka MA/20200034 Objednávka - drevná štiepka s DPH 08.12.2020 PM, s. r. o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 003 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 18.05.2018 KOMENSKÝ, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 004 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 25.05.2018 MK web ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Objednávka MA/20200029 Objednávka - drevná štiepka s DPH 23.10.2020 PM, s. r. o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Objednávka MA/20200030 Objednávka - ochranné rúška s DPH 28.10.2020 Zuzana Petríková, ZW-OKNO ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 005 Dodatok k zmluve VK/10/03/051 s DPH 29.06.2018 KOMENSKY s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 006 Zmluva o spolupráci č. 68/2018 s DPH 13.08.2018 Strom života ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Objednávka MA/20200033 Objednávka - trvanlivé mikulášske balíčky s DPH 20.11.2020 COOP Jednota, spotrebné družstvo ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Objednávka SL/20200010 Objednávka - inštalácia kamerového systému s DPH 04.11.2020 NETSAT, s. r. o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 001 Zmluva o podružnom odbere elektrickej energie s DPH 02.05.2018 BESTYL s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 007 Zmluva o reklame s DPH 10.10.2018 DANAI SK ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 008 Zmluva o prenájme výstavy s DPH 19.10.2018 Vedecká hračka, o. z. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 009 Zmluva o pripojení s DPH 22.10.2018 Livenet services, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Objednávka SL/20210001 Objednávka - oprava vodného čerpadla s DPH 18.01.2021 Kotva - Ing. Martin a Pavol PIGA ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 010 Zmluva o bezoplatnom prevode hnuteľného majetku s DPH 22.10.2018 MPC Bratislava ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 011 Zmluva o prevode práv s DPH 03.12.2018 Križan Enterprises ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 012 Zmluva o spracovaní osobných údajov s DPH 03.12.2018 Križan Enterprises ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 002 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 18.05.2018 Interaktívna škola, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva ZO-2018-102-01 Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 28.03.2018 NAJ, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/302