Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Školské mlieko s DPH 30.09.2014
Zmluva KR-2021/7-ZSsMS-6 Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar s DPH 21.09.2021 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva ZO-2022C24106-1 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 31.05.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva Zmluva č. 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_050 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým” s DPH 01.02.2017 Metodicko-pedagogické centrum
Zmluva Zmluva č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_049 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov” s DPH 26.08.2019 Metodicko-pedagogické centrum
Zmluva Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy s DPH 26.02.2013
Zmluva KR-2019/004-ZSsMS-013 Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl s DPH 28.10.2019 Slovenský tenisový
Zmluva Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov PaSA s DPH 14.01.2016 Pedagogická a sociálna akadémia
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 002 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 18.05.2018 Interaktívna škola, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 003 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 18.05.2018 KOMENSKÝ, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 004 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 25.05.2018 MK web ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 012 Zmluva o spracovaní osobných údajov s DPH 03.12.2018 Križan Enterprises ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 006 Zmluva o spolupráci č. 68/2018 s DPH 13.08.2018 Strom života ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2019/004-ZSsMS-012 Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení reálizácie projektu "Dajme spolu gól" s DPH 04.09.2019 Slovenský futbalový zväz
Zmluva KR-2020/3-ZSsMS-9 Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení a realizácii projektu "Dajme spolu gól" s DPH 21.09.2020 Slovenský futbalový zväz ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2022/17-ZSsMS-02 Zmluva o spolupráci a podpore s DPH 07.03.2022 Slovenský futbalový zväz ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2021/7-ZSsMS-1 Zmluva o spolupráci s DPH 09.02.2021 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 21.09.2015 UPJŠ v Košiciach
Zmluva KR-2019/004-ZSsMS-016 Zmluva o servisnom prenájme rohoží s DPH 12.12.2019 Lindstrom, s.r.o.
Zmluva KR-2018/023-ZSsMS 007 Zmluva o reklame s DPH 10.10.2018 DANAI SK ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/360