Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka SL/20200001 Objednávka - divadelné predstavenie s DPH 10.03.2020 Štátne divadlo Košice ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 25.01.2018 ŠEVT, a.s. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva Dohoda č. 19/37/054/163 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest s DPH 28.08.2019 ÚPSVaR Prešov
Zmluva Dohoda č. 19/37/054/163 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest s DPH 28.08.2019 ÚPSVaR Prešov
Objednávka SL/20220002 OBJEDNÁVKA - mikrobus preprava s DPH 04.03.2022 osobná-preprava s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Ľubomír Bodnár
Zmluva ZO-2022C24106-1 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 31.05.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Objednávka MA/20200012 Objednávka - tonery s DPH 03.06.2020 abiX s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Objednávka MA/20210049 Objednávka - tonery s DPH 14.12.2021 abiX s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Objednávka MA/20200030 Objednávka - ochranné rúška s DPH 28.10.2020 Zuzana Petríková, ZW-OKNO ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Objednávka MA/20200013 Objednávka - dezinfekčná veža s DPH 11.06.2020 Weckoservisevent, s. r. o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Objednávka MA/20210007 Objednávka - dezinfekčný roztok s DPH 10.03.2021 Weckoservisevent, s. r. o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Jozefína Prevužňáková zástupkyňa RŠ
Objednávka MA/20210006 Objednávka - dezinfekčný roztok s DPH 10.03.2021 Weckoservisevent, s. r. o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Jozefína Prevužňáková zástupkyňa RŠ
Objednávka MA/20200020 Objednávka - dezinfekčný roztok s DPH 24.08.2020 Weckoservisevent, s. r. o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Objednávka MA/20200019 Objednávka - dezinfekčný roztok s DPH 24.08.2020 Weckoservisevent, s. r. o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Objednávka MA/20200018 Objednávka - dezinfekčný roztok s DPH 24.08.2020 Weckoservisevent, s. r. o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Objednávka MA/20200006 Objednávka - dezinfekčné veže s DPH 07.05.2020 Weckoservisevent, s. r. o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Objednávka MA/20200010 Objednávka - zásobníky na mydlo s DPH 29.05.2020 Weckoservisevent, s. r. o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Objednávka MA/20200009 Objednávka - zásobníky na mydlo s DPH 29.05.2020 Weckoservisevent, s. r. o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Objednávka MA/20200008 Objednávka - dezinfekčný roztok s DPH 22.05.2020 Weckoservisevent, s. r. o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Objednávka MA/20200007 Objednávka - dezinfekčný roztok s DPH 22.05.2020 Weckoservisevent, s. r. o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Bačová vedúca školskej jedálne
zobrazené záznamy: 1-20/360