Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_049 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov” s DPH 26.08.2019 Metodicko-pedagogické centrum
Zmluva Zmluva č. 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_050 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým” s DPH 01.02.2017 Metodicko-pedagogické centrum
Zmluva KR-2020/003-ZSsMS-004 Zmluva s DPH 09.10.2020 PM, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2020/003-ZSsMS-001 Rámcová dohoda na dodanie tovaru s DPH 06.02.2020 Martin Leško
Zmluva KR-2020/003-ZSsMS-000 Zmluva o poskytnutí služby s DPH 07.01.2020 INTERsen, denný stacionár Krivany
Zmluva KR-2019/004-ZSsMS-016 Zmluva o servisnom prenájme rohoží s DPH 12.12.2019 Lindstrom, s.r.o.
Zmluva KR-2019/004-ZSsMS-015 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov s DPH 28.10.2019 MPC Bratislava
Zmluva KR-2019/004-ZSsMS-014 Rámcová dohoda na dodanie tovaru s DPH 22.10.2019 Vladimír Gladiš - GLOBUS
Zmluva KR-2019/004-ZSsMS-013 Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl s DPH 28.10.2019 Slovenský tenisový
Zmluva KR-2019/004-ZSsMS-012 Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení reálizácie projektu "Dajme spolu gól" s DPH 04.09.2019 Slovenský futbalový zväz
Zmluva KR-2019-/004-ZSsMS-012 Zmluva s DPH 24.05.2019 Ing. Milena Petríková, MSc - Milénia ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2019-/004-ZSsMS-011 Zmluva s DPH 27.05.2019 NBÚ Bratislava ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2019-/004-ZSsMS-010 Zmluva s DPH 07.05.2019 PM, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2019-/004-ZSsMS-009 Dodatok k zmluve Slovak Telekom s DPH 26.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2019-/004-ZSsMS-008 Dodatok k zmluve Slovak Telekom s DPH 26.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2019-/004-ZSsMS-007 Dodatok k zmluve Slovak Telekom s DPH 26.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2019-/004-ZSsMS-006 Zmluva s DPH 27.02.2019 Komenský Viral ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2019-/004-ZSsMS-005 Zmluva s DPH 26.03.2019 MEDÚZA s.r.o ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2019-/004-ZSsMS-004 Zmluva s DPH 19.03.2019 NET SAT s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2019-/004-ZSsMS-003 Rámcová dohoda s DPH 28.02.2019 Presto Co, s. r. o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/360