Základná škola s materskou školou Krivany
Hlavná stránka Novinky Fotoalbum MATERSKÁ ŠKOLA DOKUMENTY Školský časopis Kontakt
 • Zápis do 1. ročníka

  Ako zajko a zajačica vítali budúcich prvákov

  Do celého sveta hlásiť chceme,

  že k nám prišli predškoláci smele.

  Do prvého ročníka sme ich zapísali,

  tešili sa a darčekmi obdarovali.

  Cez leto si ešte oddýchnu

  a v septembri plní síl do školy prídu.

  Že sa na nich tešíme je jasné,

  s abecedou, číslami v škole bude krásne.

          Učiteľky 1.-4. ročníka

 • Meduška

  Dňa 03.04.2019 sa naša škôlka zúčastnila regionálnej prehliadky v prednese poézie a prózy detí materských škôl hornošarišského regiónu  pod názvom:

  Meduška v Lipanoch.

  Valentínka Kuchárová

  úspešne reprezentovala našu škôlku s básňou: Týždeň škôlkara pod vedením p. učiteľky Križalkovičovej Marty. Touto cestou sa im chceme poďakovať za úspešné reprezentovanie materskej školy a pochváliť Valentínku za odvahu a statočnosť vystúpiť pred publikom.

 • Dopravkovo

  Čítame, tvoríme a hráme sa

  “Boli to dni zaujímavé a veľmi poučné. Tešili sme sa na čítanie o dopravných značkách a na jazdu autíčkami.”

  Takto hovorili žiaci o dňoch projektového vyučovania zameraného na dopravnú výchovu.

  Počas týchto dní sa v našej škole veľa čítalo, rozprávalo o dopravných situáciách na cestách. Na hodinách matematiky sa počítalo veľkou rýchlosťou, piesňami sme sa tiež čo to naučili, výroba značiek bola náročná vec. No najviac sa tešili žiaci na to, kedy si budú môcť svoje získané vedomosti vyskúšať v praxi – čiže na ceste. Naštartovali autá, zasvietil semafór a skúšobné jazdy začali. Po nich nasledovala jazda na body. Tie získali pri prekonaní prekážok, pri správnej jazde, na kruhový objazd či prejazd železničným priecestím. Aj zaparkovať auto bola drina. Iní žiaci cvičili svoje zručnosti interaktívne. Riešili sa testy – kvízy a nakoniec očakávaný záver. Najlepší motoristi boli ocenení. Plný počet bodov, správnosť kvízu a technika jazdy ukázala víťazov:

  1. miesto Martin Šimko
  2. miesto Maroš Hovanec
  3. miesto Nicolas Želinský
                   Peter Stedina

  Ďalšími ocenenými boli : Sebastián Bujňák, Šimon Kopilec, Filip Šimko, Michal Štvarták, Marko Janič, Michal Majtner

  Pri odovzdávaní cien boli vydané vodičské preukazy do 18. rokov žiakom, ktorí zvládli všetky disciplíny. Na záver sme ich upozornili, že na cestách si musia dávať pozor, dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pravidelne kupovať batérie do autíčok.

  učiteľky  1. - 4.

 • Nečakaná návšteva u našich prváčikov

  Blíži sa mesiac apríl, ktorý sa tak ako každý rok spája so zápisom do prvého ročníka. Predškoláci však boli  tento rok takí netrpezliví, že sa rozhodli navštíviť našu prvácku triedu už teraz. V pondelok 18. marca prišli do triedy a vyskúšali si vyučovanie spolu s našimi prvákmi. Na úvod im prváčikovia porozprávali, čo majú na našej škole najradšej, prečo tu radi chodia a ako by sa mali budúci žiaci správať na hodine. Škôlkari si potom mohli vypočuť prekrásne čítanie našich prváčikov, pozrieť, ako sa s prvákmi „hráme“ na detektívov pri čítaní, písaní a počítaní. Spoločne sme si potom zacvičili a zarecitovali rôzne pohybové piesne a riekanky. Keď už predškoláci zabudli na všetku trému, smelo sa pustili do didaktických hier, ktoré v dvojiciach s prvákmi hravo zvládli. Dokázali, že už poznajú farby, ovocie, zeleninu, že vedia počítať a upriadavať číslice, ukladať vrchnáčiky do tvaru písmen, rozlišovať hlásky a počet slabík, pracovať s interaktívnou tabuľou a dokonca vedia poslepiačky iba pomocou rúk prečítať niektoré písmenká a napísať ich do múky. Na záver sme sa zasmiali pri hre s farebnými loptičkami a ako darček dostali predškoláci od prváčikov ručne vyrobené lentilkové zmrzlinky s medailami. Ďakujeme škôlkarom za milú návštevu a tešíme sa na to, že ich v našich laviciach naozaj čoskoro uvidíme.

  Mgr. Mária Zdeneková

 • Hviezdoslavov Kubín 2019

  Lovíme talenty ako Hviezdoslav ryby

  Mesiac knihy je vhodnou príležitosťou pripomenúť si osobnosť slovenského básnika Pavla Országha-Hviezdoslava. 11. marca sa v základnej škole uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Porota si vypočula vyše 20 prednesov žiakov 1. a 2. stupňa.

  Súťažilo sa v 6 kategóriách (v poézii a v próze). Chlapci i dievčatá si pripravili svoje básničky a príbehy. Mnohí prekvapili a svojím prednesom poézie alebo prózy prispeli k príjemnej atmosfére súťaže. Víťazi 4 kategórií (Marianna Berdisová - 3. A, Jozef Karabaš - 3. A, Katarína Jaššová - 5. A, Magdaléna Sčisláková - 7. A) boli ocenení peknou knihou a diplomom. Zároveň postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutoční 26. marca v Sabinove. Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu. „Pred svojím vystúpením som mala veľký stres, ale dokázala som to. Získala som prvé miesto a som na to hrdá,“ vyjadrila sa o súťaži piatačka Katarína Jaššová, víťazka 2. kategórie v prednese prózy.

  Mgr. Alena Hrabčáková

 • Aj Krivany majú vo vesmíre svoje hviezdy

  „Vesmír očami detí 2019“

  Známe príslovie hovorí, že trpezlivosť ruže prináša. V prípade našej školy  nám trpezlivosť priniesla odmenu v podobe krásnych umiestnení žiakov v celoslovenskej výtvarnej súťaži „Vesmír očami detí 2019“. V okresnom kole súťaže v Prešove bola ocenená práca deviataka Jakuba Mika s názvom „Čierna diera“, ktorá je vystavená v expozícii Hvezdárne a planetária v Prešove. Ďalšie 3 práce (ôsmačky Ľuboslavy Sontágovej, šiestaka Samuela Hovančíka a siedmaka Štefana Dudu) postúpili do celoslovenského kola v Hurbanove. Oceneným srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa úspechov na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 12. apríla 2019.

  Mgr. Katarína Janošková

 • Čítanie nás baví

  Knižnice pre všetkých

  Týždeň  slovenských knižníc (v dňoch 4. - 10. marca) odštartoval mesiac marec, ktorý je zameraný na knihu a čítanie. Aj naša školská knižnica prostredníctvom zábavných i poučných aktivít chcela zviditeľniť svoje nezastupiteľné miesto v živote detí i dospelých. Podujatie všetkým pripomenulo, že aj v čase počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam.

  Počas týchto piatich dní sa aj naši žiaci zapojili do rôznych aktivít. Na hodinách literatúry si čítali knihy - nové prírastky v školskej knižnici, ktoré boli zároveň súčasťou výstavky (uvedenia kníh do čitateľského života). Najmenších žiačikov zaujali knihy s krásnymi ilustráciami a príbehy o hmyze, strašidlách, o vzťahu starých rodičov a ich vnukov. Starších žiakov upútali príbehy zo života detí. S nadšením tvorili reklamné plagáty o prečítanej knihe či vlastný návrh obálky. Ukážky sa deťom páčili, dokonca si vytvorili vlastnú nástenku prác. Celotýždňové dopoludnia spríjemnila knižničná hliadka, ktorá sledovala čítajúcich žiakov a odmeňovala ich sladkou odmenou. „Z výstavky kníh sa mi najviac páčila kniha Totálny úlet od Natálie Skladanej. Zaujala ma hlavne svojím obsahom. Je určená priamo pre čitateľov približne v mojom veku. Píše sa v nej o problémoch a zážitkoch mladej spisovateľky. Túto knihu by som si chcela prečítať do konca,“ povedala o výstavke kníh počas Týždňa slovenských knižníc siedmačka Magdaléna Sčisláková.           

                    Mgr. Alena Hrabčáková

 • Zvíťazili farby zimy

  „Zimná kalokagatia 2019“

  Mesiac marec sa nesie v duchu kníh. No pre Základnú školu s materskou školou Krivany je úspešným práve v umeleckej tvorbe. Zapojili sme sa do zaujímavej kultúrno-umeleckej súťaže, ktorú organizovala Slovenská asociácia športu pod názvom „Zimná kalokagatia 2019“. Dňa 13. marca sme boli pozvaní na slávnostné vyhodnotenie súťaže, ktorá sa konala na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách už po deviatykrát. Vo veľkej konkurencii z celého Slovenska uspela naša žiačka Martina Novická  prácou „Môj vzor, moja motivácia“ na krásnom 2. mieste z celkového počtu 824 prác z viac ako 90 základných škôl.                                                                                       

  Mgr. Katarína Janošková

 • ZÁPIS !!!
 • DOPRAVKOVO
 • Trávim voľný čas

  Žiaci I. a II. stupňa našej školy tvorivo predviedli ako trávia svoj voľný čas po vyučovaní. Zapojili sa súťaže o vecné ceny v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým“ pod názvom „Trávim – tvorím voľný čas“. Takýmto spôsobom odprezentovali svoj obľúbený záujmový útvar, pričom mali možnosť využiť rôzne tvorivé materiály, či techniky.

   

  Ocenené práce boli:

  I. stupeň ZŠ:

  Spoločná práca žiakov (Betlehemský príbeh v srdiečku) – pod vedením PaedDr. Kataríny Janičovej

  II. stupeň ZŠ:

  Spoločná práca žiakov (Video z krúžku: Mladý chemik) – pod vedením Mgr. Nikoly Karaffovej

  Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspechov!

 • Prekvapenie

  Rozhodnutie bolo jasné,
  chystať masky išlo krásne.
  Vycifrovať vlasy, šaty
  vytancovať sa do krásy.
  Bola, že to zábava
  nechýbal tam nik!
  Včielka, šašo, princezné
  dokonca i kúzelník.
  Prekvapenie?
  Bolo! Aké?
  Lev k nám prišiel, zďaleka
  a tancoval stále, stále ….
  chvostom parket vymetal.
  Nakoniec sme zjedli šišky,
  pozbierali tombolu
  pobalili hračky, tašky
  utekali za školu.
  Ďakujeme za zábavu
  levovi a kovbojkám,
  kuchárečkám za maškrtu
  za prípravu mamičkám.

  PaedDr. Janičová,, Mgr. Radačovská , Mgr. Zdeneková, Michalíková

 • Tešíme sa s Leuškou

  Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do súťaže Čitateľský oriešok a zažila dobrodružstvá s rozprávkovými postavičkami. Naši druháci zapli mozgové závity a čítali. Boli to príbehy o chlapcovi, ktorý nevedel prestať jesť a Karneval. V treťom ročníku fantázia naberala na obrátkach a čítali sa príbehy Jedno oko, druhé oko a Príbeh silného býka. Štvrtáci ukázali svoju šikovnosť pri čítaní a kreslení v príbehoch Zničené magnólie a Čoho sa Bruno bojí.

  Veľa sme čítali, kreslili a riešili úlohy a tým sme podporili pozitívny vzťah ku knihám. Tešíme sa , že v tejto celoslovenskej súťaži máme zastúpenie. Z neuveriteľného množstva vyše 30 000 kresieb postúpila do finále aj práca našej žiačky Leušky Sčislákovej. Gratulujeme jej a prosíme aby ste jej kresbu ocenili lajkom. Túto možnosť máte do 25. marca 2019. práca, ktorá získa najviac lajkov bude odmenená.

  https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2061395920564934/2063371127034080/?type=3&theater

  PaedDr. Janičová

   

 • Traja tučniaci

  Vedeli ste, že na našej škole boli tučniaci?

  Nerozluční kamaráti, ktorí sa tiež môžu rozhádať. Bol však s nimi macko, ktorý im mal pomôcť- pomeriť sa.. Tak to bolo aj u nás. Sledovali sme ich príbeh až do konca. S divadielkom Gašparkom sme strávili príjemné dopoludnie.

  Ďakujeme

  PaedDr. Janičová,, Mgr. Radačovská , Mgr. Zdeneková

 • Zima čarodejka

  Už máme skoro po snehu a zima pomaly ale isto stráca svoju silu. Nie sme však smutní, pretože bola veľmi štedrá a dožičila nám veľa zábavy. My prvostupniaci sme si ju užili. Veľa sme sa sánkovali, pracovali na snehových stavbách, šmýkali sa nebezpečnou rýchlosťou a jednoducho šantili.

  Veď posúďte sami.

  PaedDr. Janičová,, Mgr. Radačovská , Mgr. Zdeneková

 • PYTAGORIÁDA

  Na našej škole prebiehala matematická súťaž Pytagoriáda, kde okrem správností vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas. Výsledné hodnotenie je zložené z 2 položiek : body za správnosť a body za čas. Naši žiaci to zvládli a najlepší z nich budú reprezentovať školu na okresnom kole pytagoriády, ktorá sa bude konať v dňoch 26. - 27.  3. 2019

  Držíme im palce!
   

  Výsledky školského kola pytagoriády

  P3 Berdisová Táňa
  P4 Jiříkovský Daniel
  P5 Križalkovičová Ester
  P6 Koľ Lukáš
  P7 Kuchárová Aneta
  P8 Pribula Ľuboš

  PaedDr. Janičová, Mgr. Ondrejová

 • DJZ Prešov

  Sluha - pán svojho pána

  Návšteva DJZ v Prešove

  Základná škola s materskou školou Krivany nezabúda ani na kultúru. Siedmaci, ôsmaci a deviataci sa 4. februára zúčastnili divadelného predstavenia Saturnin. Divadlo Jonáša Záborského v Prešove uviedlo kabaretnú komédiu, ktorá vznikla na motívy humoristického románu. Autorom knihy je známy český spisovateľ Zdenék Jirotka. Čiernobielu atmosféru predstavenia podčiarkli piesne populárne v prvej polovici 20. storočia. Divadlo bolo vtipné. Páčila sa mi postava Milôška. Ten veľmi vtipne rozprával a bol zábavný. V jednej kapitole dokonca strieľal. Všetkých nás to prekvapilo. Zľakli sme sa,“ vyjadrila sa o divadelnej hre deviatačka Ema Konkoľová.

                                                                                                       Ján Sabolík, 9. ročník

 • Lyžiarsky kurz

  Malebná obec Ždiar a penzión Šafrán privítali v termíne od 14. – 18.1. 2019 žiakov 7. a 8. ročníka našej školy počas lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu. Zúčastnilo sa ho 21 žiakov pod vedením učiteľov (Jozef Petrík, Ľubomír Bodnár) a zdravotníka Pavla Karabaša. Krásne prostredie, výborné ubytovanie, nádherná okolitá príroda aj vynikajúce lyžiarske podmienky by potešili každého milovníka zimných športov. Počas celého kurzu sa žiaci poctivo učili a zdokonaľovali svoje lyžiarske schopnosti. Vrcholom ich snaženia boli štvrtkové slalomové preteky. Lyžiarsky kurz splnil očakávania  pedagógov, ale hlavne detí, ktoré zažili spolu krásny týždeň plný športu, snehu a zábavy.

 • Týždeň boja proti drogám

  VÝZVA "KRIVANY PROTI DROGÁM A ŠIKANE" ALEBO "EURÓPSKY TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM"

   

  „Neberte drogy, lebo si drogy vezmú vás,“ napísal raz známy český básnik . V zmysle tejto myšlienky sa niesol aj tretí novembrový týždeň, ktorý je Európskym týždňom boja proti drogám. Počas týchto dní sa žiaci celej našej školy usilovne zapojili do celotýždňových aktivít a spoločne so svojou triedou zbierali body. Bolo krásne vidieť ako spolužiaci spojili sily vo svojej triede a zabojovali o lepší život na našej škole. Okrem toho, že sa žiaci viac ako inokedy snažili pozornejšie počúvať svojich vyučujúcich a starať sa o poriadok vo svojich triedach, získali aj nové informácie o drogách a šikane. Vedomostné kvízy, tvorba plagátov, prezentácií, videí, esejí a básní predstavovali kreatívne možnosti, ako získať ďalšie cenné body. Dôležitou časťou tohto týždňa bol aj boj proti šikane. Ten žiaci demonštrovali oblečením bieleho trička a svoje postoje mohli vyjadriť na triednych diskusiách s vyučujúcimi a spolužiakmi. Nechýbala ani športová časť - (kalčeto, šípky, ping-pong), počas ktorej sa žiaci určite aj zabavili a stmelili ako kolektív. Spoločnými silami nazbierala celá naša škola neuveriteľných 928 bodov. Naozaj bolo vidieť, že drogy a šikanu žiaci odmietajú a veríme, že to tak aj naďalej ostane.

  Pri záverečnom vyhodnotení sme si spoločne premietli protidrogové videá našich tvorivých hercov. Konečné poradie tried je nasledovné:

  4. miesto - darčekový balík s poukážkou na ľubovoľný výber jedla v jedálni s celkovým počtom 93 bodov získala 1.A.

  3. miesto - darčekový balík s poukážkou na celodenné užívanie stolného futbalu s celkovým počtom 94 bodov získala 7.A.

  2. miesto - darčekový balík s poukážkou na ospravedlnenie celej triedy zo skúšania s celkovým počtom 95 bodov získala 6.A.

  1. miesto - darčekový balík s poukážkou na voľnú vyučovaciu hodinu s celkovým počtom 96 bodov získala 9.A.

  Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do boja proti drogám a šikane a tešíme sa na náš protidrogový týždeň opäť o rok.

  Koordinátor protidrogovej prevencie Mgr. Mária Zdeneková

 • Burza práce a informácií


  Podujatie pre uchádzačov o zamestnanie

  Naši ôsmaci a deviataci sa už môžu ľahšie zorientovať pri výbere ďalšieho štúdia na strednej škole. Dňa 8. novembra sa totiž zúčastnili zaujímavej akcie. V priestoroch Strednej odbornej školy Ľudmily Podjavorinskej v Prešove sa prezentovali vybrané školy Prešovského samosprávneho kraja a predstavili budúcim študentom svoje zaujímavé štúdijné a učebné odbory. Cieľom burzy bolo poskytnúť informácie o možnostiach trhu práce, prezentovať zamestnávateľov, informovať o stredných školách i zaujímavých voľných pracovných miestach.

  Ján Sabolík, 9. ročník

Navigácia